Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.
O firmie
English (UK)
Do zadań Pracowni Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Edukacji Zawodowej należy:
 1. kompleksowe wspomaganie szkół i placówek w celu podniesienia jakości ich pracy w obszarze dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym,
 2. opracowanie i realizowanie programów doskonalenia zawodowego nauczycieli, wynikających z diagnozy potrzeb, poprzez różnorodne formy: konferencje, wykłady, warsztaty, seminaria, projekty, fora, rady pedagogiczne, zespoły samokształceniowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące,
 3. wspieranie szkół i placówek w zakresie realizacji podstaw programowych, w tym opracowywania i opiniowania programów nauczania,
 4. doskonalenie kompetencji metodycznych nauczycieli różnych specjalności w zakresie modyfikowania i unowocześniania warsztatu pracy z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie kształcenia,
 5. przygotowywanie i opracowywanie materiałów metodycznych dla nauczycieli przedmiotów różnych specjalności oraz specjalistów pracujących w instytucjach oświatowych,
 6. wspomaganie nauczycieli w zakresie organizacji i realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole poprzez doradztwo metodyczne,
 7. wspomaganie nauczycieli i szkół w zakresie realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 8. udzielanie nauczycielom wsparcia metodycznego i psychologiczno-pedagogicznego w formie konsultacji indywidualnych i grupowych,
 9. organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i podstaw przedsiębiorczości oraz szkolnych doradców zawodowych,
 10. upowszechnianie przykładów dobrej praktyki oraz organizowanie różnorodnych form wymiany doświadczeń – promowanie nowatorskich inicjatyw,
 11. organizowanie oraz prowadzenie przedmiotowych i problemowych sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych z wykorzystaniem platformy e-learningowej,
 12. podejmowanie działań indywidualnie lub w zespołach zadaniowych zgodnie z potrzebami placówki doskonalenia i organu prowadzącego,
 13. współpraca z Kuratorium Oświaty w zakresie organizacji i prowadzenia konkursów przedmiotowych oraz innych zadań zleconych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty,
 14. współpraca z różnymi instytucjami, wydawnictwami, uczelniami, placówkami w obszarach edukacyjnych wspierających jakościowe funkcjonowanie szkół,
 15. udzielanie dyrektorom i nauczycielom wsparcia w formie konsultacji indywidualnych i grupowych,
 16. współpraca z krajowymi i zagranicznymi partnerami poprzez udział we wspólnych projektach edukacyjnych, w tym w ramach programów regionalnych i europejskich,
 17. realizacja innych zadań powierzonych przez organ prowadzący lub dyrektora ŚCDN.
Wykaz pracowników
Imię i nazwisko Adres e-mail Stanowisko, specjalność Telefon
41 362 45 48
Izabela Juszkiewicz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. kierownik Pracowni, konsultant, pedagog, doradca zawodowy, coach ACC wew. 126
Marzanna Kostecka-Biskupska This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. konsultant, pedagog, WDŻ wew. 119
Agnieszka Salwa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. specjalista ds. psychologiczno-pedagogicznych wew. 123
Agnieszka Siwek This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. konsultant, edukacja zawodowa, historia, coach, mentor wew. 124
ks. Waldemar Wiśniowski This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. konsultant, religia
Magdalena Pietraszkiewicz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. specjalista ds. edukacji zdrowotnej wew. 125

Centrum Edukacyjne
w Wólce Milanowskiej

Ośrodek szkoleniowy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczyciel w Kielcach.
Zobacz więcej

Biblioteka online

Katalog online zawiera skomputeryzowane za pomocą systemu MOL Optivum księgozbiory Biblioteki fachowej, Medioteki Języka Niemieckiego i Medioteki Języka Angielskiego.
Zobacz więcej

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia nauczycieli.
Zobacz więcej
Nowa oferta szkoleniowa 2020/2021 Zapisz się