Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.
Projekty międzynarodowe
English (UK)

Projekt #R043 RDI2CluB „Rural RDI milieus in transition towards smart Bioeconomy Clusters and Innovation Ecosystems” (pol. „Działania wspierające Badania, Rozwój i Innowacje na terenach wiejskich w kierunku tworzenia klastrów i innowacyjnych ekosystemów w ramach inteligentnej biogospodarki”) jest projektem partnerskim realizowanym przez Województwo Świętokrzyskie w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014–2020 w okresie od października 2017 r. do września 2020 r.

Liderem projektu jest Uniwersytet Nauk Stosowanych JAMK z Regionu Centralnej Finlandii. Oprócz Polski państwami partnerskimi, realizującymi projekt są: Norwegia, Estonia i Łotwa. Na terenie Polski projekt realizują:

Ideą projektu jest współpraca trzech sektorów: nauki, biznesu i administracji, w tym wypadku administracji samorządowej, na rzecz rozwoju danego sektora gospodarki, która gwarantuje sukces rozwoju regionalnego. Według definicji Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) biogospodarka to działalność polegająca na zastosowaniu biotechnologii, bioprocesów i bioproduktów w celu tworzenia dóbr i usług.

W ramach projektu Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego zorganizowało warsztaty dla zainteresowanych nauczycieli województwa świętokrzyskiego pt. „Biogospodarka na co dzień – wykorzystanie metody badawczej w procesie nauczania/ uczenia się”. Celem pierwszej części zajęć było zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej uczniów, w tym biogospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł zanieczyszczenia powietrza, sposobów zmniejszenia ich emisji, wpływu na zdrowie człowieka i środowisko.

Każdy nauczyciel uczestniczący w zajęciach otrzymał publikację: Hecker J., Przyroda to przygoda. Eksperymenty małego naukowca. Na tropie praw natury, Wyd. Jedność, Kielce 2013, sfinansowaną w ramach projektu. Wykorzystując doświadczenia i eksperymenty z publikacji, zadaniem nauczycieli jest realizacja w szkole z uczniami w ciągu roku szkolnego 2019/2020 miniprojektu z zakresu biogospodarki.

W kwietniu 2020 r. podczas drugiej części zajęć nauczyciele zaprezentują efekty realizacji działań w szkole. Każdy zrealizowany i udokumentowany miniprojekt weźmie udział w konkursie na najlepszy miniprojekt edukacyjny z zakresu biogospodarki.

Więcej informacji o projekcie na stronie: www.rdi2club.umws.pl

Centrum Edukacyjne
w Wólce Milanowskiej

Ośrodek szkoleniowy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczyciel w Kielcach.
Zobacz więcej

Biblioteka online

Katalog online zawiera skomputeryzowane za pomocą systemu MOL Optivum księgozbiory Biblioteki fachowej, Medioteki Języka Niemieckiego i Medioteki Języka Angielskiego.
Zobacz więcej

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia nauczycieli.
Zobacz więcej
Nowa oferta szkoleniowa 2020/2021 Zapisz się