Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.
Wolne Lektury

We wrześniu 2020 r. ruszyła Akademia Cyfrowego Edukatora (ACE), program stworzony przy współpracy Microsoft i Edunews.pl, podczas którego nauczyciele, dyrektorzy szkół i szkolni administratorzy IT będą mieli możliwość poszerzyć swoje kompetencje związane z cyfrową edukacją.

Od kilku miesięcy uczymy się nowego, hybrydowego stylu pracy i edukacji, równocześnie wprowadzamy do szkół nowe narzędzia, które pomagają i unowocześniają pracę nauczycieli oraz dyrektorów na co dzień. Odpowiedzią na wyzwania współczesnej szkoły jest edukacja cyfrowa - łącząca najnowsze technologie, płynną komunikację i wymianę informacji oraz nastawienie na rozwój kompetencji cyfrowych.

Aby wspomóc społeczności szkolne w rozwijaniu tych kompetencji powstała Akademia Cyfrowego Edukatora (ACE), program przygotowany przy współpracy Microsoft i Edunews.pl. Uczestnicy projektu mogą wybrać jedną ze ścieżek – Akademię Cyfrowego Nauczyciela, Akademię Cyfrowego Dyrektora, Akademię Cyfrowego Administratora, bądź dowolnie mieszać zebrany materiał, aby dostosować proces swojego rozwoju do roli pełnionych w trakcie całego roku szkolnego.

Biorąc udział w Akademii Cyfrowego Edukatora:

  • otrzymasz comiesięczną rekomendację kursów online, które pozwolą Ci poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie pracy z uczniami i korzystania z narzędzi Microsoft,
  • obejrzysz cykl comiesięcznych praktycznych webinarów prowadzonych przez edukatorów z całej Polski będących członkami społeczności Microsoft Innovative Educator Expert’ów,
  • poznasz inspirujące przykłady z zakresu edukacji cyfrowej i projekty edukacyjne z Polski i świata,
  • zdobędziesz okazję do uzyskania tytułu Microsoft Innovative Educator.

 Szczegóły:

 Udział w programie Akademia Cyfrowego Edukatora jest bezpłatny.

Szanowni Państwo

Już po raz kolejny kierujemy do Państwa i Państwa Uczniów zaproszenie do udziału w projekcie pt.: „WCZYTUJĘ SZTUKĘ – WARSZTATY TEATRALNE”.

Jest to propozycja działań twórczych z zakresu edukacji kulturalnej, zainicjowana przez Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach w 2018 roku, bieżąca edycja (III) realizowana jest we współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Projekt skierowany jest do najstarszych uczniów szkół podstawowych (klasy 7 i 8), uczniów szkół ponadpodstawowych, a także wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych, uczących się na terenie województwa świętokrzyskiego.

Celem warsztatów organizowanych w ramach projektu – jest zachęcenie młodzieży do aktywnego odkrywania literatury, a także przybliżenie nastolatkom specyfiki teatralnej pracy nad tekstem.

Oprócz twórczych poszukiwań rozwiązań scenicznych, działań otwierających wyobraźnię, poszerzających kreatywność – zespołowa praca uczniów przysłuży się, co ważne, do usystematyzowania przez nich wybranych zagadnień z zakresu teatru i dramatu, które są obecne w Podstawie Programowej z języka polskiego. Prowadzący warsztaty zapoznają młodzież z kontekstem powstawania dramatów, terminologią teatralną oraz praktycznymi elementami pracy nad sztuką i spektaklem.

Nauczycielom w ramach projektu proponujemy i rekomendujemy metodyczne warsztaty z inscenizowanych czytań dramatów, na których zdobędą Państwo narzędzia metodyczne potrzebne zarówno przy interpretacji dramatów na lekcjach języka polskiego, jak i przy prowadzeniu kół teatralnych. Na warsztatach metodycznych zostaną również wybrane fragmenty dramatów, które będą zinterpretowane przez uczniów. Nauczyciele, otrzymają ponadto dokument poświadczający ukończenie takiej formy doskonalenia.

W pracy twórczej – nauczycieli i uczniów będą wspierać wykładowcy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, oraz artyści na co dzień zajmujących się pracą teatralną – reżyserzy i aktorzy.

Warsztaty zakończą się nagraniem wypracowanych czytań i udostępnieniem ich w Internetu.

Placówki, które chcą się zgłosić do projektu, muszą wysłać poprawnie wypełnioną kartę zgłoszeniową na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 września 2020 roku. W projekcie będą mogły uczestniczyć tylko cztery placówki. Ogłoszenie wyników naboru nastąpi na początku października.

Szczegółowy Regulaminu uczestnictwa w projekcie, Formularz zgłoszeniowy oraz Harmonogram projektu znajduje na stronie internetowej Teatru. Dodatkowych informacji udziela: Karolina Gregorczyk – koordynator projektu, tel. 698859302, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Harmonogram projektu

  • 30 września 2020 r. – zakończenie przyjmowania zgłoszeń do projektu.
  • 2 października 2020 – ogłoszenie 4 placówek, które dostały się do projektu.
  • 5 października – 20 listopada – warsztaty „Wczytuję sztukę”.
  • 23 listopada – 14 grudnia – premiery wypracowanych czytań na warsztatach w Internecie.

Projekt Wczytuję sztukę – warsztaty teatralne dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Patronat Honorowy: Prezydenta Miasta Kielce, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

Partnerami projektu są: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Patronat Medialny: TVP Kielce, Radio Kielce, Radio eM, Gazeta „Echo Dnia”.

Gorąco zachęcamy Państwa i Państwa Wychowanków do udziału w projekcie. Wszystkie warsztaty odbędą się przy zastosowaniu procedur ograniczających ryzyko zakażenia wirusem COVID19.

Pliki do pobrania

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z GIS i MZ przygotowało wytyczne sanitarne dla szkół i placówek, które będą obowiązywały od 1 września 2020 r. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.

Minister Edukacji Narodowej ustalił kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021. Znalazło się wśród nich wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych, wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, zapewnienie wysokiej jakości kształcenia ale i wykorzystanie w edukacji narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Wskazuje się także na działania wychowawcze szkoły.

Szanowni Państwo,
z przyjemnością informujemy, że Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach otrzymało 26 czerwca 2020 roku akredytację Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.
Jest to już nasza kolejna akredytacja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, pierwszą otrzymaliśmy w 2006 roku.
Akredytacja stanowi potwierdzenie, że nasza placówka zapewnia wysoką jakość prowadzonych form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz spełnia wymagania ustalone w prawie oświatowym.

Dyrekcja ŚCDN w Kielcach

Zachęcamy uczniów klas VII i VIII do udziału w II Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych, organizowanej w roku szkolnym 2020/2021 przez Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Na stronie OLiJP-SP zamieszczono już listę lektur i zagadnienia przewidziane na I (szkolny) etap zawodów, który zainteresowane szkoły organizują dla swoich uczniów w okresie od 12 do 17 października 2020 r. Warto zachęcić uczniów do wykorzystania czasu wakacyjnego odpoczynku na przeczytanie podanych książek: http://olijpsp.pl/. Więcej informacji i link na stronę główną Olimpiady w ULOTCE.

Ulotka

Z uwagi na zawieszenie lekcji w szkołach oraz liczne prośby nauczycieli, termin zgłaszania do programu „Finansoaktywni” i konkursu został wydłużony. Zainteresowane szkoły i zespoły mogą przystąpić do programu i przesłać prace konkursowe do 30 września 2020 r., z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych (1 lipca – 31 sierpnia). Wyniki zostaną ogłoszone do 21 października, a uroczysty finał odbędzie się 5 listopada.

Szczegółowe informacje

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało regulacje prawne, które umożliwiają organizację zdalnej edukacji. Chcemy, aby podczas zawieszenia zajęć w szkołach nauczyciele i dyrektorzy mieli do dyspozycji narzędzia wspierające w procesie kontynuowania procesu nauczania w warunkach domowych. Przygotowaliśmy poradnik, który zawiera wskazówki oraz inspiracje dotyczące kształcenia na odległość.

Dyrektorzy dowiedzą się z niego, jak w praktyce organizować naukę zdalną. Z kolei nauczyciele znajdą w informatorze wskazówki dotyczące komunikacji z uczniami i odpowiedniego przygotowania materiałów edukacyjnych dla uczniów. Uczniowie i rodzice otrzymają natomiast informacje w zakresie samokształcenia oraz organizacji nauki w domu.

Pobierz poradnik

Informujemy, że w listopadzie 2019 r. pracę w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli rozpoczęło dziesięciu doradców metodycznych.
Do zadań doradców metodycznych należą: udzielanie indywidualnych konsultacji, organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych; organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli.

Centrum Edukacyjne
w Wólce Milanowskiej

Ośrodek szkoleniowy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczyciel w Kielcach.
Zobacz więcej

Biblioteka online

Katalog online zawiera skomputeryzowane za pomocą systemu MOL Optivum księgozbiory Biblioteki fachowej, Medioteki Języka Niemieckiego i Medioteki Języka Angielskiego.
Zobacz więcej

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia nauczycieli.
Zobacz więcej
Nowa oferta szkoleniowa 2020/2021 Zapisz się