Powrót do wyników

Brak wolnych miejsc na wybrane szkolenie.

Kod formyWS032
Nazwa formyProjekt „Teatralna przygoda” – warsztat „Pantomima”
Rodzaj formyWarsztat
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Edukacja artystyczna i kulturalna
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Gimnazjum, Szkoła ponadgimnazjalna
AdresatNauczyciele zainteresowani tematyką warsztatów.
Cel/cele formypodniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą techniką pantomimy.
Realizowane treści1. Wypowiedź pozawerbalna jako podstawowy rodzaj komunikatu z otoczeniem.
2. Techniki pracy z ciałem i ruchem.
3. Pantomima jako sposób na kształcenie kompetencji komunikacyjnych, rozwój pamięci ruchowej, kształcenie wyobraźni, przezwyciężanie nieśmiałości.
Sposób realizacji1. Zajęcia przeprowadzi aktor Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach.
2. Miejsce: Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach, ul. Duża 9.
3. Termin: październik 2018 r.
Warunki ukończenia formyUdział w warsztatach.
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikMaria Orlicz
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 119
Email kierownikamaria.orlicz@scdn.pl
Powrót do wyników