logo_bip logo_rci_2 logo_et  w b fb
Archiwum - Polecamy
Archiwum

Pokaż zdarzenia

Polecamy - Archiwum

Polecamy
Przepraszamy, opis nie jest dostępny
„Nasz Elementarz"
logo elementarzUprzejmie informujemy, że na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej (http://www.naszelementarz.men.gov.pl/) znajduje się aplikacja pt. „Nasz Elementarz", w której obok informacji na temat nowego podręcznika dla uczniów klas pierwszych, prezentowane są treści dotyczące zmian w systemie oświaty związanych z wdrażaniem przepisów dotyczących bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych. Można tam także znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat „Naszego Elementarza" oraz programów nauczania, podręczników i materiałów edukacyjnych. 

 

Materiały informacyjne dla dyrektorów szkół, nauczycieli i organów prowadzących:

Podręczniki i materiały edukacyjne - zmiany od roku szkolnego 2014/2015;

Harmonogram wprowadzania bezpłatnego dostępu do podręczników -Szkoła Podstawowa;

Harmonogram wprowadzania bezpłatnego dostępu do podręczników -Gimnazjum.
02.09.2007 - 31.10.2014 czytaj więcej...

Polska Akcja humanitarna ogłasza rekrutację szkół do programu „Szkoła Globalna działa lokalnie”

pahPolska Akcja humanitarna ogłasza rekrutację szkół do programu
Szkoła Globalna działa lokalnie

 

szkola_globalnaPolska Akcja Humanitarna zaprasza gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne do udziału w prekursorskim, międzynarodowym programie „Szkoła Globalna działa lokalnie”, realizowanym we współpracy z czterema organizacjami z Austrii, Czech, Słowacji i Malty. Do 2012 roku w programie weźmie udział kilkaset szkół z tych krajów.

Karta zgłoszenia

Ogłoszenie wersja elektroniczna


Czym jest program?
Program „Szkoła Globalna działa lokalnie” z zakresu edukacji globalnej łączy edukację obywatelską ze współkształtowaniem lepszego, bardziej sprawiedliwego świata dla wszystkich ludzi, w tym mieszkańców krajów Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej. Młodzi ludzie uczą się w szkole o zagadnieniach współczesnego świata i współzależnościach między krajami bogatymi i krajami mniej rozwiniętymi. Dwa podstawowe zagadnienia programu to wspieranie Sprawiedliwego Handlu i powstrzymywanie zmian klimatycznych. Poprzez te tematy młodzież dowiaduje się jaki ma wpływ na życie ludzi w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej i co oni, ich szkoła i społeczność lokalną mogą wspólnie zrobić, aby zmniejszyć ubóstwo na świecie. Dzięki temu uczniowie zdobywają umiejętności potrzebne w dobie globalizacji. Program przygotowuje szkoły do przeprowadzenia akcji na rzecz mieszkańców Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej we współpracy ze społecznością lokalną – lokalnymi instytucjami, firmami i organizacjami.

Naszą ofertę kierujemy do nauczycieli i nauczycielek, którzy chcą stosować innowacyjne metody nauczania  w realizacji swojego programu przedmiotowego.

 

Jakie są korzyści z udziału w programie dla szkół? Program stworzyliśmy dlatego, że chcemy wspierać ludzi w uboższych krajach Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej. Polska Akcja Humanitarna wie, że działając na rzecz Sprawiedliwego Handlu i zrównoważonego rozwoju, możemy zapewnić lepsze życie obecnym i przyszłym pokoleniom – w Polsce i na całym świecie. W te dążenia mogą Państwo się włączyć .

Program przygotowany jest jednak w ten sposób, by zapewnić także konkretne korzyści nauczycielom i młodzieży z polskich szkół uczestniczących w programie:

 • bezpłatne atrakcyjne materiały edukacyjne i wysokiej jakości szkolenia oferowane w ramach programu pomagają nauczycielom i nauczycielkom realizować nową podstawę programową, (która w o wiele większym stopniu uwzględnia tematykę globalną) i w ten sposób lepiej przygotować uczniów do egzaminu na zakończenie szkoły ;
 • dzięki atrakcyjnym materiałom (w tym audio-wizualnym) nauczyciele i nauczycielki motywują młodzież do dalszej nauki;
 • młodzież porządkuje i pogłębia wiedzę o tematyce globalnej znanej z mediów i codziennego życia – dzięki temu lepiej rozumie, jak naprawdę działa świat w dobie postępującej globalizacji i uczy się jak dokonywać trafnych wyborów życiowych;
 • młodzież ma możliwość kontaktów z rówieśnikami z innych krajów Europy i uczestnictwa w europejskiej kampanii społecznej w 2011 roku;
 • poprzez zdobycie rzetelnej wiedzy i możliwość wykorzystanie jej w praktyce młodzi ludzie  zdobywają poczucie sprawczości – przekonują się, że ich działania mają znaczenie i mogą prowadzić do konkretnych, pozytywnych zmian w najbliższym otoczeniu i na świecie.
 • samodzielne przygotowanie i przeprowadzenie akcji daje młodym ludziom i ich rodzicom dumę z osiągnięć i zwiększa ich poczucie wartości.

 

Jak PAH wspiera szkoły w realizacji programu? Przede wszystkim szkolimy przedstawicielki i przedstawicieli kadry pedagogicznej z zagadnień globalnych, m.in. Sprawiedliwego Handlu i zmian klimatycznych. Przekazujemy szkołom atrakcyjne materiały i metody nauczania o tematyce globalnej, jak również  praktyczne wskazówki dotyczące przygotowaniu i przeprowadzeniu akcji. Wspieramy szkoły w nawiązaniu i umacnianiu współpracy ze społecznością lokalną oraz oferujemy bezpłatne materiały promocyjne do wykorzystania podczas akcji (ulotki, plakaty, naklejki, filmy).

Podczas realizacji programu utrzymujemy bliski kontakt ze szkołami  i wspieramy je doświadczeniem i kontakami Polskiej Akcji Humanitarnej w kontaktach ze społecznością lokalną, lokalnymi władzami i mediami Kadra pedagogiczna i młodzież szkolna ma możliwość uczestnictwa w międzynarodowym konkursie, warsztatach i ważnej, ogólnoeuropejskiej akcji na jesieni 2011 r.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.szkolaglobalna.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń  mija 16 czerwca 2010 r. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania, korespondencję proszę kierować na adres koordynatorki programu: anna.kucinska@pah.org.pl

UEProgram współfinansowany przez Komisję Europejską. Wyrażone poglądy i opinie są wyłącznie poglądami Polskiej Akcji Humanitarnej i w żadnym wypadku nie odzwierciedlają oficjalnegostanowiska Unii Europejskiej.

08.06.2010 - 17.06.2010 czytaj więcej...

Międzynarodowa konferencja naukowa na temat: „Transformacja systemowa w edukacji geograficznej".

ROZAWI1

Instytut Geografii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

Zakład Dydaktyki Geografii i Krajoznawstwa Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego

Katedra Geologii i Geoekologii Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im A.I. Herzena w Sankt Petersburgu

Polskie Towarzystwo Geograficzne oddział Kielce

zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej na temat:
TRANSFORMACJA SYSTEMOWA W EDUKACJI GEOGRAFICZNEJ

Obie_polkule_oczyszczone1_male

25.06.2010 - 20.11.2010 czytaj więcej...

School Agreement - sposób na oszczędności.

Sposób na oszczędności związane z zakupem legalnego oprogramowania firmy Microsoft!


logo_school_m

Szanowni Państwo, przedstawiamy nową i atrakcyjną ofertę na oprogramowanie firmy Microsoft ( MS Windows i MS Office) dla szkół województwa świętokrzyskiego. Proponowane rozwiązanie może okazać się oszczędnym sposobem na zarządzanie oprogramowaniem w Państwa szkole lub placówce. Umowa School Agreement jest umową subskrypcyjną, to znaczy, że przystępując do programu nabywa się prawo do korzystania z oprogramowania w dowolnej wersji na określonych warunkach, niejako wynajmuje prawa licencyjne do produktu na czas trwania umowy.

07.07.2010 - 08.07.2011 czytaj więcej...

Ruszył nabór wniosków w ramach Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Edukacji w 2010 r.
Zarząd Województwa zadecydował o przyznaniu 5 milionów złotych wsparcia w formie pomocy rzeczowej w ramach II edycji „Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Edukacji w 2010 roku”. Wnioski można składać do 31 sierpnia.

Głównym celem Programu jest tworzenie w regionie świętokrzyskim warunków równych szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, bez względu na miejsce ich zamieszkania i pobierania nauki szkolnej. Szczególny nacisk położony jest na: nabycie i rozwój u uczniów umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii, w tym z komputera i Internetu, doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym oraz kształcenie umiejętności rozwijania i wykorzystywania myślenia matematycznego.  
Również nauczyciele będą mogli doskonalić swój warsztat w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi dydaktycznych.

Beneficjentami Programu mogą być szkoły publiczne i szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych kształcące dzieci i młodzież w systemie dziennym oraz specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze z obszaru objętego Programem prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego lub inne osoby prawne.

Aby ubiegać się o przyznanie dofinansowania należy wypełnić wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami. Można je składać w zaklejonej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Świętokrzyski Program Wspierania Rozwoju Edukacji w 2010 r.” w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (25-502 Kielce Al. IX Wieków Kielc 3, bud. C2, I p., pokój nr 147) w godz. od 7.30 – 15.30 lub przesłać pocztą na ww. adres.
Termin składania wniosków upływa z dniem 31 sierpnia  2010 r.
Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego.
Szczegółowych informacji udziela Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Oddział Edukacji i Nauki
ul. Paderewskiego 34a
tel. (041) 341-69-07, 341-69-09, fax (041) 344-36-11
e-mail: mariusz.olszewski@sejmik.kielce.pl oraz jolanta.sikora@sejmik.kielce.pl

Czytaj więcej

07.07.2010 - 31.08.2010 czytaj więcej...

Cykliczne wykłady prowadzone przez pracowników Instytutu Historii

UJK

Zapraszamy na cykliczne wykłady prowadzone przez pracowników Instytutu Historii
(wszystkie wykłady odbywają się o godz. 16.00 w sali nr 2 - II piętro, ul. Żeromskiego 5)

Wykłady zaplanowane przez Instytut Historii w roku akademickim 2010/2011 (semestr zimowy)

Prof. Wiesław Caban

Instytut Historii UJK

Zsyłki Polaków na Syberię w XIX i XX wieku

23.09.2010

Dr Jerzy Gapys

Instytut Historii

Życie codzienne we dworach na Kielecczyźnie w latach 1939-1945

6.10.2010

Dr Szymon Orzechowski

Instytut Historii

Region świętokrzyski w pradziejach i wczesnym średniowieczu - od neandertalskich łowców do średniowiecznych czcicieli ognia

20.10.2010

Dr Jacek Pielas

Instytut Historii

Szlachcianka w rodzinie i społeczeństwie w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku

3.11.2010

Dr hab. prof. UJK Jerzy Szczepański

Instytut Historii

Czy wojna polsko-rosyjska 1831 roku był nieunikmiona ?

17.11.2010

Dr Jacek Legieć

Instytut Historii

Służba Polaków w armii rosyjskiej w XIX wieku

1.12.2010

Dr Anna Jabłońska

Instytut Historii

Hildegarda z Bingen

15.12.2010

Tematyka wykładów dostępna jest na stronie internetowej Instytut Historii

Czytaj więcej

07.07.2010 - 15.12.2010 czytaj więcej...

Polsko-Szwedzka konferencja szkoleniowa dla nauczycieli “Jak uczyć o Holokauście”

 

tdr-logo

Wszystkich nauczycieli zainteresowanych edukacją na temat Holokaustu zapraszamy do udziału w polsko – szwedzkiej konferencji „Jak uczyć o Holokauście”, która odbędzie się 2-3 września 2010r. w Bodzentynie. Organizatorami szkolenia są: Szwedzki Komitet Przeciwko Antysemityzmowi (SKPA) oraz Towarzystwo Dawida Rubinowicza (TDR).

08.07.2010 - 03.09.2010 czytaj więcej...

Nowa kolekcja DVD dla szkolnych pracowni SBS
sbs_r2
Firma Microsoft opracowała nową wersję Kolekcji DVD dla placówek edukacyjnych, dostarczaną w ramach projektu realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Nowa (zaktualizowana) kolekcja zawiera oprogramowanie Windows SBS 2003 R2 oraz pełną wersją instalacyjną Windows 7.

Koszt otrzymania zestawu to 20 zł brutto. Placówki zainteresowane zakupem Kolekcji proszone są o wypełnienie (odpowiedniego dla danego województwa) formularza znajdującego się na stronie www.licencjedlaszkol.pl . Wypełniony i podpisany formularz prosimy przesłać (w formie skanu bądź na podany numer faksu) do operatora umowy School Agreement, właściwego dla danego województwa.

DVD Kolekcja to zestaw płyt instalacyjnych zawierających oprogramowanie firmy Microsoft dostarczane do szkół w ramach centralnych dostaw laboratoriów komputerowych, realizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Kolekcje zawierały specjalnie dla szkół opracowaną wersję instalacyjną oprogramowania serwera oraz stacji roboczych.

Nowa wersja DVD Kolekcji ułatwia aktualizację oprogramowania w szkolnych pracowniach komputerowych dostarczanych w ramach projektów MEN. Dzięki aktualizacji oprogramowania w sposób znaczący może wydłużyć się możliwość efektywnego korzystania z dostarczonego sprzętu przez uczniów i nauczycieli, przy zachowaniu wysokiej jakości procesu dydaktycznego.

DVD Kolekcja zawiera 4 płyty DVD na których znajduje się:

1 płyta:
SBS 2003 R2 + Exchange - wersja instalacyjna

2 płyta:
- ISA Server 2004 (zawartość ISA Server 2004 + SQL 2005) - wersja instalacyjna
- Aplikacje Klienckie (część 1)
- Windows XP Pro (płyta bootowalna)

3 płyta:
komponenty Deploymentowe II zawartość:
- Aplikacje Klienckie (część 2)
- Deployment Share
- Windows 7 Business (płyta bootowalna)

4 płyta:
Aplikacje Klienckie 3 zawartość:
- Aplikacje Klienckie (część 3)
- uaktualnienia: WSUSa, SQLa, Exchange

Z oprogramowania zawartego na nośnikach Kolekcji mogą korzystać szkoły, które wcześniej wykupiły licencje.
03.08.2010 - 31.10.2010 czytaj więcej...

Metody eTwinning dla szkół podstawowych

Moduł edukacyjny adresowany jest do nauczycieli szkół podstawowych i będzie zajmował się różnymi metodami realizacji projektów z młodszymi uczniami.

Od 1 września można zgłaszać się do uczestnictwa w module edukacyjnym Metody eTwinning dla szkół podstawowych.

Zgłoszenia przyjmowane są na zasadzie „Kto pierwszy, ten lepszy”.

Czas trwania modułu:  8 września – 21 września.

Osoba prowadząca: Miriam Schembri, Europejski Zespół Nauczycieli eTwinningu.

Zajęcia będą się odbywać w języku angielskim.

Ten moduł edukacyjny adresowany jest do nauczycieli szkół podstawowych i będzie zajmował się różnymi metodami realizacji projektów z młodszymi uczniami. Podczas interaktywnego modułu jego uczestnicy zostaną poproszeni o utworzenie zespołów z innymi nauczycielami szkół podstawowych, by następnie wspólnie pracować i planować. Zostaną omówione pomysły na projekty oraz metody wykorzystywane podczas ich realizacji z uwzględnieniem specyfiki pracy z młodszymi uczniami. Maksymalna liczba uczestników: 120.

Aby wziąć udział w modułach edukacyjnych, należy zalogować się na swój Pulpit (Desktop) http://desktop.etwinning.net/ Na jego stronie głównej, przez kilka dni, w okresie zapisów, widoczne jest czarno-białe ogłoszenie o module, umieszczone na całą szerokość strony pomiędzy zakładkami a zdjęciem. Pod tym ogłoszeniem znajduje się link "Apply/Aplikuj", za pomocą którego zgłasza się chęć uczestnictwa w kursie.

 

02.09.2010 - 08.09.2010 czytaj więcej...

IX Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury
RTKW dniach 24–26 września 2010 r. odbędzie się na Ziemi Świętokrzyskiej IX Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury pod patronatem honorowym Adama Jarubasa, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Organizatorzy Kongresu:
 • Województwo Świętokrzyskie;
 • Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne;
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. W. Gombrowicza w Kielcach przy współpracy z Radą Krajową Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP.

Współorganizatorzy:

 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach;
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach;
 • Starostwa Powiatowe w  Kielcach, Jędrzejowie, Pińczowie i Zawierciu;
 • Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku;
 • Urzędy Gmin w Strawczynie, Masłowie, Nowej Słupi, Zagnańsku;
 • Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga w Kielcach;
 • Zespół Szkół im. St. Staszica w Staszowie.

Patronat medialny: TV Regionalna w Kielcach, „Echo Dnia”, Radio Kielce, „Goniec Świętokrzyski”, „ŚWIĘTOKRZYSKIE. Środowisko – Dziedzictwo Kulturowe – Edukacja Regionalna”.

Uroczyste otwarcie IX Kongresu odbędzie się w dniu 24 września o godz. 1700 w Kieleckim Centrum Kultury.

Oprócz obrad plenarnych w Kieleckim Centrum Kultury oraz Wojewódzkim Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach, w dniu 25 września w godz. 900–1500 uczestnicy Kongresu będą obradować w dziesięciu zespołach problemowych w Kielcach, Chrobrzu, klasztorze na Świętym Krzyżu, Chmielniku, Jędrzejowie, Oblęgorku, Ciekotach i Górze Zborów (woj. śląskie).


24.09.2010 czytaj więcej...

Konferencja: „Komunikacja międzykulturowa – Języki integrują!”

Konferencja odbędzie się 27 września 2010 roku w Auli Uniwersytetu Warszawskiego (w dawnej Bibliotece UW, Krakowskie Przedmieście 26/28). Obowiązuje rejestracja on-line (w wyjątkowych przypadkach uczestnictwo można zgłaszać telefonicznie – 22 463 12 63).

Wykłady przygotowano zgodnie z hasłami przewodnimi tegorocznego Europejskiego Dnia Języków: wielojęzyczność, międzykulturowość i różnorodność językowa. Spotkanie uświetni prestiżowe grono prelegentów, którzy dyskutować będą o wpływie języków na kształtowanie wielokulturowego społeczeństwa w Europie i poza nią.

Zobacz szczegółowy program i zarejestruj się:
http://edj.waw.pl/pl/konferencja/program

27.09.2010 czytaj więcej...

IV Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie".

safeinetrnet-logo2Konferencja odbędzie się 28 i 29 września 2010 r. w hotelu Novotel Warszawa Airport, przy  ul. 1 Sierpnia 1. Organizatorem tego wydarzenia jest Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzą Fundacja Dzieci Niczyje (FDN) oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK).

28.09.2010 - 29.09.2010 czytaj więcej...

Gra giełdowa i kurs o inwestowaniu dla uczniów: „Rekiny przedsiębiorczości”

1

Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego
Informacja prasowa, 8 września 2010 r.

RUSZAJĄ „REKINY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”
– REJESTRACJA UCZNIÓW DO GRY GIEŁDOWEJ I KURSU O INWESTOWANIU

Tylko do 1 października będą przyjmowane zgłoszenia do kolejnej - dziewiątej już edycji Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej (SIGG) i kursu e-learningowego poświęconego finansom i giełdzie.

Swoich sił w inwestowaniu na warszawskim parkiecie mogą spróbować wszyscy uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy prześlą formularz zgłoszeniowy. Otrzymają też dostęp do internetowego kursu, który bezboleśnie pozwala przyswoić podstawy wiedzy o finansach.  Najlepsi szkolni inwestorzy spotkają się w kwietniu na uroczystym rozdaniu nagród podczas Gali na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

„Rekiny Przedsiębiorczości” to największy w Polsce projekt edukacyjny umożliwiający zdobycie przez młodzież  wiedzy o finansach i giełdzie. Składa się ze Szkolnej Internetowej  Gry Giełdowej oraz kursu e-learningowego. Co roku w tej atrakcyjnej formie nauki przez zabawę uczestniczy niemal 20 tys. uczniów i nauczycieli.  Projekt „Rekiny Przedsiębiorczości” jest realizowany przez Fundację Edukacji Rynku Kapitałowego, przy współfinansowaniu Europejskiego Funduszu Społecznego i pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej biorą udział 3-4 osobowe zespoły uczniów zgłaszane przez nauczyciela. Z chwilą rejestracji otrzymają dostęp do notowań giełdowych i 100 tys. wirtualnych złotych, które mogą zainwestować w akcje spółek z WIG20 i mWIG40 oraz w lokaty bankowe. Zwycięża zespół, który osiągnie najwyższą stopę zwrotu z inwestycji.

Kurs  e-learningowy pełni funkcję przewodnika po giełdzie.  Poprzez fora dyskusyjne i czaty umożliwia dyskusję z rówieśnikami, dzielenie się pasją oraz konsultacje z ekspertami.  Projekt Rekiny przedsiębiorczości jest innowacyjną formą edukacji, dzięki której uczniowie poprzez grę oraz metodę prób i błędów zdobywają  pierwsze doświadczenia z zakresu inwestowania i zarabiania pieniędzy. Mogą poczuć prawdziwe emocje, a nic bardziej nie uczy niż własne doświadczenia, porażki i zwycięstwa.

Co roku zespoły, które uzyskały najwyższą stopę zwrotu ze swoich wirtualnych inwestycji, a także finaliści kończącej kurs e-learningowy klasówki on-line,  otrzymują cenne nagrody rzeczowe i wyjeżdżają na wycieczkę edukacyjną na jedną z europejskich giełd.

Laureaci Rekinów przedsiębiorczości są także wyróżniani dyplomami i zaproszeniem na uroczystą galę na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.


Ważne terminy:

Rejestracja: 1 września - 1 października 2010

Gra podstawowa: 15 października 2010 - 14 stycznia 2011

Dogrywka na kontraktach terminowych: 1 - 31 marca 2011

Kurs e-learningowy: 15 października 2010 - 31 marca 2011


Termin rejestracji upływa 1 października 2010r.

Zespoły, które zarejestrują się wcześniej mają możliwość „gry na sucho” –  poćwiczenia przed rozpoczęciem punktowanej Gry podstawowej.

Dodatkowe informacje:

Katarzyna Matynia, tel. (22) 627 09 40,
e-mail: katarzyna.matynia@ferk.pl
e-mail: hanna.jasek@ferk.pl
Więcej  na stronie: www.ferk.pl

Pełne zasady Gry, regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej: https://sigg.gpw.com.pl

2 3  4    5   6

 

01.10.2010 czytaj więcej...

Skierowanie do pracy za granicą

Szanowni Państwo,

Zespół Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą na podstawie upoważnienia Ministra Edukacji Narodowej informuje Państwa o możliwości podjęcia pracy dydaktycznej za granicą mającej na celu wspomaganie nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych poza granicami Polski oraz dzieci pracowników migrujących.

O skierowanie do pracy za granicą mogą ubiegać się nauczyciele posiadający:

 1.  kwalifikacje wymagane w Polsce do zajmowania stanowiska nauczyciela danego przedmiotu (nauczyciele poloniści, nauczania wczesnoszkolnego, historycy, fizycy),
 2. znajomość języka danego kraju lub jednego z następujących języków: rosyjskiego, angielskiego, francuskiego i niemieckiego, w przypadku gdy jest on powszechnie stosowany w kraju, o skierowanie do którego nauczyciel się ubiega,
 3. co najmniej dobrą ocenę pracy uzyskaną w okresie 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku o skierowanie do pracy za granicą,
 4. stan zdrowia umożliwiający podjęcie pracy w charakterze nauczyciela w określonym kraju.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy w roku szkolnym 2011/2012 prosimy o nadsyłanie dokumentów do dnia 15 grudnia 2010 r. na adres:
Zespół Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą ul. Rolna 175 02-729 Warszawa (Z dopiskiem: Zespół ds. Polonii) następujących dokumentów:

 • listu motywacyjnego,
 • CV wraz ze zdjęciem,
 • kserokopii dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska nauczyciela danego przedmiotu,
 • kserokopii opinii i rekomendacji,
 • kserokopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy w charakterze nauczyciela w określonym kraju wystawionego nie wcześniej niż miesiąc przed jego złożeniem.

Kandydaci spełniający formalne warunki będą zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w Zespole ds. Polonii przy Zespole Szkół w Warszawie. W czasie rozmowy będzie sprawdzana w szczególności znajomość języka obcego powszechnie stosowanego w kraju, o skierowanie do którego nauczyciel się ubiega.

Podczas rozmowy powinni przedstawić następujące dokumenty:

 1. dowód osobisty + paszport,
 2. dyplom ukończenia studiów,
 3. świadectwa ukończenia form doskonalenia zawodowego,
 4. akt nadania stopnia awansu zawodowego,
 5. opinie z miejsca pracy rekomendujące kandydata do pracy za granicą,
 6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w charakterze nauczyciela w określonym kraju wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed jego złożeniem.

Uwaga! Nauczyciele emeryci zobowiązani są dostarczyć zaświadczenie o stażu pedagogicznym ze szkoły, z której przeszli na emeryturę.
Osoby wstępnie zakwalifikowane biorą udział w bezpłatnym Kursie przygotowującym do pracy dydaktycznej w środowiskach Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą organizowanym w terminie ustalonym przez Zespół ds. Polonii. Decyzję o zakwalifikowaniu do pracy za granicą podejmuje Komisja Kwalifikacyjna ds. kierowania nauczycieli do pracy dydaktycznej za granicą.

Zakwalifikowani nauczyciele zawierają z Zespołem Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą, jako jednostką kierującą, tzw. umowę o skierowanie do pracy za granicą. Umowa jest zawierana na rok szkolny. Praca nauczycieli rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego.

Podstawą prawną kierowania nauczycieli jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 września 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 164, poz. 1306).
Zgodnie z § 1 ust. 2 oraz § 4 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ww. rozporządzenia Zespół Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą kieruje nauczyciela do zagranicznego pracodawcy, który zatrudnia go według przepisów obowiązujących w danym państwie.

Staż pracy za granicą jest wliczany do stażu pracy i do okresów składkowych w ubezpieczeniach społecznych pod warunkiem, że nauczyciel z otrzymywanego z Zespołu Szkół ryczałtu pokrywa m.in. koszt składek ZUS oraz składki na Fundusz Pracy.

Wicej informacji: http://www.spzg.pl/
20.10.2010 - 30.07.2011 czytaj więcej...

„Chopin – multimedialne wydawnictwo edukacyjne”

chopinNarodowe Centrum Kultury we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej w ramach programu „Fryderyk Chopin 2010 – Promesa” przygotowało publikację „Chopin – multimedialne wydawnictwo edukacyjne”. Jest to projekt edukacyjny przeznaczony dla wszystkich szkół w Polsce, na wszystkich poziomach: podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.

Głównym założeniem projektu było stworzenie wyboru scenariuszy do wykorzystania na wielu przedmiotach szkolnych (Chopin na lekcjach języka polskiego, biologii, plastyki czy matematyki), a także zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach szkolnych oraz poprzez dodatkową aktywność uczniów i nauczycieli. Wydawnictwo zostało wzbogacone o różnorodne materiały pomocnicze – ponad siedem godzin nagrań muzyki Chopina, miniatury filmowe oraz ikonografię.

20.10.2010 - 20.10.2011 czytaj więcej...

Seminarium dla nauczycieli przedsiębiorczości i ekonomii

Fundacji Edukacji Rynku Kapitałowego zaprasza na XI seminarium dla nauczycieli przedsiębiorczości i ekonomii, które odbędzie się 21.10.2010 r. Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy jest dostępny na www.ferk.pl.

21.10.2010 czytaj więcej...

Konferencja: „Wybieram eFizykę".

Konferencja dla nauczycieli fizyki szkół ponadgimnazjalnych: Wybieram eFizykę – program blended learningowy podnoszący kluczowe kompetencje uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie fizyki.

Stowarzyszenie „Edukacja dla Przedsiębiorczości" z Krakowa,

Wydawnictwo ZamKor P. Sagnowski i Wspólnicy sp. j. z Krakowa

zapraszają nauczycieli fizyki w szkołach ponadgimnazjalnych do udziału w konferencji:

Wybieram eFizykę – program blended learningowy podnoszący kluczowe kompetencje uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie fizyki.


Konferencja odbędzie się w dniu 22 października 2010 r.

w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli  w Kielcach, w godz. 15.00-17.15.

Więcej o projekcie: http://efizyka.eu/o-projekcie.html

22.10.2010 czytaj więcej...

Konferencja: "Nowoczesne technologie w oświacie".

dyr_szkoly

Nowoczesne technologie w oświacie

Czasopismo „Dyrektor Szkoły – miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej”, wydawany przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska już po raz drugi organizuje w ramach Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły zjazd „Nowoczesne technologie w oświacie”. Spotkanie odbędzie się w dniach 26-27 października w Warszawie. Do udziału zapraszamy przedstawicieli kadry kierowniczej oświaty, nauczycieli i  reprezentantów  władz samorządowych odpowiedzialnych za oświatę w regionach.

Pierwszego dnia wystąpienia zostały zaplanowane z myślą o przedstawicielach samorządów lokalnych, uczelni oraz instytucji rządowych i pozarządowych. Dotyczyć one będą przede wszystkim spraw bliskich władzom, takich jak wpływ nowych technologii na rynki lokalne, programy unijne
w zakresie finansowania nowych technologii,  także przegląd i podsumowanie już istniejących projektów oraz ocena ich oddziaływania na funkcjonowanie regionów. Dodatkowo wszyscy uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z  najczęściej poruszanymi zagadnieniami, dotyczącymi m.in. wspierania przez Państwo aktywności samorządów.

Dzień drugi przeznaczony został dla dyrektorów szkół oraz osób zajmujących się zarządzaniem placówkami oświatowymi. Uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w warsztatach dotyczących nowoczesnych technik kształcenia z wykorzystaniem platform e-learningowych, prowadzenia szkoły
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Dla zainteresowanych przygotowano także warsztat dydaktyczny, aby pokazać jak przekazać wiedzę uczniom w sposób przyjazny i nowoczesny, wykorzystując przy tym nowinki technologiczne.

Zjazd będzie doskonałym miejscem do wymiany doświadczeń i poglądów na temat nowoczesnych technologii. Uzyskane informacje pomogą sprawnie wprowadzić nowoczesne systemy technologiczne do procesu zarządzania i edukacji w szkołach.

Wydarzenie organizowane jest w ramach Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły, której celem jest doskonalenie umiejętności zawodowych dyrektorów.

Bliższe informacje na www.DyrektorSzkoly.pl/technologie2010 lub pod nr telefonu (22) 535 83 18
26.10.2010 czytaj więcej...

Droga do nauczania drugiego przedmiotu. Studia podyplomowe dla nauczycieli.

WSEiA

Wyższa Szkola Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach realizuje projekt edukacyjny pod nazwą Droga do nauczania drugiego przedmiotu. Studia podyplomowe dla nauczycieli z województwa świętokrzyskiego. Jego celem jest podniesienie kwalifikacji nauczycieli, poprzez umożliwienie zdobycia uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.

Projekt polega na zorganizowaniu studiów podyplomowych z zakresu dwóch przedmiotów: informatyka z elementami dydaktyki oraz edukacja dla bezpieczeństwa (termin rozpoczęcia - październik 2010 r.,  zakończenia - styczeń 2012 r.). Finansowany jest częściowo ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki (dofinansowanie wynosi 85%, pozostałe 15% kosztów studiów powinno być pokryte przez jednostki samorządu terytorialnego, którym podlegają szkoły zgłaszające uczestników).

 Szczegółowe informacje na temat oferowanych kierunków studiów oraz zasad uczestnictwa w Projekcie dostępne są na stronie internetowej pod adresem www.nauczyciele.wseip.edu.pl, pod numerami telefonów –  41 366 93 94, 366 93 93 oraz w Kancelarii Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, ul. Jagiellońska 109A.

UE2UE1

 

 

01.11.2010 czytaj więcej...

Szkolenie: „Pomoce do matematyki na uczniowskie stoliki”

Szkolenie pt. „Pomoce do matematyki na uczniowskie stoliki" dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i matematyki - w ramach „Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Edukacji w 2010 roku" w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej.

Uczestnicy szkolenia będą  mieli możliwość zapoznania sie z jakościowymi efektami nauczania matematyki z perspektywy innej niż perspektywa szkoły.  Przedstawione zostaną przykłady barier poznawczych, najczęściej występujących w nauczaniu matematyki, często niedostrzeganych przez matematyków oraz sposoby ich identyfikowania i pokonywania.  Przykłady będą zilustrowane w formie interaktywnej. Podczas części warsztatowej szkolenia uczestnicy będą mieli okazję zapoznać sie z metodologią wykorzystania na lekcjach matematyki pomocy dydaktycznych z serii „Pomoce do matematyki na uczniowskie stoliki”, przeznaczonych do indywidualnej pracy ucznia. Pomoce zostaną dostarczone do Państwa szkoły w ramach „Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Edukacji w 2010r.”

 Wszyscy uczestnicy otrzymają „Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu”.

Przewidywany czas szkolenia – 5 godzin lekcyjnych

Catering – przerwa kawowa + obiad

Wypełnione i podpisane formularze zgłoszeniowe proszę wysyłać w terminie do 22.10.2010r. na numer faksu organizatora szkolenia +48 22 571 21 60 wew. 200 lub na adres: anna.tomczak@epsa.edu.pl

O dokładnym terminie szkolenia, harmonogramie i przydziale do konkretnej grupy poinformujemy Państwa drogą mailową.

Osoby kontaktowe ze strony firmy organizującej szkolenie –

Edukacja Polska S.A.(www.epsa.edu.pl) :

Anna Tomczak – tel. 603 499 889

anna.tomczak@epsa.edu.pl

Witold Szwajkowski  - tel. 604 756 891

witold.szwajkowski@epsa.edu.pl

 

 

05.11.2010 czytaj więcej...

Strona 1 z 15

© Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Czytaj więcej.

Akceptuję ciasteczka na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information