Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.

Accessibility Tools

Konkursy
ikona facebook      ikona youtube      flaga UK

Mecze matematyczne są rodzajem drużynowych konkursów matematycznych, które dostarczają dużo zabawy, rozrywki umysłowej oraz pozytywnych emocji. Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych będą mieli możliwość po raz pierwszy zmierzyć się z ciekawymi zadaniami, rywalizując z rówieśnikami z innych szkół.
Forma

Konkurs.

Organizatorzy

 • Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach;
 • Kuratorium Oświaty w Kielcach.
 • Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Adresaci

 • Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej;
 • Nauczyciele matematyki wszystkich etapów kształcenia.

Opis formy

Celem Konkursu jest :

 • rozwijanie ogólnych zdolności poznawczych i samodzielnego, logicznego myślenia;
 • popularyzowanie matematyki wśród uczniów wszystkich etapów kształcenia;
 • umożliwienie uczniom szczególnie uzdolnionym matematycznie sprawdzenia swoich wiadomości i możliwości;
 • wyłonienie uczniów szczególnie uzdolnionych i zainteresowanych matematyką;
 • przygotowanie do zdobycia umiejętności czytania i rozumienia tekstów matematycznych;
 • dostarczenie radosnych przeżyć i zadowolenia z osiągnięcia sukcesu;
 • zachęcanie uczniów do poznawania zasad zdrowej rywalizacji.

Mecze to popularna forma zawodów matematycznych rozgrywanych pomiędzy drużynami uczniowskimi szkół, promujących matematykę i rozwijających szereg umiejętności matematycznych. Nazwa nawiązuje do rozgrywek sportowych, w których rywalizują ze sobą dwie drużyny. Każda ma kapitana, a poszczególni zawodnicy zdobywają punkty dla swojego zespołu. W ustalonym miejscu i czasie drużyny rozwiązują ten sam zestaw zadań. Po upływie czasu przeznaczonego na opracowanie rozwiązań zadań drużyny spotykają się podczas bezpośredniej rywalizacji, w której reprezentanci drużyn zadają sobie zadania. Rozwiązania zadań są oceniane przez jury, a turniej wygrywa drużyna, która zdobędzie większą liczbę punktów. Szczegóły dotyczące rozgrywek zawierają regulaminy.

Mecze Matematyczne to niezwykła okazja do uczenia się matematyki, współpracy w grupie, rozwijania umiejętności argumentowania, prezentowania rozwiązań, wnikliwego rozumowania i znajdowania w nim luk oraz błędów.

REGULAMIN Matematycznej Ligi Mistrzów klasy I−III szkół podstawowych

Konkurs dla uczniów klas I–III szkół podstawowych

Etap

Termin

Etap pierwszy – szkolny

mecz matematyczny – 6 grudnia 2021 r.

Etap drugi – powiatowy

matematyczne zawody drużynowe – 15 marca 2022 r.

Etap trzeci – wojewódzki

mecz matematyczny – 14 czerwca 2022 r.

 

Nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy świetlic szkolnych

Temat

Forma

Prowadzący

Termin

Kod formy

Zagrajmy razem – gry matematyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

warsztaty
stacjonarne

Renata Pela,
Anna Wójcik

listopad−grudzień
2021 r.

WS051

Matematyczne łamigłówki małej główki – gry dydaktyczne w nauczaniu matematyki. Jak rozgrywać z uczniami klas II–III mecz matematyczny?

warsztaty
stacjonarne

Renata Pela,
Anna Wójcik

listopad−grudzień
2021 r.

WS108

 

Konkurs dla uczniów klas IV–VI szkół podstawowych

Etap

Termin

Etap pierwszy – szkolny

mecz matematyczny – 6 grudnia 2021 r.

Etap drugi – powiatowy

matematyczne zawody drużynowe – 16 marca 2022 r.

Etap trzeci – wojewódzki

mecz matematyczny – 15 czerwca 2022 r

 

Nauczyciele matematyki klas IV–VI szkół podstawowych

Temat

Forma, miejsce

Prowadzący

Termin

Kod formy

Matematyczna Liga Mistrzów – mecze w edukacji matematycznej w szkole podstawowej

webinarium, platforma Microsoft Teams

Anna Beza

10 listopada 2021 r.

WEB192

Zagrajmy razem – mecze w edukacji matematycznej

webinarium, platforma Microsoft Teams

Anna Wójcik,

Renata Pela

12 listopada 2021 r.

WEB183

warsztaty,
PCRE Skarżysko-Kamienna

Anna Wójcik

30 listopada 2021 r.

WS105

 

Konkurs dla uczniów klas I–II szkół ponadpodstawowych

Etap

Termin

Etap pierwszy – szkolny

mecz matematyczny – 6 grudnia 2021 r.

Etap drugi – powiatowy

matematyczne zawody drużynowe – 14 marca 2022 r.

Etap trzeci – wojewódzki

mecz matematyczny – 10 czerwca 2022 r.

 

Nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych

Temat

Forma, miejsce

Prowadzący

Termin

Kod formy

Zagrajmy razem – mecze w edukacji matematycznej

warsztaty e-learningowe,
platforma Microsoft Teams

Anna Wójcik,
Renata Pela

12 listopada
2021 r.

WSE005

warsztaty,
ŚCDN w Kielcach

Anna Wójcik

listopad−grudzień
2021 r.

WS106

 

Miejsce

 • Warsztaty dla nauczycieli – platforma Microsoft Teams, ŚCDN w Kielcach, Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Skarżysku-Kamiennej;
 • Eliminacje szkolne odbywają się w macierzystych szkołach uczniów;
 • Eliminacje powiatowe i wojewódzkie zostaną przeprowadzone w miejscu wskazanym przez organizatorów.

Koszt
Udział w Konkursie oraz w formach doskonalenia jest bezpłatny.

Zgłoszenia szkół do udziału w projekcie:

Wyniki

Kontakt

 • klasy I–III: Renata Pela, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • klasy IV–VI: Anna Beza, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • szkoły ponadpodstawowe: Anna Wójcik, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Centrum Edukacyjne
w Wólce Milanowskiej

Ośrodek szkoleniowy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczyciel w Kielcach.
Zobacz więcej

Biblioteka online

Katalog online zawiera skomputeryzowane za pomocą systemu MOL Optivum księgozbiory Biblioteki fachowej, Medioteki Języka Niemieckiego i Medioteki Języka Angielskiego.
Zobacz więcej

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia nauczycieli.
Zobacz więcej
Nowa oferta szkoleniowa 2023/2024 Zapisz się