Powrót do wyników

Brak wolnych miejsc na wybrane szkolenie.

Kod formyWS031
Nazwa formyProjekt „Teatralna przygoda” – warsztat „Jak wykorzystać pedagogikę teatru w szkole?”
Rodzaj formyWarsztat
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Edukacja artystyczna i kulturalna
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Gimnazjum
AdresatNauczyciele zainteresowani tematyką, prowadzący koła teatralne, twórcy akademii szkolnych, wychowawcy.
Cel/cele formypoznanie metod pedagogiczno-teatralnych przydatnych w działaniu szkolnym.
Realizowane treści1. Prezentacja portalu Teatroteka Szkolna.
2. Warsztaty narzędziowe: Jak wykorzystać metody pedagogiczno-teatralne w praktyce szkolnej?
Sposób realizacji1. Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, utworzony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zajmuje się archiwizacją i promocją polskiego teatru. Ważnym obszarem działań Instytutu jest edukacja – pracują z artystami, edukatorami, animatorami, nauczycielami w duchu pedagogiki teatru. To forma edukacji, która wykorzystuje język teatru, nadawanie i odbieranie komunikatów w tym języku. Polega na wprowadzeniu w świat teatru przy jednoczesnym wzmacnianiu kompetencji społecznych uczestników zajęć, takich jak umiejętność pracy w grupie, kreatywność, autoprezentacja, umiejętność krytycznego podejścia do informacji.
2. Warsztaty, z wykorzystaniem metod aktywizujących, przeprowadzi pedagog teatru Teatroteki Szkolnej.
3. Termin: października 2018 r.
4. Miejsce: Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42.
5. Maksymalna liczba uczestników: 25 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. W sytuacji braku miejsc, po telefonicznych zgłoszeniach nauczycieli, możemy utworzyć drugą grupę.
Warunki ukończenia formyUdział w warsztatach.
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikMaria Orlicz
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 119
Email kierownikamaria.orlicz@scdn.pl
Powrót do wyników