logo_bip logo_rci_2 logo_et  w b fb
Nauczanie dwujęzyczne
Projekt „Nauczanie dwujęzyczne” 2017/2018
logoŚwiętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z Kuratorium Oświaty w Kielcach od roku szkolnego 2017/2018 realizuje projekt „Nauczanie dwujęzyczne” skierowany do dyrektorów szkół, nauczycieli i przedstawicieli organów prowadzących szkoły. Projekt jest kolejną propozycją dla świętokrzyskich szkół zorganizowaną w ramach regionalnej kampanii Dwujęzyczne Świętokrzyskie.
 

O projekcie

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach zapraszają dyrektorów szkół, nauczycieli i przedstawicieli organów prowadzących szkoły do udziału w projekcie „Nauczanie dwujęzyczne”. Głównym celem projektu jest przygotowanie szkół województwa świętokrzyskiego do tworzenia oddziałów dwujęzycznych w nowych uwarunkowaniach prawnych. Projekt będzie realizowany od listopada 2017 r. do czerwca 2018 r.

Organizatorzy
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Adresaci
Projekt jest adresowany do dyrektorów szkół, nauczycieli przedmiotów i nauczycieli języków obcych oraz przedstawicieli organów prowadzących szkoły.

O projekcie

Nauczanie dwujęzyczne zyskuje coraz większą rangę jako innowacyjne rozwiązanie w nauczaniu i uczeniu się języków obcych. Przynosi wymierne korzyści dla szkoły, zwiększając jej prestiż i konkurencyjność, przed uczniami otwiera lepsze perspektywy zawodowe i życiowe. Znaczenie znajomości języków obcych podkreśla również Unia Europejska, uznając zdolność komunikowania się w językach obcych za kompetencję kluczową niezbędną do funkcjonowania we współczesnym, wielojęzycznym świecie. Nauczanie języków obcych stało się ważnym elementem zmian w polskim systemie edukacji, wprowadzanych od roku szkolnego 2017/2018. Stworzono nowe możliwości kształcenia w zakresie nauczania dwujęzycznego dla szkół wszystkich typów.

Dostrzegając potrzebę rozwijania dwujęzyczności w szkołach województwa świętokrzyskiego, chcemy zaoferować dyrektorom szkół, nauczycielom oraz przedstawicielom organów prowadzących szkoły wsparcie w formie cyklu szkoleń w ramach projektu „Nauczanie dwujęzyczne”.

Dzięki udziałowi w Projekcie wszyscy zainteresowani tworzeniem oddziałów dwujęzycznych będą mieli okazję dowiedzieć się:

 • jak wygląda procedura tworzenia oddziałów dwujęzycznych, zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym;
 • jakim zapleczem kadrowym i dydaktycznym powinna dysponować szkoła z oddziałami dwujęzycznymi;
 • na czym polega praca nauczyciela w oddziałach dwujęzycznych;
 • jak funkcjonują szkoły realizujące nauczanie dwujęzyczne w Polsce.
Spodziewane efekty
 • Utworzenie oddziałów dwujęzycznych w niektórych szkołach podstawowych i/ lub ponadpodstawowych w województwie świętokrzyskim.

Okres realizacji Projektu
Projekt będzie realizowany od listopada 2017 r. do czerwca 2018 r.

Cele projektu

 1. Przygotowanie szkół województwa świętokrzyskiego do tworzenia oddziałów dwujęzycznych w nowych uwarunkowaniach prawnych.
 2. Promocja nauczania dwujęzycznego w województwie świętokrzyskim.

Działania przewidziane w Projekcie

1. Konferencja inaugurująca realizację Projektu poświęcona nauczaniu dwujęzycznemu. Podczas konferencji zostaną omówione formalnoprawne wymagania dotyczące tworzenia oddziałów dwujęzycznych.
2.  Seminarium i konsultacje dla dyrektorów oraz przedstawicieli JST mające na celu pomoc w procesie tworzenia oddziałów dwujęzycznych.
3.  Warsztaty metodyczne Szkolne Inkubatory Dwujęzyczności dla nauczycieli przygotowujące ich do wprowadzania elementów nauczania dwujęzycznego na swoich lekcjach.
4.  Wizyty studyjne w szkołach, w których prowadzone jest nauczanie dwujęzyczne.

Zapraszamy do współpracy!


1

Założenia projektu „Nauczanie dwujęzyczne”

Konferencja inauguracyjna

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli rozpoczęło realizację projektu „Nauczanie dwujęzyczne” 8 listopada 2017 r. od konferencji, na którą zaproszono dyrektorów szkół, nauczycieli oraz przedstawicieli organów prowadzących szkoły. Konferencję zorganizowano 8 listopada 2017 r. w auli Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UJK w Kielcach. Wszystkim uczestnikom konferencji dziękujemy za udział i okazane zainteresowanie.

Program konferencji

Godzina

Tematyka

11.30–12.00

12.00–12.20


Rejestracja uczestników konferencji.
Otwarcie konferencji przez organizatorów i zaproszonych gości.

12.20–12.35

"CLIL – założenia, korzyści, praktyka szkolna" – Izabela Jaros, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

12.35–12.45

Przedstawienie założeń projektu „Nauczanie dwujęzyczne" – Izabela Krzak-Borkowska, ŚCDN.

12.45–13.30

 


Procedura tworzenia oddziałów dwujęzycznych zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym – Barbara Skarżyńska, ŚCDN.

Kalkulacja kosztów związanych z funkcjonowaniem oddziałów dwujęzycznych – Krzysztof Stachera, Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Końskich.

Przeprowadzenie rekrutacji do oddziału dwujęzycznego – Beata Salata, dyrektor II LO w Końskich.

13.30–13.45

Przerwa kawowa.

13.45–14.15

Jak u nas wprowadzano nauczanie dwujęzyczne? Przykład dobrej praktyki w prowadzeniu oddziałów dwujęzycznych – Beata Scelina, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 140 w Warszawie.

14.15–14.45

Jak się przygotować do prowadzenia zajęć w oddziałach dwujęzycznych? Specyfika pracy nauczyciela w oddziałach dwujęzycznych – nauczyciele Szkoły Podstawowej w Stalowej Woli: Aneta Żukowicz, nauczycielka języka angielskiego, oraz Agata Czupkowska, nauczycielka chemii.

14.45–15.10

Sukcesy i wyzwania w mojej szkole – Robert Wójcik, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Skarżysku-Kamiennej.

15.10–15.30

Sesja pytań. Zakończenie konferencji.

Seminarium

Seminarium „Nauczanie dwujęzyczne w aspekcie prawnym i praktycznym”

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprosiło 16 kwietnia 2018 roku dyrektorów szkół i nauczycieli zainteresowanych wprowadzeniem nauczania dwujęzycznego w swoich szkołach na seminarium poświęcone omówieniu praktycznych rozwiązań tworzenia oddziałów dwujęzycznych w świetle aktualnych przepisów prawa oświatowego.

Organizatorami spotkania, zorganizowanego w ramach projektu „Nauczanie dwujęzyczne”, było Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Cele seminarium

 • Uporządkowanie wiedzy uczestników seminarium na temat podstaw prawnych oraz praktycznych rozwiązań dotyczących tworzenia oddziałów dwujęzycznych.
 • Rozwijanie współpracy na rzecz nauczania dwujęzycznego w województwie świętokrzyskim.

Program seminarium

Zagadnienia

1. Stan przygotowań szkół województwa świętokrzyskiego do uruchomienia oddziałów dwujęzycznych – próba diagnozy w oparciu o wymianę doświadczeń dyrektorów szkół, nauczycieli oraz przedstawicieli organów prowadzących na obecnym etapie prac.
2. Wyjaśnienie rozwiązań prawnych dotyczących nauczania dwujęzycznego w oparciu o analizę pytań nauczycieli, w następujących obszarach tematycznych:
a) zasady i kryteria rekrutacji do oddziału dwujęzycznego;
b) wybór przedmiotów do nauczania dwujęzycznego;
c) programy nauczania i materiały dydaktyczne wykorzystywane w oddziałach dwujęzycznych;
d) kwalifikacje nauczycieli uczących w oddziałach dwujęzycznych;
e) matura dwujęzyczna.
3. Nauczanie dwujęzyczne w przedszkolu, klasach I–III i IV–VI jako innowacja pedagogiczna.
Czym różni się innowacja pedagogiczna zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi działalności innowacyjnej szkoły od oddziału dwujęzycznego?
4. Podsumowanie dotychczasowych doświadczeń z realizacji szkoleń dla nauczycieli w zakresie nauczania dwujęzycznego. Oczekiwania szkół planujących uruchomienie oddziałów dwujęzycznych w zakresie wsparcia ze strony ŚCDN.

Prezentacja „Nauczanie dwujęzyczne w aspekcie prawnym i praktycznym”
Prezentacja „Nauczanie dwujęzyczne jako innowacja pedagogiczna”
Prezentacja „Podsumowanie dotychczasowych działań w ramach projektu”

Oferta

Pracownia Informacji Pedagogicznej i Języków Obcych ŚCDN zaprasza w roku szkolnym 2017/2018 na cykl szkoleń wspomagających nauczycieli w zakresie doskonalenia języka obcego.

Język angielski
Całoroczne kursy językowe – poziomy A1, A2, B1, B2

Kurs języka angielskiego na poziomie A1/A2 obejmuje 120 godzin stacjonarnych i zorientowany jest na odświeżenie i utrwalenie podstaw języka angielskiego, aby umożliwić swobodną komunikację na poziomie podstawowym. Kierownik kursu: Izabela Krzak-Borkowska, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Kurs języka angielskiego na poziomie A2+ obejmuje 120 godzin stacjonarnych i zorientowany jest na utrwalenie podstaw języka angielskiego oraz dynamiczne rozwijanie słownictwa i sprawności mówienia. Kierownik kursu: Sławomir Sobocki, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Kurs języka angielskiego na poziomie B1 obejmuje 120 godzin stacjonarnych i zorientowany jest na rozwijanie sprawności mówienia oraz zwiększanie zasobów słownictwa. Kierownik kursu: Izabela Krzak-Borkowska, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Kurs języka angielskiego na poziomie B2 obejmuje 120 godzin stacjonarnych i zorientowany jest na ułatwienie przygotowania do egzaminu na certyfikaty językowe. Kierownik kursu: Izabela Krzak-Borkowska, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Wszystkie kursy językowe w cenie 1000 zł.

Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli nauczania początkowego – obejmuje 270 godzin (100 godzin metodyki nauczania języka + 110 godzin doskonalenia języka + 60 godzin praktyki metodycznej) i adresowany jest do nauczycieli przedszkoli i klas I–III szkoły podstawowej, posiadających certyfikat językowy lub legitymujących się znajomością języka angielskiego na poziomie A2+/B1.

Kurs umożliwia uzyskanie kwalifikacji do nauczania języka angielskiego w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym w zakresie przygotowania metodycznego oraz obejmuje obszerny moduł doskonalący znajomość języka. Kierownik kursu: Sławomir Sobocki, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Cena kursu wynosi ok. 1400 zł.

Szczegółowe informacje: www.scdn.pl w zakładce Oferta.

Język niemiecki
ŚCDN jest Centrum Egzaminacyjnym Instytutu Goethego i daje możliwość uzyskania certyfikatu na poziomie B2. Więcej

2

Materiały szkoleniowe

 1. Tworzenie oddziałów dwujęzycznych od roku szkolnego 2017/2018 – krok po kroku. Prezentacja
 2. Tworzenie oddziałów dwujęzycznych od roku szkolnego 2017/2018. Poradnik dla dyrektorów  szkół, przedstawicieli samorządów lokalnych, nauczycieli przedmiotów i języków obcych
 3. Tworzenie i funkcjonowanie szkoły z nauczaniem dwujęzycznym w przepisach prawa oświatowego
 4. Jak u nas wprowadzano nauczanie dwujęzyczne? Przykład dobrej praktyki w prowadzeniu oddziałów dwujęzycznych – Beata Scelina, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 140 im. Kazimierza Jeżewskiego w Warszawie
 5. Zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe jako innowacja pedagogiczna w Szkole Podstawowej w Stalowej Woli
 6. Oliwa sprawiedliwa, czyli dlaczego oliwa na wierzch wypływa – lekcja chemii w Szkole Podstawowej w Stalowej Woli
 7. Klasa humanistyczna Dwujęzyczna w II LO im. Marii Curie-Skłodowskiej w Końskich – rekrutacja
 8. Matematyka poprzez angielski. Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe w Szkole Podstawowej nr 4 w Skarżysku-Kamiennej – Robert Wójcik, nauczyciel i dyrektor


 

© Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Czytaj więcej.

Akceptuję ciasteczka na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information