logo_bip logo_rci_2 logo_pdp logo_etŚwiętokrzyskie Centrum
Doskonalenia Nauczycieli

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42
25-431 Kielce

tel. (41) 362-45-48
tel. (41) 362-45-13

Konkursy - Konkursy przedmiotowe
Konkursy przedmiotowe

Konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych

W roku szkolnym 2013/2014 Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli jest współorganizatorem konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych. Organizacją I i II etapu wszystkich konkursów zajmuje się Kuratorium Oświaty w Kielcach. Naszym zadaniem jest przeprowadzenie III etapu tych konkursów.

Wszystkie komunikaty i informacje dotyczące organizacji i przebiegu wszystkich etapów konkursów zamieszczane będą na bieżąco na stronie Kuratorium. W naszym serwisie, będziemy natomiast publikować tematy zadań konkursowych, kryteria oceny lub klucze odpowiedzi (po kolejnych etapach konkursów).

Jednocześnie informujemy, że dla nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursów planujemy uruchomienie nowych form doskonalenia w postaci tematycznych sieci współpracy i samokształcenia. Będą one prowadzone z wykorzystaniem platformy e-learningowej naszego ośrodka. Nauczyciele, którzy zapiszą się do wymienionych wyżej sieci otrzymają dostęp do odpowiednich zasobów tej platformy.

W celu zapisania się do odpowiedniej sieci współpracy należy przejść do zakładki Oferta naszego serwisu, zarejestrować się w Systemie Obsługi Szkoleń ŚCDN, wybrać odpowiednią formę oraz zapisać się do niej. Login (pesel) i hasło do SOS ŚCDN umożliwiają jednocześnie dostęp do platformy e-learningowej ŚCDN. Kod dostępu do kursu na platformie, przygotowanego dla danej sieci współpracy, przekazany zostanie w czasie konferencji metodycznych związanych z poszczególnymi konkursami.

 

Konkurs Humanistyczny

Regulamin Konkursu Humanistycznego dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2013/2014

Osoby odpowiedzialne:

Konferencje metodyczne

Konferencje metodyczne dla nauczycieli na temat: „Nowe zasady organizacji XI Konkursu Humanistycznego dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2013/2014"Zapraszamy nauczycieli-opiekunów przedmiotowych uczniów uczestniczących w XI Konkursie Humanistycznym na konferencje metodyczne, organizowane w dniach 10–13 września 2013 r. w Muzeum Narodowym – dawnym Pałacu Biskupów w Kielcach.

Organizatorzy:
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Kuratorium Oświaty w Kielcach, Muzeum Narodowe w Kielcach, Muzeum Diecezjalne w Kielcach, Wydawnictwo Mac Edukacja.

Adresaci
Nauczyciele języka polskiego, historii i społeczeństwa oraz plastyki, a także osoby realizujące w klasach VI ścieżki edukacyjne: czytelniczą i medialną, regionalną-dziedzictwo kulturowe w regionie, wychowanie patriotyczne i obywatelskie. W konferencji mogą uczestniczyć także dyrektorzy szkół podstawowych, nauczyciele zajęć komputerowych i nauczyciele bibliotekarze.

Program konferencji metodycznych

Godz. 14.45–15.30 – rejestracja uczestników.

Godz. 15.30–16.15:

 1. X Konkurs Humanistyczny w roku szkolnym 2012/2013 – mocne i słabe strony, wnioski i rekomendacje do edycji Konkursu 2013/2014.
 2. Organizacja XI Konkursu Humanistycznego – zmiany w zasadach organizacji Konkursu i w regulaminie wymagań konkursowych, zadania szkoły i nauczyciela.
 3. Sieć współpracy i samokształcenia „e-Hum@nista" – prezentacja zasobów, zasady korzystania z platformy e-learningowej.

Godz. 16.15–17.15: podział uczestników konferencji na 2 grupy.

Grupa I. Spotkanie z obrazami-eksponatami Muzeum Narodowego w Kielcach, wpisanymi w Wymagania XI Konkursu Humanistycznego (Stanisław Wyspiański, Skarby Sezamu; Portret Pawła Chościaka-Popiela; Stanisław Kaczor-Batowski, Wejście strzelców Józefa Piłsudskiego do Kielc w 1914 r.; Tadeusz Żak, Lejoch).

Grupa II. Spotkanie z dziełami sztuki-eksponatami Muzeum Diecezjalnego w Kielcach, wpisanymi w Wymagania XI Konkursu Humanistycznego (Madonna z Cudzynowic; św. Jan Jałmużnik i św. Jan Chrzciciel – skrzydła ołtarza z Rakoszyna) oraz z Wniebowzięciem Najświętszej Marii Panny – ołtarzem głównym bazyliki katedralnej w Kielcach.

Godz. 17.30–18.30:

Grupa I. Spotkanie z dziełami sztuki-eksponatami Muzeum Diecezjalnego w Kielcach, wpisanymi w Wymagania XI Konkursu Humanistycznego (Madonna z Cudzynowic; św. Jan Jałmużnik i św. Jan Chrzciciel – skrzydła ołtarza z Rakoszyna) oraz z Wniebowzięciem Najświętszej Marii Panny – ołtarzem głównym bazyliki katedralnej w Kielcach.

Grupa II. Spotkanie z obrazami-eksponatami Muzeum Narodowego w Kielcach, wpisanymi w Wymagania XI Konkursu Humanistycznego (Stanisław Wyspiański, Skarby Sezamu; Portret Pawła Chościaka-Popiela; Stanisław Kaczor-Batowski, Wejście strzelców Józefa Piłsudskiego do Kielc w 1914 r.; Tadeusz Żak, Lejoch).

Miejsce
Muzeum Narodowe w Kielcach – dawny Pałac Biskupów Krakowskich, Kielce, Plac Zamkowy 1.

Terminy
10 września 2013 r. (wtorek): konferencja metodyczna dla nauczycieli z miasta Kielce oraz powiatów: jędrzejowskiego i skarżyskiego (kod formy: KMS01).
11 września 2013 r. (środa): konferencja metodyczna dla nauczycieli z powiatów: kieleckiego i buskiego (kod formy: KMS02).
12 września 2013 r. (czwartek): konferencja metodyczna dla nauczycieli z powiatów: starachowickiego, ostrowieckiego, opatowskiego, pińczowskiego (kod formy: KMS03).
13 września 2013 r. (piątek): konferencja metodyczna dla nauczycieli z powiatów: sandomierskiego, staszowskiego, kazimierskiego, włoszczowskiego, koneckiego (kod formy: KMS04).

Nabór otwarty

Rejestracja / Zgłoszenia
W celu zgłoszenia swojego udziału w konferencji należy przejść do Oferty ŚCDN, zarejestrować (lub zalogować) się w Systemie Obsługi Szkoleń ŚCDN, wyszukać w wykazie form odpowiednią pozycję oraz zapisać się na wybraną formę doskonalenia.

Koszt
Udział w konferencji jest bezpłatny.

Kontakt
Małgorzata Jas, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel.: 41 362 45 48 wew. 115 lub 606 295 8114,
Aleksandra Potocka-Kuc,  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 41 362 45 48, wew. 122.

Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy

Regulamin wymagań X Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2012/2013

 

Szanowni Państwo,
przypominamy, że III etap Konkursu odbędzie się 1 marca 2014 roku o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej nr 25 w Kielcach, ul. Jurajska 7. Ze względów organizacyjnych uczniowie wraz z opiekunami proszeni są o przybycie o godz. 9.30.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Konkursu:

 • Podczas eliminacji konkursowych uczeń jest zobowiązany okazać się legitymacją szkolną lub innym ważnym dokumentem tożsamości.
 • Zabrania się wnoszenia do sal, w których odbywa się konkurs, wszelkich pomocy, w tym: tablic, podręczników, książek, kalkulatorów oraz środków łączności (np. telefonów komórkowych).
 • Podczas rozwiązywania zadań uczeń używa pióra lub długopisu, nie wolno używać korektora, a błędne zapisy należy przekreślić.
 • Uczniowie mogą zabrać przybory kreślarskie.

Kontakt: Katarzyna Pluta: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. tel. 41 362 45 48 w. 123.

Osoby odpowiedzialne:

 • Przewodniczący do spraw organizacyjnych konkursu
  • Małgorzata Grzegorczyk, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. tel. 41 362 45 48 wew. 121
 • Przewodniczący do spraw merytorycznych konkursu
  • Małgorzata Grzegorczyk, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. tel. 41 362 45 48 wew. 121
  • Ewa Kwiecień, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. tel. 41 362 45 48 wew. 114
  • Renata Chlebowska-Buczak, Gimnazjum w Chmielniku

Konferencje metodyczne

Zapraszamy na konferencję metodyczną nauczycieli matematyki i przyrody szkół podstawowych z Kielc oraz powiatów: kieleckiego, kazimierskiego i pińczowskiego przygotowujących uczniów do XI Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2013/2014.

Forma
Konferencja metodyczna dla nauczycieli matematyki i przyrody szkół podstawowych.

Organizator
Pracownia Wspomagania Nauczycieli i Szkół w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
 
Adresaci
Nauczyciele matematyki i przyrody szkół podstawowych z Kielce oraz powiatów: kieleckiego, kazimierskiego, pińczowskiego przygotowujący uczniów do XI Konkursu Matematyczno- Przyrodniczego.
 
Program konferencji:
1. Konkurs matematyczno-przyrodniczy w roku szkolnym 2012/2013 – podsumowanie.
2. Organizacja XI Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego w roku szkolnym 2013/14 – zadania szkoły i nauczyciela.
3. Sieć samokształcenia i wymiany doświadczeń nauczycieli matematyki i przyrody.
4. Sprawy różne – pytania, uwagi, wnioski.
 
Liczba godzin: 3
 
Miejsce
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42.
 
Termin
7 października 2013 r., w godz. 15.00–17.30.
 
Zgłoszenia
Zgłoszenie na konferencję drogą elektroniczną poprzez: rejestrację (dla osób niezarejestrowanych w Systemie Obsługi Szkoleń ŚCDN) i zalogowanie się (jeśli nauczyciel posiada konto w SOS). Kod kursu KMS 21.
 
Koszt
Udział w konferencji jest bezpłatny.
 
Kontakt
Katarzyna Pluta: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. tel. 41 362 45 48 w. 123.

Zapraszamy na konferencję metodyczną nauczycieli matematyki i przyrody szkół podstawowych z powiatów: włoszczowskiego, jędrzejowskiego, koneckiego, skarżyskiego, starachowickiego przygotowujących uczniów do XI Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2013/2014.

Forma
Konferencja metodyczna nauczycieli matematyki i przyrody szkół podstawowych.

Organizator
Pracownia Wspomagania Nauczycieli i Szkół w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Adresaci
Nauczyciele matematyki i przyrody szkół podstawowych z powiatów: włoszczowskiego, jędrzejowskiego, koneckiego, skarżyskiego, starachowickiego przygotowujący uczniów do XI Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego.

Program konferencji:

 1. Konkurs matematyczno-przyrodniczy w roku szkolnym 2012/2013 – podsumowanie.
 2. Organizacja XI Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego w roku szkolnym 2013/14 – zadania szkoły i nauczyciela.
 3. Sieć samokształcenia i wymiany doświadczeń nauczycieli matematyki i przyrody.
 4. Sprawy różne – pytania, uwagi, wnioski.

Liczba godzin: 3

Miejsce
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42.

Termin
15 października 2013 r., w godz. 15.00–17.30.

Zgłoszenia
Zgłoszenie na konferencję droga elektroniczną poprzez: rejestrację (dla osób niezarejestrowanych w Systemie Obsługi Szkoleń ŚCDN) i zalogowanie się (jeśli nauczyciel posiada konto w SOS). Kod kursu KMS 22.

Koszt
Udział w konferencji jest bezpłatny.

Kontakt
Katarzyna Pluta: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. tel. 41 362 45 48 w. 123.


Zapraszamy na konferencję metodyczną nauczycieli matematyki i przyrody szkół podstawowych z powiatów: ostrowieckiego, sandomierskiego, opatowskiego, staszowskiego i buskiego przygotowujących uczniów do XI Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2013/2014.

Forma
Konferencja metodyczna dla nauczycieli matematyki i przyrody szkół podstawowych.

Organizator
Pracownia Wspomagania Nauczycieli i Szkół w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Adresaci
Nauczyciele matematyki i przyrody szkół podstawowych z powiatów: ostrowieckiego, sandomierskiego, opatowskiego, staszowskiego i buskiego przygotowujący uczniów do XI Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego.

Program konferencji:

 1. Konkurs matematyczno-przyrodniczy w roku szkolnym 2012/2013 – podsumowanie.
 2. Organizacja XI Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego w roku szkolnym 2013/14 – zadania szkoły i nauczyciela.
 3. Sieć samokształcenia i wymiany doświadczeń nauczycieli matematyki i przyrody.
 4. Sprawy różne – pytania, uwagi, wnioski.

Liczba godzin: 3

Miejsce
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42.

Termin
17 października 2013 r., w godz. 15.00–17.30.

Zgłoszenia
Zgłoszenie na konferencję drogą elektroniczną poprzez: rejestrację (dla osób niezarejestrowanych w Systemie Obsługi Szkoleń ŚCDN) i zalogowanie się (jeśli nauczyciel posiada konto w SOS). Kod kursu KMS 23.

Koszt
Udział w konferencji jest bezpłatny.

Kontakt
Katarzyna Pluta: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. tel. 41 362 45 48 w. 123.Konkurs Języka Angielskiego

Regulamin Konkursu przedmiotowego z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2013/2014

 

Osoby odpowiedzialne:

 • Przewodniczący do spraw organizacyjnych konkursu
  • Izabela Krzak–Borkowska, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  tel. 41 362 45 48 wew. 141
 • Przewodniczący do spraw merytorycznych konkursu
  • Beata Dulnik, Szkoła Podstawowa Nr 28 w Kielcach
   tel. 600 133 606
  • Izabela Krzak–Borkowska, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  tel. 41 362 45 48 wew. 141


Konferencje metodyczne

Zapraszamy nauczycieli przygotowujących uczniów szkół podstawowych do III etapu I Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego w roku szkolnym 2013/2014 na konferencję metodyczną, która odbędzie się 27 lutego 2014 r. w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.


Forma
Konferencja metodyczna dla nauczycieli przygotowujących uczniów szkół podstawowych do III etapu I Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego.

Organizator
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Pracownia Projektów Europejskich Innowacji i Współpracy z Zagranicą.

Adresaci
Nauczyciele języka angielskiego przygotowujący uczniów szkół podstawowych do III Etapu I Konkursu z Języka Angielskiego.

Miejsce
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42.

Termin
27 lutego 2014 r., godz. 15.30– 17.00.

Nabór
Otwarty – do wyczerpania limitu miejsc.

Rejestracja / Zgłoszenia
Rejestracja drogą elektroniczną poprzez System Obsługi Szkoleń na witrynie ŚCDN. Kod formy: KMS36.

Koszt
Udział w konferencji jest bezpłatny.

Kontakt
Izabela Krzak-Borkowska: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Uwagi
Zaświadczenia o udziale w konferencji otrzymają tylko te osoby, które zapiszą się poprzez System Obsługi Szkoleń. Po upływie tygodnia od zakończenia konferencji będzie można je odebrać w siedzibie Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Dział Promocji i Marketingu, pok. 33. 

Konkursy przedmiotowe dla uczniów gimnazjów

 

W roku szkolnym 2013/2014 Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli jest współorganizatorem konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów. Organizacją I i II etapu wszystkich konkursów zajmuje się Kuratorium Oświaty w Kielcach. Naszym zadaniem jest przeprowadzenie III etapu tych konkursów.

Wszystkie komunikaty i informacje dotyczące organizacji i przebiegu wszystkich etapów konkursów zamieszczane będą na bieżąco na stronie Kuratorium. W naszym serwisie będziemy natomiast publikować informacje dotyczące konferencji metodycznych związanych z konkursem, tematy zadań konkursowych, kryteria oceny lub klucze odpowiedzi (po kolejnych etapach konkursów).

Jednocześnie informujemy, że dla nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursów planujemy uruchomienie nowych form doskonalenia w postaci tematycznych sieci współpracy i samokształcenia. Będą one prowadzone z wykorzystaniem platformy e-learningowej naszego ośrodka. Nauczyciele, którzy zapiszą się do wymienionych wyżej sieci otrzymają dostęp do odpowiednich zasobów tej platformy. Planowane jest uruchomienie tej formy dla następujących konkursów:

 • Konkurs Języka Angielskiego
 • Konkurs Matematyczny
 • Konkurs Geograficzny
 • Konkurs Fizyczny
 • Konkurs Historyczny
 • Konkurs Języka Polskiego
 • Konkurs Informatyczny

W celu zapisania się do odpowiedniej sieci współpracy należy przejść do zakładki Oferta naszego serwisu, zarejestrować się w Systemie Obsługi Szkoleń ŚCDN, wybrać odpowiednią formę oraz zapisać się do niej. Login (pesel) i hasło do SOS ŚCDN umożliwiają jednocześnie dostęp do platformy e-learningowej ŚCDN. Kod dostępu do kursu na platformie, przygotowanego dla danej sieci współpracy, przekazany zostanie w czasie konferencji metodycznych związanych z poszczególnymi konkursami.

Konkurs Biologiczny

Regulamin X Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2013/2014

 

Osoby odpowiedzialne:

Konferencje metodyczne

Konferencja metodyczna dla nauczycieli przygotowujących uczniów gimnazjum do udziału w XI Wojewódzkim Konkursie Biologicznym

Adresaci
Nauczyciele biologii przygotowujący uczniów gimnazjów do udziału w XI Wojewódzkim Konkursie Biologicznym.

Cel
Aktualizacja wiedzy nauczycieli na temat aspektów regulaminowych oraz proceduralnych organizacji konkursu biologicznego w roku szkolnym 2013/2014.

Podczas zajęć poruszane będą kwestie dotyczące roli oraz zadań nauczycieli przygotowujących ucznia gimnazjum do udziału w konkursie przedmiotowym. Zajęcia poprowadzone będą przez przewodniczących do spraw merytorycznych konkursu.

Miejsce
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42, sala 16.

Termin
24 października 2013 r., godz. 14.30.

Rejestracja / Zgłoszenia
Przyjmujemy zgłoszenia drogą elektroniczną, za pośrednictwem Systemu Obsługi Szkoleń na witrynie ŚCDN. Kod formy: KMS20.

Nowi użytkownicy muszą najpierw zarejestrować się w Systemie Obsługi Szkoleń i wybrać formę doskonalenia.

Koszt
Zajęcia są bezpłatne.

Kontakt
Agnieszka Salwa: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. tel. 41 362 45 48 wew. 123.
 

Edycja 2013/2014

Etap I

 • Zadania konkursowe
 • Kryteria oceny
 • Klucz odpowiedzi

Etap II

 • Zadania konkursowe
 • Kryteria oceny
 • Klucz odpowiedzi

Etap III

Konkurs Chemiczny

Regulamin X Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2013/2014

Osoby odpowiedzialne:

Konferencje metodyczne

Konkursy przedmiotowe budzą różne emocje. Warto wziąć udział w spotkaniu i rozwiać ewentualne wątpliwości. Ważna część konferencji będzie poświęcona pracy z uczniem zdolnym w kontekście konkursów przedmiotowych. Spotkanie poprowadzą: Halina Gruszka i Gabriela Latowska.
 
Forma
Konferencja metodyczna dla nauczycieli przygotowujących uczniów gimnazjum do udziału w XI Wojewódzkim Konkursie Chemicznym.
 
Organizator
Pracownia Wspomagania Nauczycieli i Szkół Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
 
Adresaci
Nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu chemicznego.
 
Opis formy
Cele zajęć:
 • aktualizacja wiedzy nauczycieli na temat prawnych, organizacyjnych i metodycznych aspektów XI Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego,
 • wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli chemii pracujących z uczniami uzdolnionymi.
Program
 1. Podsumowanie X Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego.
 2. Organizacja XI Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego – zadania szkoły i nauczyciela.
 3. Zasady pracy z uczniem zdolnym.
 4. Przykłady „dobrej praktyki" – metody pracy z uczniem zdolnym.
 5. Pytania, uwagi, wnioski.
Miejsce
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42, s. 16.
 
Termin
3 października 2013 r., godz. 15.00–17.30.
 
Nabór
Otwarty – decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Rejestracja / Zgłoszenia
Przyjmujemy zgłoszenia drogą elektroniczną, za pośrednictwem Systemu Obsługi Szkoleń na witrynie ŚCDN. Kod formy KMS11.
Nowi użytkownicy muszą najpierw zarejestrować się w Systemie Obsługi Szkoleń i wybrać formę doskonalenia.
 
Koszt
Zajęcia są bezpłatne.
 
Kontakt
Marzanna Kostecka-Biskupska: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub tel. 41/ 362-45-48 w. 119.

 Konkurs Fizyczny

Regulamin wymagań XII Konkursu z Fizyki dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2013/2014

 

Osoby odpowiedzialne:

Konferencje metodyczne

„Rola i zadania nauczycieli przygotowujących ucznia gimnazjum do udziału w XII Wojewódzkim Konkursie Fizycznym"

Forma
Konferencja metodyczna w Pińczowie dla nauczycieli fizyki przygotowujących uczniów do XII Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2013/2014.
 
Organizator
Pracownia Wspomagania Nauczycieli i Szkół Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
 
Adresaci
Nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu fizycznego.
 
Opis formy
Celem konferencji jest aktualizacja wiedzy nauczycieli na temat prawnych, organizacyjnych i metodycznych aspektów XII Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego oraz wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli fizyki pracujących z uczniami uzdolnionymi.
 
Program
 1. Konkurs fizyczny w roku szkolnym 2012/2013 – podsumowanie XI Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego.
 2. Organizacja XII Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego – zadania szkoły i nauczyciela.
 3. Sieć samokształcenia i wymiany doświadczeń nauczycieli fizyki.
 4. Metody pracy z uczniem zdolnym.
 5. Pytania, uwagi, wnioski.
Spotkanie prowadzić będą członkinie Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.
 
Miejsce
Filia Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Pińczowie, ul. Nowy Świat 3.
 
Termin
17 października 2013 r. (czwartek), godz. 14.30.
Nabór – otwarty
 
Rejestracja / Zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmujemy drogą elektroniczną – za pośrednictwem Systemu Obsługi Szkoleń na witrynie internetowej ŚCDN. Zaświadczenia z udziału w konferencji otrzymają tylko te osoby, które zgłoszą się poprzez ww. system do dnia 15 października włącznie. Kod formy: KMS 24.
 
Koszt
Zajęcia są bezpłatne.
 
Kontakt
Małgorzata Grzegorczyk: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 41 362 45 48, wew. 121.
 
Uwag
Nauczyciele, którzy zalogują się po terminie lub nie zalogują się, nie otrzymają zaświadczeń.
 

 „Rola i zadania nauczycieli przygotowujących ucznia gimnazjum do udziału w XII Wojewódzkim Konkursie Fizycznym"

Forma
Konferencja metodyczna dla nauczycieli fizyki przygotowujących uczniów do XII Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2013/2014.

Organizator
Pracownia Wspomagania Nauczycieli i Szkół Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Adresaci
Nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu fizycznego.

Opis formy
Celem konferencji jest aktualizacja wiedzy nauczycieli na temat prawnych, organizacyjnych i metodycznych aspektów XII Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego oraz wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli fizyki pracujących z uczniami uzdolnionymi.

Program

 1. Konkurs fizyczny w roku szkolnym 2012/2013 – podsumowanie XI Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego.
 2. Organizacja XII Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego – zadania szkoły i nauczyciela.
 3. Sieć samokształcenia i wymiany doświadczeń nauczycieli fizyki.
 4. Metody pracy z uczniem zdolnym.
 5. Pytania, uwagi, wnioski.

Spotkanie będą prowadzić członkinie Wojewódzkiej Komisji Przedmiotowej.

Miejsce
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Kielce, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42, sala 16.

Termin
30 października 2013 r. (środa), godz. 15.00.

Nabór– otwarty.

Rejestracja / Zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmujemy drogą elektroniczną – za pośrednictwem Systemu Obsługi Szkoleń na witrynie internetowej ŚCDN. Zaświadczenia z udziału w konferencji otrzymają tylko te osoby, które zgłoszą się poprzez ww. system do dnia 28 października włącznie. Kod formy: KMS 10.

Koszt
Zajęcia są bezpłatne.

Kontakt
Małgorzata Grzegorczyk: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 41 362 45 48, wew. 121.

Uwaga
Nauczyciele, którzy zalogują się po terminie lub nie zalogują się, nie otrzymają zaświadczeń.

Konkurs Geograficzny

Regulamin wymagań XI Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2013/2014

Osoby odpowiedzialne:
 • Przewodniczący do spraw organizacyjnych konkursu
  • Ewa Kwiecień, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. tel. 41 362 45 48 wew. 114
 • Przewodniczący do spraw merytorycznych konkursu
  • dr Małgorzata Wiatrak,
  • Ewa Kwiecień, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. tel. 41 362 45 48 wew. 114

Konferencje metodyczne

II Konferencja metodyczna z geografii „Rola i zadania nauczycieli przygotowujących uczniów gimnazjów do udziału w XI Wojewódzkim Konkursie Geograficznym"

Adresaci:
Nauczyciele geografii przygotowujący uczniów gimnazjów do udziału w XI Wojewódzkim Konkursie Geograficznym.

Cel:

Aktualizacja wiedzy nauczycieli na temat prawnych, organizacyjnych i metodycznych aspektów Konkursu Geograficznego. Wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli pracujących z uczniami uzdolnionymi i wykazującymi zainteresowania geograficzne.
 
Program konferencji:
 1. Konkurs geograficzny w roku szkolnym 2012/2013 – podsumowanie X Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego.
 2. Organizacja XI Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego – zadania szkoły i nauczyciela.
 3. Sieć samokształcenia i wymiany doświadczeń nauczycieli geografii.
 4. Przykład „dobrej praktyki" – zasady pracy z uczniem zdolnym.
 5. Sprawy różne – pytania, uwagi, wnioski.
Termin konferencji:
4 października 2013 r. (piątek) – powiaty: kielecki, konecki, włoszczowski, jędrzejowski, staszowski, opatowski, sandomierski, godz. 15.00.
 
Miejsce konferencji: Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42, sala nr 16.
 
Rejestracja / Zgłoszenia
Aby zgłosić udział w formie doskonalenia, nauczyciel musi wysłać indywidualne zgłoszenie drogą elektroniczną – za pośrednictwem Systemu Obsługi Szkoleń ŚCDN (www.scdn.pl/zakładka Oferta/zakładka – Formy doskonalenia). Nowi użytkownicy muszą najpierw zarejestrować się w Systemie i wybrać formę doskonalenia. Kod formy: KMS13.
 
Termin konferencji:
9 października 2013 r. (środa) – powiaty: miasto Kielce, buski, kazimierski, pińczowski, ostrowiecki, starachowicki, skarżyski, godz. 15.00.
 
Miejsce konferencji:
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42,, sala nr 28.
 
Rejestracja / Zgłoszenia
Aby zgłosić udział w formie doskonalenia, nauczyciel musi wysłać indywidualne zgłoszenie drogą elektroniczną – za pośrednictwem Systemu Obsługi Szkoleń ŚCDN (www.scdn.pl/zakładka Oferta/zakładka – Formy doskonalenia). Nowi użytkownicy muszą najpierw zarejestrować się w Systemie i wybrać formę doskonalenia. Kod formy: KMS12.
 
Kontakt:
Ewa Kwiecień: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel.: 41 362 45 48, wew. 114.

Konkurs Historyczny

Regulamin wymagań XI Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2013/2014

 

Osoby odpowiedzialne:

Konferencje metodyczneZapraszamy nauczycieli historii do udziału w konferencji metodycznej poświęconej organizacji XI Konkursu Historycznego dla uczniów gimnazjów. Konferencja odbędzie się w dwóch terminach, do wyboru przez uczestników: 18 (piątek) i 24 (czwartek) października 2013 r. w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli od godz. 15.00.


Forma
Konferencja metodyczna dla nauczycieli historii przygotowujących uczniów do XI Konkursu Historycznego.

Organizator
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Adresaci
Nauczyciele historii przygotowujący uczniów do XI Konkursu Historycznego.

Opis formy
Konferencja prowadzona będzie przez członków komisji, którzy są odpowiedzialni za merytoryczną część Konkursu.

Program konferencji:
 1. Konkurs historyczny w roku szkolnym 2012/2013 – podsumowanie X Wojewódzkiego Konkursu Historycznego.
 2. Kontrowersyjne pytania i klucz odpowiedzi.
 3. Formuła zadań, które wystaąpią w XI Konkursie Historycznym.
 4. Organizacja XI Wojewódzkiego Konkursu Historycznego – zadania szkoły i nauczyciela.
 5. Uczeń zdolny na lekcjach historii.
 6. Przykład „dobrej praktyki" – doświadczenia w pracy z uczniem zdolnym.
 7. Sprawy różne – pytania, uwagi, wnioski.
Miejsce
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42, sala nr 9.

Terminy
18 (piątek) i 24 (czwartek) października 2013 r. – do wyboru.
Nabór otwarty.

Rejestracja / Zgłoszenia
Zgłoszenia drogą elektroniczną, za pośrednictwem Systemu Obsługi Szkoleń na witrynie ŚCDN.
Kod formy: KMS 05.

Koszt
Udział w konferencji jest bezpłatny.

Kontakt:
Maria Bednarska: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Konkurs Informatyczny

Regulamin Konkursu Informatycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2013/2014

 

Osoby odpowiedzialne:

Konferencje metodyczne

 
 
Konferencja metodyczna dla nauczycieli informatyki
 
Zapraszamy nauczycieli przygotowujących uczniów do XII Konkursu Informatycznego na konferencję metodyczną.
 
Forma
Konferencja metodyczna dla nauczycieli informatyki.
 
Organizator
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Pracownia Edukacji Informatycznej i Multimedialnej.
 
Adresaci
Nauczyciele przygotowujący uczniów gimnazjów do konkursu informatycznego.
 
Opis formy
Celem zajęć jest:
 • zapoznanie nauczycieli z regulaminem konkursowym,
 • przygotowanie nauczycieli do organizacji konkursu na poziomie szkoły,
 • wymiana doświadczeń w zakresie pracy z uczniem uzdolnionym informatycznie.
Miejsce
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42.
 
Termin
7 października 2013 r. godz. 15.00, sala 16
 
Program
Podczas zajęć poruszane będą kwestie dotyczące roli oraz zadań nauczycieli przygotowujących ucznia gimnazjum do udziału w konkursie przedmiotowym.
 
Rejestracja / Zgłoszenia
W celu zgłoszenia swojego udziału w konferencji należy przejść do Oferty ŚCDN, zarejestrować się (lub zalogować) w Systemie Obsługi Szkoleń, wyszukać w wykazie form odpowiednią pozycję oraz zapisać się na wybraną formę doskonalenia. Kod formy KMS14.
 
Koszt
Konferencja jest bezpłatna.
 
Kontakt
Anna Trawka: e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Edycja 2013/2014

Etap I

Etap II

 • Zadania konkursowe
 • Kryteria oceny
 • Klucz odpowiedzi

Etap III

Konkurs Języka Angielskiego

Regulamin Konkursu przedmiotowego z Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2013/2014

 

Osoby odpowiedzialne:

Konferencje metodyczne

Uwaga nauczyciele przygotowujący uczniów gimnazjów do udziału w Wojewódzkim Konkursie Języka Angielskiego w roku szkolnym 2013/2014 z powiatów: buskiego, kazimierskiego i pińczowskiego. Jak już wcześniej informowaliśmy na stronie internetowej ŚCDN, II Konferencja metodyczna z języka angielskiego: „Rola i zadania nauczycieli przygotowujących uczniów gimnazjów do udziału w Wojewódzkim Konkursie Języka Angielskiego w roku szkolnym 2013/2014" odbyła się 10 października 2013 r. w Pińczowie, w Gimnazjum nr 1. Wobec tego termin 18 października 2013 r. jest nieaktualny.

 
II Konferencja metodyczna z języka angielskiego „Rola i zadania nauczycieli przygotowujących uczniów gimnazjów do udziału w Wojewódzkim Konkursie Języka Angielskiego w roku szkolnym 2013/2014"
 
Cel:
Aktualizacja wiedzy nauczycieli na temat prawnych, organizacyjnych i metodycznych aspektów Konkursu Języka Angielskiego.
 
Program konferencji:
 1. Cele Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego.
 2. Zadania szkoły związane z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.
 3. Praca z uczniem zdolnym na lekcji języka angielskiego.
 4. Analiza przykładowych zadań.
 5. Co nowego w Konkursie w roku szkolnym 2013/2014.
 6. Logowanie na platformę ŚCDN Kielce – prezentacja.
Terminy konferencji metodycznych:
 
26 września 2013 r. – godz. 15.00, w siedzibie ŚCDN w Kielcach – dla powiatu kieleckiego i miasta Kielce.
Rejestracja / Zgłoszenia
Przyjmujemy zgłoszenia drogą elektroniczną, za pośrednictwem Systemu Obsługi Szkoleń na witrynie ŚCDN. Kod formy: KMS15. Nowi użytkownicy muszą najpierw zarejestrować się w Systemie Obsługi Szkoleń i wybrać formę doskonalenia.
 
27 września 2013 r. – godz. 15.00, w siedzibie ŚCDN w Kielcach – dla powiatów: skarżyskiego, koneckiego, starachowickiego, ostrowskiego, włoszczowskiego.
Rejestracja / Zgłoszenia
Przyjmujemy zgłoszenia drogą elektroniczną, za pośrednictwem Systemu Obsługi Szkoleń na witrynie ŚCDN. Kod formy: KMS16. Nowi użytkownicy muszą najpierw zarejestrować się w Systemie Obsługi Szkoleń i wybrać formę doskonalenia.
 
17 października 2013 r. – godz. 15.00, w Sandomierzu w Szkole Podstawowej nr 2 ul. Mickiewicza – dla powiatów: sandomierskiego, opatowskiego oraz staszowskiego. (Dokładne miejsce spotkania zostanie podane wkrótce).
Rejestracja / Zgłoszenia
Przyjmujemy zgłoszenia drogą elektroniczną, za pośrednictwem Systemu Obsługi Szkoleń na witrynie ŚCDN. Kod formy: KMS18. Nowi użytkownicy muszą najpierw zarejestrować się w Systemie Obsługi Szkoleń i wybrać formę doskonalenia.
 
10 października 2013 r. – godz. 15.00, w Pińczowie w Gimnazjum nr 1 ul. 7 Źródeł 7, 28-400 Pińczów– dla powiatów: buskiego, pińczowskiego oraz kazimierskiego. (Dokładne miejsce spotkania zostanie podane wkrótce).
Rejestracja / Zgłoszenia
Przyjmujemy zgłoszenia drogą elektroniczną, za pośrednictwem Systemu Obsługi Szkoleń na witrynie ŚCDN. Kod formy: KMS17. Nowi użytkownicy muszą najpierw zarejestrować się w Systemie Obsługi Szkoleń i wybrać formę doskonalenia.
 
Kontakt:
Sławomir Sobocki: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel.: 41 362 45 48 wew. 113.

Edycja 2013/2014

Etap I

 • Zadania konkursowe
 • Kryteria oceny
 • Klucz odpowiedzi

Etap II

 • Zadania konkursowe
 • Kryteria oceny
 • Klucz odpowiedzi

Etap III

 • Zadania konkursowe
 • Kryteria oceny
 • Klucz odpowiedzi

Konkurs Języka Niemieckiego

Regulamin XII Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego na rok szkolny 2013/2014

 

Osoby odpowiedzialne:
 • Przewodniczący do spraw organizacyjnych konkursu
  • Krystyna Hapek, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. tel. 41 362 45 48 wew. 113
 • Przewodniczący do spraw merytorycznych konkursu
  • Tomasz Świerczyna, V Liceum Ogólnokształcące w Kielcach

Konferencje metodyczne

Zapraszamy nauczycieli języka niemieckiego przygotowujących uczniów gimnazjów do Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego w roku szkolnym 2013/2014 na konferencję metodyczną.

Forma
Konferencja metodyczna dla nauczycieli języka niemieckiego.

Organizator
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Adresaci
Nauczyciele języka niemieckiego przygotowujący uczniów gimnazjów do Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego w roku szkolnym 2013/2014.

Opis formy

Cel:
 • Aktualizacja wiedzy nauczycieli na temat prawnych, organizacyjnych i metodycznych aspektów Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego.
Program
 1. Cele Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego.
 2. Zadania szkoły związane z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.
 3. Praca z uczniem zdolnym na lekcji języka niemieckiego.
Miejsce
Konferencja odbędzie się w siedzibie ŚCDN w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42, w sali nr 28.

Termin
28 października 2013 r. (poniedziałek), godz. 14.00.

Nabór otwarty.

Rejestracja / Zgłoszenia
Zgłoszenia elektroniczne na adres e-mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Koszt
Udział w konferencji jest bezpłatny.

Kontakt:
Krystyna Hapek, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel.: 413624548 w. 127.

Edycja 2013/2014

Etap I

 • Zadania konkursowe
 • Kryteria oceny
 • Klucz odpowiedzi

Etap II

 • Zadania konkursowe
 • Kryteria oceny
 • Klucz odpowiedzi

Etap III

 • Zadania konkursowe
 • Kryteria oceny
 • Klucz odpowiedzi

Konkurs Języka Polskiego

Regulamin XI Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego

 
Osoby odpowiedzialne:
 • Przewodniczący do spraw organizacyjnych konkursu
  • Lidia Pasich, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. tel. 41 362 45 48 wew. 124
 • Przewodniczący do spraw merytorycznych konkursu
  • Lidia Pasich, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. tel. 41 362 45 48 wew. 124

Konferencje metodyczne

Zapraszamy nauczycieli języka polskiego na spotkanie w cyklu „Polonistyczna Dolina" pn. „Polonistyczna pasja – rozwijanie uzdolnień uczniów – przygotowanie uczniów do udziału w XI Wojewódzkim Konkursie Języka Polskiego dla uczniów gimnazjum oraz w Ogólnopolskim Konkursie Ojczyzny Polszczyzny". Spotkania odbywać się będą przed każdym etapem konkursów. Spotkanie pierwsze: 25 września 2013 r. w siedzibie ŚCDN o godz. 15.00 – 4 godz. dydaktyczne.

„Polonistyczna Dolina" to propozycja różnorodnych warsztatów dla nauczycieli języka polskiego skomponowana wg koncepcji 3T (Talent – Tolerancja – Technologia). Triada ta oznacza doskonalenie nauczycieli w zakresie: rozwijania uzdolnień polonistycznych, kształtowania tolerancji i motywacji w relacjach z uczniami i podnoszenia umiejętności informatycznych. Badania Richarda Floridy wskazują, że te trzy komponenty umożliwiają stworzenie klasy twórczej, ludzi ukierunkowanych na rozwój, postęp i osiąganie samorealizacji.

 

 Zajęcia w module TALENT

 1. Polonistyczna pasja – rozwijanie uzdolnień uczniów –─ przygotowanie uczniów do udziału w XI Wojewódzkim Konkursie Języka Polskiego dla uczniów gimnazjum (spotkania będą się odbywać przed każdym etapem Konkursu) oraz w Ogólnopolskim Konkursie Ojczyzny Polszczyzny ─ 25 września 2013 r. godz. 15.00 – 4 godz. dydaktyczne.

 2. Polonistyczny Odys – rozwijanie zdolności uczniów – twórcze lekcje języka polskiego: sztuka czytania i pisania, edukacja medialna – termin będzie podany na stronie ŚCDN z miesięcznym wyprzedzeniem.

Zajęcia w module TOLERANCJA 
 1. Język polski poza szkołą – jak współpracować z instytucjami kultury. Przygotowanie do uczestnictwa w przedsięwzięciu XXII Tydzień Kultury Języka w województwie świętokrzyskim – styczeń 2014 r.
 2. Program przyjazny dla ucznia – tworzenie i modyfikacja programów nauczania z języka polskiego – luty 2014 r.
Zajęcia w module TECHNOLOGIA 
 1. Technologia wsparciem dla humanisty, czyli bliski kontakt z tablicą interaktywną – kwiecień 2014 r.

Tablica interaktywna jest nowoczesnym narzędziem dydaktycznym, które stwarza możliwości efektywnego nauczania przedmiotu na różnych poziomach edukacyjnych. Bogactwo możliwości tablicy (interesujące narzędzia, dostęp do wszelkich zasobów Internetu w czasie lekcji) są gwarancją wartościowych i efektywnych dla ucznia zajęć angażujących wszystkie zmysły i uwagę. Tablica jest również czynnikiem motywującym ucznia do pracy, który oddziałuje na kształtowanie kompetencji informatycznych oraz umiejętność uczenia się.

 

Sposób realizacji

 1. Każdy moduł cyklu procesowego „Polonistyczna Dolina" może być realizowany w szkole (ilość godzin zgodna z oczekiwaniami nauczycieli w danej szkole).

 2. Suma godzin w całym cyklu: 16 godz. (4 spotkania po 4 godz.) + 12 godz. zajęć z wykorzystaniem tablic interaktywnych, czyli 28 godzin.

 3. Elastyczne rozwiązania dotyczące uczestnictwa – można brać udział w całym cyklu lub w wybranych modułach.

 4. Terminy mogą uleć zmianie. Termin zajęć jest zależny od utworzenia się grupy. Informacje zapowiadające zajęcia będą umieszczane na naszej stronie internetowej.

Zgłoszenia

Rejestracja na warsztaty odbywa się poprzez stronę internetową ŚCDN za pośrednictwem Systemu Obsługi Szkoleń. Kod formy: WS18.

 

Koszt
Warsztaty są bezpłatne.

 

Kontakt

Lidia Pasich Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. 

tel.: 41 362 45 48 wew. 124.

Edycja 2013/2014Etap I

Etap II

 • Zadania konkursowe
 • Kryteria oceny
 • Klucz odpowiedzi
Etap III

Prezentacja

Wystąpienie publiczne - wskazówkiORGANIZACJA III ETAPU KONKURSU JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

Informacja dla uczestników i ich opiekunów

I. Miejsce Konkursu:

Gimnazjum nr 7 im. Stanisława Moniuszki, ul. M. Krzyżanowskiej 8, 25-435 Kielce.

II. Kolejność przystąpienia uczniów do części ustnej została przygotowana w następujący sposób:
 • od godz. 9.00 przystępują do Konkursu uczniowie z bardziej odległych terenów województwa świętokrzyskiego: GRUPA I, GRUPA II;
 • od godz. 14.00 przystępują do Konkursu uczniowie z Kielc i miejscowości leżących blisko Kielc: GRUPA III, GRUPA IV.

III. Zasady wyłaniania laureatów:

 • Zgodnie z regulaminem Konkursu laureatem zostaje ten uczeń, który osiągnie najwyższą punktację wynikającą z sumy punktów: testu z II etapu oraz z dwóch odpowiedzi ustnych z III etapu.
 • Punktacja z III etapu zostanie dostosowana do skali procentowej, która obowiązywała na II etapie, tzn. najwyższa ocena za jedną odpowiedź ustną będzie wynosiła 50%, czyli za dwie odpowiedzi ustne uczeń może otrzymać 100%.

IV. Czas rejestracji przed Konkursem:

 • GRUPY: I i II – godz. 8.00–8.45,
 • GRUPY: III i IV – godz. 13. 00–13.45.

Przewodnicząca Konkursu Języka Polskiego
Lidia Pasich

Konkurs Języka Rosyjskiego

Regulamin XII Wojewódzkiego Konkursu Języka Rosyjskiego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego

 

Osoby odpowiedzialne:

Konferencje metodyczne
 

 

W celu zgłoszenia swojego udziału w konferencji należy przejść do Oferty ŚCDN, zarejestrować (lub zalogować) się w Systemie Obsługi Szkoleń ŚCDN, wyszukać w wykazie form odpowiednią pozycję oraz zapisać się na wybraną formę doskonalenia.

 

 

 


Kod formy:

Nazwa formy:

Edycja 2013/2014Etap I

Etap II

 • Zadania konkursowe
 • Kryteria oceny
 • Klucz odpowiedzi

Etap III

Konkurs Matematyczny

Regulamin XI Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2013/2014

 

Osoby odpowiedzialne:

Konferencje metodyczne

 • Termin konferencji
 • Miejsce konferencji 

 

W celu zgłoszenia swojego udziału w konferencji należy przejść do Oferty ŚCDN, zarejestrować (lub zalogować) się w Systemie Obsługi Szkoleń ŚCDN, wyszukać w wykazie form odpowiednią pozycję oraz zapisać się na wybraną formę doskonalenia.

 

 

 


Edycja 2013/2014Etap I

 • Zadania konkursowe
 • Kryteria oceny
 • Klucz odpowiedzi

Etap II

 • Zadania konkursowe
 • Kryteria oceny
 • Klucz odpowiedzi

Etap III

 • Zadania konkursowe
 • Kryteria oceny
 • Klucz odpowiedzi

 

 


<<  Wrzesień 2014  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
  1  2  3  4  5  6  7
  81011121314
151617182021
22232425262728
2930     

© Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Czytaj więcej.

Akceptuję ciasteczka na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information