Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: 49

Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyPS08
Nazwa formyProjekt „Teatralna przygoda” – konferencja inauguracyjna
Rodzaj formyProjekt
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Edukacja artystyczna i kulturalna
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Gimnazjum, Szkoła ponadgimnazjalna
AdresatNauczyciele zainteresowani tematyką.
Cel/cele formywspomaganie nauczycieli w zakresie wzmacniania wychowawczej roli szkoły poprzez kształcenie świadomego odbiorcy kultury.
Realizowane treści1. "Pedagogika teatru - inne spojrzenie na teatr w szkole" – Magdalena Szpak, Katarzyna Piwońska, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.
2. "Czym jest taniec dla zdrowia i sprawności ruchowej dziecka" – Elżbieta Pańtak, dyrektor Kieleckiego Teatru Tańca, pedagog tańca jazzowego, choreograf.
3. "Współczesny teatr lalek" – Robert Drobniuch, dyrektor Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach, reżyser teatralny i operowy, animator i menadżer kultury.
4. "Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w teatrze" – Kinga Skoczyńska, konsultant Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.
5. "Założenia projektu, harmonogram działań" – Maria Kinga Orlicz, konsultant Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.
6. "Szata weselna" Moliera – spektakl w reż. Adriana Tatrockiego w wykonaniu młodzieży z grupy teatralnej Kameleon Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu.

Sposób realizacji1. Konferencja inaugurująca działania projektu „Teatralna przygoda”.
2. Miejsce: Scena Kameralna Kieleckiego Centrum Kultury, Kielce plac Moniuszki 2B.
3. Termin: 24 września 2018 r., godz. 10.00−14.00.
4. Każdy nauczyciel, w miarę wolnych miejsc, może wziąć udział w różnych formach szkoleń. Należy logować się poprzez System Obsługi Szkoleń ŚCDN. Decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc na poszczególne szkolenia, ze względów organizacyjnych, jest ograniczona.
5. W ramach projektu dla uczniów przewidziane są:
• II Konkurs Wiedzy o Teatrze dla uczniów klas V−VIII szkół podstawowych i klas gimnazjalnych (część pisemna i ustna); przewodnicząca: Maria Kinga Orlicz, konsultant ŚCDN w Kielcach.
• XIII Przegląd Teatrów Szkolnych w Języku Angielskim dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych; przewodniczący: Sławomir Sobocki, konsultant ŚCDN w Kielcach.

Warunki ukończenia formyUdział w konferencji.
Liczba godzin stacjonarnych5
KierownikMaria Orlicz
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 119
Email kierownikamaria.orlicz@scdn.pl
Powrót do wyników