Powrót do wyników

Brak wolnych miejsc na wybrane szkolenie.

Kod formyPS21
Nazwa formySzkolne Inkubatory Dwujęzyczności – szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne (część I)
Rodzaj formyProjekt
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Języki obce
Poziom edukacyjny Gimnazjum, Szkoła ponadgimnazjalna
AdresatNauczyciele szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Cel/cele formyWzrost umiejętności uczniów w zakresie praktycznego posługiwania się językiem obcym oraz podniesienie kompetencji metodycznych nauczycieli.
Realizowane treści
Sposób realizacjilistopad 2016 r. – maj 2017 r.
Miejsce: ŚCDN.
Formy zajęć:
Cykl warsztatów dla nauczycieli.
1. 30. 11. 2016 godz. 15. 30 - 18.30 Doświadczenia i zasoby:
Prezentacje szkół, które wprowadziły nauczanie dwujęzyczne
Prezentacja zasobów, z których mogą korzystać nauczyciele
Praktyczne wykorzystanie zasobów
2. 19. 01. 2017 godz. 15.30-18.30 Lekcja CLIL poza szkołą - lekcja w muzeum
Lekcja w muzeum
Lekcja w muzeum - omówienie i dyskusja
Planowanie własnej lekcji w lokalnej instytucji kultury
3. 30. 03. 2017 godz. 15.30-18.30Lekcja CLIL poza szkołą - gra miejska
Udział w grze miejskiej
Gry miejskie - omówienie i dyskusja
Planowanie własnej gry
4. 25. 05. 2017 godz. 15.30-18.30 Podsumowanie

Planowana jest wizyta studyjna w szkołach prowadzących nauczanie dwujęzyczne - termin zostanie podany po uzgodnieniu

Warunki ukończenia formy1. Aktywny udział w warsztatach.
2. Przygotowanie, przeprowadzenie i ewaluacja zajęć we współpracy z instytucją kulturalną
3. Przedstawienie scenariusza zajęć.
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikEwa Witczyńska
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 140
Email kierownikaewa.witczynska@scdn.pl
Powrót do wyników