Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.
O firmie
English (UK)
Do zadań Pracowni Informacji Pedagogicznej i Języków Obcych należy:
 1. realizacja działań informacyjnych poprzez prowadzenie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej z dostępem do różnorodnych zasobów informacyjnych i edukacyjnych, wspierających szkoły i placówki oświatowe w prawidłowej realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz proces doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 2. prowadzenie biblioteki fachowej na potrzeby kadry prowadzącej i osób korzystających z oferty Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
 3. prowadzenie Medioteki Języka Niemieckiego pod patronatem Instytutu Goethego w Krakowie specjalizującej się w gromadzeniu nowoczesnych materiałów dydaktycznych dla nauczycieli języka niemieckiego oraz wszystkich uczących się języka niemieckiego z województwa świętokrzyskiego,
 4. wydawanie regionalnego pisma oświatowego „Inspiracje” dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz wszystkich zainteresowanych sprawami oświaty,
 5. opracowywanie programów oraz prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli języka polskiego i języków obcych w celu wyposażenia ich w umiejętności organizowania procesu dydaktycznego w sposób sprzyjający uczeniu się,
 6. podejmowanie działań służących wspieraniu nauczycieli języka polskiego w realizacji podstawy programowej, w tym wdrażaniu skutecznych metod i form pracy z uczniami,
 7. wsparcie metodyczne nauczycieli języków obcych w zakresie stosowania najnowszej wiedzy pedagogicznej w praktyce szkolnej, w szczególności z uwzględnieniem nauczania dwujęzycznego,
 8. organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli różnych przedmiotów w zakresie języków obcych w celu rozwijania ich kompetencji językowych,
 9. wsparcie nauczycieli w zakresie podejmowania współpracy międzynarodowej w ramach programów unijnych celem włączania innowacyjnych rozwiązań metodycznych i organizacyjnych do pracy dydaktycznej,
 10. doskonalenie kompetencji metodycznych nauczycieli języka polskiego i języków obcych w zakresie twórczego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie kształcenia,
 11. organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń dla nauczycieli języków obcych oraz nauczycieli bibliotekarzy, m.in. poprzez prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia z wykorzystaniem platformy e-learningowej oraz promowanie nowatorskich inicjatyw nauczycieli,
 12. upowszechnianie przykładów dobrych praktyk realizowanych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych,
 13. organizowanie oraz prowadzenie przedmiotowych i problemowych sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli,
 14. udzielanie dyrektorom i nauczycielom wsparcia w formie konsultacji indywidualnych i grupowych,
 15. podejmowanie działań projakościowych – indywidualnie lub w zespołach zadaniowych tworzonych zgodnie z potrzebami placówki lub/i organu prowadzącego,
 16. współpraca z partnerami krajowymi (instytucjami, organizacjami, placówkami) działającymi na rzecz oświaty w zakresie realizacji zadań statutowych lub zleconych ŚCDN,
 17. realizacja innych zadań powierzonych przez organ prowadzący lub dyrektora ŚCDN.
Wykaz pracowników
Imię i nazwisko Adres e-mail Stanowisko, specjalność Telefon
41 362 45 48
Izabela Krzak-Borkowska This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. kierownik Pracowni, konsultant, język angielski wew. 141
Sławomir Sobocki This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. konsultant, język angielski wew. 113
Ewa Witczyńska This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. konsultant, język angielski wew. 140
Izabela Kaleta This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. konsultant, język polski wew. 120
Maria Kinga Orlicz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. konsultant, język polski wew. 119
Aldona Pejas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. specjalista ds. bibliotekoznawstwa wew. 117
Beata Luniak This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. specjalista ds. dwujęzyczności wew. 119

Centrum Edukacyjne
w Wólce Milanowskiej

Ośrodek szkoleniowy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczyciel w Kielcach.
Zobacz więcej

Biblioteka online

Katalog online zawiera skomputeryzowane za pomocą systemu MOL Optivum księgozbiory Biblioteki fachowej, Medioteki Języka Niemieckiego i Medioteki Języka Angielskiego.
Zobacz więcej

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia nauczycieli.
Zobacz więcej
Nowa oferta szkoleniowa 2020/2021 Zapisz się