Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.
Raporty
English (UK)
1 01 Koryś I., Michalak D., Chymkowski R., STAN CZYTELNICTWA W POLSCE W 2014 ROKU. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2015. (www.bn.org.pl)
2 02 RE-WIZJE. JAKA BĘDZIE POLSKA ZA 10 LAT? PAŃSTWO – RYNEK – PRACA – EDUKACJA – STYL ŻYCIA – POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ. Podsumowanie projektu ThinkTank. (www.mttp.pl)
3 03 SYSTEM EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W OŚWIACIE – informacja o wynikach kontroli. Najwyższa Izba Kontroli. Warszawa, 2015. (www.nik.gov.pl/plik/id,8030,vp,10054.pdf)
4 04 Grzelak P., Kubicki P., Orłowska M., REALIZACJA BADANIA ŚCIEŻEK EDUKACYJNYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIECI, UCZNIÓW I ABSOLWENTÓW. Raport końcowy. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2014. (www.ibe.edu.pl)
5 05 Sochańska-Kawiecka M. i in., WŁĄCZAJĄCY SYSTEM EDUKACJI I RYNKU PRACY – REKOMENDACJE DLA POLITYKI PUBLICZNEJ. Raport końcowy. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2015. (www.ibe.edu.pl)
6 06 DYSKRYMINACJA W SZKOLE – OBECNOŚĆ NIEUSPRAWIEDLIWIONA. O budowaniu edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce. Raport z badań pod redakcją Katarzyny Gawlicz, Pawła Rudnickiego i Marcina Starnawskiego. Warszawa: Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, 2015.
(http://eid.edu.pl)
7 07 RAPORT OECD360. POLSKA NA TLE INNYCH KRAJÓW. OECD 2015. (www.oecd360.org)
8 08 Podwójcic K., DIAGNOZA STANU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO W GIMNAZJACH I SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH W RELACJACH DYREKTORÓW SZKÓŁ I OSÓB REALIZUJĄCYCH DORADZTWO. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2015. (www.ibe.edu.pl)
9 09 POLSCY NAUCZYCIELE I DYREKTORZY W MIĘDZYNARODOWYM BADANIU NAUCZANIA I UCZENIA SIĘ TALIS 2013. Red. Kamila Hernik. Warszawa: IBE, 2015. (www.ibe.edu.pl)
10 10 OPINIE I OCZEKIWANIA MŁODYCH DOROSŁYCH (OSIEMNASTOLATKÓW) ORAZ RODZICÓW DZIECI W WIEKU SZKOLNYM WOBEC EDUKACJI DOTYCZĄCEJ ROZWOJU PSYCHOSEKSUALNEGO I SEKSUALNOŚCI. Raport z badania. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2015 (www.ibe.edu.pl)
11 11 Wieczorek, A, Stefańska, J., Kaczan, R., Rycielska, L., Rycielski, P., KATALOG ROZWIĄZAŃ PRZESTRZENNYCH SALI LEKCYJNEJ W NAUCZANIU WCZESNOSZKOLNYM. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2015. (www.ibe.edu.pl)
12 12 Kamieniecka, M., DECYZJE EDUKACYJNO-ZAWODOWE UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH. Raport podsumowujący. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2015. (www.ibe.edu.pl)
13 13 Podwójcic, K., DIAGNOZA STANU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO W GIMNAZJACH I SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH W RELACJACH DYREKTORÓW SZKÓŁ I OSÓB REALIZUJĄCYCH DORADZTWO. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2015. (www.ibe.edu.pl)
14 14 Szaleniec, H., Kondratek, B., Kulon, F., Pokropek, A., Skórska, P., Świst, K., Wołodźko, T. i Żółtak, M. PORÓWNYWALNE WYNIKI EGZAMINACYJNE. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2015. (www.ibe.edu.pl)
15 15 UWARUNKOWANIA DECYZYJI EDUKACYJNYCH. Wyniki drugiej rundy badania panelowego gospodarstw domowych. Red. Agnieszka Chłoń-Domińczak, Irena Elżbieta Kotowska. Warszawa: Instytut Badań edukacyjnych, 2015. (www.ibe.edu.pl)
16 16 Czajkowska M., Grochowalska M., Orzechowska M., POTRZEBY NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I NAUCZYCIELI MATEMATYKI W ZAKRESIE ROZWOJU ZAWODOWEGO. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2015. (www.ibe.edu.pl)
17 17Karpiński M., Małgorzata Zambrowska M., NAUCZANIE MATEMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ. Raport z badania, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2015. (www.ibe.edu.pl)

18 18 Penszko P. i in., ŚREDNIOTERMINOWE EFEKTY PROGRAMU CYFROWA SZKOŁA”. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2015. (www.ibe.edu.pl)
19 19 Przewłocka J., BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW I KLIMAT SPOŁECZNY W POLSKICH SZKOŁACH. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2015. (www.ibe.edu.pl)
20 20 Dolata, R. i Sitek M. (red.), RAPORT O STANIE EDUKACJI 2014. EGZAMINY ZEWNĘTRZNE W POLITYCE I PRAKTYCE EDUKACYJNEJ. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2015. (www.ibe.edu.pl)
21 21 Dziemianowicz-Bąk A., Dzierzgowski J., Wojciuk A., AUTOSELEKCJA NA PROGU GIMNAZJUM – DZIAŁANIA RODZICÓW W KONTEKŚCIE DZIAŁAŃ SZKÓŁ I POLITYKI SAMORZĄDU. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2015. (www.ibe.edu.pl)
22 22 Smak M., Walczak D., POZYCJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA NAUCZYCIELI. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2015. (www.ibe.edu.pl)
23 23 Muszyński, M., Campfield D., Szpotowicz M., JĘZYK ANGIELSKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ – PROCES I EFEKTY NAUCZANIA. WYNIKI PODŁUŻNEGO BADANIA EFEKTYWNOŚCI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO (2011–2014). Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2015. (www.ibe.edu.pl)
24 24 Mrozowski K., Lorenc J., Żółtak M. i Grudniewska M., UMIEJĘTNOŚCI HISTORYCZNE ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM (2013–2014). Raport tematyczny z badania. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2015. (www.ibe.edu.pl)
25 25 Herbst M., Herczyński J., Federowicz M., Smak M., Walczak D., Wojciuk A., BILANS ZMIAN INSTYTUCJONALNYCH. POLSKA OŚWIATA W OKRESIE TRANSFORMACJI. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2015. (www.ibe.edu.pl)
26 26 Nowakowska A., Przewłocka J., SZKOŁA OCZAMI UCZNIÓW: RELACJE Z NAUCZYCIELAMI I KOLEGAMI ORAZ PRZEMOC SZKOLNA. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2015. (www.ibe.edu.pl)
27 27 Bąk A., KORZYSTANIE Z URZĄDZEŃ MOBILNYCH PRZEZ MAŁE DZIECI W POLSCE. Wyniki badania ilościowego. Fundacja Dzieci Niczyje, 2015. (http://fdds.pl)
28 28 POSTRZEGANIE INTERNETU I NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W POLSCE. Badanie sondażowe przeprowadzone na reprezentatywnej próbie 1100 Polaków powyżej 18 roku życia. Fundacja Orange, 2015. (www.fundacja.orange.pl/badania.html)
29 29 Mierzecka A., Jasiewicz J., Kisilowska M., Sijko K., MegaMisja. Raport otwarcia. Warszawa: Centrum Cyfrowe 2015. (www.fundacja.orange.pl/badania.html). Raport jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Centrum Cyfrowego Projekt: Polska. Treść licencji jest dostępna na stronie http://creativecommons.org
Raport obejmuje trzy rozdziały:
• Świetlice w Polsce – przechowalnie dzieci czy kuźnie kreatywności? Analiza literatury przedmiotu,
• Co po lekcjach? Analiza zagranicznej literatury przedmiotu i praktyk międzynarodowych,
• Wykluczona świetlica. Badanie sondażowe.
30 30 Jarosz E., PRZEMOC W WYCHOWANIU. Między prawnym zakazem a społeczną akceptacją. Monitoring Rzecznika Praw Dziecka. Warszawa 2015. (www.brpd.gov.pl)
31 31 Mazur J. (red.). ZDROWIE I ZACHOWANIA ZDROWOTNE MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W POLSCE NA TLE WYBRANYCH UWARUNKOWAŃ SOCJODEMOGRAFICZNYCH. Wyniki badań HBSC 2014. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2015. (www.imid.med.pl)
32 32 Mazur J., Dzielska A., Woynarowska B., Zawadzka D. ŚRODOWISKO GIMNAZJÓW W OPINII UCZNIÓW I DYREKTORÓW SZKÓŁ. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2015. (www.imid.med.pl)
33 33 THE NMC HORIZON REPORT 2015 LIBRARY EDITION. The New Media Consortium 2015.

https://www.nmc.org
Opracowanie: Barbara Skarżyńska

Centrum Edukacyjne
w Wólce Milanowskiej

Ośrodek szkoleniowy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczyciel w Kielcach.
Zobacz więcej

Biblioteka online

Katalog online zawiera skomputeryzowane za pomocą systemu MOL Optivum księgozbiory Biblioteki fachowej, Medioteki Języka Niemieckiego i Medioteki Języka Angielskiego.
Zobacz więcej

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia nauczycieli.
Zobacz więcej
Nowa oferta szkoleniowa 2020/2021 Zapisz się