Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.
Strona główna
English (UK)

W związku z zagrożeniem epidemicznym, z dniem 7.11.2020r. formy stacjonarne szkoleń zostają czasowo wstrzymane lub zastąpione szkoleniami zdalnymi.
Ponadto wprowadza się system codziennych konsultacji indywidualnych dla zainteresowanych nauczycieli. Konsultanci i doradcy wszystkich specjalności są do dyspozycji w określonych dniach i godzinach, zgodnie z zamieszczonym tygodniowym harmonogramem.

Szanowni Państwo,
zapraszam do zapoznania się z ofertą Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach na rok szkolny 2020/2021. Nasze propozycje zostały przygotowane z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, wymagań państwa wobec szkół i placówek określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r., kierunków realizacji polityki oświatowej państwa oraz priorytetów i kluczowych działań Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach na rok szkolny 2020/2021. 

CZYTAJ WIĘCEJ...

Konferencja odwołana.
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach i Świętokrzyski Związek Piłki Ręcznej zapraszają nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów i instruktorów na VI Międzynarodową Konferencję Nauczycieli Wychowania Fizycznego „Piłka ręczna w szkole” pod hasłem: „Droga do mistrzostwa” Kielce, 15–17 czerwca 2020 r.

W dniu 5 marca 2020 roku w wielu szkołach ponadpodstawowych województwa świętokrzyskiego odbyła się matura próbna z języka angielskiego, która była organizowana przez redakcję Echa Dnia. Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach było odpowiedzialne za przygotowanie arkusza z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Serdecznie zapraszamy nauczycieli języka angielskiego do wypełnienia ankiety, która umożliwi nam opracowanie zestawień zbiorczych do których będą Państwo mieć dostęp. Liczymy również na Państwa sugestie, które weźmiemy pod uwagę przy przygotowaniu arkuszy w przyszłym roku.

Wojewódzka Komisja Konkursowa zakończyła ocenę prac nadesłanych w ramach projektu „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2019". Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu dla uczniów szkół województwa świętokrzyskiego. Podsumowanie projektu odbędzie się 19 grudnia 2019 r.

19 grudnia 2019 r.

Zapraszamy nauczycieli bibliotekarzy na drugą edycję szkolenia „Spotkajmy się wirtualnie – aplikacja Microsoft Teams i Microsoft Forms”. Zajęcia mają na celu poszerzenie kompetencji cyfrowych nauczycieli bibliotekarzy poprzez zapoznanie z aplikacjami Microsoft Teams i Microsoft Forms.

3,4 grudnia 2020 r.

Uczestnictwo w sieci współpracy i samokształcenia to okazja do spotkań nauczycieli bibliotekarzy szkolnych. Zapraszamy do zapoznania się z zasobami w sieci oraz do wzajemnego inspirowania się i dzielenia swoimi doświadczeniami.

W związku z rozporządzeniem MEN, wszyscy nauczyciele uczący w przedszkolach muszą uzyskać certyfikat poświadczający znajomość języka angielskiego na poziomie B2. Wychodząc naprzeciw potrzebom nauczycieli oferujemy kurs skierowany do osób przygotowujących się egzaminu Cambridge FCE (części pisemna i ustna). Kurs prowadzony będzie metodą hybrydową.

Kompleksowe wspomaganie szkól wdrażających i realizujących działania dwujęzyczne na terenie województwa jest jednym z priorytetowych działań Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, realizowanego w ramach projektu Nauczanie Dwujęzyczne. Na przełomie ostatnich lat, 12 szkołom udało się otworzyć klasy dwujęzyczne. Zapraszamy do kontaktu placówki, które są gotowe na to, aby wspólnie z nami stawić czoło dwujęzyczności.

Edukacja XXI wieku stawia przed szkołami nowe wyzwania. Zdalne nauczanie pokazało, jak ważne są relacje i działania o charakterze projektowym. eTwinning oferuje platformę współpracy dla kadry szkolnej z jednego z krajów europejskich, które, wykorzystując możliwości programu, komunikują się, współpracują, realizują projekty, dzielą się i – mówiąc krótko – czują się i są częścią najbardziej ekscytującej społeczności edukacyjnej w Europie.

Chcesz tworzyć dynamiczne relacje z wydarzeń szkolnych lub nauczyć swoich wychowanków, jak nakręcić film?­ Chciałbyś razem z uczniami nagrać booktrailer, dokument filmowy z realizacji doświadczenia chemicznego lub projektu interdyscyplinarnego? Jeśli zamierzasz nagrywać filmy dokumentujące Twoją pracę i osiągnięcia – zapraszamy na twórcze warsztaty filmowe, które przybliżą język filmu, proces montażu i pracę w darmowych edytorach wideo.

8 grudnia 2020 r.

Współpraca nauczycieli języka angielskiego w ramach sieci staje się coraz bardziej powszechną metodą pracy. Sieciowanie to nawiązywanie i podtrzymywanie relacji w celu wzajemnego wspierania się oraz pozyskiwania informacji. Jest to proces wymiany doświadczeń i zasobów, opierający się na zasadzie partnerstwa. Praca w sieci, choć jest starsza niż Internet, największą popularność zdobywa dopiero teraz.

Zapraszamy nauczycieli wychowawców oraz osoby zainteresowane zagadnieniem higieny psychicznej na kurs e-learningowy „Nauczyciel i uczeń w sytuacji przedłużającego się stresu. Jak zachować spokój w sytuacji pandemii i zdalnej edukacji?”. Zajęcia będą okazją do przyjrzenia się aktualnej sytuacji psychologicznej dorosłych, dzieci i młodzieży. Mamy nadzieję, że staną się również inspiracją do podejmowania działań wspierających wychowanków.

9,10 grudnia 2020 r.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli języków obcych (szczególnie nauczycieli języka angielskiego) na kurs blended learning, w czasie którego nauczyciele poznają praktyczne wskazówki metodycznymi. 20-godzinny kurs obejmuje cykl spotkań stacjonarnych oraz zajęć e-learningowych, podczas których nauczyciele będą mogli skorzystać z materiałów wypracowanych przez nauczycieli konsultantów i ekspertów zewnętrznych, jak również z materiałów wypracowanych przez innych nauczycieli podczas zajęć odbywających się w ramach kursu.

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej w 2021 r. „egzaminy maturalne będą przeprowadzane wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej”. Chcesz poznać nowe wymagania egzaminacyjne uwzględniające specyficzną sytuację edukacyjną, dowiedzieć się, na czym będą polegać zmiany wprowadzone w arkuszach maturalnych z języka polskiego, zapraszamy na spotkanie online.

Głównym założeniem kursu jest wzbogacenie wiedzy, umiejętności oraz warsztatu pracy nauczycieli wdrażających nauczanie dwujęzyczne w placówkach na terenie województwa świętokrzyskiego.   Kurs uwzględniał będzie organizację zdalnego nauczania na lekcjach dwujęzycznych. Produktem finalnym kursu będzie opracowanie innowacji pedagogicznej oraz poznanie szczegółowych założeń dotyczących zasad funkcjonowania oddziału dwujęzycznego.

Korzystając z platformy Microsoft Teams, przeprowadzisz ciekawe zajęcia dla najmłodszych, dasz dzieciom możliwość tworzenia i dzielenia się swoją pracą z innymi. Zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do udziału w webinarium. Celem spotkania będzie zapoznanie z podstawową funkcjonalnością platformy Microsoft Teams oraz zaprezentowanie sposobów organizowania zdalnych zajęć dla klas młodszych.

10 grudnia 2020 r.

Webinarium adresowane jest do nauczycieli , którzy chcą przygotowywać testy dla uczniów na wszystkich poziomach nauczania w aplikacji Microsoft Forms służącej do tworzenia ankiet i testów.

Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi są wśród nas. Potrzebują pomocy, by w pełni korzystać z systemu edukacji. Konferencja, zorganizowana w ramach projektu partnerskiego ERASMUS+ pn. Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych, ma na celu poszerzenie umiejętności zawodowych nauczycieli, kadry psychologiczno-pedagogicznej i kierowniczej w zakresie diagnozy oraz udzielania wsparcia uczniom ze spektrum autyzmu.

11 grudnia 2020 r.

Obowiązki zawodowe i sytuacje życiowe zmuszają często do posłużenia się uniwersalnym środkiem komunikacji – językiem angielskim. Prawie każdy napotyka wtedy barierę niepewności, zapomnianych słówek, nieznajomości poprawnej wymowy. Kurs  „Konwersatorium: Mówimy po angielsku” pomaga zniwelować tę barierę i przygotować się do zabierania głosu w różnych okolicznościach. Formuła blended learning pozwala nie tylko na naukę bez wychodzenia z domu, ale także na większą indywidualizację i prywatność podczas ćwiczeń w mówieniu.

wrzesień 2020 r. - maj 2021 r.

„Przezorny zawsze ubezpieczony” – nie dajmy się znowu zaskoczyć konieczności prowadzenia zdalnego nauczania. Kurs „Zdalne nauczanie języka angielskiego” przygotowuje do organizacji zajęć językowych pod względem narzędziowym, metodycznym i organizacyjnym. A na koniec może zdalne nauczanie okaże się nie koniecznością a wyborem?

październik 2020 r. - luty 2021 r.

Zapraszamy serdecznie nauczycieli bibliotekarzy do udziału w drugiej edycji webinarium „Bibliotekarz w chmurze – praca z aplikacjami Dysk Google i Google Meet”. Jakie możliwości oferuje nam Google? Czym jest chmura internetowa oraz na czym polega praca „w chmurze”? Odpowiedzi na te pytania uzyskają Państwo podczas naszego spotkania.

15,21 grudnia 2020 r.

Centrum Edukacyjne
w Wólce Milanowskiej

Ośrodek szkoleniowy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczyciel w Kielcach.
Zobacz więcej

Biblioteka online

Katalog online zawiera skomputeryzowane za pomocą systemu MOL Optivum księgozbiory Biblioteki fachowej, Medioteki Języka Niemieckiego i Medioteki Języka Angielskiego.
Zobacz więcej

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia nauczycieli.
Zobacz więcej
Nowa oferta szkoleniowa 2020/2021 Zapisz się