Powrót do wyników

Brak wolnych miejsc na wybrane szkolenie.

Kod formyWS033
Nazwa formyProjekt „Teatralna przygoda” – warsztaty „Tworzenie lalek teatralnych”
Rodzaj formyWarsztat
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Edukacja artystyczna i kulturalna
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Gimnazjum
AdresatNauczyciele zainteresowani tematyką warsztatów.
Cel/cele formyposzerzenie wiedzy o teatrze oraz rozwijanie sprawności w animowaniu i budowaniu lalek teatralnych.
Realizowane treści1. Teatr lalkowy jako forma poszukująca własnego wyrazu artystycznego.
2. Rodzaje lalek teatralnych i sposoby animacji.
3. Wygląd, kształt i forma lalki teatralnej.
Sposób realizacji1. Zajęcia przeprowadzi aktor Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach.
2. Miejsce: Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach, ul. Duża 9.
3. Termin: listopad 2018 r.

Warunki ukończenia formyUdział w warsztatach.
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikMaria Orlicz
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 119
Email kierownikamaria.orlicz@scdn.pl
Powrót do wyników