Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.
Raporty
English (UK)


CO ZMIENIŁO SIĘ W EDUKACJI ZDALNEJ PODCZAS TRWANIA PANDEMII?  Raport z badania.  Red. Marlena Plebańska, Aleksandra Szydller, Małgorzata Sieńczewska, Warszawa: Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, 2021.

W raporcie zaprezentowano wyniki badania przeprowadzonego przez Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego na temat poziomu edukacji cyfrowej w polskich szkołach w okresie od  czerwca 2020 do marca 2021 roku. W badaniu wzięło udział 4254 respondentów, w tym 2398 nauczycieli i dyrektorów szkół oraz 1856 uczniów.

Jastrzębska D. (red.), POTRZEBY SZKOLENIOWE DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ORAZ PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDÓW TERYTORIANYCH ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ ZADAŃ OŚWIATOWYCH W OKRESIE PANDEMII COVID-19. Raport z badań. Red. merytoryczna Dorota Jastrzębska, Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2021.

W raporcie przedstawiono wyniki badania przeprowadzonego w grudniu 2020 roku techniką wywiadów on-line (CAWI) i rekrutacją telefoniczną (CATI). Badanie zrealizowano w ramach projektu: „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap”.  Przeprowadzone badanie miało na celu poznanie potrzeb szkoleniowych  kadry kie­rowniczej jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnej za realizację zadań oświatowych, a także dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

Chymkowski Roman, Zasacka Zofia, STAN CZYTELNICTWA W POLSCE W 2020 ROKU. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2021.

Z najnowszego raportu Biblioteki Narodowej o stanie czytelnictwa w Polsce wynika, że 42 % czytelników zadeklarowało przeczytanie przynajmniej jednej książki w całości lub jej fragmentu w przeciągu 12 miesięcy. Wciąż najchętniej sięgamy po książki w formie papierowej. Jak czytamy w raporcie: „najmniej czytelników książek jest wśród osób bezrobotnych oraz tych, których tryb pracy nie zmienił się pod wpływem pandemii, najwięcej zaś wśród osób, które pracują zdalnie i mają tyle samo lub więcej obowiązków zawodowych co przed pandemią, przy czym aż co piąta osoba należąca do tej grupy przeczytała co najmniej 7 książek w ciągu roku”.

RAPORT MINISTRA EDUKACJI I NAUKI. ZAPEWNIENIE FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W OKRESIE EPIDEMII COVID-19, Warszawa: Ministerstwo Edukacji i Nauki, 2021.

W raporcie prezentowane są najważniejsze działania Ministerstwa Edukacji i Nauki  podejmowane od marca 2020 r. do grudnia 2020 r. w związku z epidemią koronawirusa. Przedstawiony został proces przygotowania do roku szkolnego 2020/2021 oraz opis projektów szkoleniowych dotyczących podnoszenia kompetencji cyfrowych nauczycieli. W raporcie zamieszczono także informacje o Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej epodreczniki.pl.

NASZA EUROPA. NASZE PRAWA. NASZA PRZYSZŁOŚĆ. ChildFund Alliance, Eurochild, Save The Children, UNICEF, World Vision, 2021.

Raport  jest rezultatem badań online i konsultacji z młodzieżą w wieku 11-17 lat z Europy i spoza niej przeprowadzonych przez pięć organizacji zajmujących się prawami dziecka: ChildFund Alliance, Eurochild, Save The Children, UNICEF, World Vision. W badaniach wzięło udział ponad 10 tys. respondentów. W oparciu o raport ma zostać stworzona Strategia UE na rzecz Praw Dziecka i Gwarancji dla Dzieci. Analizując raport można poznać aktualne opinie młodych obywateli Unii Europejskiej oraz problemy, z jakimi borykają się na co dzień.

Brzezińska Ana, OD MEDIÓW DO RZECZYWISTOŚCI. JAKIE RYZYKA I SZANSE NIESIE ZE SOBĄ POPULARYZACJA VR? Warszawa: Fundacja Centrum Cyfrowe, 2020.

Raport powstał w ramach projektu #SpołTech. W raporcie Ana Brzezińska opisuje zagrożenia związane z popularyzacją wirtualnej rzeczywistości (VR). Autorka bazuje na publikacjach psychologów i filozofów zajmujących się  analizą wpływu wirtualnej rzeczywistości na ich  użytkowników na poziomie emocjonalnym i behawioralnym. Przedstawia także wyniki badań, jakie przeprowadziła wśród 20 ekspertów związanych ze  środowiskiem rozszerzonej rzeczywistości (XR).

ROZMAWIAJ Z KLASĄ. ZDROWIE PSYCHICZNE UCZNIÓW I UCZENNIC OCZAMI NAUCZYCIELI I NAUCZYCIELEK. Raport z badania, oprac. Fundacja Szkoła z Klasą, Warszawa: Fundacja Szkoła z Klasą, 2021.

Raport został przygotowany przez Fundację Szkoła z Klasą w ramach projektu Rozmawiaj z klasą. W raporcie umieszczono wyniki badań na temat zdrowia psychicznego uczniów w opinii ich nauczycieli. Prezentowane dane zostały zebrane na podstawie anonimowej ankiety online, na którą odpowiedziało 1535 nauczycieli z całej Polski. W raporcie zawarte zostały także wnioski z dwóch grupowych wywiadów z ekspertami.

Opracowanie: Aldona Pejas

Centrum Edukacyjne
w Wólce Milanowskiej

Ośrodek szkoleniowy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczyciel w Kielcach.
Zobacz więcej

Biblioteka online

Katalog online zawiera skomputeryzowane za pomocą systemu MOL Optivum księgozbiory Biblioteki fachowej, Medioteki Języka Niemieckiego i Medioteki Języka Angielskiego.
Zobacz więcej

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia nauczycieli.
Zobacz więcej
Nowa oferta szkoleniowa 2020/2021 Zapisz się