logo_bip logo_rci_2 logo_et  w b fb
Projekt „Świętokrzyska Akademia Młodych Informatyków" edycja II (2017-2018)
samiSerdecznie zapraszamy szkoły do udziału w II edycji „Świętokrzyskiej Akademii Młodych Informatyków”. Głównym celem Projektu jest upowszechnienie nauki programowania w szkołach naszego województwa.

O Projekcie

Tegoroczna edycja jest kontynuacją ubiegłorocznego projektu rozszerzoną o kolejne działania związane z nauką programowania. Uwzględnia również wyniki ankiety ewaluacyjnej przeprowadzonej wśród uczestników.

Głównym celem Projektu jest upowszechnienie nauki programowania w szkołach naszego województwa. Ze względu na wdrażane zmiany w nauczaniu informatyki adresatami są nauczyciele, którzy chcą podnieść swoje kompetencje i aktywnie uczestniczyć w procesie upowszechniania nauki programowania. Kolejnym adresatem Projektu są szkoły, które włączając się w jego realizację, mogą aktywnie uczestniczyć w procesie popularyzacji informatyki i programowania poprzez prezentację własnej aktywności w tym obszarze. Jednym z celów tych działań jest przygotowanie uczniów do udziału w konkursie „Z Panem Scratchem za pan brat” oraz innych konkursach informatycznych prowadzonych na terenie kraju i poza jego granicami. Nauczycielom proponujemy udział w różnych formach doskonalenia związanych z nauką programowania. Uczestnikom szkoleń umożliwimy wymianę doświadczeń w ramach sieci współpracy opartej na platformie e-learningowej.

W nowej podstawie programowej informatyki wiele uwagi przywiązuje się do umiejętności pracy zespołowej, w tym również z wykorzystaniem usług dostępnych w sieci Internet. W związku z powyższym zapraszamy szkoły do udziału w pilotażowym wdrożeniu bezpłatnej usługi Microsoft Office 365 Education.

Projekt objęty został patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

Organizatorem Projektu Świętokrzyska Akademia Młodych Informatyków jest Świętokrzyskie Centrum doskonalenia Nauczycieli w partnerstwie z Departamentem Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Cele Projektu

 • Podniesienie świadomości znaczenia i rangi informatyki w życiu zawodowym i społecznym.
 • Upowszechnienie nauki programowania w szkołach województwa świętokrzyskiego.
 • Zwiększenie zainteresowania uczniów programowaniem poprzez udział w konkursach.
 • Poszerzenie kompetencji nauczycieli związanych z nauczaniem programowania.
 • Popularyzacja różnych działań związanych z programowaniem, prowadzonych przez organizacje i instytucje krajowe oraz zagraniczne.

Okres realizacji I edycji Projektu

Druga edycja projektu realizowana będzie w okresie IX 2017 r.– VI 2018 r.

Działania przewidziane w Projekcie

Organizacja różnych form doskonalenia dla nauczycieli, mających na celu przygotowanie do wdrażania nowej podstawy programowej informatyki

W bieżącym roku szkolnym nasza oferta szkoleniowa skoncentrowana jest wokół dwóch zagadnień związanych z wdrażaniem nowej podstawy programowej:
 • nauką programowania,
 • wykorzystaniem dostępnych środków i narzędzi informatycznych do rozwiązywania problemów z różnych obszarów edukacji.

W związku z dużym zainteresowaniem szkoleniami związanymi z podstawami programowania w języku Scratch planujemy kontynuację tych szkoleń oraz uruchomienie szkoleń zaawansowanych. Nowością są szkolenia programowania w języku C++ i Python. Planujemy uruchomienie szkoleń w tej tematyce na trzech poziomach zaawansowania:

 • 16-godzinne szkolenie podstawowe programowania w języku C++ realizowane w formie mieszanej (dwa moduły po 4 godziny zajęć stacjonarnych i 4 godziny zajęć e-learningowych) – szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli ze szkół, które zgłoszą swój udział w projekcie ŚAMI);
 • 20-godzinne średniozaawansowane szkolenie programowania w języku C++ (szkolenie płatne);
 • 20-godzinne zaawansowane szkolenie programowania w języku C++ (szkolenie płatne);
 • 24-godzinne szkolenie programowania w języku Python (szkolenie płatne).

Oferta szkoleń bezpłatnych:

Nazwa formy Rodzaj zajęć Liczba godzin Kod/Szczegółowe informacje
Programowanie w języku Scratch – szkolenie podstawowe – Moduł 1.

Warsztat

Zajęcia stacjonarne
– 4 godziny
Zajęcia e-learningowe
– 2 godziny
WS083

Programowanie w języku Scratch – szkolenie podstawowe – Moduł 2.

Warsztat

Zajęcia stacjonarne
– 4 godziny
Zajęcia e-learningowe
– 2 godziny
WS084

Programowanie w języku Scratch – szkolenie podstawowe – Moduł 3.

Warsztat

Zajęcia stacjonarne
– 4 godziny
Zajęcia e-learningowe
– 2 godziny
WS085

Programowanie w języku Scratch – szkolenie zaawansowane – Moduł 1.

Warsztat

Zajęcia stacjonarne
– 4 godziny
Zajęcia e-learningowe
– 2 godziny
WS086

Programowanie w języku Scratch – szkolenie zaawansowane – Moduł 2. Warsztat Zajęcia stacjonarne
– 4 godziny
Zajęcia e-learningowe
– 2 godziny
WS087
Programowanie w języku Scratch – szkolenie zawansowane - Moduł 3. Warsztat Zajęcia stacjonarne
– 4 godziny
Zajęcia e-learningowe
– 2 godziny
WS088
Programowanie w języku C++ - poziom podstawowy – Moduł 1. Warsztat Zajęcia stacjonarne
– 4 godziny
Zajęcia e-learningowe
– 4 godziny
WS090
Programowanie w języku C++ - poziom podstawowy – Moduł 2. Warsztat Zajęcia stacjonarne
– 4 godziny
Zajęcia e-learningowe
– 4 godziny
WS089
Programowanie robotów Lego Mindstorms – Moduł 1. Warsztat Zajęcia stacjonarne
– 4 godziny
WS048
Programowanie robotów Lego Mindstorms – Moduł 2.

Warsztat

Zajęcia stacjonarne
– 4 godziny
WS049

Klocki roboty oraz inne pomoce i środki dydaktyczne wspierające nauczanie programowania. Warsztat Zajęcia stacjonarne
– 4 godziny
WS098
 
Wszystkie formy umieszczone w powyższej tabeli są bezpłatne dla nauczycieli ze szkół, które zgłoszą swój udział w projekcie Świętokrzyskiej Akademii Młodych Informatyków.

Oferta szkoleń płatnych:

Nazwa formy Rodzaj zajęć Liczba godzin Kod i szczegółowe informacje Cena szkolenia (za 1 osobę)
Programowanie w języku C++ – poziom średniozaawansowany.

Kurs doskonalący

Zajęcia stacjonarne
– 12 godzin
Zajęcia e-learningowe
– 8 godziny
KDP100

150 zł

Programowanie w języku C++ – poziom zaawansowany.

Kurs doskonalący

Zajęcia stacjonarne
– 12 godzin
Zajęcia e-learningowe
– 8 godzin
KDP101

150 zł

Python – praktyczne podstawy programowania.

Kurs doskonalący

Zajęcia stacjonarne
– 24 godziny
KDP102

300 zł


Harmonogram szkoleń oraz zapisy na kolejne edycje.

Wdrożenie usługi Microsoft Office 365 Education

Jednym z celów ogólnych nauczania informatyki jest rozwijanie kompetencji społecznych, takich jak komunikacja i współpraca w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych oraz organizacja i zarządzanie projektami. Środowiskiem sprzyjającym realizacji tego celu może być, udostępniona wszystkim szkołom bezpłatnie, usługa Microsoft Office 365 Education. Narzędzia, takie jak: Word, Excel, Power Point (w wersjach online), Sway, Forms, Class Notebook, OneDrive, Outlook i wiele innych dają nauczycielom szereg możliwości, które mogą pomóc w realizacji zarówno zajęć z informatyki, jak też innych zajęć edukacyjnych.

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, jako Microsoft in Education Global Training Partner, zaprasza do udziału w pilotażu mającym na celu pomoc szkołom we wdrożeniu usługi Microsoft Office 365 Education.

Korzyści dla szkoły wynikające z wdrożenia bezpłatnej usługi Microsoft Office 365 Education:

 • Korzystanie z profesjonalnej, bezpiecznej poczty służbowej w domenie wybranej i zarejestrowanej przez szkołę.
 • Zarządzanie swoim czasem przy użyciu kalendarzy, w tym zapraszania na spotkania innych osób (i śledzenia ich obecności) oraz współtworzenia z nimi kalendarzy wspólnych (np. w ramach realizowanych projektów edukacyjnych).
 • Przechowywanie dowolnych dokumentów (plików) na wirtualnym dysku OneDrive o pojemności 1TB dla każdego użytkownika, dostępnym przez przeglądarkę lub dedykowane aplikacje na dowolnym urządzeniu, i uzyskiwanie do nich dostępu wszędzie, gdzie jest dostępny Internet. Dokumenty te mogą być także synchronizowane na wybranych urządzeniach – dzięki czemu najnowsze wersje dokumentów są zawsze pod ręką nawet wtedy, kiedy nie ma dostępu do sieci. Zapisane dokumenty, a nawet całe foldery, mogą być w prosty sposób udostępniane innym użytkownikom z dysku OneDrive – tylko do odczytu, jak również z prawem edycji. O sposobie udostępnienia decyduje użytkownik.
 • Edycja dokumentów Word, PowerPoint oraz Excel bezpośrednio w przeglądarce internetowej bez konieczności instalowania oprogramowania na wykorzystywanym w tym celu urządzeniu.
 • Tworzenie i zarządzanie własnymi notatkami lub tworzenie kompletnych notesów do współpracy w ramach zajęć dydaktycznych z uczniami dzięki aplikacjom OneNote oraz ClassNotebook. 
 • Tworzenie interaktywnych prezentacji w sieci dzięki aplikacji Sway, która oferując bogatą bibliotekę atrakcyjnych w formie szablonów, pozwala skupić się na merytorycznej stronie tworzonych treści, a nie na sposobie ich prezentacji.
 • Przygotowywanie i zarządzanie elektronicznymi ankietami i testami za pomocą aplikacji Microsoft Forms.
 • Tworzenie i uczestniczenie w zdalnych wideokonferencjach i konsultacjach wraz z dowolną liczbą innych uczestników dzięki aplikacji Skype dla firm.

W bieżącym roku szkolnym planujemy objąć pilotażem 10 szkół. W miarę możliwości oraz zainteresowania ofertą obejmiemy projektem kolejne szkoły.

Proponujemy następujące bezpłatne szkolenia:

Etap I

Realizację wdrożenia rozpocznie konferencja dla dyrektorów szkół oraz szkolnych administratorów mająca na celu zapoznanie z możliwościami wykorzystania usługi Office 365 Education w szkole. W konferencji udział wezmą również przedstawiciele firmy Microsoft. Następnie przygotowani zostaną szkolni administratorzy, dla których uruchomione będzie szkolenie „Wdrożenie usługi Office 365 Education w szkole”.

Etap II

Po pomyślnym procesie uruchomienia usługi dla szkoły zaprosimy nauczycieli do udziału w następującym cyklu szkoleniowym:

 • Moduł 1 – Wprowadzenie do usługi Office 365.
 • Moduł 2 – OneNote osobisty notes elektroniczny.
 • Moduł 3 – Class Notebook – notes zajęć.
 • Moduł 4 – Forms i PowerPoint MIX – tworzenie ankiet i testów.
 • Moduł 5 – Sway – tworzenie multimedialnych prezentacji online.
 • Moduł 6 – Teams – szkolna platforma współpracy.

UWAGA: Możliwość zapisu na niżej wymienione formy dostępna będzie po zebraniu zgłoszeń ze szkół i utworzeniu harmonogramu konkretnych edycji szkoleń (ok. 15 października 2017 r.).

Lp. Nazwa formy Rodzaj zajęć Liczba godzin Kod/ Szczegółowe informacje
1

Wdrożenie Microsoft Office 365 Education w szkole – prezentacja możliwości wykorzystania usługi w szkole. Konferencja dla dyrektorów i administratorów Zajęcia stacjonarne
– 2 godziny
KS14
2 Wdrożenie usługi Office 365 Education w szkole – warsztaty dla szkolnych administratorów usługi. Warsztat Zajęcia stacjonarne
– 4 godziny
Zajęcia e-learningowe
– 4 godziny
WS091
3 Wprowadzenie do usługi Office 365. Warsztat Zajęcia stacjonarne
– 4 godziny
WS092
4 OneNote - osobisty notes elektroniczny. Warsztat Zajęcia stacjonarne – 4 godziny WS093
5 Class Notebook – notes zajęć. Warsztat Zajęcia stacjonarne – 4 godziny WS094
6 Forms i PowerPoint MIX– tworzenie ankiet i testów. Warsztat Zajęcia stacjonarne – 4 godziny WS096
7 Sway – tworzenie multimedialnych prezentacji online. Warsztat Zajęcia stacjonarne – 4 godziny WS097
8 Teams – szkolna platforma współpracy. Warsztat Zajęcia stacjonarne – 4 godziny WS095

Uwaga: Nauczyciele przed udziałem w formach o kodach od WS093 do WS097 koniecznie powinni wziąć udział w szkoleniu o kodzie WS092.
Warunki przystąpienia szkoły do pilotażu:

 • Zgłoszenie szkoły do udziału w projekcie Świętokrzyskiej Akademii Młodych Informatyków 2017.
 • Wytypowanie i zgłoszenie informatyka, który będzie administratorem usługi w szkole oraz weźmie udział w warsztatach mających na celu pomoc w uruchomieniu usługi. Jednym z zadań administratora usługi będzie utworzenie kont dla nauczycieli uczestniczących w pilotażu oraz dla ich uczniów.
 • Wytypowanie i zgłoszenie od 3 do 5 nauczycieli różnych przedmiotów, którzy wezmą udział w cyklu szkoleń mających na celu przygotowanie do wykorzystania udostępnionych usług w swojej pracy edukacyjnej.

Ze względu na ograniczoną liczbę szkół mogących wziąć udział w pierwszej edycji pilotażu o przyjęciu szkoły decyduje kolejność zgłoszeń. Szkoły, które nie zostaną zakwalifikowane znajdą się na liście rezerwowej.

Harmonogram realizacji wdrożenia usługi Office 365 Education przedstawiony zostanie po zamknięciu listy szkół zakwalifikowanych do pilotażu.

Witryna Projektu

Na potrzeby projektu udostępniona została witryna pod adresem http://sami.scdn.pl. Zawartość witryny:

 • Bieżące informacje związane z realizacją projektu Świętokrzyska Akademia Młodych Informatyków.
 • Bieżące informacje na temat działań związanych z wdrażaniem nowej podstawy programowej informatyki.
 • Strony szkół uczestniczących w Projekcie zawierające informacje na temat ich działań związanych z programowaniem.
 • Bieżące informacje na temat przebiegu konkursu „Z Panem Scratchem za pan brat” oraz prace finalistów.

Udostępnienie platformy e-learningowej

W ramach projektu udostępniona jest platforma e-learningowa wspomagająca prowadzone warsztaty i kursy doskonalące oraz umożliwiająca wymianę doświadczeń między uczestnikami Projektu.

Organizacja konkursu dla uczniów szkół podstawowych „Z Panem Scratchem za pan brat”

W okresie styczeń – maj 2018 r. zorganizowana zostanie II edycja Konkursu programowania w języku Scratch dla uczniów szkół podstawowych. Konkurs będzie się składał z dwóch etapów oraz przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach.

Kategorie konkursu

Konkurs przeprowadzony zostanie w następujących kategoriach:
 • Kategoria I – uczniowie klas I–III,
 • Kategoria II – uczniowie klas IV–VII.

Etap I

Na tym etapie uczniowie indywidualnie przygotują projekty w języku Scratch. Praca nad projektem może odbywać się zarówno na zajęciach szkolnych, jak też w domu. Propozycje tematów projektów podane zostaną przez organizatorów w terminie do 25 stycznia 2018 r. Uczestnik Konkursu przekazuje swojemu nauczycielowi zajęć komputerowych plik ze swoją pracą w formie elektronicznej. Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Konkursową, która dokonuje oceny prac zgłoszonych przez uczniów oraz kwalifikuje najlepsze prace w każdej kategorii i przesyła je do Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.

Etap II (finał)

Uczestnikami finału zostaną uczniowie zakwalifikowani przez Wojewódzką Komisję Konkursową na podstawie oceny prac zgłoszonych w I etapie Konkursu. Z każdej kategorii wyłonionych zostanie maksymalnie 15 finalistów. Finał będzie polegał na publicznej prezentacji projektu przez jego autora w dniu i miejscu podanym przez organizatorów. Prezentacja projektów odbędzie się w dniu konferencji podsumowującej realizację projektu. Każdy uczestnik będzie miał do dyspozycji komputer, na którym zaprezentuje swój projekt. Wojewódzka Komisja Konkursowa oceni projekty pod kątem zaawansowania technicznego, samodzielności, oryginalności i jakości wykonania.

Na podstawie wyników II etapu Wojewódzka Komisja Konkursowa ustali zdobywców I, II i III miejsca oraz przyzna wyróżnienia w każdej kategorii. Laureatami Konkursu zostaną zdobywcy trzech pierwszych miejsc. Wszyscy finaliści otrzymają pamiątkowe dyplomy. W miarę możliwości i hojności sponsorów uczniowie otrzymają nagrody rzeczowe (informacje dotyczące nagród podane zostaną w styczniu 2018 r.).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie konkursu.

Organizacja konferencji podsumowującej realizację Projektu

Na zakończenie realizacji drugiej edycji projektu Świętokrzyska Akademia Młodych Informatyków planowana jest konferencja, w programie której znajdą się między innymi:

 • prezentacje projektów laureatów konkursu „Z Panem Scratchem za pan brat”,
 • prezentacje działań szkół uczestniczących w Projekcie,
 • bieżące informacje związane z wdrażaniem nowej podstawy programowej informatyki,
 • prezentacje firm oferujących pomoce i środki dydaktyczne wspomagające nauczanie programowania.

Sposób realizacji Projektu oraz warunki udziału szkoły w Projekcie

1.    Szkoła zgłasza chęć udziału w Projekcie poprzez wypełnienie Formularza nr 1 i przesłanie go na adres organizatorów (ŚCDN, 25-431 Kielce, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42) w terminie do 10 października 2017 r.

2.    Szkoła, która chce uczestniczyć w pilotażowym wdrożeniu usługi Office 365 Education dodatkowo wypełnia Formularz nr 2 (decyduje kolejność zgłoszeń).

3.    Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zobowiązuje się do:
 • Organizacji nieodpłatnych i płatnych form doskonalenia realizowanych w ramach Projektu dla nauczycieli ze szkół zgłoszonych do udziału w Projekcie.
 • Organizacji nieodpłatnych form doskonalenia adresowanych do dyrektorów i nauczycieli szkół uczestniczących w pilotażowym wdrożeniu usługi Office 365 Education.
 • Organizacji II edycji konkursu dla uczniów szkół podstawowych „Z Panem Scratchem za pan brat”.
 • Prowadzenia witryny internetowej umożliwiającej prezentację działań szkół uczestniczących w Projekcie, związanych z promocją nauki programowania od najmłodszych lat.
 • Udostępnienia platformy e-learningowej zawierającej materiały dydaktyczne wspomagające prowadzenie szkoleń oraz umożliwiającej wymianę doświadczeń między nauczycielami.
 • Organizacji konferencji podsumowującej realizację drugiej edycji Projektu.

4.    Szkoła zgłaszająca swój udział w Projekcie zobowiązuje się do:

 • Wyznaczenia nauczyciela – szkolnego koordynatora Projektu.
 • Udziału koordynatora Projektu w spotkaniu organizacyjnym.
 • Promocji nauki programowania poprzez różnorodne działania, a w szczególności poprzez zachęcanie uczniów do udziału w konkursach informatycznych i różnorodnych wydarzeniach, takich jak np. godzinakodowania.pl, codeweek.eu itp.
 • Prezentacji swoich działań związanych z promocją programowania na witrynie Projektu (utworzenie wizytówki szkoły, zamieszczanie bieżących informacji). Informacje o sposobie zamieszczania informacji na witrynie przekazane zostaną przez organizatorów koordynatorowi szkolnemu.
 • Organizacji zajęć lub konsultacji dla uczniów chcących wziąć udział w konkursie „Z Panem Scratchem za pan brat” (dotyczy szkół podstawowych).

5.    Nauczyciele ze szkoły, która zgłosi swój udział w Projekcie mają prawo do aktywnego udziału w bezpłatnych formach doskonalenia realizowanych w ramach Projektu. Oferta skierowana jest głównie do nauczycieli prowadzących zajęcia komputerowe, ale w warsztatach, kursach i konferencjach mogą uczestniczyć również nauczyciele innych przedmiotów.

6.    Udział w formach płatnych organizowanych w ramach Projektu nie jest obowiązkowy.

Harmonogram realizacji Projektu

Rejestracja szkół w Projekcie. 7.09– 10.10.2017 r.
Spotkanie organizacyjne dla szkolnych koordynatorów Projektu. 17.10.2017 r.
Warsztaty dla nauczycieli (dokładny harmonogram będzie przedstawiony na bieżąco po rejestracji szkół i uzależniony jest od liczby zgłoszonych nauczycieli). 23.10.2017 r.– 30.05.2018 r.

Konkurs dla uczniów „Z Panem Scratchem za pan brat”.

I etap:
16.01.2018 r. – 30.03.2018 r.
Ogłoszenie wyników: 30.04.2018 r.
Finał: 30.05.2018 r.
Posumowanie Projektu. 30.05.2018 r.

Koszt

Udział w projekcie jest bezpłatny za wyjątkiem płatnych kursów doskonalących.

Załączniki

Formularz nr 1 – Zgłoszenie szkoły do projektu ŚAMI.

Formularz nr 2 – Zgłoszenie szkoły do pilotażu wdrożenia usługi Office 365 Education.

Kontakt

Anna Trawka tel. 41 362-51-65
e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
button zapisz

wolka-logo


<<  Sierpień 2019  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

© Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Czytaj więcej.

Akceptuję ciasteczka na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information