Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.
Projekty krajowe
English (UK)

Zapraszamy na szkolenia, spotkania i aktywności w sieci wszystkie szkoły, które wierzą, że – cytując za dr Marzeną Żylińską: „Aby zmienić szkołę, musimy zmienić to, co dzieje się na lekcjach. Powinniśmy odejść od kultury nauczania i wprowadzić kulturę uczenia się.”

Druga edycja projektu Kultura Uczenia się BIS bazuje na doświadczeniach pilotażowego projektu Kultura Uczenia się, realizowanego w roku szkolnym 2018/2019. W projekcie uczestniczyło 36 placówek oraz blisko 140 nauczycieli i dyrektorów.

Organizator
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Adresaci
Dyrektorzy i nauczyciele ze szkół zainteresowanych jakościowym rozwojem procesów edukacyjnych w macierzystej placówce i wdrożeniem do praktyki innowacyjnych metod i form (uczenia) się uczniów.

Opis formy

Cel główny grupy dla nauczycieli

Aktualizacja wiedzy nauczycieli w zakresie innowacyjnych trendów edukacyjnych przyszłości. Rozwijanie warsztatu pracy nauczycieli ukierunkowanego na kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów, w szczególności kompetencji uczenia się.

Cel główny grupy dla dyrektorów/liderów szkolnych

Aktualizacja wiedzy dyrektorów i liderów szkolnych w zakresie budowania modelu innowacyjnej szkoły. Rozwijanie kompetencji przywódczych ukierunkowanych na tworzenie warunków sprzyjających kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych, w szczególności kompetencji uczenia się.

Efekty szkolenia w grupach nauczycieli

Nauczyciele

  • testują w swoich klasach rozwiązania prezentowane na zajęciach stacjonarnych;
  • wdrażają do własnej praktyki pedagogicznej wybrane metody/rozwiązania, adekwatne do potrzeb uczniów;
  • opracowują innowację pedagogiczną w zakresie obszaru wybranego z programu kursu;
  • otrzymują wsparcie trenerów we wdrażaniu wybranych rozwiązań metodycznych w macierzystej placówce i upowszechnianiu zdobytej wiedzy i umiejętności wśród członków rady pedagogicznej.

Efekty szkolenia w grupach dyrektorów

Dyrektorzy/liderzy:

  • testują w swoich szkołach rozwiązania prezentowane na zajęciach stacjonarnych;
  • wdrażają do własnej praktyki kierowniczej/liderskiej wybrane metody/rozwiązania, adekwatne do potrzeb szkoły;
  • opracowują, wspólnie z nauczycielami, innowację pedagogiczną w zakresie obszaru wybranego z programu kursu;
  • otrzymują wsparcie trenerów we wdrażaniu wybranych rozwiązań w macierzystej placówce i upowszechnianiu zdobytej wiedzy i umiejętności wśród członków rady pedagogicznej.

Sposób realizacji:

Do Projektu zgłasza się szkoła. Po zakwalifikowaniu szkoły do udziału w Projekcie zgłoszenia indywidualne przesyłają:

  • do grup dla dyrektorów – dyrektor szkoły oraz wicedyrektor (lub nauczyciel – lider zespołu nauczycieli, wytypowany przez dyrektora),
  • do grup dla nauczycieli – dwoje nauczycieli (przedstawicieli rady pedagogicznej), wytypowanych przez dyrektora szkoły.

Zajęcia stacjonarne odbywają się w siedzibie ŚCDN zgodnie z opracowanym dla każdej grupy harmonogramem.

Letnia Szkoła KUs odbywa się w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej.

Program

altMODUŁ I. UCZENIE SIĘ – NAUCZYCIELE – 8 godz. + e-le@rning
Tajniki pamięci i intelektu.
Cechy rozwoju poznawczego dziecka.
Techniki pamięciowe – JAK UCZYĆ UCZENIA SIĘ?
DYREKTORZY – 4 godz. + e-le@rning; obserwacja pracy nauczycieli ukierunkowanej na rozwijanie kompetencji uczenia się uczniów; aspekty prawne i praktyczne kształtowania kompetencji kluczowych u uczniów w szkole.

altMODUŁ II. INNOWACYJNE METODY UCZENIA (SIĘ) – NAUCZYCIELE –
24 godz. + e-le@rning

Myślenie wizualne, sketchnoting.
Gamifikacja, Technologie informacyjno-komunikacyjne.
Myślenie krytyczne (gałązka logiczna, metoda drzewka).
Storytelling.
DYREKTORZY – 8 godz. + e-le@rning; warunki i sposoby realizacji podstawy programowej; metody nauczania w przestrzeni sprzyjającej uczeniu się uczniów; nowoczesne i efektywne uczenie się nauczycieli; aspekty prawne i praktyczne ww. zagadnień.

altMODUŁ III. MOTYWOWANIE I OCENIANIE – NAUCZYCIELE –
16 godz. + e-le@rning
Najnowsze teorie motywacji w praktyce szkolnej.
Strategie oceniania wspierającego rozwój i uczenie się uczniów.
Coaching, mentoring, tutoring w pracy z uczniami.
Mniej znaczy więcej – proste i pożyteczne badania w klasie.
DYREKTORZY – 8 godz. + e-le@rning: Rozmowy coachingowe z nauczycielami. Proste i pożyteczne badania w szkole. Aspekty prawne indywidualizacji, motywowania, oceniania.

DODATKOWO: „SUPLEMENT”: Letnia szkoła Kus, czyli „laboratorium uczenia się” w Centrum Edukacyjnym ŚCDN w Wólce Milanowskiej (3 dni) oraz „Bonus” − wizyty studyjne w innowacyjnych szkołach.

Miejsce

•    zajęcia stacjonarne: Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42, 25−431 Kielce.
•    wizyty studyjne: wybrane innowacyjne szkoły województwa świętokrzyskiego.
•    Letnia Szkoła KUs: Centrum Edukacyjne w Wólce Milanowskiej, 26−006 Nowa Słupia.

Terminy

•    Zajęcia stacjonarne w ŚCDN: według harmonogramu opracowanego dla każdej grupy.
•    Pomiędzy zjazdami stacjonarnymi: aktywności e-learningowe.
•    Letnia szkoła KUs: początek lipca lub koniec sierpnia 2020 r. (dla zainteresowanych ze wszystkich grup).
•    Wizyty studyjne w innowacyjnych szkołach: w terminach ustalonych z dyrektorami – gospodarzami szkół (dla zainteresowanych ze wszystkich grup).

Nabór:

Otwarty

Rejestracja / Zgłoszenia
•    Przesłanie karty zgłoszenia szkoły do projektu (wzór – w załączeniu).
Faks: 41 362 45 48/ w formie skanu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. / oryginału pocztą na adres: Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42, 25−431 Kielce.  
•    Zgłoszenia elektroniczne dyrektorów/wicedyrektorów/liderów za pośrednictwem Systemu Obsługi Szkoleń.
Kod formy: PS11
•    Zgłoszenia elektroniczne nauczycieli za pośrednictwem Systemu Obsługi Szkoleń.
Kod formy: PS12

Ulotka do pobrania

Koszt

•    Zajęcia stacjonarne, dostęp do kursu e-learningowego oraz wizyty studyjne w szkołach są bezpłatne.
•    Letnia szkoła KUs (przedostatni weekend sierpnia) – 350 zł od osoby (w tym – dwa noclegi i wyżywienie w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej).

Kontakt

Małgorzata Jas

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 41 362 45 48 w. 115; kom.: 604 542 001

Uwagi

Materiały z każdego zjazdu stacjonarnego oraz z innych działań będą zamieszczane na platformie e-learningowej zorganizowanej dla uczestniczących w projekcie szkół. Platforma e-learningowa będzie również miejscem wymiany doświadczeń i publikacji autorskich rozwiązań dla uczestników projektu.

Centrum Edukacyjne
w Wólce Milanowskiej

Ośrodek szkoleniowy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczyciel w Kielcach.
Zobacz więcej

Biblioteka online

Katalog online zawiera skomputeryzowane za pomocą systemu MOL Optivum księgozbiory Biblioteki fachowej, Medioteki Języka Niemieckiego i Medioteki Języka Angielskiego.
Zobacz więcej

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia nauczycieli.
Zobacz więcej
Nowa oferta szkoleniowa 2019/2020 Zapisz się