logo_bip logo_rci_2 logo_et  w b fb
Projekty międzynarodowe - Projekty zakończone - Projekt: „NIKE – Nauczyciel, innowator, kreator, edukator".
Projekt: „NIKE – Nauczyciel, innowator, kreator, edukator".
nikeŚwiętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zrealizowało w ramach programu: Europejski Fundusz Społeczny – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty, w działaniu: Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych projekt pt. „NIKE – Nauczyciel, innowator, kreator, edukator". Partnerami ŚCDN w projekcie byli: Uniwersytet w Chichester (Wielka Brytania) oraz Instytut Kształcenia Zawodowego w Atenach (Grecja).

 logo1

Opis

Celem projektu jest:

 • Wymiana doświadczeń między nauczycielami/nauczycielkami z Polski oraz Wielkiej Brytanii i Grecji w zakresie podejmowania działań ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem kooperatywności, komunikatywności i kreatywności.
 • Doskonalenie własnego warsztatu pracy konsultantów/konsultantek w kontekście identyfikowania potrzeb i szans rozwojowych szkoły możliwych do zaspokojenia we współpracy ze środowiskiem lokalnym i instytucjami działającymi na rzecz edukacji.
 • Rozwijanie praktycznych umiejętności planowania długoterminowej współpracy międzyinstytucjonalnej oraz budowanie sieci współpracy ukierunkowanych na podejmowanie partnerskich inicjatyw na rzecz środowiska edukacyjnego.
 • Doskonalenie umiejętności językowych w zakresie posługiwania się językiem angielskim, szczególnie w zakresie słownictwa branżowego oraz edukacyjnego.

W ramach projektu odbędą się dwie wizyty studyjne: do Wielkiej Brytanii i Grecji.

Chcielibyśmy podczas wizyt poruszyć następujące tematy:

 • Czy istnieje oferta/program na poziomie partnerskich regionów / krajów dotycząca kształtowania kompetencji społecznych wśród nauczycieli/nauczycielek i uczniów/uczennic? Wymiana doświadczeń między polskimi a angielskimi i greckimi nauczycielami/nauczycielkami edukatorami/edukatorkami.
 • Poznanie sposobów, w jaki kompetencje społeczne są diagnozowane, monitorowane, realizowane wśród nauczycieli/nauczycielek, osób pracujących z nauczycielami/nauczycielkami w Wielkiej Brytanii i Grecji?
 • W jaki sposób realizacja kompetencji społecznych przekłada się na pracę z uczniami/uczennicami, jak wzmacnia ich, przygotowuje do tego, aby byli aktywnymi obywatelami/obywatelkami?
 • W jaki sposób buduje się efektywną współpracę szkoły z rodzicami i instytucjami kultury w środowisku lokalnym?

Wymiana informacji, dyskusja, uczenie się od siebie nawzajem to ważne elementy wizyt, jak i całego projektu.

Efektem mobilności i realizacji projektu będzie:

 • Przygotowanie poradnika „Vademecum kompetencji społecznych".

 • Stworzenie sieci współpracy dotyczącej przykładów dobrych praktyk w kontekście współpracy szkoły, rodziców, środowiska lokalnego i instytucji działających na rzecz edukacji ze szczególnym uwzględnieniem instytucji kultury w oparciu o doświadczenia własne i partnerów.

 • Wykorzystanie doświadczeń partnera w tworzonej przez konsultantów i konsultantki ŚCDN ofercie szkoleń dla dyrektorów i nauczycieli różnych przedmiotów z zakresu kształtowania kompetencji społecznych.


Zdjęcia

Zdjęcia z wizyty studyjnej w GrecjiZdjęcia z wizyty studyjnej w Wielkiej Brytanii


logo2

 

© Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Czytaj więcej.

Akceptuję ciasteczka na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information