Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.
Projekty krajowe
English (UK)

Jeśli chcecie Państwo rozwijać swoje kompetencje matematyczne oraz efektywnie korzystać z technologii cyfrowych, zapraszamy do udziału w szkoleniach online dla nauczycieli matematyki organizowanych w ramach projektu poświęconego wykorzystaniu programu GeoGebra w pracy z uczniami.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli języków obcych ze szkół ponadpodstawowych przygotowujących swoich uczniów do matury z języków obcych w latach 2021 do 2023 do udziału w projekcie: „Droga do Matury 2023”. Jest to kontynuacja projektu, którego pierwsza edycja odbyła się w roku szkolnym 2019/2020. Zapraszamy do udziału w zajęciach stacjonarnych, e-learningowych oraz webinariach w ramach sieci współpracy i samokształcenia. Projekt jest realizowany we współpracy z wydawnictwem Macmillan Education.

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli matematyki, geografii, fizyki i chemii wszystkich typów szkół pragnących uporządkować i udoskonalić swoje umiejętności w zakresie organizacji i prowadzenia zdalnego nauczania oraz wykorzystania doświadczeń wyniesionych po zdalnym nauczaniu w okresie pandemii koronawirusa COVID-19 w prowadzeniu zajęć stacjonarnych do udziału w projekcie Zd@lny Nauczyciel.

Zapraszamy wszystkich nauczycieli, a szczególnie wychowawców klas do udziału w projekcie „Szkoła Off Road – relacje w szkole”, który jest odpowiedzią na aktualne zjawiska będące konsekwencjami pandemii. Kolejne szkolenia, prowadzone w formie webinariów, dotyczą praktycznych aspektów realizacji działań wzmacniających relacje w placówce.

Serdecznie zapraszamy szkoły do udziału w V edycji „Świętokrzyskiej Akademii Młodych Informatyków w Chmurze”. Ta edycja Projektu realizowana będzie w okresie od września 2020 roku do czerwca 2021 roku. W pierwszym semestrze przeprowadzone zostaną szkolenia związane ze wdrożeniem usługi Office 365 Education. W drugim semestrze przeprowadzone zostaną szkolenia związane z nauką programowania oraz, jeśli to będzie możliwe, konkurs „Z Panem Scratchem za pan brat”.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli języka polskiego, angielskiego oraz niemieckiego ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych przygotowujących swoich uczniów do przeglądów teatrów w języku polskim, angielskim, niemieckim oraz konkursów wiedzy o teatrze do udziału w zajęciach stacjonarnych, e-learningowych oraz webinariach w ramach sieci współpracy i samokształcenia. Nauczyciele konsultanci Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach będą wspierać uczestników sieci w przygotowaniach do konkursów wiedzy o teatrze.

Jeden język ustawia Cię w korytarzu życia. Dwa języki otwierają każde drzwi po drodze.
– Frank Smith

I tak właśnie mając na uwadze realia dzisiejszej rzeczywistości, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli językowców oraz nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, na  wszystkich poziomach edukacyjnych, do udziału w projekcie Nauczanie Dwujęzyczne. ŚCDN od pięciu lat realizuje działania projektowe poświęcone propagowaniu wdrażania rozwiązań dwujęzycznych. W naszych konferencjach, seminariach i warsztatach w każdym roku szkolnym biorą udział dziesiątki świętokrzyskich nauczycieli. Coraz więcej szkól zwraca się z prośbą o wspieranie ich działań we wdrażaniu innowacji jaką jest dwujęzyczność.

Szanowni Państwo, mając na uwadze 100-lecie powstania Polskiego Komitetu Olimpijskiego, serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w innowacyjnym projekcie o charakterze edukacyjnym Polscy Olimpijczycy-Patrioci.
Każda szkoła, która zgłosi swój udział w projekcie Polscy Olimpijczycy Patrioci otrzyma pakiet ciekawych pomocy dydaktycznych.

Zdobądź Semafor Edukacyjny dla swojej szkoły! Weź udział w projekcie „Stacja docelowa: egzamin ósmoklasisty”. Zajęcia projektowe, stacjonarne i zdalne, zapewniają kompleksowe wsparcie metodyczne i nie tylko metodyczne, dla nauczycieli języków obcych oraz przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty.

24 września 2020 r. – 12 maja 2021 r.

Po co komu matematyka? Czy matematyka jest dla każdego? Czy często zadajesz sobie takie pytania lub są to pytania Twoich uczniów? Spróbujmy wspólnie poszukać na nie odpowiedzi. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych matematyką do udziału w Festiwalu Inspiracji Matematycznych. Jest to kolejna ciekawa inicjatywa Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli realizowana we współpracy z Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach w partnerstwie z Powiatem Kieleckim rozpoczęło od 1 października 2019 r. realizację projektu „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014−2020, Osi priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU”.

Jeśli chcecie Państwo w pełni wykorzystywać platformę e.podreczniki.pl w pracy z uczniami, to zapraszamy do udziału w szkoleniach w ramach projektu „Lekcje matematyki z platformą epodreczniki.pl”. Zajęcia przeznaczone są dla nauczycieli matematyki wszystkich typów szkół.

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Dyrekcja Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach serdecznie zaprasza osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą,  w tym m.in. nauczycieli, animatorów kultury, opiekunów zespołów artystycznych, członków stowarzyszeń, NGO, Kół Gospodyń Wiejskich, pracowników muzeów i bibliotek na SPOTKANIE INFORMACYJNE dotyczące kolejnej edycji programu Narodowego Centrum Kultury pn. „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021”.

Uwaga!
Realizacja projektu kontynuowana będzie w roku szkolnym 2020/2021. Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone na początku roku szkolnego.

Serdecznie zapraszamy szkoły województwa świętokrzyskiego do udziału w czwartej edycji Świętokrzyskiej Akademii Młodych Informatyków. W ramach projektu proponujemy różne formy doskonalenia związane z nauką programowania. Oferujemy również wsparcie dla szkół, które  chcą korzystać z bezpłatnej usługi Office 365 Education.

Centrum Edukacyjne
w Wólce Milanowskiej

Ośrodek szkoleniowy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczyciel w Kielcach.
Zobacz więcej

Biblioteka online

Katalog online zawiera skomputeryzowane za pomocą systemu MOL Optivum księgozbiory Biblioteki fachowej, Medioteki Języka Niemieckiego i Medioteki Języka Angielskiego.
Zobacz więcej

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia nauczycieli.
Zobacz więcej
Nowa oferta szkoleniowa 2020/2021 Zapisz się