Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.
Inspiracje
English (UK)

insp 102 103
 

Wydanie specjalne „Inspiracji", które mamy przyjemność przekazać Państwu, jest podsumowaniem realizacji programu Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego „Uczenie się przez całe życie" – „Lifelong Learning Programme" w latach 2007–2013 w województwie świętokrzyskim.

Przedstawiamy projekty edukacyjne realizowane przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz wybrane szkoły naszego regionu jako przykłady dobrej praktyki w dziedzinie współpracy międzynarodowej.

Uczestnicy projektów opisują wymierne korzyści, jakie wynieśli z kontaktów z partnerami z zagranicy dla rozwoju osobistego i podniesienia jakości pracy szkół.

Mamy nadzieję, że lektura niniejszego wydania będzie motywacją do podejmowania aktywnego uczestnictwa w nowym programie edukacyjnym Erazmus + przyjętym przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej na lata 2014–2020.

 

W WYDANIU 2013 NR 2–3 (102–103)


Martyna Głębocka

Uczyliśmy się wraz z Comeniusem – rozmowa z Jackiem Wołowcem, dyrektorem Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. We learnt with Comenius – the interview with Jacek Wołowiec, the principal of the Świętokrzyskie In-service Teacher Training Centre in Kielce


Przedstawiciele Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji: Tomasz Bratek, Liliana Budkowska, Tadeusz Wojciechowski, Anna Dębska, Agnieszka Fijałkowska

Podsumowanie programu „Uczenie się przez całe życie"


Martyna Głębocka

Comenius w świętokrzyskich szkołach – rozmowa z Maciejem Długoszem, wizytatorem Kuratorium Oświaty w Kielcach, koordynatorem wojewódzkim programu Comenius – „Uczenie się przez całe życie". Comenius in Świętokrzyskie schools – the interview with Maciej Długosz, an educational inspector, a voivodeship coordinator of the Comenius Programme


Maria Bednarska

Europejskie programy edukacyjne. European educational programs


PROGRAM LEONARDO DA VINCI – PROJEKTY PARTNERSKIE / LEONARDO DA VINCI – PARTNERSHIP PROJECT


Sławomir Sobocki

„Laboratorium Cyfrowej Kreatywności". Digital Creativity LAB – Vocational competences in the information society


PROGRAM LEONARDO DA VINCI – VETPRO / LEONARDO DA VINCI ACTIONS – VETPRO


Lidia Pasich

„Koncepcja – Refleksja – Technologia – Kierunek nowoczesnej i efektywnej edukacji zawodowej". Concept – Reflection – Technology – A trend in modern and effective vocational education


PROGRAM COMENIUS – PARTNERSKIE PROJEKTY REGIO / COMENIUS – REGIO PARTNERSHIPS


Lidia Pasich

Duet polsko-fiński i co z tego wynikło? Prezentacja wybranych rezultatów projektu „Szkolne Centrum Aktywności – Kultura Café". The Polish and Finnish Duo and what has resulted from this? The presentation of the selected results of the project „School Activity Centres – Café Culture"


Lidia Pasich

„Szkoły rozwijające umiejętności uczniów". „Schools developing students' skills". Projekt CityM. The „CityM" – „Creative, Innovative and Transferable Methods in the Training of Teachers and Training Staff"


Maria Bednarska

„TBF – Ku lepszej przyszłości – Edukacja jako miejsce promocji regionów Świętokrzyskiego i Abruzzo". „TBF – Towards a better future – The Education as a means to promote the Development of Świętokrzyskie and Abruzzo Region"


PROGRAM WIZYTY STUDYJNE / STUDY VISITS PROGRAMME


Krzysztof Łysak

„Rozwijanie kreatywności poprzez wykorzystanie TIK w uczeniu się i nauczaniu". „Developing creativity through the use of ICT in learning and teaching"


Lidia Pasich

„Identyfikacja i wspieranie uczniów zdolnych w Polsce". „Identifying and supporting gifted children in Poland". „Taki jak Mozart. Wspieranie i rozwijanie zdolności uczniów". „The one like a Mozart. Supporting and developing students' capacity"


Aleksandra Potocka-Kuc

„Edukacja artystyczna dla rozwoju twórczości, kreatywności oraz kształtowania umiejętności odczytywania sztuki wizualnej". „An art education for the development of creativity, and shaping skills of perceiving visual art"

Lidia Pasich

„Jak zintegrować aktywność w dziedzinie kulturalnej i artystycznej w procesie uczenia się przez całe życie". „How to integrate arts and cultural activities in lifelong learning"

PROGRAM COMENIUS – EDUKACJA SZKOLNA / COMENIUS – SCHOOL EDUCATION

Spotkanie z Europą – ZSP nr 2, Przedszkola i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Zagnańsku. Meeting to Europe – Complex of Primary School No. 2, Kindergarten and Gymnasium in Zagnańsk

W poszukiwaniu metod twórczych – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Daleszycach. In serach of creative methods – School and Pre-School Complex in Daleszyce

Pasjonująca podróż po krajach Unii Europejskiej – Szkoła Podstawowa im. M. Sołtysiaka „Barabasza" w Daleszycach. A fascinating journey through the countries of the European Union – The Primary School named after M. Sołtysiak „Barabbas" in Daleszyce

Jeśli chcesz zobaczyć piękno świata, najpierw musisz je dostrzec w sobie – Szkoła Podstawowa nr 2 w Kielcach. If you want to see the beauty of the world, first you have to find it in yourself – Primary School No. 2 in Kielce

Jak owocnie współpracować ze szkołami europejskimi? – Gimnazjum w Morawicy. How fruifully coopetate with European schools? – The Gymnasium in Morawica

Comenius i eTwinning – dwie wielkie szanse dla uczniów – Gimnazjum in. Jana Pawła II w Daleszycach. Comenius and eTwinning – two big opportunities for students – The Gymnasium named after John Paul II in Daleszyce

Wzajemna tolerancja poprzez unijny program edukacyjny – Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach. Mutual tolerance through educational union programme – The Integration School Complex No. 4 in Kielce

Orientacja zawodowa w Europie – Gimnazjum nr 5 im. Bohaterów Westerplatte w Kielcach. Vocational orientation in Europe – The Gimnasium No. 5 named after The Heroes of Westerplatte in Kielce

Europejskie kształcenie międzykulturowe – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 (Gimnazjum nr 10) w Kielcach. European intercultural education – The Complex of Comprehensive Schools No. 10 (Gymnasium No. 10) in Kielce

O energii odnawialnej bardzo praktycznie – Zespół Szkół Mechanicznych w Kielcach. Practical use of renewable energy – The Complex of Mechanic Schools in Kielce

Niezapomniane emocje, nowe doświadczenia i umiejętności – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 im. K.I. Gałczyńskiego w Kielcach. Unforgettable emotions, experiences and skills – The Complex of Comprehensive Schools No. 14 them to K.I. Gałczyński in Kielce: XI High School & Gymansium No. 14

Aktywne obywatelstwo. Uczenie się przez działanie – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich. Active Citizenship. Learning through doing – No. 1 Cluster of the Upper Secondary Schools in Końskie 


Centrum Edukacyjne
w Wólce Milanowskiej

Ośrodek szkoleniowy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczyciel w Kielcach.
Zobacz więcej

Biblioteka online

Katalog online zawiera skomputeryzowane za pomocą systemu MOL Optivum księgozbiory Biblioteki fachowej, Medioteki Języka Niemieckiego i Medioteki Języka Angielskiego.
Zobacz więcej

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia nauczycieli.
Zobacz więcej
Nowa oferta szkoleniowa 2020/2021 Zapisz się