Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.
Raporty
English (UK)
1 01 RAPORT Z BADANIA: „MŁODZIEŻ 2013". Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 2014. (www.cinn.gov.pl/portal?id=674130)
2 02 RAPORT: CYFROWA PRZYSZŁOŚĆ POLSKI – FUNDAMENTY ROZWOJU KONKURENCYJNEJ GOSPODARKI W DOBIE GLOBALIZACJI przygotowany przez firmę doradczą Deloitte i Amarach Research na zlecenie UPC Polska, 2013. (http://www.deloitte.com)
3 03 Herczyński J., Sobotka A., Raport tematyczny z badania: DIAGNOZA ZMIAN W SIECI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW 2007–2012. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2014. (www.ibe.edu.pl)
4 04  LICZĄ SIĘ NAUCZYCIELE. Raport o stanie edukacji 2013. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2014. (www.ibe.edu.pl)
5 05 Hernik K., Malinowska K., Piwowarski R., Przewłocka J., Smak M. i Wichrowski A. (2014). POLSCY NAUCZYCIELE I DYREKTORZY NA TLE MIĘDZYNARODOWYM. Główne wyniki badania TALIS 2013. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych. (www.ibe.edu.pl)
6  06 Bilewicz M., Marchlewska M., Soral W., Winiewski M., MOWA NIENAWIŚCI. Raport z badań sondażowych. Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego, 2014. (www.batory.org.pl)
7 07 EDUCATION AT A GLANCE 2013: OECD Indicators. OECD, 2013. Wersja angielska. (ww.dx.doi.org/10.1787/eag-2013-en)
8 08 WYKORZYSTANIE TIK W NAUCZANIU I UCZENIU SIĘ UCZNIÓW ZE SPE na przykładzie rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Cyfrowa szkoła". Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2013. (www.ibe.edu.pl)
9 09 KOSZTY EDUKACJI OD PRZEDSZKOLA DO GIMNAZJUM. Red. Urszula Sztanderska. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2013. (www.ibe.edu.pl)
10 10 Raport tematyczny z badania WYKORZYSTANIE EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ PRZEZ SZKOŁY. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2014. (www.ibe.edu.pl)
11 11 Pyżalski J., KOMPETENCJE PRZYWÓDCZE DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ W STANACH ZJEDNOCZONYCH. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014. (www.bc.ore.edu.pl)
12 12 PRZECIWDZIAŁANIE ZJAWISKOM PATOLOGII WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ. Informacja o wynikach kontroli. Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli, 2014. (ww.nik.gov.pl)
13 13 Agata Komendant-Brodowska, AGRESJA I PRZEMOC SZKOLNA. Raport o stanie badań. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2014. (www.ibe.edu.pl)
14 14 Mazgal A., Tarkowski A., NAUKA PROGRAMOWANIA W SZKOŁACH. CZAS NA UPGRADE – PERSPEKTYWA 2014. Warszawa: Centrum Cyfrowe, 2014. (http://ngoteka.pl)
15 15 Melosik Z., SYSTEMY KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA KADRY KIEROWNICZEJ W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ I STANACH ZJEDNOCZONYCH. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014 (www.ore.edu.pl).
16 16 Zasacka Z., CZYTELNICTWO DZIECI I MŁODZIEŻY. Streszczenie raportu końcowego z badania. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2014 (www.ibe.edu.pl)
17 17 Stronkowki P. i in., EWALUACJA ZMODERNIZOWANEGO SYSTEMU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI – projekt „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół", Poddziałanie 3.3.1 PO Kapitał Ludzki. Raport końcowy. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014 (www.ore.edu.pl)
18 18 KOMPETENCJE KOMPUTEROWE I INFORMACYJNE MŁODZIEŻY W POLSCE. Raport z międzynarodowego badania kompetencji komputerowych i informacyjnych ICILS 2013. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2014. (www.ibe.edu.pl)
19 19 RAPORT Z OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTÓW OBUT 2014. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2014. (www.ibe.edu.pl)
20 20

INNOVATING PEDAGOGY 2014. Exploring new forms of teaching, learning and assessment, to quide educators and policy makers. Open University Innovation Raport 3. The Open University, 2014.
(www.openuniversity.edu)
Omówienie raportu: Marcin Polak, Nowe sposoby uczenia się (www.edunews.pl)

21 21

JĘZYK ANGIELSKI W GIMNAZJUM. Raport cząstkowy z I etapu „Badania uczenia się i nauczania
języków obcych w gimnazjum". Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2014 (www.ibe.edu.pl)

22 22

BIBLIOTEKI W POLSCE. Stan na 2012 r. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2014. (www.bibliotekawszkole.edu.pl)

23 23

OŚWIATA I WYCHOWANIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014. EDUCATION IN 2013/2014 SCHOOL YEAR. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2014. (www.stat.gov.pl)

24 24

BADANIE UMIEJĘTNOŚCI MÓWIENIA W JĘZYKU ANGIELSKIM. Raport tematyczny z badania. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2014. (www.ibe.edu.pl)

25 25

THE HORIZON REPORT EUROPE: 2014 SCHOOLS EDITION. European Union, The New Media Consortium, 2014.

(https://ec.europa.eu)

26 26

EFEKTY KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH O UPRAWNIENIACH SZKÓŁ PUBLICZNYCH. Informacja o wynikach kontroli. Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli, 2014. (www.nik.gov.pl)

27 27

Komisja Europejska//EACEA/Eurydice, 2014. KEY DATA ON EARLY CHILDHOOD EDUCATION AND CARE IN EUROPE – 2014 EDITION. Eurydice Report (KLUCZOWE DANE DOTYCZĄCE WCZESNEJ EDUKACJI I OPIEKI W EUROPIE, 2014), RAPORT EURYDICE. Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej. (http://eacea.ec.europa.eu)

Opracowanie: Barbara Skarżyńska

Centrum Edukacyjne
w Wólce Milanowskiej

Ośrodek szkoleniowy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczyciel w Kielcach.
Zobacz więcej

Biblioteka online

Katalog online zawiera skomputeryzowane za pomocą systemu MOL Optivum księgozbiory Biblioteki fachowej, Medioteki Języka Niemieckiego i Medioteki Języka Angielskiego.
Zobacz więcej

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia nauczycieli.
Zobacz więcej
Nowa oferta szkoleniowa 2020/2021 Zapisz się