logo_bip logo_rci_2 logo_et  w b
Konkursy - Konkursy przedmiotowe - Konkursy przedmiotowe dla uczniów gimnazjów
Konkursy przedmiotowe dla uczniów gimnazjów

 

W roku szkolnym 2014/2015 Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli jest współorganizatorem konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów. Organizacją I i II etapu wszystkich konkursów zajmuje się Kuratorium Oświaty w Kielcach. Naszym zadaniem jest przeprowadzenie III etapu tych konkursów.

Wszystkie komunikaty i informacje dotyczące organizacji i przebiegu wszystkich etapów konkursów zamieszczane będą na bieżąco na stronie Kuratorium. W naszym serwisie będziemy natomiast publikować informacje dotyczące konferencji metodycznych związanych z konkursem, tematy zadań konkursowych, kryteria oceny lub klucze odpowiedzi (po kolejnych etapach konkursów).

Jednocześnie informujemy, że dla nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursów planujemy uruchomienie nowych form doskonalenia w postaci tematycznych sieci współpracy i samokształcenia. Będą one prowadzone z wykorzystaniem platformy e-learningowej naszego ośrodka. Nauczyciele, którzy zapiszą się do wymienionych wyżej sieci otrzymają dostęp do odpowiednich zasobów tej platformy. Planowane jest uruchomienie tej formy dla następujących konkursów:

 • Konkurs Języka Angielskiego
 • Konkurs Matematyczny
 • Konkurs Geograficzny
 • Konkurs Fizyczny
 • Konkurs Historyczny
 • Konkurs Języka Polskiego
 • Konkurs Informatyczny

W celu zapisania się do odpowiedniej sieci współpracy należy przejść do zakładki Oferta naszego serwisu, zarejestrować się w Systemie Obsługi Szkoleń ŚCDN, wybrać odpowiednią formę oraz zapisać się do niej. Login (pesel) i hasło do SOS ŚCDN umożliwiają jednocześnie dostęp do platformy e-learningowej ŚCDN. Kod dostępu do kursu na platformie, przygotowanego dla danej sieci współpracy, przekazany zostanie w czasie konferencji metodycznych związanych z poszczególnymi konkursami.

Konkurs Biologiczny

Regulamin XI Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2014/2015

 

Osoby odpowiedzialne:

Materiały związane z Konkursem Biologicznym dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego, w tym zadania konkursowe znajdują się na platformie e-learningowej ŚCDN. Dostęp do platformy zarezerwowany jest dla nauczycieli biologii uczących w gimnazjach województwa świętokrzyskiego.

Adres strony: e-szkolenia.scdn.pl.

Login do platformy: indywidualny nr PESEL, hasło: hasło wpisane przy logowaniu do Systemu Obsługi Szkoleń ŚCDN.

Nauczyciele, którzy nie korzystali jeszcze z naszej oferty muszą przejść najpierw rejestrację przez stronę główną ŚCDN: www.scdn.pl

Klucz do platformy Konkursu Biologicznego przekazywany jest drogą e-mailową przez przewodniczącego ds. organizacyjnych konkursu, po podaniu nazwiska i nazwy szkoły.


Kontakt
Agnieszka Salwa, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 41 362 45 48 wew. 123.
 

Konkurs Chemiczny

Regulamin XI Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2014/2015

Osoby odpowiedzialne:

Konferencje metodyczne:

Zapraszamy na konferencję metodyczną nauczycieli chemii przygotowujących uczniów gimnazjum do udziału w XII Wojewódzkim Konkursie Chemicznym. Spotkanie odbędzie się 8 października 2014 roku.

Udział w spotkaniu pomoże rozwiać ewentualne wątpliwości dotyczące kwestii merytorycznych czy przebiegu konkursu chemicznego. Spotkanie poprowadzą autorki pytań: Halina Gruszka i Gabriela Latowska.

Forma
Konferencja metodyczna dla nauczycieli przygotowujących uczniów gimnazjum do udziału w XII Wojewódzkim Konkursie Chemicznym.

Organizator
Pracownia Wspomagania Nauczycieli i Szkół Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Adresaci
Nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu chemicznego.

Cele zajęć:
 • aktualizacja wiedzy nauczycieli na temat prawnych, organizacyjnych i metodycznych aspektów XII Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego dla uczniów gimnazjów;
 • wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli chemii pracujących z uczniami uzdolnionymi.
Program
 1. Podsumowanie XI Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego dla uczniów gimnazjów.
 2. Organizacja XII Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego dla uczniów gimnazjów – zadania szkoły i nauczyciela.
 3. Jak skutecznie przygotować ucznia do konkursu chemicznego? – wskazówki praktyczne.
 4. Przykłady dobrej praktyki – metody pracy z uczniem zdolnym.
 5. Pytania, uwagi, wnioski.
Miejsce
ŚCDN, Kielce ul. Marszałka Piłsudskiego 42, sala 16.

Termin
8 października 2014 r., godz. 15.00–17.30.

Nabór
Otwarty – decyduje kolejność zgłoszeń.

Rejestracja / Zgłoszenia
Przyjmujemy zgłoszenia drogą elektroniczną – kod formy KMS17. Nowi użytkownicy muszą najpierw zarejestrować się w Systemie Obsługi Szkoleń na witrynie ŚCDN i wybrać formę doskonalenia.

Koszt
Zajęcia są bezpłatne.

Kontakt
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub tel. 41/ 362-45-48 w. 119.

 Konkurs Fizyczny

Regulamin wymagań XIII Konkursu z Fizyki dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2014/2015

 

Osoby odpowiedzialne:

Konferencje metodyczne:

Zapraszamy nauczycieli fizyki przygotowujących uczniów do XIII Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2014/2015 na konferencję metodyczną w Kielcach.

Forma
Konferencja metodyczna w Kielcach „Rola i zadania nauczycieli przygotowujących uczniów gimnazjum do udziału w XII Wojewódzkim Konkursie Fizycznym".

Organizator
Pracownia Wspomagania Nauczycieli i Szkół Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Adresaci
Nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu fizycznego.

Opis formy
Cele konferencji: Aktualizacja wiedzy nauczycieli na temat organizacyjnych i metodycznych aspektów XIII Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego. Wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli fizyki pracujących z uczniami uzdolnionymi.

Program
 1. Konkurs fizyczny w roku szkolnym 2013/2014 – podsumowanie XII Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego.
 2. Organizacja XIII Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego – zadania szkoły i nauczyciela.
 3. Sieć samokształcenia i wymiany doświadczeń nauczycieli fizyki.
 4. Metody pracy z uczniem zdolnym.
 5. Pytania, uwagi, wnioski.
Spotkanie będą prowadzić członkinie Wojewódzkiej Komisji Przedmiotowej.

Miejsce
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42, sala 28.

Termin
12 listopada 2014 r. (środa), godz. 15.00.

Nabór otwarty.

Rejestracja / Zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmujemy drogą elektroniczną – za pośrednictwem Systemu Obsługi Szkoleń. Zaświadczenia z udziału w konferencji otrzymają tylko te osoby, które zgłoszą się poprzez ww. system. Kod formy: KMS 15.

Koszt
Zajęcia są bezpłatne.

Kontakt
Małgorzata Grzegorczyk: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 41 362 45 48, wew. 121.


Zapraszamy nauczycieli fizyki przygotowujących uczniów do XIII Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2014/2015 na konferencję metodyczną w Pińczowie.

Forma
Konferencja metodyczna w Pińczowie „Rola i zadania nauczycieli przygotowujących uczniów gimnazjum do udziału w XII Wojewódzkim Konkursie Fizycznym".

Organizator
Pracownia Wspomagania Nauczycieli i Szkół Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Adresaci
Nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu fizycznego.

Opis formy
Cele konferencji: Aktualizacja wiedzy nauczycieli na temat organizacyjnych i metodycznych aspektów XIII Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego. Wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli fizyki pracujących z uczniami uzdolnionymi.

Program
 1. Konkurs fizyczny w roku szkolnym 2013/2014 – podsumowanie XII Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego.
 2. Organizacja XIII Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego – zadania szkoły i nauczyciela.
 3. Sieć samokształcenia i wymiany doświadczeń nauczycieli fizyki.
 4. Metody pracy z uczniem zdolnym.
 5. Pytania, uwagi, wnioski.
Spotkanie prowadzić będą członkinie Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.

Miejsce
Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna – Filia w Pińczowie, ul. Nowy Świat 3.

Termin
13 listopada 2014 r. (czwartek), godz. 15.00.

Nabór otwarty.

Rejestracja / Zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmujemy drogą elektroniczną – za pośrednictwem Systemu Obsługi Szkoleń. Zaświadczenia z udziału w konferencji otrzymają tylko te osoby, które zgłoszą się poprzez ww. system. Kod formy: KMS 16.

Koszt
Zajęcia są bezpłatne.

Kontakt
Małgorzata Grzegorczyk: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 41 362 45 48, wew. 121.

Zapraszamy nauczycieli fizyki przygotowujących uczniów do XIII Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2014/2015 na konferencję metodyczną w Końskich.

Forma
Konferencja metodyczna dla nauczycieli fizyki przygotowujących uczniów do XIII Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2014/2015.

Organizator
Pracownia Wspomagania Nauczycieli i Szkół Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Adresaci
Nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu fizycznego.

Opis formy
Cele: Aktualizacja wiedzy nauczycieli na temat organizacyjnych i metodycznych aspektów XIII Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego. Wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli fizyki pracujących z uczniami uzdolnionymi.

Program
 1. Konkurs fizyczny w roku szkolnym 2013/2014 – podsumowanie XII Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego.
 2. Organizacja XIII Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego – zadania szkoły i nauczyciela.
 3. Sieć samokształcenia i wymiany doświadczeń nauczycieli fizyki.
 4. Metody pracy z uczniem zdolnym.
 5. Pytania, uwagi, wnioski.
Spotkanie będą prowadzić członkinie Wojewódzkiej Komisji Przedmiotowej.

Miejsce
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka – Filia w Końskich, ul. Zamkowa 5, godz. 15.00.

Termin
19 listopada 2014 r. (środa), godz. 15.00.

Nabór otwarty.

Rejestracja / Zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmujemy drogą elektroniczną – za pośrednictwem Systemu Obsługi Szkoleń. Zaświadczenia z udziału w konferencji otrzymają tylko te osoby, które zgłoszą się poprzez ww. system. Kod formy: KMS 27.

Koszt
Zajęcia są bezpłatne

Kontakt
Małgorzata Grzegorczyk: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 41 362 45 48, wew. 121.


Zapraszamy nauczycieli fizyki przygotowujących uczniów do XIII Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2014/2015 na konferencję metodyczną w Opatowie.

Forma
Konferencja metodyczna dla nauczycieli fizyki przygotowujących uczniów do XIII Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2014/2015.

Organizator
Pracownia Wspomagania Nauczycieli i Szkół Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Adresaci
Nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu fizycznego.

Opis formy
Cele: Aktualizacja wiedzy nauczycieli na temat organizacyjnych i metodycznych aspektów XIII Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego. Wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli fizyki pracujących z uczniami uzdolnionymi.

Program
 1. Konkurs fizyczny w roku szkolnym 2013/2014 – podsumowanie XII Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego.
 2. Organizacja XIII Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego – zadania szkoły i nauczyciela.
 3. Sieć samokształcenia i wymiany doświadczeń nauczycieli fizyki.
 4. Metody pracy z uczniem zdolnym.
 5. Pytania, uwagi, wnioski.
Spotkanie będą prowadzić członkinie Wojewódzkiej Komisji Przedmiotowej.

Miejsce
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka – Filia w Opatowie, ul. Słowackiego 54, godz. 15.00.

Termin
20 listopada 2014 r. (czwartek), godz. 15.00.

Nabór otwarty.

Rejestracja / Zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmujemy drogą elektroniczną – za pośrednictwem Systemu Obsługi Szkoleń. Zaświadczenia z udziału w konferencji otrzymają tylko te osoby, które zgłoszą się poprzez ww. system. Kod formy: KMS 28.

Koszt
Zajęcia są bezpłatne.

Kontakt
Małgorzata Grzegorczyk: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 41 362 45 48, wew. 121.

Konkurs Geograficzny

Regulamin wymagań XII Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2014/2015

Osoby odpowiedzialne:
 • Przewodniczący do spraw organizacyjnych konkursu
  • Ewa Kwiecień, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. tel. 41 362 45 48 wew. 114
 • Przewodniczący do spraw merytorycznych konkursu
  • Katarzyna Przeworska - Gimnazjum nr 3 w Skarżysku-Kamiennej,
  • Agata Szlęk-Sitkiewicz - Gimnazjum nr 1 w Skarżysku-Kamiennej

Konferencje metodyczne:

W czasie konferencji będzie można wysłuchać wykładu nauczyciela-opiekuna wielu laureatów i finalistów Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego.

Forma
III konferencja metodyczna dla nauczycieli geografii przygotowujących uczniów gimnazjów do udziału w XII Wojewódzkim Konkursie Geograficznym.

Organizator
Pracownia Projektów Europejskich, Innowacji i Współpracy z Zagranicą.

Adresaci
Nauczyciele geografii przygotowujący uczniów do udziału w XII Wojewódzkim Konkursie Geograficznym dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego.

Opis formy:
Cele formy: Aktualizacja wiedzy nauczycieli na temat prawnych, organizacyjnych i metodycznych aspektów konkursu geograficznego. Wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli pracujących z uczniami uzdolnionymi i wykazującymi zainteresowania geograficzne.

Program
 1. Podsumowanie XI Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2013/2014.
 2. Organizacja XII Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego: zadania szkoły i nauczyciela.
 3. Sieć samokształcenia i wymiany doświadczeń nauczycieli geografii „e-Geogr@f".
 4. Przykład dobrej praktyki: praca z uczniem zdolnym.
 5. Sprawy różne: pytania, uwagi, wnioski.
Miejsce
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka Piłsudskiego 42, sala nr 16.

Termin
9 września 2014 r. (wtorek), godz.15.00.

Nabór: Otwarty

Rejestracja / Zgłoszenia
Aby zgłosić udział w formie doskonalenia, nauczyciel musi wysłać indywidualne zgłoszenie drogą elektroniczną – za pośrednictwem Systemu Obsługi Szkoleń ŚCDN (Oferta/Formy doskonalenia: III konferencja metodyczna dla nauczycieli geografii przygotowujących uczniów gimnazjów do udziału w XII Wojewódzkim Konkursie Geograficznym – kod: KMS18). Nowi użytkownicy najpierw muszą zarejestrować się w Systemie, a następnie wybrać formę doskonalenia.

Koszt:
konferencja bezpłatna.

Kontakt:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel.: 41 362 45 48, wew. 114.

Konkurs Historyczny

Regulamin wymagań XII Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2014/2015

 

Osoby odpowiedzialne:

Konferencje metodyczne:

Zapraszamy nauczycieli historii przygotowujących uczniów gimnazjum do udziału w XII Wojewódzkim Konkursie Historycznym na konferencję metodyczną. Podczas spotkania będzie możliwość aktualizacji wiedzy na temat wykorzystania mapy multimedialnej w przygotowaniu uczniów do konkursu oraz poznanie nowej oferty Muzeum Historii Kielc dla nauczycieli i uczniów.

Forma
Konferencja metodyczna dla nauczycieli gimnazjum przygotowujących uczniów do konkursu historycznego.

Organizator
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Adresaci
Nauczyciele historii zainteresowani tematem.

Program:

 14.15–15.00  Nowe propozycje Muzeum Historii Kielc – Walizka z historią, lekcje z wykorzystaniem Skype'a – Iwona Grabczak.
 15.00–15.30  Stała wystawa historyczna „Z dziejów Kielc do 1918 r.".
 15.30–15.45  Przerwa kawowa.
 15.45–16.15  Wykorzystanie mapy multimedialnej w przygotowaniu ucznia do konkursu historycznego – Maria Bednarska.
16.30–17.00 Informacje dotyczące konkursu historycznego – Maria Bednarska, Cezary Tomczyk.

Miejsce
Muzeum Historii Kielc, Kielce, ul. Świętego Leonarda 4, sala konferencyjna (103).

Termin
14 stycznia 2015 roku (środa) w godz. 14.15–17.00.

Nabór
Otwarty – decyduje kolejność zgłoszeń.

Rejestracja / Zgłoszenia
Rejestracja za pośrednictwem Systemu Obsługi Szkoleń na witrynie ŚCDN. Kod formy: KMS01.

Bardzo proszę o potwierdzenie udziału telefoniczne lub e-mailowo.

Koszt
Udział w konferencji jest bezpłatny.

Kontakt
Maria Bednarska: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Konkurs Informatyczny

Regulamin Konkursu Informatycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2014/2015

 

Osoby odpowiedzialne:
 • Przewodniczący do spraw organizacyjnych konkursu
  • Tomasz Sokołowski, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. tel. 41 362 45 48 wew. 110
 • Przewodniczący do spraw merytorycznych konkursu
  • Łukasz Kosacki, Zespół Szkół Informatycznych w Kielcach
   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Konferencje metodyczne:

Zapraszamy nauczycieli informatyki przygotowujących uczniów gimnazjów do XIII Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego na konferencję metodyczną.

Forma
Konferencja metodyczna dla nauczycieli informatyki przygotowujących uczniów gimnazjów do XIII Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego.

Organizator
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Adresaci
Nauczyciele pracujący z uczniami klas I–III gimnazjów, którzy wykazują zainteresowanie informatyką.

Opis formy

Celem konferencji jest:
 • zapoznanie nauczycieli z regulaminem konkursowym,
 • zapoznanie z zadaniami szkoły związanymi z organizacją i przeprowadzeniem konkursu,
 • przeanalizowanie przykładowych zadań,
 • zapoznanie z nowościami w konkursie w roku szkolnym 2014/2015,
 • zaprezentowanie platformy związanej z konkursem.
Miejsce
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka Piłsudskiego 42, sala 16.

Termin
30 października 2014 r., godz. 13.30.

Program
Podczas zajęć poruszane będą kwestie dotyczące roli oraz zadań nauczycieli przygotowujących ucznia gimnazjum do udziału w konkursie przedmiotowym.

Zajęcia poprowadzi Łukasz Kosacki – koordynator merytoryczny XIII Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego.

Rejestracja / Zgłoszenia
W celu zgłoszenia swojego udziału w konferencji należy przejść do Oferty ŚCDN, zarejestrować (lub zalogować) się w Systemie Obsługi Szkoleń ŚCDN, wyszukać w wykazie form odpowiednią pozycję oraz zapisać się na wybraną formę doskonalenia. Kod formy: KMS22

Koszt
Udział w konferencji jest bezpłatny.

Kontakt
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; tel.: 41 362 45 48 w. 110.

Konkurs Języka Angielskiego

Regulamin Konkursu przedmiotowego z Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2014/2015

Osoby odpowiedzialne:

 • Przewodniczący do spraw organizacyjnych konkursu
  • Sławek Sobocki, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. tel. 41 362 45 48 wew. 113
 • Przewodniczący do spraw merytorycznych konkursu
  • Jolanta Wójcik, Gimnazjum nr 9 w Kielcach
  • Sławek Sobocki, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. tel. 41 362 45 48 wew. 113

Konferencje metodyczne:

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach organizuje konferencje metodyczne dla nauczycieli języka angielskiego dotyczące przygotowania uczniów gimnazjów do konkursu języka angielskiego.

Forma
III konferencja metodyczna z języka angielskiego „Rola i zadania nauczycieli przygotowujących uczniów gimnazjów do udziału w XIII Wojewódzkim Konkursie Języka Angielskiego w roku szkolnym 2014/2015".

Organizator/Koordynator
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Uczestnicy projektu:
Nauczyciele języka angielskiego przygotowujący uczniów gimnazjów do XIII Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego.

Opis formy
Cele konferencji: Aktualizacja wiedzy nauczycieli na temat prawnych, organizacyjnych i metodycznych aspektów XIII Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego.

Program konferencji metodycznej:

 1. Cele konkursu.
 2. Zadania szkoły związane z organizacją i przeprowadzeniem konkursu.
 3. Praca z uczniem zdolnym na lekcji języka angielskiego.
 4. Analiza przykładowa zadań.
 5. Co nowego w konkursie w roku szkolnym 2014/2015?
 6. Logowanie na platformę ŚCDN Kielce – prezentacja.

Miejsce
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42.

Terminy
Konferencje metodyczne odbędą się:

 1. 26 września 2014 roku – godz. 14.30, powiaty: skarżyski, konecki, starachowicki, ostrowiecki, włoszczowski;
 2. 29 września 2014 roku – godz. 14.30, powiat kielecki i miasto Kielce.

Nabór
Otwarty – decyduje kolejność zgłoszeń.

Rejestracja / Zgłoszenia
Zgłoszenie przyjmowane są tylko drogą elektroniczną na stronie internetowej ŚCDN (zakładka: Oferta; dalej zakładka: Formy doskonalenia):

26 września – kod formy KMS 13

29 września – kod formy KMS 14

Kontakt
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Konkurs Języka Niemieckiego

Regulamin XIII Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego na rok szkolny 2014/2015

Osoby odpowiedzialne:

 • Przewodniczący do spraw organizacyjnych konkursu
  • Krystyna Hapek, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. tel. 41 362 45 48 wew. 127
 • Przewodniczący do spraw merytorycznych konkursu
  • Dorota Królikowska, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. tel. 41 362 45 48 wew. 126

Konferencje metodyczne:

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza germanistów na konferencję „Rola i zadania nauczycieli przygotowujących uczniów gimnazjów do udziału w XIII Wojewódzkim Konkursie Języka Niemieckiego".

Forma
Konferencja metodyczna z języka niemieckiego „Rola i zadania nauczycieli przygotowujących uczniów gimnazjów do udziału w XIII Wojewódzkim Konkursie Języka Niemieckiego w roku szkolnym 2014/2015".

Organizator
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Adresaci
Nauczyciele języka niemieckiego przygotowujący uczniów gimnazjów do XIII Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego.

Opis
Cele konferencji: Aktualizacja wiedzy nauczycieli na temat prawnych, organizacyjnych i metodycznych aspektów XIII Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego.

Program

 1. Cele konkursu.
 2. Zadania szkoły związane z przygotowaniem, organizacją i przeprowadzeniem konkursu.
 3. Analiza przykładowych zadań konkursowych.
 4. Praca z uczniem zdolnym na lekcji języka niemieckiego – wskazówki metodyczne, wymiana doświadczeń.

Miejsce
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42, sala nr 28.

Termin
Konferencja odbędzie się w poniedziałek, 13 października 2014 roku, godz. 14.30.

Nabór Otwarty

Rejestracja / Zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną na stronie internetowej ŚCDN (należy przejść do zakładki „Oferta", następnie „Formy doskonalenia", zalogować się w Systemie Obsługi Szkoleń i zapisać się na formę szkolenia. Kod formy: KMS07).

Koszt
Udział w konferencji jest bezpłatny.

Kontakt
dorota.krolikowska.scdn.pl

Konkurs Języka Polskiego

Regulamin XII Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego

 Osoby odpowiedzialne:

 • Przewodniczący do spraw organizacyjnych konkursu
  • Lidia Pasich, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. tel. 41 362 45 48 wew. 124
 • Przewodniczący do spraw merytorycznych konkursu
  • Lidia Pasich, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. tel. 41 362 45 48 wew. 124,
  • Agnieszka Orłowska - Zespół Szkół Społecznych w Kielcach

Konferencje metodyczne:


Zapraszamy nauczycieli języka polskiego pracujących w gimnazjum na spotkanie wspomagające przygotowanie finalistów do udziału w II etapie XII Konkursu Języka Polskiego dla uczniów gimnazjum.

Forma
Spotkanie dla polonistów pracujących w gimnazjum i przygotowujących uczniów do II etapu Konkursu Języka Polskiego.

Organizator
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Adresaci
Nauczyciele języka polskiego pracujący w gimnazjum, przygotowujący uczniów do II etapu Konkursu Języka Polskiego.

Program

 1. Omówienie zasad organizacyjnych przebiegu drugiego etapu XII Konkursu Języka Polskiego dla uczniów gimnazjum.
 2. Sieć E-Polonista – jak korzystać z zasobów?
 3. XXIII Tydzień Kultury Języka – wyzwanie i oferta dla polonisty.
 4. Strategie dydaktyczne w pracy nauczyciela polonisty.

Miejsce
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka Piłsudskiego 42.

Termin
5 grudnia 2014 r., godz. 15.00.

Rejestracja / Zgłoszenia
Rejestracja na spotkanie odbywa się poprzez stronę internetową ŚCDN za pośrednictwem Systemu Obsługi Szkoleń. Kod formy: WS 15.

Kontakt
Lidia Pasich: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. tel.: 41 362 45 48 wew. 124.

Prezentacja

Wystąpienie publiczne - wskazówki

Konkurs Języka Rosyjskiego

Regulamin XIII Wojewódzkiego Konkursu Języka Rosyjskiego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego

Osoby odpowiedzialne:

Konferencje metodyczne:

Zapraszamy nauczycieli języka rosyjskiego przygotowujących uczniów gimnazjów do XIII Wojewódzkiego Konkursu Języka Rosyjskiego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego.

Forma
Konferencja metodyczna dla nauczycieli języka rosyjskiego przygotowujących uczniów gimnazjów do XIII Wojewódzkiego Konkursu Języka Rosyjskiego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego.

Organizator
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Pracownia Projektów, Innowacji i Współpracy z Zagranicą.

Adresaci
Nauczyciele pracujący z uczniami klas I–III gimnazjów, wykazującymi zainteresowanie językiem rosyjskim.

Opis formy
Celem zajęć jest:

 • zapoznanie nauczycieli z regulaminem konkursowym,
 • przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniem zdolnym.

Miejsce
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka Piłsudskiego 42, sala 16.

Termin
16 października 2014 r., godz. 15.30–17.00.

Program
Podczas zajęć poruszane będą kwestie dotyczące roli oraz zadań nauczycieli przygotowujących ucznia gimnazjum do udziału w konkursie przedmiotowym.

Zajęcia poprowadzi osoba odpowiedzialna merytorycznie za konkurs w bieżącym roku szkolnym – pani Wiesława Grosicka oraz pani Iwona Bagińska – nauczycielka języka rosyjskiego w Gimnazjum Publicznym w Sobkowie oraz pani Barbara Dynak – nauczycielka języka rosyjskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rytwianach. Uczniowie pani Iwony Bagińskiej oraz pani Barbary Dynak wielokrotnie byli finalistami i laureatami Wojewódzkiego Konkursu Języka Rosyjskiego. Nauczycielki podzielą się doświadczeniem, jak wyszukiwać przyszłych laureatów, jak przygotowywać uczniów do konkursu, jakie stosować materiały dydaktyczne, jak pracować nad przygotowaniem do części ustnej III etapu konkursu.

Rejestracja / Zgłoszenia
W celu zgłoszenia swojego udziału w konferencji należy przejść do Oferty ŚCDN, zarejestrować (lub zalogować) się w Systemie Obsługi Szkoleń ŚCDN, wyszukać w wykazie form odpowiednią pozycję oraz zapisać się na wybraną formę doskonalenia. Kod formy: KMS06.

Koszt
Udział w konferencji jest bezpłatny.

Kontakt
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Konkurs Matematyczny

Regulamin XII Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2014/2015

 

Osoby odpowiedzialne:

Konferencje metodyczne:

Zapraszamy nauczycieli matematyki przygotowujących uczniów gimnazjów do XII Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego na konferencję metodyczną.

Forma
Konferencja metodyczna dla nauczycieli matematyki przygotowujących uczniów gimnazjów do XII Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego.

Organizator
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Pracownia Projektów, Innowacji i Współpracy z Zagranicą.

Adresaci
Nauczyciele pracujący z uczniami klas I–III gimnazjów, wykazującymi zainteresowanie matematyką.

Opis formy

Celem zajęć jest:

 • zapoznanie nauczycieli z regulaminem konkursowym,
 • przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniem zdolnym.

Miejsce
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka Piłsudskiego 42, sala 16.

Termin (do wyboru)

20 października 2014 r., godz. 15.00

lub

22 października 2014 r., godz. 15.00

Program
Podczas zajęć poruszane będą kwestie dotyczące roli oraz zadań nauczycieli przygotowujących ucznia gimnazjum do udziału w konkursie przedmiotowym.

Zajęcia poprowadzi Krzysztof Łysak – koordynator merytoryczny XII Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego.

Rejestracja / Zgłoszenia
W celu zgłoszenia swojego udziału w konferencji należy przejść do Oferty ŚCDN, zarejestrować (lub zalogować) się w Systemie Obsługi Szkoleń ŚCDN, wyszukać w wykazie form odpowiednią pozycję oraz zapisać się na wybraną formę doskonalenia. Kod formy: KMS19 (termin 20 października 2014 r.) oraz KMS19A (termin 22 października 2014 r.).

Koszt
Udział w konferencji jest bezpłatny.

Kontakt
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; tel.: 41 362 45 48 w. 120.

 

© Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Czytaj więcej.

Akceptuję ciasteczka na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information