Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.
Czasopisma elektroniczne
English (UK)

Czasopisma naukowe w wersji elektronicznej poruszające problemy edukacji, kształcenia dorosłych i innych dziedzin wiedzy, wydawane przez ośrodki akademickie, towarzystwa naukowe, fundacje.

 

 „Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”

Periodyki wydawany przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundację Dzieci Niczyje). Pismo ma charakter interdyscyplinarny. Jego celem jest poszerzanie wiedzy profesjonalistów - psychologów, pedagogów, lekarzy, prawników, polityków społecznych i innych – na temat różnych aspektów problemu krzywdzenia dzieci.
http://dzieckokrzywdzone.fdds.pl/index.php/DK


„E-mentor”

Czasopismo naukowe wydawane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Pismo koncentruje się na zagadnieniach związanych z e-edukacją, zarządzaniem wiedzą, e-biznesem, kształceniem ustawicznym.
http://www.e-mentor.edu.pl


„Edukacja Dorosłych”

Czasopismo naukowe wydawane przez Akademickie Towarzystwo Andragogiczne od 1993 roku.
Misją czasopisma jest m.in.: prezentacja najnowszych nurtów teoretycznych funkcjonujących w obszarze andragogiki oraz wyników badań prowadzonych przez ośrodki akademickie, wymiana poglądów uczonych i andragogów – praktyków, przedstawianie znaczących osiągnięć z praktyki edukacji dorosłych.
https://wshtwp.pl/edukacja-doroslych/


„Edukacja Ustawiczna Dorosłych”. Międzynarodowy Kwartalnik Naukowo-Metodyczny

Kwartalnik naukowy ukazuje się od 1993 r. Misją czasopisma jest podejmowanie istotnych i aktualnych problemów naukowych polskiej i światowej ustawicznej edukacji zawodowej, andragogiki i oświaty dorosłych. Artykuły dotyczą teorii, metodologii pedagogiki pracy, andragogiki, doradztwa zawodowego, edukacyjnych problemów rynku pracy.
http://www.edukacjaustawicznadoroslych.eu/


„Edukacja – Technika – Informatyka”

Kwartalnik wydawany przez Uniwersytet Rzeszowski. Jego celem jest prowadzenie szerokiej dyskusji nad podstawowymi problemami edukacji formalnej i nieformalnej w polskich i zagranicznych systemach edukacyjnych. Poruszana tematyka: problemy edukacji technicznej i zawodowej oraz problemy edukacji informatycznej i informacyjnej.
http://eti.rzeszow.pl/wydania.html


„Logopeda”

Czasopismo internetowe wydawane przez Polski Związek Logopedów we współpracy z Instytutem Polonistyki Stosowanej Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Ideą pisma jest promowanie najnowszej wiedzy z logopedii oraz dziedzin pokrewnych.
http://www.logopeda.org.pl/subpage.php?id=13


„Pedagogika Rodziny”

W kwartalniku publikowane są artykuły, komunikaty z badań i recenzje książek, których treści dotyczą rodziny w szerokim tego słowa znaczeniu.
http://pedagogika-rodziny.spoleczna.pl/index.php/czasopismo


„Problemy Wczesnej Edukacji”

Czasopismo powstało z inicjatywy prof. zw. dr hab. Doroty Klus-Stańskiej. Ukazało się po raz pierwszy w 2005 roku pod patronatem Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Prezentuje głównie tematykę związaną z nurtem badań nad dzieckiem i dzieciństwem oraz wczesną edukacją.
http://www.pwe.ug.edu.pl/archiwum.html/

„Przegląd Badań Edukacyjnych”

Półrocznik wychodzący od 2005 roku, w całości poświęcony raportom z badań nad procesami edukacyjnymi. Stanowi naukowe forum wymiany wyników prowadzonych badań i źródło wzorców pracy badawczej.
http://apcz.pl/czasopisma/index.php/PBE/issue/archive


„Przegląd Pedagogiczny”

Czasopismo wydawane przez Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
http://www.przegladpedagogiczny.ukw.edu.pl/page/pl/archive/


Centrum Edukacyjne
w Wólce Milanowskiej

Ośrodek szkoleniowy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczyciel w Kielcach.
Zobacz więcej

Biblioteka online

Katalog online zawiera skomputeryzowane za pomocą systemu MOL Optivum księgozbiory Biblioteki fachowej, Medioteki Języka Niemieckiego i Medioteki Języka Angielskiego.
Zobacz więcej

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia nauczycieli.
Zobacz więcej
Nowa oferta szkoleniowa 2020/2021 Zapisz się