Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.
O firmie
English (UK)

Do zadań Pracowni Projektów, Edukacji Informatycznej i Matematyczno-Przyrodniczej należy:

 1. opracowywanie i realizacja programów doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów szkół w zakresie opracowywania projektów edukacyjnych finansowanych z EFS oraz w zakresie edukacji informatycznej i matematyczno-przyrodniczej,
 2. wsparcie szkół i placówek oświatowych w zakresie opracowywania projektów edukacyjnych finansowanych ze środków unijnych,
 3. wsparcie szkół w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz w zakresie realizacji edukacji matematyczno-przyrodniczej,
 4. inicjowanie nowatorskich form doskonalenia oraz innowacyjnych przedsięwzięć edukacyjnych w zakresie realizacji statutowych zadań szkoły,
 5. udzielanie nauczycielom pomocy specjalistycznej w zakresie tworzenia projektów edukacyjnych finansowanych z EFS oraz udzielanie indywidualnych i grupowych konsultacji z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 6. tworzenie koncepcji projektów edukacyjnych oraz opracowywanie wniosków aplikacyjnych o środki finansowe na ich realizację,
 7. przygotowywanie i opracowywanie dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy o dofinansowanie na realizację projektu,
 8. wsparcie kierowników projektów finansowanych ze środków unijnych w zakresie przygotowywania wniosków aplikacyjnych oraz opracowywania dokumentacji niezbędnej przy złożeniu projektu,
 9. wspieranie szkół i placówek w zakresie realizacji podstaw programowych, w tym opracowywania i opiniowania programów nauczania,
 10. realizacja i upowszechnianie projektów, programów oraz różnorodnych inicjatyw oświatowych z zakresu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz propagujących edukację matematyczno-przyrodniczą,
 11. upowszechnianie przykładów dobrej praktyki oraz organizowanie form wymiany doświadczeń – promowanie nowatorskich inicjatyw oświatowych na wszystkich poziomach edukacji,
 12. organizowanie oraz prowadzenie przedmiotowych i problemowych sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli,
 13. podejmowanie działań indywidualnie lub w zespołach zadaniowych zgodnie z potrzebami placówki doskonalenia i organu prowadzącego,
 14. współpraca z Kuratorium Oświaty w zakresie organizacji i prowadzenia konkursów przedmiotowych,
 15. współpraca z instytucjami, uczelniami, placówkami w różnych obszarach edukacyjnych wspierających jakościowe funkcjonowanie szkół,
 16. współpraca z krajowymi i zagranicznymi partnerami poprzez udział we wspólnych projektach edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości finansowania tych działań w ramach programów europejskich,
 17. realizacja innych zadań powierzonych przez organ prowadzący i dyrektora ŚCDN.
Wykaz pracowników
Imię i nazwisko Adres e-mail Stanowisko, specjalność Telefon
41 362 45 48
Ewa Kwiecień This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. kierownik Pracowni, konsultant, geografia, przyroda, organizacja i zarządzanie oświatą wew. 141
Anna Przeorska This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. specjalista ds. projektu, technologia informacyjna, organizacja i zarządzanie oświatą wew. 141
Anna Trawka This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. konsultant, informatyka, matematyka, grafika komputerowa wew. 140
Tomasz Sokołowski This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. konsultant, informatyka wew. 129
Małgorzata Grzegorczyk This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. konsultant, fizyka, matematyka, doradztwo zawodowe, przedsiębiorczość, organizacja i zarządzanie oświatą wew. 121
Katarzyna Bracik-Knap This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. specjalista ds. edukacji przyrodniczej wew. 124
Mariola Kosztołowicz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. konsultant, matematyka, informatyka, organizacja i zarządzanie oświatą wew. 127
Anna Matałowska This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. konsultant, chemia, informatyka, matematyka, organizacja i zarządzanie oświatą wew. 127

Centrum Edukacyjne
w Wólce Milanowskiej

Ośrodek szkoleniowy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczyciel w Kielcach.
Zobacz więcej

Biblioteka online

Katalog online zawiera skomputeryzowane za pomocą systemu MOL Optivum księgozbiory Biblioteki fachowej, Medioteki Języka Niemieckiego i Medioteki Języka Angielskiego.
Zobacz więcej

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia nauczycieli.
Zobacz więcej
Nowa oferta szkoleniowa 2020/2021 Zapisz się