logo_bip logo_rci_2 logo_et  w b fb

 


Świętokrzyskie Centrum
Doskonalenia Nauczycieli

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42
25-431 Kielce

tel. (41) 362-45-48

Oferta
Oferta
Ciągle się jeszcze uczę.
Michał Anioł 
 

JW zdjecieSzanowni Państwo!

Mam przyjemność polecić Państwu nową ofertę szkoleniową, przygotowaną przez nauczycieli konsultantów Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli na rok szkolny 2018/2019, wynikającą z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa, priorytetów edukacyjnych i celów statutowych Centrum oraz z przeprowadzonej przez nas diagnozy potrzeb i oczekiwań środowiska oświatowego.

Jako wojewódzka placówka doskonalenia nauczycieli za główny cel naszej oferty uznajemy profesjonalne wsparcie Państwa w efektywnej realizacji nowych zadań i obowiązków związanych z kolejnymi zmianami w systemie oświaty. Od 1 września 2018 roku wiele zmian dotyczyć będzie przebiegu kariery zawodowej nauczycieli. Zmieniają się zasady dokonywania oceny pracy nauczycieli i wydłuża ich ścieżka awansu zawodowego. Od nowego roku szkolnego będzie obowiązywał przepis Karty Nauczyciela (art. 6 ust. 3a), obligujący nauczycieli do doskonalenia zawodowego zgodnie z potrzebami szkoły.

Tematyka naszej oferty szkoleniowej w pełnym zakresie uwzględnia zmiany dotyczące różnych obszarów działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych realizowanych przez szkoły i nauczycieli, jak również nowych obowiązków i zadań kadry kierowniczej szkół i placówek. Nową propozycją doskonalenia dla dyrektorów szkół i placówek jest cykl konferencji regionalnych, pod wspólną nazwą Agora Dyrektora, poświęconych wdrażanym zmianom w oświacie, w szczególności w zakresie prawa oświatowego.

Kluczowym elementem wprowadzanych zmian w systemie edukacji jest kadra nauczycielska. Od jej kompetencji i motywacji zależy przygotowanie uczniów do wciąż zmieniających się wyzwań współczesności.Koncepcja edukacji zawarta w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego szczególny nacisk kładzie na kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych, które przygotują ich do dorosłego życia i wyposażą w gotowość do uczenia się przez całe życie.

Potrzeby kompetencyjne nie są stałe, muszą być rozwijane w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby. Dlatego współczesny nauczyciel potrzebuje wsparcia merytorycznego i metodycznego w zakresie tworzenia odpowiednich sytuacji edukacyjnych sprzyjających rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów oraz sposobów wdrażania nowatorskich metod kształcenia w szkołach.

Szybki rozwój metod nauczania i uczenia się, jaki nastąpił w ostatnich latach, stał się bodźcem do nowego spojrzenia na rozwój kluczowych kompetencji osób w każdym wieku, w ciągu całego ich życia. Najnowsze Zalecenie Rady Europy w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie z 17 stycznia 2018 r. wprowadza zmiany w ich opisie, które mają sprzyjać lepszemu przygotowaniu osób uczących się do życia w coraz bardziejzróżnicowanym, mobilnym, cyfrowym i globalnym społeczeństwie.

Refleksji na temat nowego spojrzenia na rozwój kompetencji kluczowych i jego wpływu na pracę szkoły zostało poświęcone seminarium „Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie”, na które zapraszamy dyrektorów i nauczycieli.

Jak w każdym roku, nasza oferta, oprócz tematów szkoleń uznanych przez Państwa w poprzednich latach za ważne, zawiera wiele nowych propozycji, powiązanych tematycznie z kierunkami polityki oświatowej państwa oraz aktualnymi kierunkami rozwoju zawodowego nauczycieli. Warto wymienić niektóre z nich:

 • projekt Akademia Obywatelska 1918 – poświęconyobchodom 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, realizowany w oparciu o założenia wychowania patriotycznego oraz obywatelskiego;
 • cykl warsztatów 3 x Z po nowemu, czyli Zaciekawić, Zrealizować, Zastosować – oferta dla kadry kierowniczej i nauczycieli poświęcona planowaniu i realizacji ciekawych i skutecznych lekcji, opartych na najnowszej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej i nowatorskich metodach i formach pracy z uczniami;
 • warsztaty Kreatywne lekcje. Nauka przez doświadczenie i eksperyment, których głównym celem jestwsparcie nauczycieli w rozwijaniu potencjału twórczego uczniów z wykorzystaniem możliwości eksperymentowania na wystawie Energetycznego Centrum Nauki;
 • cykl warsztatów Mój uczeń wybiera szkołę ponadpodstawową – technikum lub branżową, których celem jest wsparcie nauczycieli w zachęcaniu uczniów do planowania swojej ścieżki edukacyjno-zawodowej z uwzględnieniem nowej struktury szkolnictwa ponadpodstawowego;
 • Świętokrzyska Sieć Współpracy Doradców Edukacyjno-Zawodowych, której celem jest dzielenie się wiedzą i umiejętnościami, wzbogacanie warsztatu pracy doradcy o nowe narzędzia diagnostyczne, nabywanie nowych umiejętności oraz propagowanie doradztwa we własnym środowisku;
 • projekt Świętokrzyska Akademia Młodych Informatyków związany z wdrożeniem nowej podstawy programowej informatyki ukierunkowanej na naukę programowania od najmłodszych lat;
 • studia podyplomowe Akademia Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się dla dyrektorów, wicedyrektorów, przewodniczących zespołów przedmiotowych i kierowników świetlic, których celem jest poprawa jakości uczenia się i nauczania skoncentrowanego na rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów w świętokrzyskich szkołach i przedszkolach.

Zachęcam Państwa do udziału w szkoleniach poświęconych trzem priorytetowym obszarom tematycznym naszej placówki:

 • KULTURA UCZENIA (SIĘ) – działania ukierunkowane na organizację efektywnego procesu uczenia się uczniów ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych metod i form pracy z uczniami.
 • DORADZTWO METODYCZNE – działania związane z organizowaniem spotkań o charakterze metodycznym dla nauczycieli różnych typów szkół i placówek oświatowych, w tym lekcji otwartych, sieci współpracy i samokształcenia oraz konsultacji.
 • POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA – działania związane z przygotowaniem nauczycieli do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych w aspekcie teoretycznym i praktycznym.

Szczególnej uwadze polecam:

 • Kongres Edukacji Przyszłości – dwudniowa konferencja edukacyjna, realizowana we współpracy z Kuratorium Oświaty w Kielcach i Targami Kielce S.A, która przebiegać będzie pod hasłem „Kreatywnie i Innowacyjnie w Edukacji”. Uczestnicy konferencji pochylą się nad zagadnieniami lifelong learningu, kreatywnym prowadzeniu lekcji oraz personalizacji procesu kształcenia;
 • projekt Szkoła Pozytywnych Myśli – wzmocnienie szkół, nauczycieli, a docelowo uczniów, w zakresie radzenia sobie z zagrożeniami zdrowia psychicznego oraz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego;
 • kurs doskonalący Trener, moderator, doradca – przygotowanie do prowadzenia działań rozwojowych nauczycieli – dla doradców metodycznych, osób zainteresowanych pełnieniem tej funkcji, liderów Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.

Już we wrześniu br. zapraszamy na realizowane przez ŚCDN szkolenia w ramach Wojewódzkich Zadań Edukacyjnych Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty o następującej tematyce:

 • Egzamin ósmoklasisty – podstawy prawne, procedury i standardy.
 • Tworzenie testów i ćwiczeń interaktywnych za pomocą nowoczesnych narzędzi ICT.
 • Wykorzystanie mediacji i negocjacji w rozwiązywaniu konfliktów w szkole.
 • Konkursy przedmiotowe – regulamin, procedury.
Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramów szkoleń i zapisów.

Dziękując za dotychczasową współpracę, zapraszam Państwa do Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i korzystania z naszej oferty. W nowym roku szkolnym 2018/2019 życzę, aby zaproponowane przez nas szkolenia stały się twórczym impulsem do podejmowania działań służących poprawie jakości procesów edukacyjnych w Państwa szkołach.

 

Z wyrazami szacunku

Jacek Wołowiec
Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum
Doskonalenia Nauczycieli


 

Cała oferta dostępna jest na stronie ŚCDN.

 1. Zasady realizacji form doskonalenia i udzielania konsultacji
 2. Organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek
button zapisz

wolka-logo


<<  Czerwiec 2019  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
       1  2
  3  4  5  6  7  8  9
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Wydarzenia

No current events.

© Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Czytaj więcej.

Akceptuję ciasteczka na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information