Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.
Kontakt
English (UK)

Do zadań Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej i Doradztwa Metodycznego należy:

 1. współpraca z organem sprawującym nadzór pedagogiczny w zakresie diagnozowania i opracowywania priorytetów doskonalenia kierowniczej kadry oświatowej i nauczycieli województwa świętokrzyskiego,
 2. opracowywanie i realizacja programów doskonalenia zawodowego oraz form współpracy i wymiany doświadczeń dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pracowników nadzoru pedagogicznego oraz, w miarę potrzeb, pracowników jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za oświatę,
 3. inicjowanie i realizacja nowatorskich programów i przedsięwzięć edukacyjnych z dziedzinyzarządzania oświatą i organizacji procesów edukacyjnych,
 4. współpraca z doradcami metodycznymi, ośrodkami i zespołami doradców metodycznych w celu podnoszenia jakości pracy szkół i placówek oświatowych,
 5. przygotowywanie i realizacja, we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, programów doskonalenia i wsparcia doradców metodycznych,
 6. organizacja i prowadzenie form doskonalenia (w szczególności adresowanych do dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych) w zakresie zmian w systemie oświaty, w tym – nowelizacji prawa oświatowego,
 7. wspieranie działań innowacyjnych podejmowanych przez dyrektorów i nauczycieli,
 8. wspomaganie samokształcenia kierowniczej kadry oświatowej i nauczycieli,
 9. prowadzenie ewaluacji wewnętrznej w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,
 10. organizacja i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (w rozumieniu przepisów w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli),
 11. wspieranie szkół w zakresie realizacji podstaw programowych, w tym opracowywania i opiniowania programów nauczania,
 12. opracowywanie materiałów edukacyjnych dla kadry kierowniczej i nauczycieli,
 13. upowszechnianie przykładów dobrych praktyk realizowanych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych,
 14. organizowanie oraz prowadzenie przedmiotowych i problemowych sieci współpracy i samokształcenia dla kadry kierowniczej oświaty i nauczycieli,
 15. udzielanie dyrektorom i nauczycielom wsparcia w formie konsultacji indywidualnych i grupowych,
 16. podejmowanie działań projakościowych – indywidualnie lub w zespołach zadaniowych tworzonych zgodnie z potrzebami placówki lub/i organu prowadzącego,
 17. współpraca z partnerami krajowymi (instytucjami, organizacjami, placówkami) działającymi na rzecz oświaty w zakresie realizacji zadań statutowych lub zleconych ŚCDN,
 18. prowadzenie Medioteki Języka Niemieckiego pod patronatem Instytutu Goethego w Krakowie,
 19. organizowanie doskonalenia kadry kierowniczej oświaty i nauczycieli w zakresie opracowywania projektów edukacyjnych finansowanych ze środków unijnych,
 20. realizacja innych zadań powierzonych przez organ prowadzący lub dyrektora ŚCDN.
Wykaz pracowników
Imię i nazwisko Adres e-mail Stanowisko, specjalność Telefon
41 362 45 48
Małgorzata Jas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. kierownik Pracowni, język polski wew. 127
Aneta Bródka This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. konsultant, język niemiecki wew. 122
Maria Bednarska This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. konsultant, edukacja europejska, historia, WOS, trener programu Comenius - FRSE wew. 113
Katarzyna Malicka-Pędzik This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. konsultant, historia, oligofrenopedagogika, zarządzanie oświatą, ewaluator wew. 127
Elżbieta Dudek This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. konsultant, zarządzanie oświatą, matematyka wew. 126
Renata Walęcka This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. konsultant, zarządzanie oświatą, język polski wew. 127

Doradcy metodyczni
Imię i nazwisko Adres e-mail Stanowisko, specjalność Obszar doradztwa Telefon
41 362 45 48
Jolanta Korba This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. doradca metodyczny, matematyka województwo świętokrzyskie wew. 133
Wiesław Nawrocki This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. doradca metodyczny, muzyka województwo świętokrzyskie wew. 133
Renata Pela This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. doradca metodyczny, edukacja wczesnoszkolna powiaty: starachowicki, skarżyski wew. 133
Beata Prędota This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. doradca metodyczny, fizyka województwo świętokrzyskie wew. 133
Anna Wójcik This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. doradca metodyczny, matematyka powiaty: starachowicki, skarżyski wew. 133
Renata Janeczko This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. doradca metodyczny, język polski powiaty: staszowski, sandomierski wew. 133
Lidia Obarzanek-Januszewska This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. doradca metodyczny, geografia, wychowanie
w świetlicy
powiaty: staszowski, sandomierski wew. 133
Agnieszka Wawrzkiewicz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. doradca metodyczny, wychowanie fizyczne powiaty: staszowski, sandomierski wew. 133
Anna Beza This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. doradca metodyczny, matematyka, fizyka powiaty: jędrzejowski, włoszczowski wew. 133
Aneta Jaszewska This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. doradca metodyczny, przedmioty zawodowe powiaty: jędrzejowski, włoszczowski wew. 133
Joanna Wrońska This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. doradca metodyczny, edukacja wczesnoszkolna powiaty: jędrzejowski, włoszczowski wew. 133
Wanda Bielec This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. doradca metodyczny, edukacja wczesnoszkolna powiaty: staszowski, sandomierski wew. 133
Małgorzata Ziomek This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. doradca metodyczny, język polski powiaty: sandomierski, opatowski, ostrowiecki wew. 133
Grażyna Krupa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. doradca metodyczny, edukacja wczesnoszkolna powiaty: opatowski, ostrowiecki wew. 133
Anna Sepioło This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. doradca metodyczny, język angielski powiaty: starachowicki, skarżyski wew. 133
Iwona Gralec This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. doradca metodyczny, język polski powiaty: starachowicki, skarżyski wew. 133
Grażyna Burtnik This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. doradca metodyczny, przedmioty zawodowe powiat: skarżyski wew. 133

Doradcy metodyczni współpracujący ze ŚCDN
Imię i nazwisko Adres e-mail Stanowisko, specjalność Obszar doradztwa Telefon
Wojciech Białek This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. doradca metodyczny, geografia powiat: skarżyski 41 251 39 28

Centrum Edukacyjne
w Wólce Milanowskiej

Ośrodek szkoleniowy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczyciel w Kielcach.
Zobacz więcej

Biblioteka online

Katalog online zawiera skomputeryzowane za pomocą systemu MOL Optivum księgozbiory Biblioteki fachowej, Medioteki Języka Niemieckiego i Medioteki Języka Angielskiego.
Zobacz więcej

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia nauczycieli.
Zobacz więcej
Nowa oferta szkoleniowa 2020/2021 Zapisz się