Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.

Accessibility Tools

Projekty krajowe
ikona facebook      ikona youtube      flaga UK
laptopy

Czy wiesz, że wiele rozwiązań dydaktycznych, narzędzi z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych wprowadzonych podczas edukacji zdalnej można wykorzystać w nauczaniu stacjonarnym? Jeśli chcesz doskonalić swój warsztat pracy w zakresie edukacji na odległość, pragniesz poznać skuteczne sposoby angażowania uczniów podczas zajęć online oraz narzędzia wspierające proces uczenia się − także podczas zajęć stacjonarnych −  zapraszamy do udziału w przedsięwzięciu grantowym.

logo szybuj

Zagadnienia związane z mądrym i bezpiecznym użytkowaniem zasobów internetowych są ciągle ważnym elementem edukacji dzieci i młodzieży, dlatego Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Departament IT Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zapraszają szkoły podstawowe i ponadpodstawowe województwa świętokrzyskiego do udziału w jedenastej edycji projektu. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu.

Projekt Akademia źródeł

Jeśli pragniesz doskonalić swoje umiejętności analizy źródeł historycznych przydatnych w pracy z uczniem w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, zapraszamy do udziału w projekcie. Spotkania prowadzone będą przez nauczycieli konsultantów, nauczycieli doradców metodycznych we współpracy z przedstawicielami Archiwum Państwowego w Kielcach, Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach i Muzeum Historii Kielc.

„Jeden język ustawia Cię w korytarzu życia. Dwa języki otwierają każde drzwi po drodze.”
Frank Smith

Wspieramy świętokrzyskich uczniów w rozwoju ich drogi zawodowej, dlatego ŚCDN w Kielcach rusza z kolejną edycją projektu Nauczanie Dwujęzyczne, propagującego wdrażanie edukacji dwujęzycznej. Wraz z ekspertami niedawno utworzonego Świętokrzyskiego Zespołu Innowatorów Dwujęzyczności proponujemy kompleksowe wsparcie formalnych i nieformalnych działań dwujęzycznych od przedszkola do matury. Zapewniamy pomoc planującym, rozpoczynającym i kontynuującym rozmaite formy edukacji dwujęzycznej poprzez zróżnicowaną ofertę szkoleń – konferencji, webinariów, warsztatów oraz zindywidualizowane wsparcie dla szkół wdrażających nauczanie dwujęzyczne. Zapraszamy do udziału w projekcie nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych, a szczególnie szkół zawodowych, dla których przygotowaliśmy specjalną ścieżkę projektową.

III Świętokrzyska Olimpiada

Łamigłówki to darmowe wsparcie w nauczaniu oraz świetny sposób na kształtowanie umiejętności logicznego myślenia. Jeśli chcemy, aby nasi uczniowie nabywali wiele ważnych kompetencji podczas niewymuszonej zabawy, nauczmy ich rozwiązywania łamigłówek. Zapraszamy nauczycieli wszystkich etapów kształcenia oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa świętokrzyskiego do udziału w III Świętokrzyskiej Olimpiadzie Łamigłówek.

Matematyczna Liga

Edukacja matematyczna nie powinna być tylko przekazywaniem wiedzy i umiejętności, ale stać się okazją do poznawania świata, formułowania hipotez, doskonalenia logicznego rozumowania, wykorzystania różnych strategii i procedur matematycznych. Zapraszamy do udziału w projekcie, w ramach którego podpowiemy, jak odkrywać i rozwijać zainteresowania matematyczne dzieci i młodzieży na wszystkich etapach kształcenia.

Projekt Akademia

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli i dyrektorów szkół z naszego regionu do interesującego projektu, który obejmuje działania ukierunkowane na poszukiwanie skutecznych oraz nowatorskich metod nauczania/uczenia się i wychowania. Proponowane w ramach projektu formy doskonalenia bazują na najnowszej wiedzy z pogranicza pedagogiki, psychologii poznawczej, neurobiologii czy informatyki. Zachęcamy do udziału w projekcie, który jest odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania świętokrzyskich nauczycieli.

Projekt STEAM

Metodologia STEAM łączy w sobie różne dziedziny nauki i życia. Opiera się na wielopłaszczyznowej analizie problemów, z którymi mamy do czynienia na co dzień.  W edukacji STEAM, podobnie jak w życiu, kiedy spotykamy się z sytuacją trudną, zaczynamy ją poznawać pod różnym kątem i analizować po to, aby znaleźć jak najlepsze rozwiązanie. Wówczas korzystamy z naszych doświadczeń i sięgamy po nową wiedzę z matematyki, sztuki, inżynierii, biologii, chemii czy fizyki. Zapraszamy do udziału w projekcie, który wprowadzi uczestników zajęć w metodykę prowadzenia zajęć wykorzystujących metodologię STEAM.

Projekt Teatr

Jak pisał Amo Jones w Srebrnym łabędziu: „Biblioteka ma w sobie coś magicznego. Jest niczym portal do wielu różnych światów”. Może też stanowić wspaniałą przestrzeń do tworzenia różnorodnych form teatralnych. Zapraszamy wszystkich nauczycieli bibliotekarzy do udziału w projekcie rozbudzającym kreatywność, zachęcającym do podejmowania twórczych działań, a także wskazującym, jak integrować środowisko czytelników.

Projekt Igrzyska

Aktywni fizycznie uczniowie są zdrowsi i lepiej się uczą. Zabawy ruchowe oraz konkursy międzyszkolne z zakresu edukacji zdrowotnej umożliwiają uczestnictwo zarówno uczniom, jak i nauczycielom, w aktywnym procesie uczenia się promującym zdrowie i dobre samopoczucie oraz zachęcającym do dokonywania pożądanych wyborów i zachowań zdrowotnych. Zapraszamy nauczycieli i uczniów zainteresowanych propagowaniem postaw prozdrowotnych wśród społeczności swojej szkoły do udziału w drugiej edycji projektu łączącego sport, zdrowie i technologię.

Projekt Teatr Działa! 2022/2023 – rekrutacja
Jeżeli pragniesz poznać teatr wprost ze sceny, prowadzisz lub zamierzasz prowadzić w szkole teatr z dziećmi i młodzieżą, pragniesz przeżyć artystyczną przygodę na scenie teatralnej, a przy tym uczyć się teatru wraz z innymi nauczycielami, którzy jak Ty chcą doświadczyć jego magii, to ten projekt jest właśnie dla Ciebie! Jak powiedział Carlo Gozzi: „Scena teatralna to dobra szkoła”.
Zapraszamy!

Projekt „STEAM-owa szkoła 2022/2023” – rekrutacja
Czy chcesz, aby Twoi uczniowie posiadali kompetencje przyszłości? Czy chcesz, aby byli ludźmi kreatywnymi, chętnie podejmującymi nowe wyzwania i umiejącymi współpracować w zespole? Czy chcesz, aby łatwo odnaleźli się na rynku pracy w przyszłości? Edukacja zgodnie z metodologią STEAM to pomysł na integrację wiedzy i umiejętności z zakresu nauki, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki, która zapewni kształcenie oczekiwanych kompetencji u uczniów. Edukacja STEAM-owa kładzie nacisk na rozwiązywanie przez uczniów realnych, praktycznych i aktualnych problemów mających związek z otaczającym ich środowiskiem.

Jak uczyć
Jeśli szukasz ciekawych i skutecznych sposobów prowadzenia zajęć dydaktycznych, pragniesz wzbogacić swój warsztat metodyczny o nowe metody, techniki nauczania, poznać nowe narzędzia, a także wymienić się doświadczeniem z innymi nauczycielami w zakresie realizacji podstawy programowej oraz podnoszenia efektywności nauczania, zapraszamy na szkolenia organizowane w ramach projektu.

Pragniecie Państwo dać uczniom możliwość wybrania się w niezwykłą „podróż historyczną” − poznania dziejów Polski, historii symboli narodowych, udziału w ciekawych konkursach, jesteście zainteresowani wymianą doświadczeń z nauczycielami województwa świętokrzyskiego, zapraszamy do udziału w projekcie. Nasza propozycja wpisuje się w realizację aktualnych kierunków polityki oświatowej państwa.
Prosimy o zapoznanie się z informacją na temat Konkursu historycznego „Z ziemi włoskiej do Polski – Józef Wybicki – życie i działalność”.

Projekt „Matematyczna Liga Mistrzów dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli matematyki wszystkich etapów kształcenia”

W podstawie programowej dla szkoły podstawowej możemy przeczytać: „Matematyka jest nauką, która dostarcza narzędzi do poznawania środowiska i opisu zjawisk, dotyczących różnych aspektów działalności człowieka”. Zapraszamy do udziału w projekcie, w ramach którego podpowiemy, jak odkrywać i rozwijać zainteresowania uczniów na wszystkich etapach kształcenia.

Centrum Edukacyjne
w Wólce Milanowskiej

Ośrodek szkoleniowy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczyciel w Kielcach.
Zobacz więcej

Biblioteka online

Katalog online zawiera skomputeryzowane za pomocą systemu MOL Optivum księgozbiory Biblioteki fachowej, Medioteki Języka Niemieckiego i Medioteki Języka Angielskiego.
Zobacz więcej

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia nauczycieli.
Zobacz więcej
Nowa oferta szkoleniowa 2023/2024 Zapisz się