Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.
Raporty
English (UK)
1 01 Roman Chymkowski we współpracy z Izabelą Koryś i Olgą Dawidowicz-Chymkowską, SPOŁECZNY ZASIĘG KSIĄŻKI W POLSCE W 2012 R. Warszawa: Biblioteka Narodowa 2013.
(www.bn.org.pl)
2 02 WYKORZYSTANIE PRZEZ JST POTENCJAŁU INTELEKTUALNEGO NAUCZYCIELI WYPADAJĄCYCH Z ZAWODU W LATACH 2011 i 2012. Raport z badań. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013. (www.ore.edu.pl)
3 Jezyk polski raport DKG 2012w RAPORT Z BADANIA: DIAGNOZA KOMPETENCJI GIMNAZJALISTÓW – JĘZYK POLSKI. Raport przygotowany przez Zespół Dydaktyk Szczegółowych Instytutu Badań Edukacyjnych pod kierunkiem dr hab. prof. UW Jolanty Choińskiej-Miki. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych 2013. (www.ibe.edu.pl)
4 Historia raport DKG 2012w RAPORT Z BADANIA: DIAGNOZA KOMPETENCJI GIMNAZJALISTÓW – HISTORIA. Raport przygotowany przez Zespół Dydaktyk Szczegółowych Instytutu Badań Edukacyjnych pod kierunkiem dr hab. prof. UW Jolanty Choińskiej-Miki. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych 2013. (www.ibe.edu.pl)
5 Matematyka raport DKG 2012wa RAPORT Z BADANIA: DIAGNOZA KOMPETENCJI GIMNAZJALISTÓW – MATEMATYKA. Raport przygotowany przez Zespół Dydaktyk Szczegółowych Instytutu Badań Edukacyjnych pod kierunkiem dr hab. prof. UW Jolanty Choińskiej-Miki. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych 2013. (www.ibe.edu.pl)
6 Przyroda raport DKG 2012w RAPORT Z BADANIA: DIAGNOZA KOMPETENCJI GIMNAZJALISTÓW – PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE. Raport przygotowany przez Zespół Dydaktyk Szczegółowych Instytutu Badań Edukacyjnych pod kierunkiem dr hab. prof. UW Jolanty Choińskiej-Miki. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych 2013. (www.ibe.edu.pl)
7 7 DOBRE PRAKTYKI W PRZYRODNICZEJ EDUKACJI POZAFORMALNEJ. BADANIE OFERTY ZAJĘĆ PRZYRODNICZYCH. Redakcja merytoryczna: Urszula Poziomek, Martyna Studzińska. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2013. (www.ibe.edu.pl)
8 8 KRAJOWY RAPORT O ROZWOJU SPOŁECZNYM – POLSKA 2012. ROZWÓJ REGIONALNY I LOKALNY. Warszawa: Biuro Projektowe UNDP (United Nations Development Programme) w Polsce, 2012. (Projekt zrealizowany na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego) (www.mrr.gov.pl)
9 9 PODSUMOWANIE KRAJOWEGO RAPORTU O ROZWOJU SPOŁECZNYM – POLSKA 2012. ROZWÓJ REGIONALNY I LOKALNY. Warszawa: Biuro Projektowe UNDP w Polsce, 2012. (edukacja.warszawa.pl/plik.php?id=7307)
10 10 RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA: CZAS PRACY I WARUNKI PRACY W RELACJACH NAUCZYCIELI. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, czerwiec 2013. (www.ibe.edu.pl)
11 11a STRATEGIA ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO 2020. Warszawa: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2013. Załącznik do uchwały nr 61 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r., poz. 378. (isap.sejm.gov.pl)
12 12 LICZĄ SIĘ EFEKTY. Raport o stanie edukacji 2012. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych 2013. (www.ibe.edu.pl)
13 13 ŚCIEŻKI ROZWOJU EDUKACYJNEGO MŁODZIEŻY – SZKOŁY POGIMNAZJALNE. TRAFNOŚĆ WSKAŹNIKÓW EDUKACYJNEJ WARTOŚCI DODANEJ DLA SZKÓŁ MATURALNYCH. Red. naukowa Maciej Karwowski. Wydaw. IFiS PAN. Warszawa 2013. (www.ifispan.waw.pl)
14 14 Anna Patrycja Czepiel, DLACZEGO NALEŻY ZWIĘKSZYĆ EFEKTYWNOŚĆ DORADZTWA ZAWODOWEGO W POLSKICH SZKOŁACH? Analiza Forum Obywatelskiego Rozwoju nr 9/2013. (www.for.org.pl)
15 15 Raport Eurydice. ROZWIJANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W SZKOŁACH W EUROPIE: WYZWANIA I SZANSE DLA POLITYKI EDUKACYJNEJ. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 2013. (www.eurydice.org.pl)
16 16 Raport tematyczny EUROPEJSKIE BADANIE KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH ESLC. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2013 (www.ibe.edu.pl)
17 17 UMIEJĘTNOŚCI POLAKÓW – wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC). Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2013. (www.ibe.edu.pl)
18 18 UMIEJĘTNOŚCI POLAKÓW – wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC). Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2013 (www.ibe.edu.pl). Informacja prasowa – omówienie wyników.
19 19 Janusz Czapiński, Tomasz Panek, DIAGNOZA SPOŁECZNA 2013. WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA POLAKÓW. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego, 2013. (www.ce.vizja.pl)
20 20 Mirosław Filiciak, Kamil Sijko, Alek Tarkowski, NAUKA PROGRAMOWANIA W SZKOLE. CZAS NA UPGRADE? Warszawa: Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, 2013. (www.mistrzowiekodowania.pl)
21 21 DZIECI SIECI 2.0. KOMPETENCJE KOMUNIKACYJNE MŁODYCH. Gdańsk: Instytut Kultury Miejskiej, 2013. (www.dzieci-sieci.pl)
22 22 NOWE MEDIA W POLSKIEJ SZKOLE. WYNIKI BADAŃ. Projekt realizowany przez Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, 2013 (pobierzwiedze.pl)
23 23 PISA (PROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ OCENY UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW) – Wyniki badania 2012 w Polsce. Badanie przeprowadził zespół Instytutu Filozofii i Socjologii PAN (www.ibe.edu.pl)
24 24 UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNE – Wyniki badania PISA 21012 w Polsce (www.ibe.edu.pl)
25 25 ROZUMOWANIE W NAUKACH PRZYRODNICZYCH – Wyniki badania PISA 2012 w Polsce (www.ibe.edu.pl)
26 26 CZYTANIE I INTERPRETACJA – Wyniki badania PISA 2012 w Polsce (www.ibe.edu.pl)
27 27 DYDAKTYKA CYFROWA EPOKI SMARTFONA. ANALIZA CYFROWYCH ASPEKTÓW DYDAKTYKI GIMNAZJUM I SZKOŁY ŚREDNIEJ. RAPORT EKSPERCKI. Red. Małgorzata Wieczorek-Tomaszewska. Stowarzyszenie „Miasta w Internecie", 2013 (www.ldc.edu.pl)
28 28 DZIECI W POLSCE. Dane, liczby, statystyki. Redakcja: Ewa Falkowska, Agnieszka Telusiewicz-Pacak. Warszawa: Polski Komitet Narodowy UNICEF, 2013 (www.unicef.pl)
29 29 Marcin Karpiński, Magdalena Grudniewska, Małgorzata Zambrowska, NAUCZANIE MATEMATYKI W GIMNAZJUM. Raport z badania. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2013. (www.ibe.edu.pl)
30 30 SZKOŁA SAMODZIELNEGO MYŚLENIA. Raport z badania. Redakcja merytoryczna: Krzysztof Biedrzycki, Kinga Białek, Monika Czajkowska. Warszawa: Instytut Badań edukacyjnych, 2013. (www.ibe.edu.pl)
31 31 OŚWIATA I WYCHOWANIE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013. Education in 2012/2013 School Year. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2013. (http://www.stat.gov.pl)
32 32 PROFILAKTYKA NARKOMANII W SZKOŁACH. Informacja o wynikach kontroli. Warszawa: NIK, 2013. (www.nik.gov.pl)
33 33 Komisja Europejska/EACEA/Eurydice, 2013. Key Data on Teachers and School Leaders in Europe, (KLUCZOWE DANE DOTYCZĄCE NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW SZKÓŁ W EUROPIE) RAPORT EURYDICE. Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej. (www.eurydice.org.pl)
Opracowanie: Barbara Skarżyńska

Centrum Edukacyjne
w Wólce Milanowskiej

Ośrodek szkoleniowy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczyciel w Kielcach.
Zobacz więcej

Biblioteka online

Katalog online zawiera skomputeryzowane za pomocą systemu MOL Optivum księgozbiory Biblioteki fachowej, Medioteki Języka Niemieckiego i Medioteki Języka Angielskiego.
Zobacz więcej

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia nauczycieli.
Zobacz więcej
Nowa oferta szkoleniowa 2020/2021 Zapisz się