Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: 14

Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyPS18
Nazwa formySzkolne Inkubatory Dwujęzyczności – szkoły podstawowe (część I)
Rodzaj formyProjekt
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Języki obce
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa
AdresatNauczyciele zatrudnieni w szkołach podstawowych na terenie wojewodztwa świętokrzyskiego.
Cel/cele formyWzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli wdrażających nauczanie dwujęzyczne.
Realizowane treści1. Podniesienie jakości edukacji w zakresie nauczania dwujęzycznego.
2. Promowanie nauczania dwujęzycznego CLIL.
3. Kształtowanie umiejętności korzystania z materiałów autentycznych pochodzących z różnych źródeł informacji w procesie nauczania.
4. Wymiana doświadczeń w zakresie różnych „modeli” nauczania języka niemieckiego jako mniejszościowego oraz dwujęzycznego w przedszkolach i szkołach.
5. Skuteczne prowadzenie i administrowanie szkół dwujęzycznych w województwie świętokrzyskim.
Sposób realizacji1. Warsztaty przedmiotowo-metodyczne w zakresie nauczania języka angielskiego.
2. Warsztaty metodyczne z zakresu nauczania dwujęzycznego CLIL.
3. Warsztaty językowe dla nauczycieli wdrażających rozwiązania dwujęzyczne.
4. Opracowywanie dwujęzycznych materiałów dydaktycznych.
5. Metody pracy z uczniami o różnych kompetencjach językowych w obrębie jednego zespołu klasowego – zajęcia e-learningowe.


Warunki ukończenia formyAktywny udział w projekcie.
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikIzabela Krzak-Borkowska
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 143
Email kierownikaizabela.krzak@scdn.pl
Powrót do wyników