Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.
Projekty krajowe
English (UK)

Serdecznie zapraszamy szkoły województwa świętokrzyskiego do udziału w czwartej edycji Świętokrzyskiej Akademii Młodych Informatyków. W ramach projektu proponujemy różne formy doskonalenia związane z nauką programowania. Oferujemy również wsparcie dla szkół, które  chcą korzystać z bezpłatnej usługi Office 365 Education.Forma

Projekt

Organizatorzy

 • Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,
 • Departament IT Urzędu Marszałkowskiego.

Opis formy
Tegoroczna edycja jest kontynuacją rozszerzoną o kolejne działania związane z nauką programowania, jak również w zakresie wykorzystania środków i narzędzi informatycznych w procesie dydaktycznym.

Głównym celem projektu jest upowszechnienie nauki programowania w szkołach województwa świętokrzyskiego. Również w tym roku nasze działania adresowane są do nauczycieli, którzy chcą podnieść swoje kompetencje i aktywnie uczestniczyć w procesie upowszechniania nauki programowania. Kolejnym adresatem projektu są szkoły, które włączając się w jego realizację, mogą aktywnie uczestniczyć w procesie popularyzacji informatyki i programowania poprzez prezentację własnej aktywności w tym obszarze. Jednym z celów projektu jest propagowanie nauki programowania wśród uczniów poprzez ich udział w konkursie „Z Panem Scratchem za pan brat” oraz w innych konkursach informatycznych prowadzonych na terenie kraju i poza jego granicami. Nauczycielom proponujemy udział w różnych formach doskonalenia związanych z nauką programowania. Uczestnikom szkoleń umożliwiamy wymianę doświadczeń w ramach sieci współpracy opartej na naszej platformie e-learningowej.

Jednym z głównych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 jest rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. W nowej podstawie programowej informatyki wiele uwagi przywiązuje się także do umiejętności pracy zespołowej, w tym również wykorzystania usług dostępnych w chmurze internetowej. W związku z powyższym zapraszamy szkoły do udziału w programie wdrożenia bezpłatnej usługi Microsoft Office 365 Education. W poprzednich edycjach do wdrożenia przystąpiło siedemdziesiąt jeden szkół. Po przejściu procesu wdrożenia oraz związanych z nim szkoleń, czterdzieści jeden szkół otrzymało tytuł „Szkoły w chmurze Microsoft”. Również w tym roku planujemy objąć programem kolejne placówki, jednak przede wszystkim chcemy mocno wesprzeć szkoły, które już usługę wdrażają.

Cele projektu

 • Podniesienie świadomości znaczenia informatyki w życiu zawodowym i społecznym.
 • Upowszechnienie nauki programowania w szkołach województwa świętokrzyskiego.
 • Zwiększenie zainteresowania uczniów programowaniem poprzez udział w konkursach.
 • Poszerzenie kompetencji nauczycieli związanych z nauczaniem programowania.
 • Popularyzacja różnych działań związanych z programowaniem, prowadzonych przez organizacje i instytucje krajowe oraz zagraniczne.
 • Rozwijanie kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów.

Projekt realizowany będzie od listopada 2019 r. do czerwca 2020 r.

Organizacja
W bieżącym roku oferta szkoleniowa skoncentrowana jest wokół dwóch zagadnień związanych z wdrażaniem nowej podstawy programowej:

 • nauką programowania,
 • wykorzystaniem dostępnych środków i narzędzi informatycznych do rozwiązywania problemów z różnych obszarów edukacji.

W związku z ciągłym zainteresowaniem szkoleniami związanymi z podstawami programowania w języku Scratch planujemy kontynuację szkoleń podstawowych i zaawansowanych. Zorganizujemy również zajęcia będące kontynuacją szkoleń w zakresie programowania w języku C++ i Python. Proponujemy szkolenia na kilku poziomach zaawansowania:

 • szkolenie podstawowe programowania w języku C++ realizowane w formie mieszanej; dwa moduły po 4 godziny zajęć stacjonarnych i 8 godzin zajęć e-learningowych; łącznie 16 godz. (szkolenie bezpłatne dla nauczycieli ze szkół, które zgłoszą swój udział w projekcie ŚAMI),
 • średniozaawansowane szkolenie programowania w języku C++; 20 godz. (szkolenie płatne),
 • zaawansowane szkolenie programowania w języku C++; 20 godz. (szkolenie płatne),
 • szkolenie programowania w języku Python; 24 godz. (szkolenie płatne).

Tegoroczną nowością będą warsztaty:

 • „Edukacja przez działanie – kształcenie kompetencji XXI wieku – LEGO® Education”. Odpowiednio dobrane narzędzia i metody umożliwiają prawidłowy rozwój umysłowy dzieci, rozbudzają ciekawość, a jednocześnie zapewniają świetną zabawę. Zajęcia zostaną przeprowadzone przez jedynych w Polsce certyfikowanych trenerów Akademii LEGO® Education – 29 października 2019 roku w godzinach 14.00–17.30 w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczyciel w Kielcach (Kod formy: WS094).
 • „Programowanie z Minecraftem” – warsztaty składające się z trzech części.

Minecraft to gra komputerowa z nieskończonymi możliwościami do odkrywania świata poprzez budowę obiektów i wykonywanie zadań. Minecraft Education Edition i dodatek do nauki programowania Code Builder idealnie nadają się również do nauki programowania.

Oferta szkoleń bezpłatnych

Wszystkie warsztaty umieszczone poniżej w tabeli są bezpłatne dla nauczycieli ze szkół, które zgłoszą swój udział w projekcie Świętokrzyskiej Akademii Młodych Informatyków.

Nazwa formy

Rodzaj zajęć

Liczba godzin

Kod formy

„Edukacja przez działanie – kształcenie kompetencji XXI wieku – LEGO® Education”

warsztaty

4 godz. – zajęcia stacjonarne

WS094

UWAGA
Możliwość zapisu na niżej wymienione formy dostępna będzie po zebraniu zgłoszeń ze szkół i utworzeniu harmonogramu konkretnych edycji szkoleń (ok. 6 listopada 2019).

Nazwa formy

Rodzaj zajęć

Liczba godzin

Kod formy

„Programowanie w języku Scratch – szkolenie podstawowe – Moduł 1”

warsztaty

4 godz. – zajęcia stacjonarne
2 godz. – zajęcia e-learningowe

WS095

„Programowanie w języku Scratch – szkolenie podstawowe ­– Moduł 2”

warsztaty

4 godz. – zajęcia stacjonarne
2 godz. – zajęcia e-learningowe

WS096

„Programowanie w języku Scratch – szkolenie podstawowe – Moduł 3”

warsztaty

4 godz. – zajęcia stacjonarne
2 godz. – zajęcia e-learningowe

WS097

„Programowanie w języku Scratch – szkolenie zaawansowane – Moduł 1”

warsztaty

4 godz. – zajęcia stacjonarne
2 godz. – zajęcia e-learningowe

WS098

„Programowanie w języku Scratch – szkolenie zaawansowane – Moduł 2”

warsztaty

4 godz. – zajęcia stacjonarne
2 godz. – zajęcia e-learningowe

WS099

„Programowanie w języku Scratch – szkolenie zawansowane – Moduł 3”

warsztaty

4 godz. – zajęcia stacjonarne
2 godz. – zajęcia e-learningowe

WS100

„Klocki roboty oraz inne pomoce i środki dydaktyczne wspierające nauczanie programowania”

warsztaty

4 godz. – zajęcia stacjonarne
4 godz. – zajęcia e-learningowe

WS101

„Programowanie z Minecraftem – Moduł 1”

warsztaty

4 godz. – zajęcia stacjonarne

WS102

„Programowanie z Minecraftem – Moduł 2”

warsztaty

4 godz. – zajęcia stacjonarne

WS103

„Programowanie z Minecraftem – Moduł 3”

warsztaty

4 godz. – zajęcia stacjonarne

WS104

„Programowanie w języku C++ – poziom podstawowy – Moduł 1”

warsztaty

4 godz. – zajęcia stacjonarne
4 godz. – zajęcia e-learningowe

WS105

„Programowanie w języku C++ – poziom podstawowy – Moduł 2”

warsztaty

4 godz. – zajęcia stacjonarne
4 godz. –  zajęcia e-learningowe

WS106

„Programowanie robotów Lego Mindstorms Moduł 1”

warsztaty

4 godz. – zajęcia stacjonarne

WS053-1

„Programowanie robotów Lego Mindstorms Moduł 2”

warsztaty

4 godz. – zajęcia stacjonarne

WS053-2


Oferta szkoleń płatnych

Rekrutacja na poniższe formy jest już aktywna. Terminy szkoleń ustalone zostaną po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby osób niezbędnej do uruchomienia formy.

Nazwa formy

Rodzaj zajęć

Liczba godzin

Kod formy

Cena szkolenia za 1 os.

„Programowanie w języku C++” – poziom średniozaawansowany”

kurs doskonalący

12 godz. – zajęcia stacjonarne

8 godz. – zajęcia e-learningowe

KDP074

150 zł

„Programowanie w języku C++” – poziom zaawansowany”

kurs doskonalący

12 godz. – zajęcia stacjonarne

8 godzin – zajęcia e-learningowe

KDP075

150 zł

„Python – praktyczne podstawy programowania”

kurs doskonalący

24 godz. – zajęcia stacjonarne

KDP076

350 zł


Wdrożenie usługi Microsoft Office 365 Education

Jednym z celów ogólnych nauczania informatyki jest rozwijanie kompetencji społecznych, takich jak komunikacja i współpraca w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych oraz organizacja i zarządzanie projektami. Środowiskiem sprzyjającym realizacji tego celu może być, udostępniona wszystkim szkołom bezpłatnie, usługa Microsoft Office 365 Education. Narzędzia, takie jak: Word, Excel, PowerPoint, Sway, Forms, Class Notebook, OneDrive, Outlook, Teams i wiele innych dają nauczycielom szereg możliwości, które mogą pomóc w realizacji zarówno zajęć z informatyki, jak też innych.

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach jako Microsoft in Education Global Training Partner zaprasza do udziału w szkoleniach mających na celu pomoc szkołom we wdrożeniu usługi Microsoft Office 365 Education.

Korzyści dla szkoły wynikające ze wdrożenia bezpłatnej usługi Microsoft Office 365 Education:

 • korzystanie z profesjonalnej, bezpiecznej poczty służbowej w domenie wybranej i zarejestrowanej przez szkołę,
 • zarządzanie swoim czasem przy użyciu kalendarzy, w tym zapraszania na spotkania innych osób i śledzenia ich obecności oraz współtworzenia z nimi kalendarzy wspólnych, np.   ramach realizowanych projektów edukacyjnych,
 • przechowywanie dowolnych dokumentów (plików) na wirtualnym dysku OneDrive o pojemności 5TB dla każdego użytkownika, dostępnym przez przeglądarkę lub aplikacje na dowolnym urządzeniu i uzyskiwanie do nich dostępu wszędzie, gdzie jest dostępny Internet. Dokumenty te mogą być także synchronizowane na wybranych urządzeniach dzięki czemu najnowsze wersje dokumentów są zawsze pod ręką nawet wtedy, kiedy nie ma dostępu do sieci. Zapisane dokumenty, a nawet całe foldery, mogą być w prosty sposób udostępniane innym użytkownikom z dysku OneDrive – tylko do odczytu, jak również z prawem edycji; o sposobie udostępnienia decyduje użytkownik,
 • edycja dokumentów Word, PowerPoint oraz Excel bezpośrednio w przeglądarce internetowej bez konieczności instalowania oprogramowania na wykorzystywanym w tym celu urządzeniu,
 • tworzenie i zarządzanie własnymi notatkami lub tworzenie kompletnych notesów do współpracy w ramach zajęć dydaktycznych z uczniami dzięki aplikacjom OneNote oraz ClassNotebook, 
 • tworzenie interaktywnych prezentacji w sieci dzięki aplikacji Sway, która oferując bogatą bibliotekę atrakcyjnych w formie szablonów, pozwala skupić się na merytorycznej stronie tworzonych treści, a nie na sposobie ich prezentacji,
 • przygotowywanie i zarządzanie elektronicznymi ankietami i testami za pomocą aplikacji Microsoft Forms,
 • wykorzystanie aplikacji Teams jako platformy e-learningowej wspierającej proces dydaktyczny w szkole,
 • tworzenie i uczestniczenie w zdalnych wideokonferencjach i konsultacjach wraz z dowolną liczbą innych uczestników dzięki aplikacji Skype dla firm.

W bieżącym roku szkolnym planujemy objąć wdrożeniem dziesięć nowych szkół oraz nadal będziemy wspierali szkoły, które przystąpiły do projektu w ubiegłych latach. W proponowanych formach mogą również uczestniczyć nauczyciele ze szkół, które przeszły proces wdrożenia. Dodatkowo planujemy uruchomienie nowych form:

 • „Warsztaty dla administratorów – Moduł 4” – szkolenie adresowane do administratorów ze szkół, które usługę wdrożyły w poprzednich latach,
 • „Teams2 – zaawansowane możliwości wykorzystania aplikacji w realizacji projektów edukacyjnych”.

Możliwe jest również uruchomienie innych szkoleń związanych z usługą Office 365 w zależności od zapotrzebowania. W miarę możliwości oraz zainteresowania ofertą obejmiemy projektem kolejne szkoły.

W zależności od tego, czy szkoła kontynuuje realizację wdrożenia usługi Office 365 (rozpoczęła realizację w poprzednich latach szkolnych) czy też dopiero chce rozpocząć wdrożenie, proponujemy dwie ścieżki szkoleniowe opisane niżej.

SZKOŁY ROZPOCZYNAJĄCE WDROŻENIE USŁUGI OFFICE 365
Etap I
Realizację wdrożenia rozpocznie konferencja dla dyrektorów szkół oraz szkolnych administratorów mająca na celu zapoznanie z możliwościami wykorzystania usługi Office 365 Education w szkole. W konferencji udział wezmą również przedstawiciele firmy Microsoft. Następnie przygotowani zostaną szkolni administratorzy, dla których uruchomione będzie trzyczęściowe szkolenie „Wdrożenie usługi Office 365 Education w szkole – warsztaty dla administratorów” (Kody form:  WS107, WS108, WS109).

Etap II
Po pomyślnym procesie uruchomienia usługi dla szkoły zaprosimy nauczycieli do udziału w następującym cyklu szkoleniowym:

 • „Wprowadzenie do usługi Office 365”,
 • „OneNote osobisty notes elektroniczny”,
 • „Class Notebook – notes zajęć”,
 • „Teams – szkolna platforma współpracy”,
 • „Forms – tworzenie ankiet i testów”,
 • „Sway – tworzenie multimedialnych prezentacji online”.

UWAGA
Możliwość zapisu na niżej wymienione formy dostępna będzie po zebraniu zgłoszeń ze szkół i utworzeniu harmonogramu konkretnych edycji szkoleń (ok. 6 listopada 2019).

Nazwa formy

Rodzaj zajęć

Liczba godzin

Kod formy

„Wdrożenie Microsoft Office 365 Education w szkole – prezentacja możliwości wykorzystania usługi w szkole”

konferencja oraz warsztaty dla dyrektorów i administratorów

4 godz. – zajęcia stacjonarne

KS19

„Wdrożenie usługi Office 365 Education w szkole – warsztaty dla szkolnych administratorów usługi – Moduł 1”

warsztaty

4 godz. – zajęcia stacjonarne

WS107

„Wdrożenie usługi Office 365 Education w szkole – warsztaty dla szkolnych administratorów usługi – Moduł 2”

warsztaty

4 godz. – zajęcia stacjonarne

WS108

„Wdrożenie usługi Office 365 Education w szkole – warsztaty dla szkolnych administratorów usługi – Moduł 3”

warsztaty

4 godz. – zajęcia stacjonarne

WS109

„Wprowadzenie do usługi Office 365”

warsztaty

4 godz. – zajęcia stacjonarne

WS111

„OneNote – osobisty notes elektroniczny”

warsztaty

4 godz. – zajęcia stacjonarne

WS112

„Class Notebook – notes zajęć”

warsztaty

4 godz. – zajęcia stacjonarne

WS113

„Teams – szkolna platforma współpracy”

warsztaty

4 godz. – zajęcia stacjonarne

WS114

„Forms – tworzenie ankiet i testów”

warsztaty

4 godz. – zajęcia stacjonarne

WS115

„Sway – tworzenie multimedialnych prezentacji online”

warsztaty

4 godz. – zajęcia stacjonarne

WS116


Warunki przystąpienia szkoły do wdrożenia

 • Zgłoszenie szkoły do udziału w czwartej edycji projektu Świętokrzyskiej Akademii Młodych Informatyków.
 • Wytypowanie i zgłoszenie informatyka, który będzie administratorem usługi w szkole oraz weźmie udział w trzyczęściowych warsztatach mających na celu pomoc w uruchomieniu usługi oraz przygotowanie do zarządzania usługą. Jednym z zadań administratora usługi będzie utworzenie kont dla nauczycieli uczestniczących we wdrożeniu oraz dla ich uczniów.
 • Wytypowanie i zgłoszenie minimum trzech nauczycieli różnych przedmiotów, którzy wezmą udział w cyklu szkoleń mających na celu przygotowanie do wykorzystania udostępnionych usług w swojej pracy edukacyjnej. Każdy ze zgłoszonych nauczycieli powinien wziąć udział w minimum czterech pierwszych szkoleniach (Kody form: od WS111 do WS114).

Ze względu na ograniczoną liczbę szkół, które mogą wziąć udział we wdrożeniu, o przyjęciu szkoły decyduje kolejność zgłoszeń. Szkoły, które nie zostaną zakwalifikowane, znajdą się na liście rezerwowej. Harmonogram realizacji szkoleń związanych z wdrożeniem usługi Office 365 Education przedstawiony zostanie po zamknięciu listy szkół zakwalifikowanych. Udostępniona zostanie możliwość zapisu do konkretnych grup szkoleniowych.

SZKOŁY KONTUNUUJĄCE WDROŻENIE USŁUGI OFFICE 365
Szkoły, które uczestniczyły we wdrożeniu usługi w poprzednich latach zapraszamy do kontynuacji. Zachęcamy kolejnych nauczycieli do udziału w cyklu szkoleniowym.

UWAGA
Możliwość zapisu na niżej wymienione formy dostępna będzie po zebraniu zgłoszeń ze szkół i utworzeniu harmonogramu konkretnych edycji szkoleń (ok. 6 listopada 2019).

Nazwa formy

Rodzaj zajęć

Liczba godzin

Kod

„Wprowadzenie do usługi Office 365”

warsztaty

4 godz. – zajęcia stacjonarne

WS111

„OneNote – osobisty notes elektroniczny”

warsztaty

4 godz. – zajęcia stacjonarne

WS112

„Class Notebook – notes zajęć”

warsztaty

4 godz. – zajęcia stacjonarne

WS113

„Teams – szkolna platforma współpracy”

warsztaty

4 godz. – zajęcia stacjonarne

WS114

„Forms – tworzenie ankiet i testów”

warsztaty

4 godz. – zajęcia stacjonarne

WS115

„Sway – tworzenie multimedialnych prezentacji online”

warsztaty

4 godz. – zajęcia stacjonarne

WS116


Nauczycieli, którzy uczestniczyli w ubiegłorocznym wdrożeniu zapraszamy na nowe warsztaty.

UWAGA
Możliwość zapisu na niżej wymienione formy dostępna będzie po zebraniu zgłoszeń ze szkół i utworzeniu harmonogramu konkretnych edycji szkoleń (ok. 6 listopada 2019).

Nazwa formy

Rodzaj zajęć

Liczba godzin

Kod

„Warsztaty dla administratorów – Moduł 4”

warsztaty

4 godz. – zajęcia stacjonarne

WS110

„Teams2 – zaawansowane możliwości wykorzystania aplikacji
w realizacji projektów edukacyjnych”

warsztaty

4 godz. – zajęcia stacjonarne

WS117

Należy pamiętać, że ze względu na tematykę, ważna jest kolejność udziału w warsztatach. Tak więc przed udziałem w warsztatach o kodach form od WS115 do WS117, konieczny jest udział w warsztatach o kodach form od WS111 do WS114.

Witryna projektu
Na potrzeby projektu udostępniona została witryna pod adresem http://sami.scdn.pl. Zawartość witryny obejmuje:

 • bieżące informacje związane z realizacją projektu Świętokrzyska Akademia Młodych Informatyków,
 • bieżące informacje na temat działań związanych ze wdrażaniem nowej podstawy informatyki,
 • strony szkół uczestniczących w projekcie zawierające informacje na temat ich działań związanych z programowaniem,
 • bieżące informacje na temat przebiegu konkursu „Z Panem Scratchem za pan brat” oraz prace finalistów.

Udostępnienie platformy e-learningowej
W ramach projektu udostępniona jest platforma e-learningowa wspomagająca prowadzone warsztaty i kursy doskonalące oraz umożliwiająca wymianę doświadczeń między uczestnikami projektu.

Organizacja konkursu dla uczniów szkół podstawowych „Z Panem Scratchem za pan brat”
W okresie styczeń–maj 2020 r. planowane jest zorganizowanie czwartej edycji konkursu programowania w języku Scratch dla uczniów szkół podstawowych. Regulamin konkursu udostępniony zostanie w terminie późniejszym.

Organizacja konferencji podsumowującej realizację projektu
Na zakończenie realizacji czwartej edycji projektu Świętokrzyska Akademia Młodych Informatyków planowana jest konferencja, w programie której znajdą się, między innymi:

 • prezentacje projektów laureatów konkursu „Z Panem Scratchem za pan brat” (jeśli konkurs będzie realizowany),
 • prezentacje działań szkół uczestniczących w projekcie,
 • bieżące informacje związane ze wdrażaniem nowej podstawy programowej z informatyki,
 • prezentacje firm oferujących pomoce i środki dydaktyczne wspomagające nauczanie programowania.

Sposób realizacji projektu oraz warunki udziału szkoły w projekcie

 1. Szkoła zgłasza chęć udziału w projekcie poprzez wypełnienie Formularza nr 1 i przesłanie go do 18 października 2019 r. na adres:

  Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
  25−431 Kielce
  ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42
  lub podpisany, czytelny skan formularza na adres mailowy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 2. Szkoła, która chce rozpocząć wdrożenie usługi Office 365 Education wypełnia Formularz nr 2a i przesyłają na podany wyżej adres. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 3. Szkoła, która chce kontynuować szkolenia związane ze wdrożeniem usługi Office 365 Education wypełnia Formularz nr 2b i przesyłają na podany wyżej adres.
 4. Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zobowiązuje się do:
  • organizacji nieodpłatnych i płatnych form doskonalenia realizowanych w ramach projektu dla nauczycieli ze szkół zgłoszonych do udziału w projekcie,
  • organizacji nieodpłatnych form doskonalenia adresowanych do dyrektorów i nauczycieli szkół uczestniczących we wdrożeniu usługi Office 365 Education,
  • organizacji czwartej edycji konkursu dla uczniów szkół podstawowych „Z Panem Scratchem za pan brat”, jeśli konkurs zostanie uruchomiony,
  • prowadzenia witryny internetowej umożliwiającej prezentację działań szkół uczestniczących w projekcie, związanych z promocją nauki programowania od najmłodszych lat,
  • udostępnienia platformy e-learningowej zawierającej materiały dydaktyczne wspomagające prowadzenie szkoleń oraz umożliwiającej wymianę doświadczeń między nauczycielami,
  • organizacji konferencji podsumowującej realizację czwartej edycji projektu.
 5. Szkoła zgłaszająca swój udział w projekcie zobowiązuje się do:
  • wyznaczenia nauczyciela – szkolnego koordynatora projektu,
  • udziału koordynatora projektu w spotkaniu organizacyjnym (Kod formy: KS20),
  • promocji nauki programowania poprzez różnorodne działania, a w szczególności poprzez zachęcanie uczniów do udziału w konkursach informatycznych i różnorodnych wydarzeniach, takich jak: godzinakodowania.pl, codeweek.eu itp.,
  • prezentacji swoich działań związanych z promocją programowania na witrynie projektu – utworzenie wizytówki szkoły, zamieszczanie aktualności (informacje o sposobie publikowania wiadomości na witrynie przekazane zostaną koordynatorowi szkolnemu na spotkaniu organizacyjnym),
  • organizacji zajęć lub konsultacji dla uczniów, którzy chcą wziąć udział w konkursie „Z Panem Scratchem za pan brat”, jeśli konkurs zostanie uruchomiony.
 6. Nauczyciele ze szkoły, która zgłosi swój udział w projekcie mają prawo do aktywnego udziału w bezpłatnych formach doskonalenia realizowanych w ramach projektu.
 7. Udział w formach płatnych organizowanych w ramach projektu nie jest obowiązkowy.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach informuje, że:

 1. Wysyłając zgłoszenie do udziału w projekcie ŚAMI, nauczyciele uczestniczący w projekcie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów projektu.
 2. Administratorem danych osobowych uczestników projektu jest Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, 25–431 Kielce, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42.
 3. Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zapewnia kontakt z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub drogą pocztową pod adresem administratora danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące Inspektora Ochrony Danych znajdują się na stronie internetowej www.scdn.pl oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.
 4. Celem udostępnienia Świętokrzyskiemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach danych osobowych jest:
  • przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli,
  • przeprowadzenie rekrutacji na różne formy doskonalenia związane z realizacją projektu,
  • archiwizacja dokumentacji.
 5. Przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu.
 6. Dane osobowe uczestników projektu przetwarzane będą przez okres pięciu lat od zakończenia czwartej edycji projektu, a po tym okresie będą archiwizowane w czasie określonym przepisami prawa.
 7. Uczestnicy projektu posiadają:
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących uczestnika projektu,
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych uczestnika projektu,
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uczestnik projektu uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Dane udostępnione przez uczestnika projektu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Przesłanie formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez Organizatorów.

Harmonogram realizacji projektu

7–18 października 2019 r.

Rejestracja szkół w projekcie

6 listopada 2019 r.

Spotkanie organizacyjne dla szkolnych koordynatorów projektu

4 listopada 2019–30 maja 2020 r.

Warsztaty dla nauczycieli (dokładny harmonogram będzie przedstawiony na bieżąco po rejestracji szkół i uzależniony jest od liczby zgłoszonych nauczycieli)

czerwiec 2020 r.

Posumowanie projektu


Koszt

 • Udział w projekcie jest bezpłatny.
 • Płatne są wybrane kursy doskonalące.

Załączniki

Kontakt
Anna Trawka, tel. 41 362 51 65, w. 140, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Centrum Edukacyjne
w Wólce Milanowskiej

Ośrodek szkoleniowy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczyciel w Kielcach.
Zobacz więcej

Biblioteka online

Katalog online zawiera skomputeryzowane za pomocą systemu MOL Optivum księgozbiory Biblioteki fachowej, Medioteki Języka Niemieckiego i Medioteki Języka Angielskiego.
Zobacz więcej

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia nauczycieli.
Zobacz więcej
Nowa oferta szkoleniowa 2020/2021 Zapisz się