Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.
Projekty krajowe

Edukacja XXI w. stawia przed szkołami nowe wyzwania. Zdalne nauczanie pokazało, jak ważne są relacje i działania o charakterze projektowym. Platforma eTwinning oferuje możliwość współpracy kadry szkolnej. Nauczyciele z krajów europejskich, wykorzystując możliwości programu, komunikują się, realizują projekty, dzielą się wiedzą i doświadczeniem, są częścią najbardziej ekscytującej społeczności edukacyjnej w Europie.

„Czytelnika nie można zniewalać, czytelnika się urzeka” (Antoine de Saint-Exupéry). Jak zatem oczarować czytelnika? Na czym polega czytanie performatywne? W jakiej przestrzeni najlepiej je zorganizować? Odpowiedzi na te pytania otrzymają Państwo podczas zajęć.

Chcesz działać w teatrze? A może pragniesz doświadczyć, jak Teatr Działa? Jeśli Twoje odpowiedzi są twierdzące, to zapraszamy na naszą konferencję, która wprowadzi Cię w świat teatru. To nie będzie dotyk teatru, a prawdziwa uczta w świecie Melpomeny w towarzystwie trenerów i wykładowców teatralnych z długoletnim doświadczeniem pracy scenicznej, którzy otworzą drzwi do świata teatru dziecięcego i młodzieżowego.

18 marca 2021 r.

W edukacji zapośredniczonej, podobnie jak w stacjonarnej, uczeń oczekuje od nauczycieli, by jego działania były skuteczne. Potrzebna jest taka organizacjia pracy, która pozwoli młodemu człowiekowi na opanowanie kluczowych wiadomości i umiejętności, w tym zapewni możliwość utrwalania już zdobytej wiedzy czy też jej uzupełniania. Zapraszamy na spotkanie online poświęcone pracy z ósmoklasistą przed egzaminem z języka polskiego.

9 marca 2021 r.

Jak zaciekawić ucznia lekcją języka obcego, która w dużej mierze opiera się na biernej pracy z podręcznikiem i nauczycielem w roli głównej? Dlaczego wykorzystywanie TIK w trakcie zajęć edukacyjnych jest takie ważne zarówno dla nauczyciela, jak i dla uczniów? To pytania, na które odpowiemy w trakcie kursu.

1 - 31 marca 2020 r.

Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 zostanie przeprowadzony wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie – jak w ubiegłych latach – na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Na szkolenie online zapraszamy nauczycieli matematyki szkół podstawowych, którzy przygotowują uczniów do egzaminu zewnętrznego.

W związku z zagrożeniem epidemicznym, z dniem 7.11.2020r. formy stacjonarne szkoleń zostają czasowo wstrzymane lub zastąpione szkoleniami zdalnymi.
Ponadto wprowadza się system codziennych konsultacji indywidualnych dla zainteresowanych nauczycieli. Konsultanci i doradcy wszystkich specjalności są do dyspozycji w określonych dniach i godzinach, zgodnie z zamieszczonym tygodniowym harmonogramem.

Drodzy Państwo już dziś zapraszamy do zapoznania się z najnowsza ofertą szkoleniową przygotowaną specjalnie dla nauczycieli przedmiotów zawodowych.
Przypominamy, iż priorytetem dla MEN w nadchodzącym roku szkolnym jest wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych. Proponowane formy wychodzą na przeciw Państwa oczekiwaniom wynikającym z ewaluacji wewnętrznej oraz odpowiadają realizacji podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa na rok 2020/2021.

Uczestnictwo w sieci współpracy i samokształcenia to okazja do spotkań nauczycieli bibliotekarzy szkolnych. Zapraszamy do zapoznania się z zasobami w sieci oraz do wzajemnego inspirowania się i dzielenia swoimi doświadczeniami.

Tegoroczna propozycja wsparcia metodycznego nauczycieli wychowania fizycznego oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej prowadzących zajęcia wychowania fizycznego w klasach młodszych, opierać się będzie na hybrydowym modelu współpracy. Nasze szkolenia będą zawierały zarówno część e-learningową jak i praktyczną.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli języka angielskiego ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych przygotowujących swoich uczniów do konkursów poezji w języku angielskim do udziału w zajęciach stacjonarnych, e-learningowych oraz webinariach w ramach sieci współpracy i samokształcenia. Nauczyciele konsultanci Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach  będą wspierać uczestników sieci w przygotowaniach do konkursów poezji.

Kompleksowe wspomaganie szkól wdrażających i realizujących działania dwujęzyczne na terenie województwa jest jednym z priorytetowych działań Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, realizowanego w ramach projektu Nauczanie Dwujęzyczne. Na przełomie ostatnich lat, 12 szkołom udało się otworzyć klasy dwujęzyczne. Zapraszamy do kontaktu placówki, które są gotowe na to, aby wspólnie z nami stawić czoło dwujęzyczności.

Głównym założeniem kursu jest wzbogacenie wiedzy, umiejętności oraz warsztatu pracy nauczycieli wdrażających nauczanie dwujęzyczne w placówkach na terenie województwa świętokrzyskiego.   Kurs uwzględniał będzie organizację zdalnego nauczania na lekcjach dwujęzycznych. Produktem finalnym kursu będzie opracowanie innowacji pedagogicznej oraz poznanie szczegółowych założeń dotyczących zasad funkcjonowania oddziału dwujęzycznego.

Współpraca nauczycieli języka angielskiego w ramach sieci staje się coraz bardziej powszechną metodą pracy. Sieciowanie to nawiązywanie i podtrzymywanie relacji w celu wzajemnego wspierania się oraz pozyskiwania informacji. Jest to proces wymiany doświadczeń i zasobów, opierający się na zasadzie partnerstwa. Praca w sieci, choć jest starsza niż Internet, największą popularność zdobywa dopiero teraz.

W związku z rozporządzeniem MEN, wszyscy nauczyciele uczący w przedszkolach muszą uzyskać certyfikat poświadczający znajomość języka angielskiego na poziomie B2. Wychodząc naprzeciw potrzebom nauczycieli oferujemy kurs skierowany do osób przygotowujących się egzaminu Cambridge FCE (części pisemna i ustna). Kurs prowadzony będzie metodą hybrydową.

Centrum Edukacyjne
w Wólce Milanowskiej

Ośrodek szkoleniowy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczyciel w Kielcach.
Zobacz więcej

Biblioteka online

Katalog online zawiera skomputeryzowane za pomocą systemu MOL Optivum księgozbiory Biblioteki fachowej, Medioteki Języka Niemieckiego i Medioteki Języka Angielskiego.
Zobacz więcej

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia nauczycieli.
Zobacz więcej
Nowa oferta szkoleniowa 2020/2021 Zapisz się