Powrót do wyników
Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyKMS17
Nazwa formyII Konferencja metodyczna z języka angielskiego: „Rola i zadania nauczycieli przygotowujących uczniów gimnazjów do udziału w Wojewódzkim Konkursie Języka Angielskiego w roku szkolnym 2013/2014".
Rodzaj formyKonferencja
Obszar tematycznyBlok przedmiotowy: Języki obce
Poziom edukacyjny Gimnazjum
AdresatNauczyciele języka angielskiego
Cel/cele formyAktualizacja wiedzy nauczycieli na temat prawnych i organizacyjnych i metodycznych aspektów Konkursu Języka Angielskiego
Realizowane treściProgram konferencji metodycznej:
1. Cele konkursu.
2. Zadania szkoły związane z organizacją i przeprowadzeniem konkursu.
3. Praca z uczniem zdolnym na lekcji języka angielskiego.
4. Analiza przykładowa zadań.
5. Co nowego w Konkursie w roku szk. 2013/2014.
6. Logowanie na platformę ŚCDN Kielce – prezentacja.
Sposób realizacjiKonferencja odbędzie się 10.10.2013 r. – godz. 15.00 w Pińczowie dla powiatów: buskiego, pińczowskiego oraz kazimierskiego
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikSławomir Sobocki
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 113
Email kierownikaslawomir.sobocki@scdn.pl
Powrót do wyników