logo_bip logo_rci_2 logo_et  w b fb
Nauczanie dwujęzyczne
Nauczanie dwujęzyczne

logoŚwiętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z Kuratorium Oświaty w Kielcach realizuje od roku szkolnego 2016/2017 projekt „Nauczanie dwujęzyczne” skierowany do dyrektorów szkół, nauczycieli i przedstawicieli organów prowadzących szkoły. Projekt jest kolejną propozycją dla świętokrzyskich szkół zorganizowaną w ramach regionalnej kampanii Dwujęzyczne Świętokrzyskie.

I Edycja 2014/15

inkubator

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne do udziału w projekcie Szkolne Inkubatory Dwujęzyczności. Głównym zadaniem szkół, które zgłaszają się do udziału w projekcie jest przygotowanie i realizacja inicjatyw dwujęzycznych.

 

CELE PROJEKTU:

 • Wzrost umiejętności uczniów w zakresie praktycznego posługiwania się językiem obcym.
 • Podniesienie kompetencji metodycznych nauczycieli w zakresie nauczanie dwujęzycznego.
GRUPA DOCELOWA:
 • Szkoły podstawowe (klasy I–VI)
 • Gimnazja
 • Szkoły ponadgimnazjalne

DZIAŁANIA PROJEKTOWE
Realizacja projektu obejmuje następujące działania:

 1. Cykl szkoleń dla nauczycieli.

  Cykl szkoleń realizowanych w ramach projektu będzie obejmował m.in. następujące zagadnienia:
  • Zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe.
  • Platforma e-learningowa w nauczaniu dwujęzycznym.
  • eTwinning – czyli pomysł na międzynarodowy projekt edukacyjny.

 2. Wizyta studyjna w szkołach, które realizują nauczanie dwujęzyczne.

  W ramach prowadzonego pilotażu przewiduje się organizację jednodniowej wizyty studyjnej do szkół, w których prowadzone jest nauczanie dwujęzyczne. W wizycie studyjnej będą mogli uczestniczyć nauczyciele i dyrektorzy szkół zgłoszonych do projektu.

 3. Utworzenie platformy e-learningowej – Cyfrowe Laboratorium Dwujęzyczności

  Zadanie to obejmuje:
  • cyfrowe laboratorium dwujęzyczności dla uczniów i nauczycieli – dostęp do platformy e-learningowej;
  • sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli;
  • bazę materiałów metodycznych dla nauczycieli.

 4. Inicjatywy dwujęzyczne w szkołach

  Zadaniem szkół biorących udział w projekcie będzie przygotowanie inicjatywy dwujęzycznej w szkole. Będą to mogły być różnego rodzaju działania zaproponowane przez uczniów i nauczycieli. Ważne będzie to, aby we wszystkich zaproponowanych sytuacjach przyswajanie języka obcego odbywało się w naturalnym kontekście. Treści realizowane w ramach zajęć dotyczących przygotowania inicjatywy nie będą wynikały z opracowanych przez specjalistów programów nauczania języka obcego, lecz z aktualnego zapotrzebowania na konkretne słownictwo i konstrukcje językowe.

  Etapy opracowania inicjatywy dwujęzycznej
  etapy
 5. Projekt międzynarodowy opracowany w ramach Programu Erasmus+

  W ramach programu Erasmus+ opracowany zostanie projekt międzynarodowy dotyczący nauczania dwujęzycznego. W projekcie uczestniczyć będą szkoły zgłoszone do projektu pilotażowego Szkolne Inkubatory Dwujęzyczności. Zadanie obejmuje następujące działania:
  • Utworzenie konsorcjum partnerskiego ŚCDN ze szkołami zgłoszonymi do projektu SID.
  • Wspólne opracowanie koncepcji projektu i wniosku aplikacyjnego do programu Erasmus+.
  • Realizacja projektu międzynarodowego dotyczącego zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego.

Nabór
Otwarty – decyduje kolejność zgłoszeń.Szanowni Dyrektorzy i Nauczyciele szkół podstawowych z województwa świętokrzyskiego, z wielką przyjemnością informujemy, iż w poniedziałek 22 czerwca 2015 roku 17 szkół podstawowych z województwa świętokrzyskiego otrzymało certyfikaty Szkolnych Inkubatorów Dwujęzyczności.

Dyrektorom szkół oraz wszystkim Nauczycielom dziękujemy za ogromny wkład i zaangażowanie w realizację inicjatyw dwujęzycznych. Liczymy na dalszą współpracę i życzymy owocnego wdrażania rozwiązań dwujęzycznych w rodzimych placówkach.

Izabela Krzak-Borkowska

L.p.

Wyróżnione placówki

1.

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa im. Wilhelma Humbolta w Skarżysku-Kamiennej

2.

Szkoła Podstawowa im. gen. bryg. Antoniego Hedy – Szarego w Radoszycach

3.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. S. Konarskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim

4.

Zespół Szkół w Woli Jachowej

5.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sędziszowie

6.

I Społeczna Szkoła Podstawowa im. M. Reja w Kielcach

7.

Akademicka Szkoła Podstawowa

8.

ZSO nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach

9.

ZSP 4 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Skarżysku-Kamiennej

10.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Starej Słupi

11.

Publiczne Gimnazjum nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim

12.

Zespół Placówek Oświatowych w Krasocinie

13.

ZPO w Stykowie

14.

Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej

15.

Niepubliczne Przedszkole Planeta Dziecka

16.

Gimnazjum w Górnie

17.

SP im. J. Pawła w Skorzeszycach

 

Prezentacja Szkone Inkubatory Dwujęzyczności


II Edycja

inkubatorŚwiętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne do udziału w projekcie Szkolne Inkubatory Dwujęzyczności. Głównym zadaniem szkół, które zgłaszają się do udziału w projekcie jest przygotowanie i realizacja inicjatyw dwujęzycznych.

 

CELE PROJEKTU:

 • Wzrost umiejętności uczniów w zakresie praktycznego posługiwania się językiem obcym.
 • Podniesienie kompetencji metodycznych nauczycieli w zakresie nauczanie dwujęzycznego.

GRUPA DOCELOWA:

 • Szkoły podstawowe (klasy I–VI)
 • Gimnazja
 • Szkoły ponadgimnazjalne

DZIAŁANIA PROJEKTOWE
Realizacja projektu obejmuje następujące działania:

 1. Cykl szkoleń dla nauczycieli.

  Cykl szkoleń realizowanych w ramach projektu będzie obejmował m.in. następujące zagadnienia:
  • Zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe.
  • Platforma e-learningowa w nauczaniu dwujęzycznym.
  • eTwinning – czyli pomysł na międzynarodowy projekt edukacyjny.

 2. Wizyta studyjna w szkołach, które realizują nauczanie dwujęzyczne.

  W ramach prowadzonego pilotażu przewiduje się organizację jednodniowej wizyty studyjnej do szkół, w których prowadzone jest nauczanie dwujęzyczne. W wizycie studyjnej będą mogli uczestniczyć nauczyciele i dyrektorzy szkół zgłoszonych do projektu.

 3. Utworzenie platformy e-learningowej – Cyfrowe Laboratorium Dwujęzyczności

  Zadanie to obejmuje:
  • cyfrowe laboratorium dwujęzyczności dla uczniów i nauczycieli – dostęp do platformy e-learningowej;
  • sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli;
  • bazę materiałów metodycznych dla nauczycieli.

 4. Inicjatywy dwujęzyczne w szkołach

  Zadaniem szkół biorących udział w projekcie będzie przygotowanie inicjatywy dwujęzycznej w szkole. Będą to mogły być różnego rodzaju działania zaproponowane przez uczniów i nauczycieli. Ważne będzie to, aby we wszystkich zaproponowanych sytuacjach przyswajanie języka obcego odbywało się w naturalnym kontekście. Treści realizowane w ramach zajęć dotyczących przygotowania inicjatywy nie będą wynikały z opracowanych przez specjalistów programów nauczania języka obcego, lecz z aktualnego zapotrzebowania na konkretne słownictwo i konstrukcje językowe.

Prezentacja Szkone Inkubatory Dwujęzyczności

 

III Edycja 2016/2017

inkubatorŚwiętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne do udziału w projekcie Szkolne Inkubatory Dwujęzyczności. Głównym zadaniem szkół, które zgłaszają się do udziału w projekcie jest przygotowanie i realizacja inicjatyw dwujęzycznych.

 

CELE PROJEKTU:

 • Wzrost umiejętności uczniów w zakresie praktycznego posługiwania się językiem obcym.
 • Podniesienie kompetencji metodycznych nauczycieli w zakresie nauczanie dwujęzycznego.

GRUPA DOCELOWA:

Forma
Projekt Szkolne Inkubatory Dwujęzyczności – szkoły podstawowe (część I).

Organizator
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Pracownia Projektów Europejskich, Edukacji Zawodowej i Informatycznej.

Adresaci
Nauczyciele zatrudnieni w szkołach podstawowych na terenie województwa świętokrzyskiego.

Opis formy
Działania związane z udziałem w projekcie:

 1. Warsztaty przedmiotowo-metodyczne w zakresie nauczania języka angielskiego.
 2. Warsztaty metodyczne z zakresu nauczania dwujęzycznego CLIL.
 3. Warsztaty językowe dla nauczycieli wdrażających rozwiązania dwujęzyczne.
 4. Opracowywanie dwujęzycznych materiałów dydaktycznych.
 5. Metody pracy z uczniami o różnych kompetencjach językowych w obrębie jednego zespołu klasowego – zajęcia e-learningowe.

W ramach sieci współpracy i samokształcenia przewidziano trzy warsztaty stacjonarne oraz dwa warsztaty online.

Tematyka

 1. Podniesienie jakości edukacji w zakresie nauczania dwujęzycznego.
 2. Promowanie nauczania dwujęzycznego CLIL.
 3. Kształtowanie umiejętności korzystania z materiałów autentycznych pochodzących z różnych źródeł informacji w procesie nauczania.
 4. Wymiana doświadczeń w zakresie różnych „modeli" nauczania języka angielskiego w przedszkolach i szkołach.
 5. Skuteczne prowadzenie i administrowanie szkół dwujęzycznych w województwie świętokrzyskim.

Miejsce
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42.

Termin
17 listopada 2016 r. godz. 15.30.

Rejestracja / Zgłoszenia
Rejestracja na spotkanie odbywa się poprzez stronę internetową ŚCDN za pośrednictwem Systemu Obsługi Szkoleń. Kod formy: PS18.

Koszt: forma bezpłatna.

Kontakt
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Uwagi
Zajęcia będą miały charakter modułowy.

 „Nauczanie matematyki poprzez język angielski” – innowacja w Szkole Podstawowej nr 4 w Skarżysku-Kamiennej

Od pewnego czasu obserwujemy wzrost zainteresowania nauczaniem dwujęzycznym w szkołach podstawowych. W większych miastach Polski przejawiają je zarówno uczniowie, jak i rodzice. Dokładniej mówiąc, w Polsce w 2013 roku funkcjonowało jedynie 14 takich placówek: 3 w województwie mazowieckim, 2 w woj. dolnośląskim, kujawsko-pomorskim i lubelskim i po 1 w woj. małopolskim, opolskim podkarpackim, pomorskim i wielkopolskim. [Raport ORE 2015]. Wszelkie przejawy dwujęzyczności (CLIL) są ponadto promowane przez Radę Europy.

Czym jest dwujęzyczność? Polega ona na umiejętności posługiwania się wszystkimi sprawnościami w języku ojczystym i drugim oraz na częstym używaniu obydwu języków w różnych sytuacjach i z różnymi uczestnikami aktu komunikacji. [Ewa Lipińska: wspolnota-polska.org.pl]

Do roku 2014 województwo świętokrzyskie było „białą plamą” na mapie naszego kraju w dziedzinie nauczania bilingwalnego. Dopiero projekt zainicjowany przez ŚCDN pt. „Świętokrzyskie dwujęzyczne – Szkolne Inkubatory Dwujęzyczności” spowodował udział szkół publicznych w inicjatywie CLIL, czyli Zintegrowanego Kształcenia Przedmiotowo-Językowego. Szkoła Podstawowa nr 4 w Skarżysku-Kamiennej uczestniczyła w I i II edycji programu „Świętokrzyskie Dwujęzyczne”. W roku szkolnym 2015/16 działania te zostały zapisane jako „dobre praktyki” i figurują na liście Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty.

W roku szkolnym 2016/2017 na podstawie dwóch lat praktyki w próbie nauczania dwujęzycznego zespół dwóch nauczycieli (matematyk i anglista) zdecydował się na wdrożenie innowacji pt. „Matematyka poprzez język angielski” w klasie czwartej szkoły podstawowej. Nauczyciel języka angielskiego po konsultacji z nauczycielem matematyki przygotował jedno, ich zdaniem najprostsze, zadanie z podręcznika „Matematyka z kluczem 4”, wyd. Nowa Era. Poziom słownictwa języka angielskiego został dopasowany do poziomu nauczania języka angielskiego w klasie 4, np. zadania z matematyki w czasie przeszłym zamieniono na czas teraźniejszy, ponieważ w podręczniku j. angielskiego uczniowie poznają tylko czas present simple i present continuous. Dodatkowo w trakcie lekcji zostały wprowadzone elementy teatralne. W trakcie prezentacji zadań nauczyciel był przebrany za przedstawiciela zawodu, np. za mleczarza, gdy było omawiane zadanie z szacowania czy za szewca, gdy tematem były miary. Było to odwzorowanie lekcji, które były prowadzone w roku szkolnym 2015/16 i cieszyły się szczególnym zainteresowaniem uczniów. Biorąc pod uwagę istotę nauczania CLIL, tzn., że nie jest to dodatkowa lekcja języka angielskiego, tylko nauczanie przedmiotu (w tym przypadku matematyki) poprzez język obcy, oraz mając na uwadze plan nauczania matematyki, nauczyciele zdecydowali się na wykorzystanie Modelu C (nazwa według raportu o edukacji dwujęzycznej – CODN, 2008) - lekcje z ograniczonym użyciem języka angielskiego (przeplatanie języka polskiego i angielskiego, tzw. code-switching). W modelu używanie języka angielskiego w procesie nauczania i uczenia się zajęło do 40 % danej lekcji. W roku szkolnym 2016/17 przeprowadzono 15 lekcji CLIL w jednej klasie na jednym przedmiocie.

Cele ogólne:

 • uświadomienie znaczenia znajomości języków obcych w wielojęzycznej Europie,
 • zaangażowanie w proces dydaktyczny uczniów, rodziców, innych nauczycieli,
 • wykorzystanie wszelkich dostępnych metod, technik, materiałów i pomocy dydaktycznych w celu uatrakcyjnienia i wzbogacenia procesu dydaktycznego,
 • rozszerzenie możliwości poznawania j. angielskiego, tworzenie naturalnych kontekstów wykorzystania języka, zmotywowanie uczniów do własnych poszukiwań twórczych.
 • zwiększenie motywacji uczniów i zachęcanie do uczenia się zarówno języka, jak i elementów wykładanego tematu.
 • kształtowanie umiejętności zastosowania zdobywanej wiedzy w praktycznych sytuacjach językowych,
 • propagowanie lekcji CLIL wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.

Przeprowadzone lekcje CLIL:

 1. Tabliczka mnożenia – 16.09.2016 r.
 2. Rozwiązywanie zadań tekstowych – 06.10.2016 r.
 3. Zegary. Obliczenia zegarowe – 13.10.2016 r.
 4. Obliczenia z kalendarzem – 20.10.2016 r.
 5. Podzielność przez 3 i 9 – 28.10.2016 r.
 6. Jak zapisujemy liczby? – 16.11.2016 r.
 7. Szacowanie – ćwiczenia – 23.11.2016 r.
 8. Odejmowanie pisemne – 08.12.2016 r.
 9. Jak usprawnić mnożenie pisemne – 05.01.2017 r.
 10. Mierzenie – 27.01.2017 r.
 11. Wielokąty – 16.02.2017 r.
 12. Obwód wielokąta – 22.02.2017 r.
 13. Mapa i plan - 08.03. 2017 r.
 14. Ułamki zwykłe – powtórzenie – 27.04.2017 r.
 15. Ułamki dziesiętne – powtórzenie – 24.08.2017 r.

 

Forma
Projekt Szkolne Inkubatory Dwujęzyczności – gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne (część 1).

Organizator
Pracownia Projektów Europejskich, Edukacji Zawodowej i Informatycznej.

Adresaci
Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zainteresowani zintegrowanym kształceniem językowo-przedmiotowym.

Harmonogram szkoleń SID
30 listopada 2016 – Doświadczenia i zasoby

 • Prezentacje szkół, które wprowadziły nauczania dwujęzyczne.
 • Prezentacja zasobów, z których mogą korzystać nauczyciele.
 • Praktyczne wykorzystanie zasobów.

19 stycznia 2017 – Lekcja CLIL poza szkołą – lekcja w muzeum

 • Lekcja w muzeum.
 • Lekcja w muzeum – omówienie i dyskusja.
 • Planowanie własnej lekcji w lokalnej instytucji kultury.

30 marca 2017 – Lekcja CLIL poza szkołą – gra miejska

 • Udział w grze miejskiej.
 • Gry miejskie – omówienie i dyskusja.
 • Planowanie własnej gry.

25 maja 2017 – Podsumowanie

 • Prezentacja scenariuszy przeprowadzonych „Lekcji CLIL poza szkołą".
 • Podsumowanie.

Planowana wizyta studyjna w szkołach prowadzących nauczania dwujęzyczne – termin zostanie podany po uzgodnieniu.

Miejsce
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42.

Termin
30 listopada 2016 r. godz. 15.30–18.30.

Nabór otwarty.

Rejestracja odbywa się poprzez stronę internetową ŚCDN za pośrednictwem Systemu Obsługi Szkoleń. Kod formy: PS21.

Koszt
Forma bezpłatna.

Kontakt
Ewa Witczyńska ewa.witczynska@scdn.pl tel. 606 711 931
Aneta Bródka aneta.brodka@scdn.pl

 

 

DZIAŁANIA PROJEKTOWE
Realizacja projektu obejmuje następujące działania:

 1. Cykl szkoleń dla nauczycieli.

  Cykl szkoleń realizowanych w ramach projektu będzie obejmował m.in. następujące zagadnienia:
  • Zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe.
  • Platforma e-learningowa w nauczaniu dwujęzycznym.
  • eTwinning – czyli pomysł na międzynarodowy projekt edukacyjny.

 2. Wizyta studyjna w szkołach, które realizują nauczanie dwujęzyczne.

  W ramach prowadzonego pilotażu przewiduje się organizację jednodniowej wizyty studyjnej do szkół, w których prowadzone jest nauczanie dwujęzyczne. W wizycie studyjnej będą mogli uczestniczyć nauczyciele i dyrektorzy szkół zgłoszonych do projektu.

 3. Utworzenie platformy e-learningowej – Cyfrowe Laboratorium Dwujęzyczności

  Zadanie to obejmuje:
  • cyfrowe laboratorium dwujęzyczności dla uczniów i nauczycieli – dostęp do platformy e-learningowej;
  • sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli;
  • bazę materiałów metodycznych dla nauczycieli.

 4. Inicjatywy dwujęzyczne w szkołach

  Zadaniem szkół biorących udział w projekcie będzie przygotowanie inicjatywy dwujęzycznej w szkole. Będą to mogły być różnego rodzaju działania zaproponowane przez uczniów i nauczycieli. Ważne będzie to, aby we wszystkich zaproponowanych sytuacjach przyswajanie języka obcego odbywało się w naturalnym kontekście. Treści realizowane w ramach zajęć dotyczących przygotowania inicjatywy nie będą wynikały z opracowanych przez specjalistów programów nauczania języka obcego, lecz z aktualnego zapotrzebowania na konkretne słownictwo i konstrukcje językowe.
 SZKOŁY WDRAŻAJACE ROZWIĄZANIA DWUJĘZYCZNE W NASZYM WOJEWÓDZTWIE
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W SKARŻYSKU
W ramach projektu „Świętokrzyskie Dwujęzyczne - Szkolne Inkubatory Dwujęzyczności" organizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, w Szkole Podstawowej nr 4 w Skarżysku już drugi rok szkolny prowadzone są bilingwalne lekcje.
Celem działania jest: rozwój zdolności lingwistycznych, zastosowanie języka angielskiego jako narzędzia do zdobywania wiedzy, poznanie specjalistycznego słownictwa i umiejętności swobodnego posługiwania się nim, różnicowanie metod i form prowadzenia lekcji i wzmacnianie motywacji ucznia. Lekcje dwujęzyczne zostały poprowadzone w zespole składającym się z nauczycielki matematyki i nauczyciela języka angielskiego. Anglista po konsultacji z matematykiem przygotowywał jedno zadanie z podręcznika, które było wyjaśnione przez nauczyciela i rozwiązywane przez uczniów klasy 4 w języku angielskim.
 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNYCH IM. MIKOŁAJA REJA W KIELCACH
Nauczanie w oddziałach dwujęzycznych w naszym przedszkolu i szkole podstawowej prowadzone jest przy użyciu metody CLIL. W ciągu tygodnia dzieci uczestniczą w regularnych zajęciach z języka angielskiego, zajęciach koła języka angielskiego oraz zabawach z językiem angielskim. Jednakże również podczas zajęć zintegrowanych mają możliwość komunikacji, odbioru treści oraz korzystania z materiałów dydaktycznych w języku angielskim.
Nauczyciel systematycznie wzbogaca słownictwo swoich podopiecznych, które staje się narzędziem służącym do eksploracji nowych treści programowych, a zmiana języka komunikacji z polskiego na angielski nie sprawia dzieciom trudności. Ekspozycja dziecka na język odbywa się również podczas sytuacji dnia codziennego takich jak spożywanie posiłków czy wyjścia na spacer. Dzieci bardzo chętnie biorą udział we wszystkich aktywnościach prowadzonych przy użyciu języka angielskiego jak: zabawy ruchowe, gry dydaktyczne, śpiewanie piosenek, recytowanie krótkich rymowanek etc.
II LO IM. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W KOŃSKICH
Szkoła wprowadza elementy CLIL od siedmiu lat na różnych przedmiotach. Obecnie uczniowie uniwersyteckiej klasy językowej (dwa roczniki) uczą się geografii w języku niemieckim, kultury Wielkiej Brytanii i kultury Stanów Zjednoczonych po angielsku, ponadto języka biznesu po angielsku i niemiecku.
Pięcioro nauczycieli zajmuje się zintegrowanym kształceniem przedmiotowo-językowym. Korzystają oni z programu Erasmus +, aby doskonalić się w metodyce zajęć dwujęzycznych za granicą. Uczniowie doceniają tę formę nauki – poznają lepiej języki obce i mają większą motywację do nauki. Zainteresowanie dwujęzycznością rośnie, o czym świadczy tegoroczny nabór do klasy językowej.
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JOACHIMA CHREPTOWICZA W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JOACHIMA CHREPTOWICZA W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM wprowadziło nauczanie dwujęzyczne jako eksperyment pedagogiczny 1 września 2016 roku w klasie pierwszej o profilu humanistyczno-lingwistycznym. Projekt ten będzie realizowany przez cały etap edukacyjny (trzy lata). Uczniowie tej klasy uczą się języka angielskiego, języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie oraz kultury krajów anglojęzycznych według autorskich programów opracowanych wspólnie przez nauczycieli szkoły i pracowników naukowych Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Przedmiot „Kultura krajów angielskojęzycznych" prowadzony jest w języku angielskim, a elementy dwujęzyczności wprowadzane są na lekcjach historii powszechnej i wiedzy o społeczeństwie. Zajęcia prowadzone są w szkole i na Uniwersytecie z udziałem pracowników naukowych.

Konferencja 29.09.2016 - UCZ SIĘ I CZYTAJ W RÓŻNYCH JĘZYKACH - WYBRANE ASPEKTY CLIL:

 

© Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Czytaj więcej.

Akceptuję ciasteczka na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information