logo_bip logo_rci_2 logo_et  w b fb
Aktualności - Kurs doskonalący „Doradca metodyczny, trener, moderator”

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Zdarzenie 

Tytuł:
Kurs doskonalący „Doradca metodyczny, trener, moderator”
Kiedy:
30.09.2019
Kategoria:
Aktualności

Opis

Przygotowanie uczestników do efektywnego prowadzenia działań rozwojowych na rzecz nauczycieli i szkół. Wzbogacenie warsztatu pracy uczestników. Zdobycie aktualnej wiedzy i nowych umiejętności w zakresie andragogiki.


Forma
Projekt

Organizator
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Pracownia Doskonalenia Kadry Kierowniczej i Doradztwa Metodycznego oraz Pracownia Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Edukacji Zawodowej.

Adresaci
Nauczyciele szkół i placówek województwa świętokrzyskiego, doradcy metodyczni, kandydaci na doradców metodycznych, nauczyciele liderzy WDN.

Opis formy
Cel i tematyka: Na kurs doskonalący przewidziany w projekcie „Doradca metodyczny, trener, moderator” składa się 7 modułów tematycznych, spójnych z określonymi w przepisach prawa zadaniami doradcy metodycznego i osób prowadzących działania rozwojowe na rzecz nauczycieli i szkół. Tematyka kursu jest zgodna z  ramowym programem szkolenia dla nowo powołanych doradców metodycznych  „Warsztat pracy doradcy metodycznego”, przygotowanym przez Wydział Innowacji i Rozwoju Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, zawiera dodatkowe treści, rozwijające umiejętności uczestników w zakresie praktycznych aspektów działań rozwojowych kierowanych do nauczycieli i szkół.

Program
Zajęcia stacjonarne w siedmiu modułach tematycznych.
1. Podstawy prawne systemu doskonalenia nauczycieli w świetle aktualnych przepisów (4 godz. dyd. zajęć stacjonarnych).
2. Teoretyczne i praktyczne aspekty uczenia się osób dorosłych (4 godz. dyd. zajęć stacjonarnych).
3. Wspieranie nauczycieli:
a) w rozwijaniu umiejętności metodycznych (4 godz. dyd. zajęć stacjonarnych);
b) w planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów (2 x 4 godz. dyd. zajęć stacjonarnych);
c) w opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania (4 godz. dyd. zajęć stacjonarnych);
d) w podejmowaniu działań innowacyjnych (4 godz. dyd. zajęć stacjonarnych).
4. Praktyczne aspekty warsztatu doradcy metodycznego i trenera w oświacie:
a) udzielanie indywidualnych konsultacji i prowadzenie rozmów rozwojowych (4 godz. dyd. zajęć stacjonarnych);
b) prowadzenie zajęć otwartych i zajęć edukacyjnych (2 x 4 godz. dyd. zajęć stacjonarnych);
c) planowanie zajęć otwartych/zajęć edukacyjnych;
d) obserwacja zajęć otwartych – cele, techniki, narzędzia, informacja zwrotna, ewaluacja;
e) prowadzenie zajęć warsztatowych i innych form szkoleniowych (2 x 4 godz. dyd. zajęć stacjonarnych);
f) planowanie szkolenia – program, scenariusz szkolenia;
g) przygotowanie materiałów szkoleniowych;
h) metody i formy pracy z grupą szkoleniową;
i) ewaluacja szkolenia.
5. Organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli, w tym seminariów, konferencji, wykładów – przykłady dobrych praktyk, rozwiązania (4 godz. dyd. zajęć stacjonarnych).
6. Organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli – aspekty prawne i praktyczne (4 godz. dyd. zajęć stacjonarnych).
7. Planowanie rozwoju zawodowego oraz promowanie działań doradcy metodycznego, trenera, moderatora (3 x 4 godz. dyd. zajęć stacjonarnych).

Program kursu zakłada również zajęcia e-learningowe adekwatne do każdego z modułów tematycznych, prowadzone za pośrednictwem platformy ŚCDN oraz narzędzi Google (łączny wymiar e-learningu – 52 godz. dyd.).

Miejsce
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42.

Termin
Projekt rozpocznie się w sierpniu/wrześniu 2019 r. (w zależności od liczby zgłoszeń).

Harmonogram kolejnych spotkań zostanie podany na pierwszym spotkaniu.

Zajęcia będą odbywać się w dni powszednie (od godz. 14.00) oraz w soboty.

Nabór – otwarty. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Rejestracja
Rejestracja odbywa się poprzez System Obsługi Szkoleń na stronie ŚCDN.

Kod formy: PS25

Koszt: udział bezpłatny.

Kontakt
Małgorzata Jas, tel. 41 362 45 48 wew. 115; kom.: 604 542 001.
Izabela Juszkiewicz, tel. 41 362 45 48 wew. 126, kom.502 250 022.

© Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Czytaj więcej.

Akceptuję ciasteczka na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information