Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.
Raporty
English (UK)
 1. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH – PRZEKONANIA I WYKORZYSTANIE NA ŁOTWIE, W POLSCE I W RUMUNII, 2011. (Publikacja jest owocem pracy zespołu współpracującego w ramach europejskiej grupy projektowej „Language learning and social media: 6 key dialogues").
 2. STAN CZYTELNICTWA W POLSCE. NAJNOWSZE WYNIKI. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2011.
 3. Dr Roman Chymkowski – Pracownia Badań Czytelnictwa, WYŁĄCZENI Z KULTURY PISMA. KOMENTARZ DO BADAŃ SPOŁECZNEGO ZASIĘGU KSIĄŻKI.
 4. THE HORIZON REPORT 2011. The New Media Consortium. („The Horizon Report" to jeden z ważniejszych na świecie opracowań poświęconych trendom w nowoczesnej edukacji. Raport opisuje główne trendy w 2011 roku, które będą miały istotny wpływ na rzeczywistość szkolną i uczelnianą oraz działalność instytucji edukacyjnych.)
 5. UBÓSTWO I WYKLUCZENIE SPOŁECZNE W POLSCE. Raport krajowy Polskiej Koalicji Social Watch i Polskiego Komitetu European Anti-Powerty Network. Redakcja merytoryczna Ryszard Szarfenberg. Warszawa 2011.
 6. Raport Eurydice, DOROŚLI W SYSTEMIE EDUKACJI FORMALNEJ: POLITYKA I PRAKTYKA W EUROPIE, 2011. Wersja angielska.
 7. Raport Eurydice, DOROŚLI W SYSTEMIE EDUKACJI FORMALNEJ: POLITYKA I PRAKTYKA W EUROPIE, 2011. Omówienie w jęz. polskim.
 8. SPOŁECZEŃSTWO W DRODZE DO WIEDZY. Raport o stanie edukacji 2010. Red. merytoryczna: prof. Michał Federowicz, dr Michał Sitek. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2011.
 9. OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTÓW. Raport z badań OBUT 2011 pod red. Anny Pregler i Ewy Wiatrak. Warszawa: CKE 2011.
 10. GO GLOBAL! RAPORT O INNOWACYJNOŚCI POLSKIEJ GOSPODARKI 2011. Raport został opracowany przez zespół ekspertów Uczelni Vistula z okazji II Kongresu Innowacyjnej Gospodarki zorganizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą.
 11. GO GLOBAL! RAPORT O INNOWACYJNOŚCI POLSKIEJ GOSPODARKI 2011. MEMOTEZA. Raport został opracowany przez zespół ekspertów Uczelni Vistula z okazji II Kongresu Innowacyjnej Gospodarki zorganizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą.
 12. NAUCZANIE JĘZYKA NIEMIECKIEGO W POLSCE. Raport przeglądowy 1990–2010. Warszawa 2011. Raport sporządzony przez Ośrodek Rozwoju Edukacji na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 13. BADANIE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POLSCE. Raport końcowy. Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej – Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, luty 2011.
 14. MŁODZIEŻ 2010. Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 2011. (http://www.cinn.gov.pl)
 15. Raport EDUKACJA FILMOWA W POLSKIEJ SZKOLE NA PODSTAWIE OPINII NAUCZYCIELI UCZESTNICZĄCYCH W WARSZTATACH „FILMOTEKI SZKOLNEJ". Warszawa: Polski Instytut Sztuki Filmowej, Filmoteka Szkolna, 19 września 2011 r. (http://www.pisf.pl).
 16. DIAGNOZA SPOŁECZNA 2011. WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA POLAKÓW. Raport. Redakcja Janusz Czapiński, Tomasz Panek. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego, 22 września 2011 r. (http://www.diagnoza.com)
 17. Raport UCZCIWOŚĆ W SZKOLE przygotowany przez ekspertów Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz serwisu edukacyjnego Zadane.pl (www.zadane.pl)
 18. Kołodziejczyk W., Polak M., JAK BĘDZIE ZMIENIAĆ SIĘ EDUKACJA? WYZWANIA DLA POLSKIEJ SZKOŁY I UCZNIA. Warszawa:Instytut Obywatelski, 2011 (www.instytutobywatelski.pl).
 19. INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA NADWADZE I OTYŁOŚCI U DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ. Raport Najwyższej Izby Kontroli, 2011 r. (www.nik.gov.pl).
 20. INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA POMOC MATERIALNĄ DLA UCZNIÓW. Raport Najwyższej Izby Kontroli, 2011 r. (www.nik.gov.pl).
 21. POWSZECHNOŚĆ NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH W ROKU SZKOLNYM 2009/2010. RAPORT ORE. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2011 (www.ore.edu.pl)
 22. MURAWA NIE WYROŚNIE SAMA. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A SZKOŁA. RAPORT. Społeczny Monitor Edukacji. Opracowanie: Anna Dzierzgowska. Warszawa, 2011. (www.monitor.edu.pl/)
 23. PRZEMOC W SZKOLE. RAPORT Z BADAŃ. Zespół badawczy Instytutu Socjologii UW: Anna Giza-Poleszczuk, Agata Komendant-Brodowska, Anna Baczko-Dombi (Opracowano w ramach programu społecznego „Szkoła bez przemocy"). Warszawa, maj 2011. (www.szkolabezprzemocy.pl)
 24. PRZEMOC W SZKOLE. RAPORT Z BADAŃ: W JAKICH SZKOŁACH CZĘŚCIEJ, A W JAKICH RZADZIEJ POJAWIA SIĘ PRZEMOC? Zespół badawczy Instytutu Socjologii UW: Agata Komendant-Brodowska, współpraca: Anna Giza-Poleszczuk, Anna Baczko-Dombi (Opracowano w ramach programu społecznego „Szkoła bez przemocy"). Warszawa, lipiec 2011. (www.szkolabezprzemocy.pl)
 25. PRZEMOC W SZKOLE. RAPORT Z BADAŃ: KTO NASTĘPNY? CZYNNIKI RYZYKA ZOSTANIA OFIARĄ PRZEMOCY SZKOLNEJ. Zespół badawczy Instytutu Socjologii UW: Agata Komendant-Brodowska, Anna Giza-Poleszczuk, Anna Baczko-Dombi (Opracowano w ramach programu społecznego „Szkoła bez przemocy"). Warszawa, lipiec 2011. (www.szkolabezprzemocy.pl)
 26. Konarzewski Krzysztof, PERSPEKTYWY INDYWIDUALIZACJI KSZTAŁCENIA. Raport o stanie badań. Warszawa: IBE, 2011. (www.eduentuzjasci.pl)
 27. Sawiński Z., JAK MIERZYĆ NIERÓWNOŚCI W DOSTĘPIE DO WYKSZTAŁCENIA? WNIOSKI Z SYMULACJI KOMPUTEROWYCH. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2011 (www.ibe.edu.pl).
 28. Piwowarski R., NAUCZYCIELE A OSIĄGNIĘCIA SZKÓŁ (NA PODSTAWIE DANYCH TALIS I WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO). Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2011 (www.ibe.edu.pl).

Opracowanie: Barbara Skarżyńska

Centrum Edukacyjne
w Wólce Milanowskiej

Ośrodek szkoleniowy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczyciel w Kielcach.
Zobacz więcej

Biblioteka online

Katalog online zawiera skomputeryzowane za pomocą systemu MOL Optivum księgozbiory Biblioteki fachowej, Medioteki Języka Niemieckiego i Medioteki Języka Angielskiego.
Zobacz więcej

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia nauczycieli.
Zobacz więcej
Nowa oferta szkoleniowa 2020/2021 Zapisz się