Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.

Accessibility Tools

Projekty międzynarodowe
ikona facebook      ikona youtube      flaga UK

Od września 2019 r. Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Kielcach realizuje projekt Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych. Projekt realizowany jest w ramach programu ERASMUS+ Akcja 2: „Partnerstwa strategiczne – Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej”.

Projekt #R043 RDI2CluB „Rural RDI milieus in transition towards smart Bioeconomy Clusters and Innovation Ecosystems” (pol. „Działania wspierające Badania, Rozwój i Innowacje na terenach wiejskich w kierunku tworzenia klastrów i innowacyjnych ekosystemów w ramach inteligentnej biogospodarki”) jest projektem partnerskim realizowanym przez Województwo Świętokrzyskie w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014–2020 w okresie od października 2017 r. do września 2020 r.

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach rozpoczęło 1 października 2019 roku realizację projektu partnerskiego z Programu EUROPA DLA OBYWATELI, KOMPONENT 1: PAMIĘĆ O PRZESZŁOŚCI EUROPY pod tytułem:
„Kształtowanie obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach posttotalitarnych. Refleksje po 15 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej”. Akronim: shareEU.

Od 2 października 2017 r. do 30 września 2019 r. Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach realizowało międzynarodowy projekt w ramach programu Erasmus+ „Tolerancja-Integracja-Kultura-Otwartość” (TIKO). Głównym celem przedsięwzięcia było przygotowanie nauczycieli konsultantów i specjalistów do pracy w zakresie edukacji wielokulturowej, antydyskryminacyjnej i integracyjnej.

Projekt międzynarodowy realizowany w ramach programu Erasmus plus Akcja 1 Mobilność kadry, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Miło nam poinformować, że projekt NIKE – Nauczyciel, Innowator, Kreator, Edukator, realizowany przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w ramach Priorytetu III. Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie 3.3.1. Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty systemowe – Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych, został doceniony przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji i znalazł się wśród najlepszych projektów zrealizowanych w ramach ww. programu w trakcie jego pilotażu w latach 2012–2015.

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zrealizowało w ramach programu: Europejski Fundusz Społeczny – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty, w działaniu: Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych projekt pt. „NIKE – Nauczyciel, innowator, kreator, edukator". Partnerami ŚCDN w projekcie byli: Uniwersytet w Chichester (Wielka Brytania) oraz Instytut Kształcenia Zawodowego w Atenach (Grecja).

Projekt partnerski Leonardo da Vinci Laboratorium Cyfrowej Kreatywności – Kompetencje Zawodowe w Społeczeństwie Informatycznym realizowany jest przez Institut d'enseignement de Promotion sociale de la Communauté française (Uccle – Belgia), Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (Kielce – Polska oraz Stafford College (Anglia).

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach realizuje projekt „Laboratorium Cyfrowej Kreatywności – Kompetencje Zawodowe w Społeczeństwie Informatycznym" jako koordynator w partnerstwie z Institut d'Enseignement de Promotion Sociale de la Communauté Française ̶ Uccle z Belgii oraz Stafford College ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej na podstawie umowy nr 2012-1-PL1-LEO04-28173 1 z Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie" w ramach Programu Leonardo da Vinci Projekty Partnerskie. Głównym celem projektu jest wypracowanie skutecznych metod współpracy ukierunkowanej na rozwój kompetencji zawodowych oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii (tablic interaktywnych i platformy e-learningowej) w kształceniu zawodowym.

Projekt „Koncepcja – Refleksja –Technologia – kierunek nowoczesnej i efektywnej edukacji zawodowej” skierowany jest do 15-osobowej grupy nauczycieli konsultantów i specjalistów Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Projekt przewiduje nawiązanie międzynarodowej współpracy pomiędzy Polską, Finlandią i Anglią. Czas trwania projektu planowany jest na okres 16 miesięcy – od 1 sierpnia 2012 r. Poprzez udział w projekcie nauczyciele konsultanci ŚCDN poszerzą swój warsztat pracy, uczestnicząc w warsztatach prowadzonych przez partnerów –fińskiego i angielskiego.

Udział koordynatora w wizycie programu Socrates ARION w kwietniu 2003r. w Cottbus w Niemczech był inspiracją zorganizowania przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach własnej wizyty studyjnej pod tytułem W jaki sposób wspierać nauczyciela XXI wieku?

Centrum Edukacyjne
w Wólce Milanowskiej

Ośrodek szkoleniowy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczyciel w Kielcach.
Zobacz więcej

Biblioteka online

Katalog online zawiera skomputeryzowane za pomocą systemu MOL Optivum księgozbiory Biblioteki fachowej, Medioteki Języka Niemieckiego i Medioteki Języka Angielskiego.
Zobacz więcej

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia nauczycieli.
Zobacz więcej
Nowa oferta szkoleniowa 2023/2024 Zapisz się