logo_bip logo_rci_2 logo_et  w b
Konkursy
Konkursy

Konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych

W roku szkolnym 2014/2015 Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli jest współorganizatorem konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych. Organizacją I i II etapu wszystkich konkursów zajmuje się Kuratorium Oświaty w Kielcach. Naszym zadaniem jest przeprowadzenie III etapu tych konkursów.

Wszystkie komunikaty i informacje dotyczące organizacji i przebiegu wszystkich etapów konkursów zamieszczane będą na bieżąco na stronie Kuratorium. W naszym serwisie, będziemy natomiast publikować tematy zadań konkursowych, kryteria oceny lub klucze odpowiedzi (po kolejnych etapach konkursów).

Jednocześnie informujemy, że dla nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursów planujemy uruchomienie nowych form doskonalenia w postaci tematycznych sieci współpracy i samokształcenia. Będą one prowadzone z wykorzystaniem platformy e-learningowej naszego ośrodka. Nauczyciele, którzy zapiszą się do wymienionych wyżej sieci otrzymają dostęp do odpowiednich zasobów tej platformy.

W celu zapisania się do odpowiedniej sieci współpracy należy przejść do zakładki Oferta naszego serwisu, zarejestrować się w Systemie Obsługi Szkoleń ŚCDN, wybrać odpowiednią formę oraz zapisać się do niej. Login (pesel) i hasło do SOS ŚCDN umożliwiają jednocześnie dostęp do platformy e-learningowej ŚCDN. Kod dostępu do kursu na platformie, przygotowanego dla danej sieci współpracy, przekazany zostanie w czasie konferencji metodycznych związanych z poszczególnymi konkursami.

 

Konkurs Humanistyczny

Regulamin Konkursu Humanistycznego dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2014/2015

Osoby odpowiedzialne:

Konferencje metodyczne:


Forma
Konferencje metodyczne nt.: Zasady organizacji XII Wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2014/2015.

Organizator
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, współpraca: kino MOSKWA w Kielcach, Muzeum Narodowe w Kielcach, Muzeum Diecezjalne w Kielcach.

Adresaci
Nauczyciele języka polskiego, historii i społeczeństwa, plastyki oraz nauczyciele bibliotekarze pracujący z uczniami szkół podstawowych o uzdolnieniach humanistycznych.

Opis formy
Cele: Aktualizacja wiedzy nauczycieli na temat prawnych, organizacyjnych i metodycznych aspektów XII Wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego. Wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli pracujących z uczniem o zainteresowaniach i uzdolnieniach humanistycznych.

Program

1200–1230

Rejestracja uczestników konferencji (w kinie „Moskwa”).

1230–1415

Warsztat filmowy – spotkanie z filmem „Gabriel” w reż. Mikołaja Haremskiego (projekcja i komentarz metodyczny).

1415–1500

Przerwa.

1500–1545

Spotkanie w Muzeum Narodowym – dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich:
 • Organizacja XII Wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego – zmiany w regulaminie i wymaganiach konkursowych, zadania szkoły, odpowiedzialność etyczna i prawna dyrektora szkoły i nauczycieli.
 • Sieć współpracy i samokształcenia „e-Hum@nista” – zasady korzystania z platformy e-learningowej oraz popularyzacji zasobów wśród uczniów i ich rodziców.
 • Zasady udziału w projekcie „Internetowy Teatr TVP dla szkół”.
1545–1700

Grupa I. Spotkanie z dziełami sztuki rekomendowanymi przez Muzeum Narodowe w Kielcach, wpisanymi w Wymagania XII Konkursu Humanistycznego.

Grupa II. Spotkanie z dziełami sztuki rekomendowanymi przez Muzeum Diecezjalne w Kielcach, wpisanymi w Wymagania XII Konkursu Humanistycznego.

1715–1830

Grupa I. Spotkanie z dziełami sztuki rekomendowanymi przez Muzeum Diecezjalne w Kielcach, wpisanymi w Wymagania XII Konkursu Humanistycznego.

Grupa II. Spotkanie z dziełami sztuki rekomendowanymi przez Muzeum Narodowe w Kielcach, wpisanymi w Wymagania XII Konkursu Humanistycznego.

1830–1900

Konsultacje dla zainteresowanych nauczycieli (Pałac Biskupów Krakowskich).


Miejsce:
Kielce, kino MOSKWA, ul. Staszica 5 oraz Muzeum Narodowe – Pałac Biskupów Krakowskich, Plac Zamkowy 1.


Terminy:

W dniach 29 września oraz 30 września – ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w małej sali kina „Moskwa" (50 miejsc) – zakończyliśmy już zapisy na projekcję filmu „Gabriel".

Jednocześnie wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w drugiej części konferencji metodycznej na temat zasad organizacji XII Wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego, która rozpocznie się o godzinie 15.00 w Muzeum Narodowym w Kielcach – kod formy 29 września – KMS 03A oraz kod formy 30 września – KMS 02A.

 • 22 września 2014 r. (poniedziałek) – nauczyciele z powiatów: starachowickiego, ostrowieckiego, opatowskiego, pińczowskiego (kod: KMS04)
Nabór: otwarty.

Rejestracja / Zgłoszenia
Zgłoszenia elektroniczne, za pośrednictwem Systemu Obsługi Szkoleń (SOS). Kody form:  KMS 03A, KMS04, KMS 02A.

Koszt: udział w konferencji bezpłatny.

Kontakt
Małgorzata Jas, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel.: 41 362 45 48, wewn. 115 lub 606295814.

Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy

Regulamin wymagań XI Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2014/2015

Osoby odpowiedzialne:

 • Przewodniczący do spraw organizacyjnych konkursu
  • Katarzyna Pluta, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. tel. 41 362 45 48 wew. 123
 • Przewodniczący do spraw merytorycznych konkursu
  • Małgorzata Ogłoza-Fisiak - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 26 w Kielcach,
  • Ewa Kwiecień, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. tel. 41 362 45 48 wew. 114

Konferencje metodyczne

Zapraszamy na konferencję metodyczną nauczycieli matematyki i przyrody szkół podstawowych przygotowujących uczniów do XII Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2014/2015. Dodatkowy termin.

Forma
Konferencja metodyczna nauczycieli matematyki i przyrody szkół podstawowych przygotowujących uczniów do XII Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2014/2015.

Organizator
Pracownia Wspomagania Nauczycieli i Szkół w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Adresaci
Zainteresowani tematyką nauczyciele matematyki i przyrody szkół podstawowych.

Opis formy
Informacje przedstawione na konferencji dotyczyć będą następujących zagadnień:
 • Podsumowanie XI Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego w roku szkolnym 2013/2014 – analiza zadań.
 • Zadania szkoły i nauczyciela w regulaminie ogólnym i przedmiotowym konkursów wojewódzkich
 • Analiza zadań i sposobu punktowania dotycząca II etapu konkursu matematyczno-przyrodniczego.
 • Sieć samokształcenia i wymiany doświadczeń nauczycieli matematyki i przyrody.
 • Upowszechnianie testów w raz z kluczem odpowiedzi.
 • Sprawy różne – pytania, uwagi, wnioski.
Liczba godzin: 4 godz. dydaktyczne.

Miejsce
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42, sala 16.

Termin
17 października 2014 r., godz. 14.30.

Zgłoszenia
Zgłoszenie przyjmowane są tylko drogą elektroniczną na stronie internetowej ŚCDN (zakładka: Oferta; dalej zakładka: Formy doskonalenia). Kod formy KMS21.

Koszt
Udział w konferencji jest bezpłatny.

Kontakt
Katarzyna Pluta, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; tel. 41 362 45 48 w. 123.Konkurs Języka Angielskiego

Regulamin Konkursu przedmiotowego z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2014/2015

 

Osoby odpowiedzialne:

 • Przewodniczący do spraw organizacyjnych konkursu
  • Izabela Krzak–Borkowska, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  tel. 41 362 45 48 wew. 141
 • Przewodniczący do spraw merytorycznych konkursu
  • Beata Dulnik, Szkoła Podstawowa Nr 28 w Kielcach
   tel. 600 133 606
  • Izabela Krzak–Borkowska, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  tel. 41 362 45 48 wew. 141


Konferencje metodyczne

Szanowni państwo, w związku z dużym zainteresowaniem konferencją informujmy, że Konferencja dla nauczycieli języka angielskiego szkół podstawowych „Zasady organizacji II Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2014/2015" odbędzie się w siedzibie I Społecznego Gimnazjum im. Mikołaja Reja w Kielcach ul. Wesoła 52. Za utrudnienia przepraszamy.

 
W czasie konferencji omówione zostaną kwestie organizacyjne dotyczące I etapu Konkursu w roku szkolnym 2014/2015.

Forma
Konferencja dla nauczycieli języka angielskiego szkół podstawowych „Zasady organizacji II Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2014/2015".

Organizator
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Pracownia Projektów Europejskich Innowacji i Współpracy z Zagranicą.

Adresaci
Nauczyciele przygotowujący uczniów do II Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych.

Program
 1. Podsumowanie I Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2013/2014.
 2. Organizacja II Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2014/2015: zadania szkoły i nauczyciela.
 3. Sieć samokształcenia i wymiany doświadczeń nauczycieli języka angielskiego „Junior Master of English".
 4. Przykład dobrej praktyki: praca z uczniem zdolnym.
 5. Sprawy różne: pytania, uwagi, wnioski.
Miejsce
I Społecznego Gimnazjum im. Mikołaja Reja w Kielcach ul. Wesoła 52

Termin
6 października 2014 r. (poniedziałek), godz. 16.30–18.15.

Nabór: otwarty.

Rejestracja / Zgłoszenia
Aby zgłosić udział w formie doskonalenia, nauczyciel musi wysłać indywidualne zgłoszenie drogą elektroniczną – za pośrednictwem Systemu Obsługi Szkoleń ŚCDN (Oferta/Formy doskonalenia: Konferencja dla nauczycieli języka angielskiego szkół podstawowych „Zasady organizacji II Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2014/2015" – kod: KMS08). Nowi użytkownicy najpierw muszą zarejestrować się w Systemie, a następnie wybrać formę doskonalenia.

Koszt: konferencja jest bezpłatna.

Kontakt: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; tel.: 41 362 45 48, wew. 141.


 

Konkursy przedmiotowe dla uczniów gimnazjów

 

W roku szkolnym 2014/2015 Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli jest współorganizatorem konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów. Organizacją I i II etapu wszystkich konkursów zajmuje się Kuratorium Oświaty w Kielcach. Naszym zadaniem jest przeprowadzenie III etapu tych konkursów.

Wszystkie komunikaty i informacje dotyczące organizacji i przebiegu wszystkich etapów konkursów zamieszczane będą na bieżąco na stronie Kuratorium. W naszym serwisie będziemy natomiast publikować informacje dotyczące konferencji metodycznych związanych z konkursem, tematy zadań konkursowych, kryteria oceny lub klucze odpowiedzi (po kolejnych etapach konkursów).

Jednocześnie informujemy, że dla nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursów planujemy uruchomienie nowych form doskonalenia w postaci tematycznych sieci współpracy i samokształcenia. Będą one prowadzone z wykorzystaniem platformy e-learningowej naszego ośrodka. Nauczyciele, którzy zapiszą się do wymienionych wyżej sieci otrzymają dostęp do odpowiednich zasobów tej platformy. Planowane jest uruchomienie tej formy dla następujących konkursów:

 • Konkurs Języka Angielskiego
 • Konkurs Matematyczny
 • Konkurs Geograficzny
 • Konkurs Fizyczny
 • Konkurs Historyczny
 • Konkurs Języka Polskiego
 • Konkurs Informatyczny

W celu zapisania się do odpowiedniej sieci współpracy należy przejść do zakładki Oferta naszego serwisu, zarejestrować się w Systemie Obsługi Szkoleń ŚCDN, wybrać odpowiednią formę oraz zapisać się do niej. Login (pesel) i hasło do SOS ŚCDN umożliwiają jednocześnie dostęp do platformy e-learningowej ŚCDN. Kod dostępu do kursu na platformie, przygotowanego dla danej sieci współpracy, przekazany zostanie w czasie konferencji metodycznych związanych z poszczególnymi konkursami.

Konkurs Biologiczny

Regulamin XI Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2014/2015

 

Osoby odpowiedzialne:

Materiały związane z Konkursem Biologicznym dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego, w tym zadania konkursowe znajdują się na platformie e-learningowej ŚCDN. Dostęp do platformy zarezerwowany jest dla nauczycieli biologii uczących w gimnazjach województwa świętokrzyskiego.

Adres strony: e-szkolenia.scdn.pl.

Login do platformy: indywidualny nr PESEL, hasło: hasło wpisane przy logowaniu do Systemu Obsługi Szkoleń ŚCDN.

Nauczyciele, którzy nie korzystali jeszcze z naszej oferty muszą przejść najpierw rejestrację przez stronę główną ŚCDN: www.scdn.pl

Klucz do platformy Konkursu Biologicznego przekazywany jest drogą e-mailową przez przewodniczącego ds. organizacyjnych konkursu, po podaniu nazwiska i nazwy szkoły.


Kontakt
Agnieszka Salwa, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 41 362 45 48 wew. 123.
 

Konkurs Chemiczny

Regulamin XI Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2014/2015

Osoby odpowiedzialne:

Konferencje metodyczne:

Zapraszamy na konferencję metodyczną nauczycieli chemii przygotowujących uczniów gimnazjum do udziału w XII Wojewódzkim Konkursie Chemicznym. Spotkanie odbędzie się 8 października 2014 roku.

Udział w spotkaniu pomoże rozwiać ewentualne wątpliwości dotyczące kwestii merytorycznych czy przebiegu konkursu chemicznego. Spotkanie poprowadzą autorki pytań: Halina Gruszka i Gabriela Latowska.

Forma
Konferencja metodyczna dla nauczycieli przygotowujących uczniów gimnazjum do udziału w XII Wojewódzkim Konkursie Chemicznym.

Organizator
Pracownia Wspomagania Nauczycieli i Szkół Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Adresaci
Nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu chemicznego.

Cele zajęć:
 • aktualizacja wiedzy nauczycieli na temat prawnych, organizacyjnych i metodycznych aspektów XII Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego dla uczniów gimnazjów;
 • wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli chemii pracujących z uczniami uzdolnionymi.
Program
 1. Podsumowanie XI Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego dla uczniów gimnazjów.
 2. Organizacja XII Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego dla uczniów gimnazjów – zadania szkoły i nauczyciela.
 3. Jak skutecznie przygotować ucznia do konkursu chemicznego? – wskazówki praktyczne.
 4. Przykłady dobrej praktyki – metody pracy z uczniem zdolnym.
 5. Pytania, uwagi, wnioski.
Miejsce
ŚCDN, Kielce ul. Marszałka Piłsudskiego 42, sala 16.

Termin
8 października 2014 r., godz. 15.00–17.30.

Nabór
Otwarty – decyduje kolejność zgłoszeń.

Rejestracja / Zgłoszenia
Przyjmujemy zgłoszenia drogą elektroniczną – kod formy KMS17. Nowi użytkownicy muszą najpierw zarejestrować się w Systemie Obsługi Szkoleń na witrynie ŚCDN i wybrać formę doskonalenia.

Koszt
Zajęcia są bezpłatne.

Kontakt
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub tel. 41/ 362-45-48 w. 119.

 Konkurs Fizyczny

Regulamin wymagań XIII Konkursu z Fizyki dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2014/2015

 

Osoby odpowiedzialne:

Konferencje metodyczne:

Zapraszamy nauczycieli fizyki przygotowujących uczniów do XIII Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2014/2015 na konferencję metodyczną w Kielcach.

Forma
Konferencja metodyczna w Kielcach „Rola i zadania nauczycieli przygotowujących uczniów gimnazjum do udziału w XII Wojewódzkim Konkursie Fizycznym".

Organizator
Pracownia Wspomagania Nauczycieli i Szkół Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Adresaci
Nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu fizycznego.

Opis formy
Cele konferencji: Aktualizacja wiedzy nauczycieli na temat organizacyjnych i metodycznych aspektów XIII Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego. Wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli fizyki pracujących z uczniami uzdolnionymi.

Program
 1. Konkurs fizyczny w roku szkolnym 2013/2014 – podsumowanie XII Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego.
 2. Organizacja XIII Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego – zadania szkoły i nauczyciela.
 3. Sieć samokształcenia i wymiany doświadczeń nauczycieli fizyki.
 4. Metody pracy z uczniem zdolnym.
 5. Pytania, uwagi, wnioski.
Spotkanie będą prowadzić członkinie Wojewódzkiej Komisji Przedmiotowej.

Miejsce
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42, sala 28.

Termin
12 listopada 2014 r. (środa), godz. 15.00.

Nabór otwarty.

Rejestracja / Zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmujemy drogą elektroniczną – za pośrednictwem Systemu Obsługi Szkoleń. Zaświadczenia z udziału w konferencji otrzymają tylko te osoby, które zgłoszą się poprzez ww. system. Kod formy: KMS 15.

Koszt
Zajęcia są bezpłatne.

Kontakt
Małgorzata Grzegorczyk: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 41 362 45 48, wew. 121.


Zapraszamy nauczycieli fizyki przygotowujących uczniów do XIII Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2014/2015 na konferencję metodyczną w Pińczowie.

Forma
Konferencja metodyczna w Pińczowie „Rola i zadania nauczycieli przygotowujących uczniów gimnazjum do udziału w XII Wojewódzkim Konkursie Fizycznym".

Organizator
Pracownia Wspomagania Nauczycieli i Szkół Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Adresaci
Nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu fizycznego.

Opis formy
Cele konferencji: Aktualizacja wiedzy nauczycieli na temat organizacyjnych i metodycznych aspektów XIII Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego. Wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli fizyki pracujących z uczniami uzdolnionymi.

Program
 1. Konkurs fizyczny w roku szkolnym 2013/2014 – podsumowanie XII Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego.
 2. Organizacja XIII Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego – zadania szkoły i nauczyciela.
 3. Sieć samokształcenia i wymiany doświadczeń nauczycieli fizyki.
 4. Metody pracy z uczniem zdolnym.
 5. Pytania, uwagi, wnioski.
Spotkanie prowadzić będą członkinie Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.

Miejsce
Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna – Filia w Pińczowie, ul. Nowy Świat 3.

Termin
13 listopada 2014 r. (czwartek), godz. 15.00.

Nabór otwarty.

Rejestracja / Zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmujemy drogą elektroniczną – za pośrednictwem Systemu Obsługi Szkoleń. Zaświadczenia z udziału w konferencji otrzymają tylko te osoby, które zgłoszą się poprzez ww. system. Kod formy: KMS 16.

Koszt
Zajęcia są bezpłatne.

Kontakt
Małgorzata Grzegorczyk: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 41 362 45 48, wew. 121.

Zapraszamy nauczycieli fizyki przygotowujących uczniów do XIII Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2014/2015 na konferencję metodyczną w Końskich.

Forma
Konferencja metodyczna dla nauczycieli fizyki przygotowujących uczniów do XIII Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2014/2015.

Organizator
Pracownia Wspomagania Nauczycieli i Szkół Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Adresaci
Nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu fizycznego.

Opis formy
Cele: Aktualizacja wiedzy nauczycieli na temat organizacyjnych i metodycznych aspektów XIII Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego. Wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli fizyki pracujących z uczniami uzdolnionymi.

Program
 1. Konkurs fizyczny w roku szkolnym 2013/2014 – podsumowanie XII Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego.
 2. Organizacja XIII Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego – zadania szkoły i nauczyciela.
 3. Sieć samokształcenia i wymiany doświadczeń nauczycieli fizyki.
 4. Metody pracy z uczniem zdolnym.
 5. Pytania, uwagi, wnioski.
Spotkanie będą prowadzić członkinie Wojewódzkiej Komisji Przedmiotowej.

Miejsce
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka – Filia w Końskich, ul. Zamkowa 5, godz. 15.00.

Termin
19 listopada 2014 r. (środa), godz. 15.00.

Nabór otwarty.

Rejestracja / Zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmujemy drogą elektroniczną – za pośrednictwem Systemu Obsługi Szkoleń. Zaświadczenia z udziału w konferencji otrzymają tylko te osoby, które zgłoszą się poprzez ww. system. Kod formy: KMS 27.

Koszt
Zajęcia są bezpłatne

Kontakt
Małgorzata Grzegorczyk: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 41 362 45 48, wew. 121.


Zapraszamy nauczycieli fizyki przygotowujących uczniów do XIII Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2014/2015 na konferencję metodyczną w Opatowie.

Forma
Konferencja metodyczna dla nauczycieli fizyki przygotowujących uczniów do XIII Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2014/2015.

Organizator
Pracownia Wspomagania Nauczycieli i Szkół Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Adresaci
Nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu fizycznego.

Opis formy
Cele: Aktualizacja wiedzy nauczycieli na temat organizacyjnych i metodycznych aspektów XIII Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego. Wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli fizyki pracujących z uczniami uzdolnionymi.

Program
 1. Konkurs fizyczny w roku szkolnym 2013/2014 – podsumowanie XII Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego.
 2. Organizacja XIII Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego – zadania szkoły i nauczyciela.
 3. Sieć samokształcenia i wymiany doświadczeń nauczycieli fizyki.
 4. Metody pracy z uczniem zdolnym.
 5. Pytania, uwagi, wnioski.
Spotkanie będą prowadzić członkinie Wojewódzkiej Komisji Przedmiotowej.

Miejsce
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka – Filia w Opatowie, ul. Słowackiego 54, godz. 15.00.

Termin
20 listopada 2014 r. (czwartek), godz. 15.00.

Nabór otwarty.

Rejestracja / Zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmujemy drogą elektroniczną – za pośrednictwem Systemu Obsługi Szkoleń. Zaświadczenia z udziału w konferencji otrzymają tylko te osoby, które zgłoszą się poprzez ww. system. Kod formy: KMS 28.

Koszt
Zajęcia są bezpłatne.

Kontakt
Małgorzata Grzegorczyk: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 41 362 45 48, wew. 121.

Konkurs Geograficzny

Regulamin wymagań XII Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2014/2015

Osoby odpowiedzialne:
 • Przewodniczący do spraw organizacyjnych konkursu
  • Ewa Kwiecień, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. tel. 41 362 45 48 wew. 114
 • Przewodniczący do spraw merytorycznych konkursu
  • Katarzyna Przeworska - Gimnazjum nr 3 w Skarżysku-Kamiennej,
  • Agata Szlęk-Sitkiewicz - Gimnazjum nr 1 w Skarżysku-Kamiennej

Konferencje metodyczne:

W czasie konferencji będzie można wysłuchać wykładu nauczyciela-opiekuna wielu laureatów i finalistów Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego.

Forma
III konferencja metodyczna dla nauczycieli geografii przygotowujących uczniów gimnazjów do udziału w XII Wojewódzkim Konkursie Geograficznym.

Organizator
Pracownia Projektów Europejskich, Innowacji i Współpracy z Zagranicą.

Adresaci
Nauczyciele geografii przygotowujący uczniów do udziału w XII Wojewódzkim Konkursie Geograficznym dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego.

Opis formy:
Cele formy: Aktualizacja wiedzy nauczycieli na temat prawnych, organizacyjnych i metodycznych aspektów konkursu geograficznego. Wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli pracujących z uczniami uzdolnionymi i wykazującymi zainteresowania geograficzne.

Program
 1. Podsumowanie XI Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2013/2014.
 2. Organizacja XII Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego: zadania szkoły i nauczyciela.
 3. Sieć samokształcenia i wymiany doświadczeń nauczycieli geografii „e-Geogr@f".
 4. Przykład dobrej praktyki: praca z uczniem zdolnym.
 5. Sprawy różne: pytania, uwagi, wnioski.
Miejsce
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka Piłsudskiego 42, sala nr 16.

Termin
9 września 2014 r. (wtorek), godz.15.00.

Nabór: Otwarty

Rejestracja / Zgłoszenia
Aby zgłosić udział w formie doskonalenia, nauczyciel musi wysłać indywidualne zgłoszenie drogą elektroniczną – za pośrednictwem Systemu Obsługi Szkoleń ŚCDN (Oferta/Formy doskonalenia: III konferencja metodyczna dla nauczycieli geografii przygotowujących uczniów gimnazjów do udziału w XII Wojewódzkim Konkursie Geograficznym – kod: KMS18). Nowi użytkownicy najpierw muszą zarejestrować się w Systemie, a następnie wybrać formę doskonalenia.

Koszt:
konferencja bezpłatna.

Kontakt:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel.: 41 362 45 48, wew. 114.

Konkurs Historyczny

Regulamin wymagań XII Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2014/2015

 

Osoby odpowiedzialne:

Konferencje metodyczne:

Zapraszamy nauczycieli historii przygotowujących uczniów gimnazjum do udziału w XII Wojewódzkim Konkursie Historycznym na konferencję metodyczną. Podczas spotkania będzie możliwość aktualizacji wiedzy na temat wykorzystania mapy multimedialnej w przygotowaniu uczniów do konkursu oraz poznanie nowej oferty Muzeum Historii Kielc dla nauczycieli i uczniów.

Forma
Konferencja metodyczna dla nauczycieli gimnazjum przygotowujących uczniów do konkursu historycznego.

Organizator
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Adresaci
Nauczyciele historii zainteresowani tematem.

Program:

 14.15–15.00  Nowe propozycje Muzeum Historii Kielc – Walizka z historią, lekcje z wykorzystaniem Skype'a – Iwona Grabczak.
 15.00–15.30  Stała wystawa historyczna „Z dziejów Kielc do 1918 r.".
 15.30–15.45  Przerwa kawowa.
 15.45–16.15  Wykorzystanie mapy multimedialnej w przygotowaniu ucznia do konkursu historycznego – Maria Bednarska.
16.30–17.00 Informacje dotyczące konkursu historycznego – Maria Bednarska, Cezary Tomczyk.

Miejsce
Muzeum Historii Kielc, Kielce, ul. Świętego Leonarda 4, sala konferencyjna (103).

Termin
14 stycznia 2015 roku (środa) w godz. 14.15–17.00.

Nabór
Otwarty – decyduje kolejność zgłoszeń.

Rejestracja / Zgłoszenia
Rejestracja za pośrednictwem Systemu Obsługi Szkoleń na witrynie ŚCDN. Kod formy: KMS01.

Bardzo proszę o potwierdzenie udziału telefoniczne lub e-mailowo.

Koszt
Udział w konferencji jest bezpłatny.

Kontakt
Maria Bednarska: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Konkurs Informatyczny

Regulamin Konkursu Informatycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2014/2015

 

Osoby odpowiedzialne:
 • Przewodniczący do spraw organizacyjnych konkursu
  • Tomasz Sokołowski, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. tel. 41 362 45 48 wew. 110
 • Przewodniczący do spraw merytorycznych konkursu
  • Łukasz Kosacki, Zespół Szkół Informatycznych w Kielcach
   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Konferencje metodyczne:

Zapraszamy nauczycieli informatyki przygotowujących uczniów gimnazjów do XIII Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego na konferencję metodyczną.

Forma
Konferencja metodyczna dla nauczycieli informatyki przygotowujących uczniów gimnazjów do XIII Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego.

Organizator
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Adresaci
Nauczyciele pracujący z uczniami klas I–III gimnazjów, którzy wykazują zainteresowanie informatyką.

Opis formy

Celem konferencji jest:
 • zapoznanie nauczycieli z regulaminem konkursowym,
 • zapoznanie z zadaniami szkoły związanymi z organizacją i przeprowadzeniem konkursu,
 • przeanalizowanie przykładowych zadań,
 • zapoznanie z nowościami w konkursie w roku szkolnym 2014/2015,
 • zaprezentowanie platformy związanej z konkursem.
Miejsce
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka Piłsudskiego 42, sala 16.

Termin
30 października 2014 r., godz. 13.30.

Program
Podczas zajęć poruszane będą kwestie dotyczące roli oraz zadań nauczycieli przygotowujących ucznia gimnazjum do udziału w konkursie przedmiotowym.

Zajęcia poprowadzi Łukasz Kosacki – koordynator merytoryczny XIII Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego.

Rejestracja / Zgłoszenia
W celu zgłoszenia swojego udziału w konferencji należy przejść do Oferty ŚCDN, zarejestrować (lub zalogować) się w Systemie Obsługi Szkoleń ŚCDN, wyszukać w wykazie form odpowiednią pozycję oraz zapisać się na wybraną formę doskonalenia. Kod formy: KMS22

Koszt
Udział w konferencji jest bezpłatny.

Kontakt
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; tel.: 41 362 45 48 w. 110.

Konkurs Języka Angielskiego

Regulamin Konkursu przedmiotowego z Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2014/2015

Osoby odpowiedzialne:

 • Przewodniczący do spraw organizacyjnych konkursu
  • Sławek Sobocki, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. tel. 41 362 45 48 wew. 113
 • Przewodniczący do spraw merytorycznych konkursu
  • Jolanta Wójcik, Gimnazjum nr 9 w Kielcach
  • Sławek Sobocki, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. tel. 41 362 45 48 wew. 113

Konferencje metodyczne:

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach organizuje konferencje metodyczne dla nauczycieli języka angielskiego dotyczące przygotowania uczniów gimnazjów do konkursu języka angielskiego.

Forma
III konferencja metodyczna z języka angielskiego „Rola i zadania nauczycieli przygotowujących uczniów gimnazjów do udziału w XIII Wojewódzkim Konkursie Języka Angielskiego w roku szkolnym 2014/2015".

Organizator/Koordynator
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Uczestnicy projektu:
Nauczyciele języka angielskiego przygotowujący uczniów gimnazjów do XIII Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego.

Opis formy
Cele konferencji: Aktualizacja wiedzy nauczycieli na temat prawnych, organizacyjnych i metodycznych aspektów XIII Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego.

Program konferencji metodycznej:

 1. Cele konkursu.
 2. Zadania szkoły związane z organizacją i przeprowadzeniem konkursu.
 3. Praca z uczniem zdolnym na lekcji języka angielskiego.
 4. Analiza przykładowa zadań.
 5. Co nowego w konkursie w roku szkolnym 2014/2015?
 6. Logowanie na platformę ŚCDN Kielce – prezentacja.

Miejsce
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42.

Terminy
Konferencje metodyczne odbędą się:

 1. 26 września 2014 roku – godz. 14.30, powiaty: skarżyski, konecki, starachowicki, ostrowiecki, włoszczowski;
 2. 29 września 2014 roku – godz. 14.30, powiat kielecki i miasto Kielce.

Nabór
Otwarty – decyduje kolejność zgłoszeń.

Rejestracja / Zgłoszenia
Zgłoszenie przyjmowane są tylko drogą elektroniczną na stronie internetowej ŚCDN (zakładka: Oferta; dalej zakładka: Formy doskonalenia):

26 września – kod formy KMS 13

29 września – kod formy KMS 14

Kontakt
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Konkurs Języka Niemieckiego

Regulamin XIII Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego na rok szkolny 2014/2015

Osoby odpowiedzialne:

 • Przewodniczący do spraw organizacyjnych konkursu
  • Krystyna Hapek, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. tel. 41 362 45 48 wew. 127
 • Przewodniczący do spraw merytorycznych konkursu
  • Dorota Królikowska, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. tel. 41 362 45 48 wew. 126

Konferencje metodyczne:

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza germanistów na konferencję „Rola i zadania nauczycieli przygotowujących uczniów gimnazjów do udziału w XIII Wojewódzkim Konkursie Języka Niemieckiego".

Forma
Konferencja metodyczna z języka niemieckiego „Rola i zadania nauczycieli przygotowujących uczniów gimnazjów do udziału w XIII Wojewódzkim Konkursie Języka Niemieckiego w roku szkolnym 2014/2015".

Organizator
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Adresaci
Nauczyciele języka niemieckiego przygotowujący uczniów gimnazjów do XIII Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego.

Opis
Cele konferencji: Aktualizacja wiedzy nauczycieli na temat prawnych, organizacyjnych i metodycznych aspektów XIII Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego.

Program

 1. Cele konkursu.
 2. Zadania szkoły związane z przygotowaniem, organizacją i przeprowadzeniem konkursu.
 3. Analiza przykładowych zadań konkursowych.
 4. Praca z uczniem zdolnym na lekcji języka niemieckiego – wskazówki metodyczne, wymiana doświadczeń.

Miejsce
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42, sala nr 28.

Termin
Konferencja odbędzie się w poniedziałek, 13 października 2014 roku, godz. 14.30.

Nabór Otwarty

Rejestracja / Zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną na stronie internetowej ŚCDN (należy przejść do zakładki „Oferta", następnie „Formy doskonalenia", zalogować się w Systemie Obsługi Szkoleń i zapisać się na formę szkolenia. Kod formy: KMS07).

Koszt
Udział w konferencji jest bezpłatny.

Kontakt
dorota.krolikowska.scdn.pl

Konkurs Języka Polskiego

Regulamin XII Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego

 Osoby odpowiedzialne:

 • Przewodniczący do spraw organizacyjnych konkursu
  • Lidia Pasich, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. tel. 41 362 45 48 wew. 124
 • Przewodniczący do spraw merytorycznych konkursu
  • Lidia Pasich, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. tel. 41 362 45 48 wew. 124,
  • Agnieszka Orłowska - Zespół Szkół Społecznych w Kielcach

Konferencje metodyczne:


Zapraszamy nauczycieli języka polskiego pracujących w gimnazjum na spotkanie wspomagające przygotowanie finalistów do udziału w II etapie XII Konkursu Języka Polskiego dla uczniów gimnazjum.

Forma
Spotkanie dla polonistów pracujących w gimnazjum i przygotowujących uczniów do II etapu Konkursu Języka Polskiego.

Organizator
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Adresaci
Nauczyciele języka polskiego pracujący w gimnazjum, przygotowujący uczniów do II etapu Konkursu Języka Polskiego.

Program

 1. Omówienie zasad organizacyjnych przebiegu drugiego etapu XII Konkursu Języka Polskiego dla uczniów gimnazjum.
 2. Sieć E-Polonista – jak korzystać z zasobów?
 3. XXIII Tydzień Kultury Języka – wyzwanie i oferta dla polonisty.
 4. Strategie dydaktyczne w pracy nauczyciela polonisty.

Miejsce
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka Piłsudskiego 42.

Termin
5 grudnia 2014 r., godz. 15.00.

Rejestracja / Zgłoszenia
Rejestracja na spotkanie odbywa się poprzez stronę internetową ŚCDN za pośrednictwem Systemu Obsługi Szkoleń. Kod formy: WS 15.

Kontakt
Lidia Pasich: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. tel.: 41 362 45 48 wew. 124.

Prezentacja

Wystąpienie publiczne - wskazówki

Konkurs Języka Rosyjskiego

Regulamin XIII Wojewódzkiego Konkursu Języka Rosyjskiego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego

Osoby odpowiedzialne:

Konferencje metodyczne:

Zapraszamy nauczycieli języka rosyjskiego przygotowujących uczniów gimnazjów do XIII Wojewódzkiego Konkursu Języka Rosyjskiego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego.

Forma
Konferencja metodyczna dla nauczycieli języka rosyjskiego przygotowujących uczniów gimnazjów do XIII Wojewódzkiego Konkursu Języka Rosyjskiego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego.

Organizator
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Pracownia Projektów, Innowacji i Współpracy z Zagranicą.

Adresaci
Nauczyciele pracujący z uczniami klas I–III gimnazjów, wykazującymi zainteresowanie językiem rosyjskim.

Opis formy
Celem zajęć jest:

 • zapoznanie nauczycieli z regulaminem konkursowym,
 • przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniem zdolnym.

Miejsce
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka Piłsudskiego 42, sala 16.

Termin
16 października 2014 r., godz. 15.30–17.00.

Program
Podczas zajęć poruszane będą kwestie dotyczące roli oraz zadań nauczycieli przygotowujących ucznia gimnazjum do udziału w konkursie przedmiotowym.

Zajęcia poprowadzi osoba odpowiedzialna merytorycznie za konkurs w bieżącym roku szkolnym – pani Wiesława Grosicka oraz pani Iwona Bagińska – nauczycielka języka rosyjskiego w Gimnazjum Publicznym w Sobkowie oraz pani Barbara Dynak – nauczycielka języka rosyjskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rytwianach. Uczniowie pani Iwony Bagińskiej oraz pani Barbary Dynak wielokrotnie byli finalistami i laureatami Wojewódzkiego Konkursu Języka Rosyjskiego. Nauczycielki podzielą się doświadczeniem, jak wyszukiwać przyszłych laureatów, jak przygotowywać uczniów do konkursu, jakie stosować materiały dydaktyczne, jak pracować nad przygotowaniem do części ustnej III etapu konkursu.

Rejestracja / Zgłoszenia
W celu zgłoszenia swojego udziału w konferencji należy przejść do Oferty ŚCDN, zarejestrować (lub zalogować) się w Systemie Obsługi Szkoleń ŚCDN, wyszukać w wykazie form odpowiednią pozycję oraz zapisać się na wybraną formę doskonalenia. Kod formy: KMS06.

Koszt
Udział w konferencji jest bezpłatny.

Kontakt
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Konkurs Matematyczny

Regulamin XII Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2014/2015

 

Osoby odpowiedzialne:

Konferencje metodyczne:

Zapraszamy nauczycieli matematyki przygotowujących uczniów gimnazjów do XII Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego na konferencję metodyczną.

Forma
Konferencja metodyczna dla nauczycieli matematyki przygotowujących uczniów gimnazjów do XII Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego.

Organizator
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Pracownia Projektów, Innowacji i Współpracy z Zagranicą.

Adresaci
Nauczyciele pracujący z uczniami klas I–III gimnazjów, wykazującymi zainteresowanie matematyką.

Opis formy

Celem zajęć jest:

 • zapoznanie nauczycieli z regulaminem konkursowym,
 • przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniem zdolnym.

Miejsce
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka Piłsudskiego 42, sala 16.

Termin (do wyboru)

20 października 2014 r., godz. 15.00

lub

22 października 2014 r., godz. 15.00

Program
Podczas zajęć poruszane będą kwestie dotyczące roli oraz zadań nauczycieli przygotowujących ucznia gimnazjum do udziału w konkursie przedmiotowym.

Zajęcia poprowadzi Krzysztof Łysak – koordynator merytoryczny XII Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego.

Rejestracja / Zgłoszenia
W celu zgłoszenia swojego udziału w konferencji należy przejść do Oferty ŚCDN, zarejestrować (lub zalogować) się w Systemie Obsługi Szkoleń ŚCDN, wyszukać w wykazie form odpowiednią pozycję oraz zapisać się na wybraną formę doskonalenia. Kod formy: KMS19 (termin 20 października 2014 r.) oraz KMS19A (termin 22 października 2014 r.).

Koszt
Udział w konferencji jest bezpłatny.

Kontakt
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; tel.: 41 362 45 48 w. 120.

 

Konkurs "Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2015"

szybuj_bezpiecznie_logo_srednie_kolor1Kolejna edycja konkursu „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2015" dedykowana była dla uczniów wszystkich typów szkół z województwa świętokrzyskiego.

czytaj więcej…
 

„Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”

olimpiada LOGOFundacja Centrum Solidarności zaprosiła uczniów drugich klas szkół ponadgimnazjalnych do udziału w II edycji ogólnopolskiego konkursu historycznego „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii". Konkurs składał się z trzech etapów i ma na celu popularyzowanie wiedzy o historii Polski lat 1970–1990. ŚCDN było realizatorem konkursu w województwie świętokrzyskim.

czytaj więcej…
 

Konkurs "Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze" 2014

szybuj_bezpiecznie_logo_srednie_kolor1 Kolejna edycja konkursu „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2014" dedykowana była dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego.

czytaj więcej…
 

Kolejna edycja Szkolnego Testu Wiedzy o Kielcach

wiedzaChętni gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Kielc wzięli udział w kolejnej edycji Szkolnego Testu Wiedzy o Kielcach. Atrakcyjne nagrody w postaci sprzętu elektronicznego czekały na osoby, które najwięcej wiedzą o naszym mieście. Pierwszy etap Szkolnego Testu Wiedzy o Kielcach odbył się 24 września br. w szkołach, drugi etap – finał miejski – odbył się 3 października br. w sali konferencyjnej Archiwum Państwowego w Kielcach.

czytaj więcej…
 

VIII edycja Konkursu Ojczyzny Polszczyzny 2013/2014

Nauczyciele języka polskiego wszystkich poziomów edukacyjnych byłi uczestnikami wraz z uczniami w VIII edycji Konkursu Ojczyzny Polszczyzny 2013/2014.

czytaj więcej…
 

Szkolny Test Wiedzy o Kielcach – II edycja konkursu

wiedzaStowarzyszenie „Młodzi Demokraci" – Koło Kielce oraz Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasili uczniów kieleckich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w Szkolnym Teście Wiedzy o Kielcach.

czytaj więcej…
 

V Świętokrzyski Konkurs Poezji w Języku Angielskim

logo longmanW dniach 10 grudnia 2013 r. oraz 11 grudnia 2013 r. o godzinie 10.00 odbył się V Świętokrzyski Konkurs Poezji w Języku Angielskim – odpowiednio dla gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs odbył się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej. Organizatorami Konkursu byli Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Wydawnictwo Pearson Longman. Zapraszeni zostali uczniowie z województwa świętokrzyskiego do udziału w konkursie.

czytaj więcej…
 

III Świętokrzyski Turniej Innowacji i Kreatywności dla gimnazjalistów

stik2013Zapraszene zostały gimnazja z całego województwa świętokrzyskiego do udziału w turnieju STIK 2014. Celem turnieju było m.in. rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, postaw kreatywnych, umiejętności pracy w grupie oraz popularyzacja wiedzy na temat innowacyjności.

czytaj więcej…
 

Konkurs historyczny dla świętokrzyskich uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli jako partner we współpracy z Delegaturą Instytutu Pamięci Narodowej oraz Ośrodkiem Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej zapraszali uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego do udziału w konkursie „Policja Państwowa w latach 1918–1945".

czytaj więcej…
 

VIII Świętokrzyski Przegląd Teatrów w Języku Angielskim

Zaproszone zostały szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne do udziału w VIII Świętokrzyskim Przeglądzie Teatrów w Języku Angielskim. Przedstawienia konkursowe odbyły się w Wojewódzkim Domu Kultury.

czytaj więcej…
 

Przed trzecim etapem Konkursu Języka Polskiego – spotkanie w ramach projektu Polonistyczna Dolina

dolina polonistycznaZapraszeni zostali nauczycieli języka polskiego pracujący w gimnazjum na spotkanie wspomagające przygotowanie finalistów do udziału w III etapie XI Konkursu Języka Polskiego dla uczniów gimnazjum.

czytaj więcej…
 

Konkurs Historyczny „Policja Państwowa w latach 1918–1945”

Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu Historycznego „Policja Państwowa w latach 1918–1945", połączone z wręczeniem nagród oraz dyplomów dla zwycięzców, wyróżnionych uczestników Konkursu i ich opiekunów, odbyło się 26 maja 2014 roku (poniedziałek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach przy ul. Seminaryjskiej 12.

czytaj więcej…
 

Konkurs "Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze" 2013

szybuj_bezpiecznie_logo_srednie_kolor1 Kolejna edycja konkursu „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2013" dedykowana była dla uczniów z województwa świętokrzyskiego.

czytaj więcej…
 

Podsumowanie III Świętokrzyskiego Turnieju Matematycznego

matIIIZ prawdziwą przyjemnością informujemy, że III Świętokrzyski Turniej Matematyczny został rozstrzygnięty. Dziękujemy wszystkim Nauczycielom matematyki za zaangażowanie podczas realizacji zadań turnieju.

czytaj więcej…
 

Konkurs Plastyczny „Piękno i dobroć"

konkurs plastycznyUczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z województwa świętokrzyskiego oraz diecezji kieleckiej (z wyjątkiem uczniów szkół plastycznych) zaproszeni byli do udziału w Diecezjalnym Konkursie Plastycznym „Piękno i dobroć".
czytaj więcej…
 

III Świętokrzyski Turniej Matematyczny „Matematyka – moja pasja, czyli Świętokrzyskie w liczbach”

matIIIUczniowie i nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów województwa świętokrzyskiego brali udział w III Świętokrzyskim Turnieju Matematycznym „Matematyka – moja pasja, czyli Świętokrzyskie w liczbach”.

 

czytaj więcej…
 

Sieć współpracy i samokształcenia „Magia E-matematyki”

Nauczycieli matematyki szkół podstawowych i gimnazjów (ze szczególnym uwzględnieniem szkolnych koordynatorów III Świętokrzyskiego Turnieju Matematycznego) brali udział w nowej, bezpłatnej formie doskonalenia, jaką jest sieć współpracy i samokształcenia poprzez platformę e-learningową.

czytaj więcej…
 

Konkurs na referat z zakresu astronomii i astronautyki

astronomiaŚCDN we współpracy z Zakładem Astrofizyki Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ogłosili konkurs na referat z zakresu astronomii i astrofizyki oraz zorganizowali Wojewódzkie Seminarium Astronomiczno-Astronautyczne.

czytaj więcej…
 

VII edycja Konkursu Ojczyzny Polszczyzny 2012/2013

Nauczyciele języka polskiego wszystkich poziomów edukacyjnych byłi uczestnikami wraz z uczniami w VII edycji Konkursu Ojczyzny Polszczyzny 2012/2013.

czytaj więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 3
<<  Lipiec 2015  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

© Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Czytaj więcej.

Akceptuję ciasteczka na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information