logo_bip logo_rci_2 logo_et  w b fb
Konkursy - Konkursy zakończone - Konkurs „Jestem i działam” – „Moja gmina i mój samorząd w XXI wieku”
Konkurs „Jestem i działam” – „Moja gmina i mój samorząd w XXI wieku”

JSTRok szkolny 2009/2010 to czas rocznic wielu ważnych wydarzeń z historii najnowszej, czas podsumowań i refleksji nad polską przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. Dlatego dziś,ciesząc się z naszych osiągnięć nie możemy zapomnieć o wydarzeniach, które nas do nich doprowadziły.

W 20 rocznicę pierwszych wyborów samorządowych pragniemy Państwa serdecznie zaprosić do udziału w Konkursie „Jestem i działam" - konkurs wiedzy o samorządzieterytorialnym. Temat przewodni tegorocznej III edycji konkursu to: „Moja gmina i mój samorząd w XXI wieku". 

Regulamin

JESTEM I DZIAŁAM”

- konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym

„Moja gmina i mój samorząd w XXI wieku"

Szanowni Nauczyciele,

Drodzy Uczniowie,

Rok szkolny 2009/2010 to czas rocznic wielu ważnych wydarzeń z historii najnowszej, czas podsumowań i refleksji nad polską przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. Dlatego dziś, ciesząc się z naszych osiągnięć, nie możemy zapomnieć o wydarzeniach, które nas do nich doprowadziły.

W 20 rocznicę pierwszych wyborów samorządowych pragniemy Państwa serdecznie zaprosić do udziału w Konkursie „Jestem i działam” - konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym. Temat przewodni tegorocznej, III edycji konkursu to:Moja gmina i mój samorząd w XXI wieku.

Aktywności i odpowiedzialności społecznej, a także odwagi w działaniu i podejmowaniu wszelkich inicjatyw lokalnych, młody człowiek po raz pierwszy uczy się w szkole – poprzez  zaangażowanie i czynny udział w życiu społeczności szkolnej.

Dlatego tak ważny jest ścisły związek szkoły z samorządem lokalnym oraz wzajemne wsparcie w działaniu na rzecz edukacji. To szkoła pierwsza skłania uczniów do zainteresowania się życiem społeczności lokalnej i rzeczywistego uczestnictwa w nim, zachęca do obywatelskiego działania – współpraca zaś z jednostkami samorządu terytorialnego edukację tę czyni bardziej autentyczną i skuteczną.

Patrząc w przyszłość, jest to działanie i proces niezwykle ważny gdyż, jak powiedziała Margot Wallström, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej: „Udział obywateli w procesie podejmowania decyzji jest niezbędny dla demokracji”.

 

REGULAMIN KONKURSU

„Jestem i działam” - konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym.

Temat przewodni III edycji konkursu:

„Moja gmina i mój samorząd w XXI wieku”.

ORGANIZATOR KONKURSU:

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 42.

PATRONAT HONOROWY NAD KONKURSEM SPRAWUJĄ:

 • Świętokrzyski Kurator Oświaty – pani Małgorzata Muzoł
 • Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – pan Adam Jarubas
 • Wojewoda Świętokrzyski – pani Bożentyna Pałka-Koruba
 • Prezydent Miasta Kielce – pan Wojciech Lubawski

CELE KONKURSU:

 • rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich:

- wzmacnianie przedsiębiorczych postaw wobec świata, planowanie i organizacja pracy,

-  inspirowanie uczniów do obywatelskiej aktywności i zainteresowania życiem publicznym,

 • doskonalenie umiejętności w zakresie ICT,
 • doskonalenie umiejętności komunikowania się w języku ojczystym oraz skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentowania własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi,
 • pogłębianie wśród młodych ludzi poczucia dumy z miejsca zamieszkania – skuteczna promocja Małej Ojczyzny.

UCZESTNICY – uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego. Konkurs obejmuje dwie kategorie wiekowe:

 1. Uczniowie gimnazjów.
 2. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Uczniowie przygotowują prace konkursowe w 3-osobowych grupach (z jednej szkoły do konkursu przystąpić może kilka grup zadaniowych, każda grupa wykonuje wszystkie wskazane poniżej zadania).

ETAP I

Zadania dla uczniów:

1. LIST do przedstawiciela jednostki samorządu terytorialnego (prezydenta, burmistrza, wójta, przewodniczącego Rady Gminy, radnego) w sprawie problemu publicznego wymagającego rozwiązania lub prośba o wsparcie pomysłu na inicjatywę lokalną (praca konkursowa – nie przekraczająca 5 stron A4 powinna być przesłana w dwóch formach: wydruk na papierze formatu A4, czcionka 12 Times New Roman, interlinia 1,5, margines 2,5 oraz w formie elektronicznej – CD).

2. Prezentacja multimedialna pt. „Moja gmina i mój samorząd w XXI wieku” – multimedialny folder promujący gminę, miejscowość, miasto (położenie, historia gminy, zabytki, oświata, przemysł, usługi, rolnictwo, prasa lokalna, instytucje kultury, obiekty sportowo-rekreacyjne, walory turystyczne, władze lokalne oraz wykorzystanie przez gminę funduszy unijnych – projekty, inwestycje i zmiany z tym związane).

3. Plakat promujący gminę (rozmiar A1, technika dowolna).

Prace uczniowskie (CD z prezentacją multimedialną i pracą pisemną oraz plakat) należy podpisać: „Jestem i działam” – III EDYCJA KONKURSU O SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM; nazwa i adres szkoły; adres e-mail szkoły; imiona i nazwiska autorów – klasa, poziom edukacyjny (gimnazjum/szkoła ponadgimnazjalna); imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela. Do pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych na nieodpłatne publikowanie pracy.

Grupy uczniowskie w poszczególnych kategoriach,  których prace konkursowe po  ocenie komisji (złożonej z przedstawicieli organizatorów i patronów) uzyskają najwyższą ilość punktów przechodzą do drugiego etapu.

ETAP II (koniec maja 2010)

Zadania dla uczniów:

1. „Moja gmina i mój samorząd w XXI wieku” – jak wypromować swoją gminę? publiczne wystąpienia grup zadaniowych – pomysł na skuteczną promocję i reklamę gminy przez uczniów (przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnych, plakatów, folderów itp.).

2. „Przed wyborami samorządowymi” – nasza kampania – zadaniem zespołów uczniowskich (sztabów wyborczych) będzie przeprowadzenie małej kampanii wyborczej (wypełnienie dokumentów i oświadczeń, prezentacja kandydata, zaprojektowanie plakatu – ulotki wyborczej, wymyślenie hasła oraz podanie głównych postulatów wyborczych).

TERMINARZ:

 • Do 12 lutego 2010 r. – pobranie deklaracji udziału/karty zgłoszenia dostępnej na stronie internetowej Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli www.wom.kielce.pl i odesłanie zgłoszenia faxem 41 362 48 99 lub pocztą elektroniczną: bernadeta@scdn.pl lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • Do 30 kwietnia 2010 r. – nadsyłanie prac konkursowych na adres: Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 25-431 Kielce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 42, pokój 13, z dopiskiem: „Jestem i działam” – III EDYCJA KONKURSU O SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM.
  • 25 maja 2010 r.  – II etap - finał Konkursu.

O miejscu i dokładnym terminie prezentacji i finału szkoły zostaną poinformowane przez organizatorów.

NAGRODY:

Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe fundowane przez organizatorów.

Informacji na temat Konkursu: „Jestem i działam” - konkurs wiedzy
o samorządzie terytorialnym. Edycja III: „Moja gmina i mój samorząd
w XXI wieku” udziela Bernadeta Mechelewska - ŚCDN tel. 41 362 45 48
w. 113 lub 600 903 495 oraz Maria Bednarska – ŚCDN tel. 41 362 45 48
w. 113 lub 608 65 77 09.

Wykaz szkółKONKURS

„Jestem i działam” – „Moja gmina i mój samorząd w XXI wieku”

Wykaz szkół, które zgłosiły akces do konkursu:

GIMNAZJA:

Lp.

Nazwa szkoły/placówki

Liczba grup

Liczba uczniów

1.

Publiczne Gimnazjum w Rudzie Malenieckiej

2

6

2.

Zespół Szkół w Działoszycach – Gimnazjum w Działoszycach

2

6

3.

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Seceminie

1

3

4.

Gimnazjum w Kunowie

1

3

5.

Zespół Szkół w Staszowie -

Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Staszowie

4

12

6.

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie – Gimnazjum

2

6

7.

Gimnazjum im. Ks. P. Ściegiennego w Bilczy

6

18

8.

Gimazjum nr 1 im. K. Wielkiego w Radoszycach

5

15

9.

Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Stopnicy

1

3

10.

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bodzechowie

4

12

11.

Gimnazjum Nr 2 w Ratajach Słupskich

1

3

12.

Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Starachowicach

1

3

13.

Publiczne Gimnazjum nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

2

6

14.

Zespół Szkół Publicznych Gimnazjum w Bałtowie

2

6

15.

Zespół Szkół w Lipniku

im. Józefa Mikułowskiego-Pomorskiego

1

3

16.

Gimnazjum w Woli Jachowej

3

9

17.

Zespół Szkół – Gimnazjum w Grzymałkowie

1

3

18.

ZPO im. Jana Pawła II Publiczne Gimnazjum w Bukowie

2

6

19.

Gimnazjum Nr 9 w Kielcach

2

6

20.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wolicy

5

15

21.

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach

1

3

22.

Gimnazjum im. mjr. Jana Piwnika "Ponurego" w Bodzentynie

2

6

23.

Gimnazjum w Sędziszowie

1

3

24.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 – Gimnazjum Nr 23

2

6

25.

Gimnazjum Nr 1 im. Kacpra Fodygi w Chęcinach

1

3

26.

Publiczne Gimnazjum im. Marszałka Piłsudskiego
w Iwaniskach

3

9

27.

Publiczne Gimnazjum im. Ziemi Dwikoskiej w Dwikozach

8

24

28.

Publiczne Gimnazjum nr 1
im. Bł. Ks. Bronisława Markiewicza w Nowej Słupi

6

18

29.

Zespół Placówek Oświatowych w Morawicy –

Gimnazjum w Morawicy

2

6

SZKOŁY  PONADGIMNAZJALNE:

Lp.

Nazwa szkoły/placówki

Liczba grup

Liczba uczestników

1.

III LO im. C. K. Norwida w Kielcach

1

3

2.

Zespól Szkól Nr 2 w Chęcinach

1

3

3.

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica – LO w Staszowie

1

3

4.

Liceum Ogólnokształcące Nr 1 im. Stanisława Staszica
w Ostrowcu Świętokrzyskim

10

30

5.

Liceum Ogólnokształcące Nr 4 im. C.K. Norwida
w Ostrowcu Świętokrzyskim

1

3

6.

VIII LO z Oddziałami Integracyjnymi
im. Henryka Sienkiewicza w Kielcach

1

3

7.

V LO im. ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach

1

3

8.

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie

4

12

9.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie

2

6

10.

II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza

w Skarżysku – Kamiennej

4

12

Wyniki konkursu

WYNIKI III EDYCJI KONKURSU WIEDZY O SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM
„JESTEM I DZIAŁAM” – „MOJA GMINA I MÓJ SAMORZĄD W XXI WIEKU”

25 maja 2010 r.

 

LOKATA

NAZWA SZKOŁY/PLACÓWKI
Szkoły gimnazjalne

SKŁAD GRUPY

I  MIEJSCE

Gimnazjum nr 3
im. Henryka Sienkiewicza w Starachowicach

 

 1. Iwoła Dominik
 2. Łącka Joanna
 3. Pawłowski Wojciech

II  MIEJSCE

Publiczne Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Bodzechowie

 1. Gajowik Bartosz
 2. Połetek Karolina
 3. Wójs Grzegorz

Gimnazjum w Kunowie

 1. Małowska Dominika
 2. Wąsik Dorota
 3. Zięba Paweł

III  MIEJSCE

Publiczne Gimnazjum nr 1
im. Bł. Ks. Bronisława Markiewicza
w Nowej Słupi

 1. Nowińska  Roksana 
 2. Paluch Izabela 
 3. Rusiecka Magdalena

IV  MIEJSCE

Zespół Placówek Oświatowych w Morawicy
-Gimnazjum w Morawicy

 1. Malicka Aleksandra 
 2. Latosińska Katarzyna 
 3. Zawadzka Monika

 

LOKATA

NAZWA SZKOŁY/PLACÓWKI
Szkoły ponadgimnazjalne

SKŁAD GRUPY

I  MIEJSCE

II Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza
|w Skarżysku – Kamiennej

 1. Janakowski Marcin
 2. Okła Radosław
 3. Pawlak Łukasz

II Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza
w Skarżysku – Kamiennej

 1. Naulewicz Marta
 2. Pielewska Natalia
 3. Wosztyl Kinga

II  MIEJSCE

V LO im. ks. Piotra Ściegiennego
w Kielcach

 1. Dzianok Patrycja
 2. Frąk Jowita
 3. Pura Katarzyna

III  MIEJSCE

 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 1 w Jędrzejowie
im. Ks. Stanisława Konarskiego

 1. Bernaś Grzegorz
 2. Król Marcin
 3. Mysiakowski Gracjan

VIII LO z Oddziałami Integracyjnymi
im. Henryka Sienkiewicza w Kielcach

 1. Brelski Maciej
 2. Kowalczyk Stanisław
 3. Kabała Zofia

 
button zapisz

wolka-logo


<<  Lipiec 2019  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

© Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Czytaj więcej.

Akceptuję ciasteczka na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information