Powrót do wyników
Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyKS15
Nazwa formyJesienne Konferencje Dyrektorów na temat: „Zmiany w nadzorze pedagogicznym dyrektora szkoły w roku szkolnym 2013/2014". Powiat buski
Rodzaj formyKonferencja
Obszar tematycznyWspieranie rozwoju nauczyciela, dyrektora, szkoły
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa, Gimnazjum, Szkoła ponadgimnazjalna
AdresatDyrektorzy, wicedyrektorzy placówek oświatowych
Cel/cele formyZapoznanie uczestników zajęć ze zmianami wynikającymi z modyfikacji rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego.
Realizowane treściNa zajęciach zostaną zaprezentowane i zinterpretowane treści dotyczące nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego. Odpowiemy na pytania: Jakie zmiany w „rzeczywistości wewnątrzszkolnej" powoduje nowelizacja rozporządzenia? Jak zmienia się model ewaluacji zewnętrznej i jak może się do niej przygotowywać szkoła od roku szkolnego 2013/2014? Jakie inne zmiany w praktyce kierowniczej powoduje nowelizacja rozporządzenia?
Odniesiemy się również do zadań i wyzwań stojących przed szkołami i placówkami w roku szkolnym 2013/2014 w związku z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa oraz planem nadzoru pedagogicznego Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.
Zaprezentujemy także ofertę Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej uwzględniającą nowe formy doskonalenia i wsparcia kadry kierowniczej, w tym założenia Świętokrzyskich Sieci Współpracy i Samokształcenia Dyrektorów, funkcjonujących z wykorzystaniem platformy e-learningowej.
Sposób realizacjiJesienne Konferencje Dyrektorów prowadzone będą w formie aktywnego wykładu konwersatoryjnego z elementami metod warsztatowych. Harmonogram spotkań, planowanych w każdym powiecie województwa świętokrzyskiego, zaprezentujemy na witrynie internetowej Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli na przełomie sierpnia i września 2013 r.
UwagiPo ustaleniu harmonogramu spotkań informacja o terminach i miejscach szkoleń zostanie zamieszczona w Aktualnościach na stronie internetowej ŚCDN, a dodatkowo wysłana na adresy emailowe tych osób, które wcześniej wyślą zgłoszenie przez System Obsługi Szkoleń ŚCDN.
Liczba godzin stacjonarnych6
KierownikKrystyna Hapek
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 127
Email kierownikakrystyna.hapek@scdn.pl
Powrót do wyników