Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.
Projekty krajowe
English (UK)

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach w partnerstwie z Powiatem Kieleckim rozpoczęło od 1 października 2019 r. realizację projektu „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014−2020, Osi priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU”.

Okres realizacji projektu – od 1 października 2019 r. do 30 września 2021 r.
Wartość projektu – 2 834 102,00 PLN, w tym dofinansowanie: 2 629 412,00 PLN.
Beneficjent: Powiat Kielecki.
Partner: Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Cele i założenia projektu

 • Poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia w szkołach i w placówkach prowadzonych przez powiat kielecki poprzez rozwój kwalifikacji zawodowych i umiejętności uniwersalnych 146 uczniów/ wychowanków Powiatowych Zespołów Szkół w: Chęcinach, Chmielniku
  i Łopusznie oraz Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu.
 • Doskonalenie umiejętności 55 nauczycieli, w tym nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu.
 • Doposażenie szkół i placówek w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.

Uczestnicy

 • Nauczyciele, w tym nauczyciele zawodu i instruktorzy praktycznej nauki zawodu czterech szkół/ placówek prowadzonych przez powiat kielecki – Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach, Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku, Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu.
 • Uczniowie/ wychowankowie kształcący się w zawodach: technik informatyk
  w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik informatyk w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku, technik informatyk, technik usług fryzjerskich, technik ekonomista technik budownictwa oraz kierowca mechanik w Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie, kucharz w Branżowej Szkole I Stopnia w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu.

Formy wsparcia
Wsparcie kierowane do nauczycieli w ramach projektu obejmuje kursy doskonalące i studia podyplomowe.
Wsparcie kierowane do uczniów w ramach projektu obejmuje:

 • przeprowadzenie zajęć dodatkowych;
 • organizację kursów i szkoleń specjalistycznych podnoszących kompetencje zawodowe;
 • organizację kursów zwiększających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne;
 • organizację miesięcznych staży realizowanych u pracodawcy.

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach odpowiada za realizację zadania nr 7: „Zwiększenie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów i wychowanków szkół i placówek powiatu kieleckiego” oraz zadania nr 8: „Doskonalenie umiejętności nauczycieli, w tym nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz podnoszenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli”.

Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są pod adresem: https://www.powiat.kielce.pl

Kontakt
Anna Przeorska, tel. 41 362 45 48, w. 141, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Centrum Edukacyjne
w Wólce Milanowskiej

Ośrodek szkoleniowy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczyciel w Kielcach.
Zobacz więcej

Biblioteka online

Katalog online zawiera skomputeryzowane za pomocą systemu MOL Optivum księgozbiory Biblioteki fachowej, Medioteki Języka Niemieckiego i Medioteki Języka Angielskiego.
Zobacz więcej

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia nauczycieli.
Zobacz więcej
Nowa oferta szkoleniowa 2020/2021 Zapisz się