logo_bip logo_rci_2 logo_et  w b
Aktualności

Aktualności


logo men

Kierunki realizacji polityki oświatowej na rok szkolny 2016/2017:

  • Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
  • Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.
  • Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
  • Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach kontynuuje w roku szkolnym 2016/2017 kompleksowe wspomaganie szkół i placówek. Obejmować ono będzie kilka etapów, poczynając od przeprowadzonej wspólnie ze szkołą diagnozy potrzeb poprzez zaplanowanie indywidualnej ścieżki rozwoju szkoły, towarzyszenie szkole w trakcie wdrażania zaplanowanych działań aż po wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków do dalszej pracy.

czytaj więcej...

dpr


ŚWIĘTOKRZYSKI PROGRAM WSPIERANIA ROZWOJU AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ HORYZONTY AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

Głównym celem Programu jest wsparcie świętokrzyskich szkół w zakresie poprawy jakości oferty zajęć wychowania fizycznego na pierwszym etapie edukacyjnym oraz promocja aktywności fizycznej wśród uczniów klas I-III szkoły podstawowej poprzez popularyzację dziecięcej piłki ręcznej.

II Konferencja Metodyczna Horyzonty Aktywności Fizycznej – Dziecięca Piłka Ręczna odbędzie się 8 grudnia 2016 r. (czwartek) o godzinie 12.00 w Kielcach w Hali Sportowej przy ul. Krakowskiej 72.

czytaj więcej...


samiWychodząc naprzeciw planowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmianom związanym z nauczaniem przedmiotów informatycznych, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza szkoły do udziału w projekcie Świętokrzyska Akademia Młodych Informatyków, którego głównym celem jest upowszechnienie nauki programowania w szkołach naszego województwa.

czytaj więcej...


jkpm logo

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza dyrektorów szkół, pedagogów, psychologów szkolnych, wychowawców, doradców zawodowych, nauczycieli języków obcych (angielskiego, niemieckiego) do udziału w Jesiennych Konferencjach Przedmiotowo-Metodycznych. Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem spotkań.

czytaj więcej...

Pokaż archiwum

Aktualności

Aktualności
Przepraszamy, opis nie jest dostępny
Konferencja „Nie powtórzyć tragedii z Konina”

Niedawna tragedia w gimnazjum w Koninie, kiedy minuty dzieliły pobitego przez kolegów ucznia od śmierci, wstrząsnęła edukacyjną Polską. Zdarzenia, które były wynikiem przeniesienia boiskowych napięć na szkolne życie raz jeszcze uprzytomniły nam, jak istotne są nie tylko profilaktyczne działania, ale i wprowadzenie właściwych procedur. To właśnie one mogą czasem decydować o życiu naszego ucznia.

06.12.2016 czytaj więcej...

Bezpłatne szkolenie z programu CHRONIMY DZIECI – Profilaktyka krzywdzenia dzieci
dajemy dzieciom sileZapraszamy 7 grudnia 2016 roku nauczycieli wychowania do życia w rodzinie z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, pedagogów, psychologów, a także pracowników innych placówek oświatowych na szkolenie z zakresu profilaktyki krzywdzenia dzieci: „Nie przegraj" – profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży.

07.12.2016 czytaj więcej...

Warsztaty metodyczne poświęcone pracy z tekstem literackim

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza nauczycieli języka angielskiego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych na warsztaty metodyczne „Literatura młodzieżowa na lekcjach języka angielskiego jako czynnik motywujący i rozwijający sprawność rozumienia tekstu czytanego".

07.12.2016 czytaj więcej...

Kurs doskonalący dla kadry kierowniczej LEX – Forum Prawne Dyrektorów Szkół

lexPracownia Doskonalenia Kadry Kierowniczej, Doradztwa Metodycznego i Badań Oświatowych ŚCDN zaprasza dyrektorów i wicedyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych na 36-godzinny kurs doskonalący poświęcony analizie i interpretacji prawa w oświacie.

08.12.2016 czytaj więcej...

Seminarium „Prawidłowość organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej” – druga edycja
bibliotekascdnnapisZapraszamy nauczycieli bibliotekarzy na drugą edycję seminarium poświęconego tematowi kontroli planowej w ramach realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2016/2017 „Prawidłowość organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej". Seminarium organizowane w ramach sieci współpracy i samokształcenia odbędzie się 8 grudnia br. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach.
08.12.2016 czytaj więcej...

Dolina Polonistyczna – tematyczne warsztaty dla nauczycieli języka polskiego. V edycja

dolina polonistycznaWyposażenie nauczycieli w wiedzę i umiejętności dotyczące stosowania ciekawych i innowacyjnych form i metod pracy z uczniem pod kątem rozwijania zdolności humanistycznych oraz kompetencji uczenia się.

08.12.2016 czytaj więcej...

Bezpłatne szkolenie z programu CHRONIMY DZIECI – Interwencja w przypadku przemocy rówieśniczej

dajemy dzieciom sileZapraszamy nauczycieli wychowawców, nauczycieli wychowania do życia w rodzinie, pedagogów, psychologów, a także pracowników innych placówek oświatowych na szkolenie z zakresu profilaktyki krzywdzenia dzieci „Interwencja w przypadku przemocy rówieśniczej" – 8 grudnia 2016 r.

08.12.2016 czytaj więcej...

VIII Świętokrzyski Konkurs Poezji w Języku Angielskim

longmanW dniu 9 grudnia 2016 r. o godzinie 11.00 odbędzie się VIII Świętokrzyski Konkurs Poezji w Języku Angielskim dla gimnazjów . Konkurs odbędzie się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach. Organizatorami Konkursu są Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Wydawnictwo Pearson Longman. Zapraszamy uczniów z województwa świętokrzyskiego do udziału w konkursie.

09.12.2016 czytaj więcej...

Spotkanie plenarne Klubu Twórczych Dyrektorów Przedszkoli

logo klub przedszkolePracownia Doskonalenia Kadry Kierowniczej, Doradztwa Metodycznego i Badań Oświatowych ŚCDN, Dyrekcja Przedszkola nr 8 im. H. Ch. Andersena w Staszowie, Wydawnictwo Nowa Era zapraszają dyrektorów i wicedyrektorów przedszkoli na seminarium pt. „Nowatorskie metody pracy z dziećmi, współpraca z rodzicami".

09.12.2016 czytaj więcej...

Kurs kwalifikacyjny z metodyki nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym

Kurs zapewnia kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I–III szkół podstawowych w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego.

10.12.2016 czytaj więcej...

Kurs doskonalący „Motywy ludowe inspiracją świątecznych ozdób bożonarodzeniowych”

Zapraszamy na kurs doskonalący „Motywy ludowe inspiracją świątecznych ozdób bożonarodzeniowych", którego celem jest poznanie różnorodnych technik plastycznych ukierunkowanych na użyteczne formy rękodzieła ludowego. Uczestnicy kursu wykonają ozdoby świąteczne, zapakują prezenty oraz poznają zasady aranżacji stołu bożonarodzeniowego. Uwaga. Kurs odbędzie się 10 grudnia 2016 roku o godz. 8.30 w ŚCDN.

10.12.2016 czytaj więcej...

Kurs doskonalący „Metoda eksperymentu w procesie nauczania przedmiotów przyrodniczych”

Serdecznie zapraszamy nauczycieli przedmiotów przyrodniczych zainteresowanych tematyką metody eksperymentu, metody nauczania przez badanie w procesie nauczania przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych oraz gimnazjach na kurs doskonalący, który odbędzie się w dniach 10–11 grudnia 2016 roku.

10.12.2016 - 11.12.2016 czytaj więcej...

Projekt Akademia Metodyczna
akademia metodycznaKuratorium Oświaty oraz Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach serdecznie zapraszają nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli wychowania fizycznego w roku szkolnym 2016/2017 do aktywnego udziału w projekcie Akademia Metodyczna.
13.12.2016 czytaj więcej...

Warsztaty „Jak efektywnie uczyć? – Udzielanie uczniom informacji zwrotnej pomagającej w uczeniu się”

Warsztaty przygotowujące nauczycieli do udzielania uczniowi informacji zwrotnej wspierającej proces uczenia się.

13.12.2016 czytaj więcej...

Konferencja „Zasady organizacji IV Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych”

Zapraszamy nauczycieli przygotowujących uczniów do drugiego etapu IV Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych na konferencję przedmiotowo-metodyczną „Zasady organizacji IV Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych". Konferencja odbędzie się 15 grudnia 2016 r. w siedzibie ŚCDN.

15.12.2016 czytaj więcej...

Konferencja „Ocena pracy nauczyciela w świetle planowanych zmian legislacyjnych”

1 stycznia 2017 r. wejdzie w życie nowe rozporządzanie regulujące kwestie kryteriów i trybu oceny pracy nauczyciela. Dotychczasowe jej kryteria, choć powszechnie znane, bywały przyczynkiem do składania przez zainteresowanych odwołań do organu nadzoru pedagogicznego. Warto raz jeszcze przeanalizować najczęstsze błędy popełniane w ocenie, jak również porównać rodzime dokonania w tym względzie na tle innych krajów Europy. Temu oraz szeroko rozumianej wymianie doświadczeń ma służyć zaplanowana konferencja dla nauczycieli z powiatów koneckiego i włoszczowskiego.

16.12.2016 czytaj więcej...

VIII Świętokrzyski Konkurs Poezji w Języku Angielskim

longmanW dniu 16 grudnia 2016 r. o godzinie 11.00 odbędzie się VIII Świętokrzyski Konkurs Poezji w Języku Angielskim dla szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs odbędzie się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach. Organizatorami Konkursu są Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Wydawnictwo Pearson Longman. Zapraszamy uczniów z województwa świętokrzyskiego do udziału w konkursie.

16.12.2016 czytaj więcej...

Szkolenie dotyczące innowacji pedagogicznych podnoszących jakość pracy szkoły

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli serdecznie zaprasza nauczycieli zainteresowanych wdrożeniem innowacji pedagogicznej do udziału w szkoleniu pt. „Innowacje pedagogiczne jako nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne i metodyczne podnoszące jakość pracy szkoły. Podstawa prawna i procedury wprowadzania". Uwaga! Zmiana terminu z 24 listopada 2016 r. na 12 stycznia 2017 r.

12.01.2017 czytaj więcej...

Konferencja „Nie powtórzyć tragedii z Konina” – drugi termin 12 stycznia

Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie tematyką konferencji, wszystkich zainteresowanych, którzy nie mogli uczestniczyć w jej pierwszej edycji – 6 grudnia, organizator zaprasza 12 stycznia 2017 roku.

12.01.2017 czytaj więcej...

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą. NOWA EDYCJA styczeń – wrzesień 2017 r.

Trwa nabór na kolejną edycję kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą. Zapraszamy nauczycieli zainteresowanych przystąpieniem do konkursu na dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej. Start – styczeń 2017 r. , zakończenie kursu – wrzesień 2017 r.

31.01.2017 czytaj więcej...

Strona 1 z 2

<<  Grudzień 2016  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
     1  2  3  4
  5
12141718
19202122232425
262728293031 

© Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Czytaj więcej.

Akceptuję ciasteczka na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information