Powrót do wyników

Brak wolnych miejsc na wybrane szkolenie.

Kod formySS17
Nazwa formyProjekt „Teatralna przygoda” – seminarium „Przygotowanie do publicznych wystąpień”
Rodzaj formySeminarium
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Edukacja artystyczna i kulturalna
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Gimnazjum, Szkoła ponadgimnazjalna
AdresatNauczyciele zainteresowani tematyką.
Cel/cele formywsparcie nauczycieli w przygotowaniu uczniów do publicznych wystąpień.
Realizowane treści1. Czym jest publiczne wystąpienie i co to znaczy prezentować siebie?
2. Sztuka mówienia, czyli jakie umiejętności należy rozwijać? – doświadczenia greckich sofistów.
3. Struktura występu publicznego.
4. Jak przekonać adresata? – pouczyć (docere), poruszyć (movere), zachwycić (delectare).
5. Jak skupić uwagę słuchaczy?
6. Analiza wypowiedzi wielkich mówców – studia przypadków.
7. Pomysł na własne wystąpienie – krótkie prezentacje wraz z informacją zwrotną.
Sposób realizacji1. Przewidywany termin: styczeń 2019 r.
2. Miejsce: Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka J.Piłsudskiego 42.
3. Prowadzący: Lidia Pasich, konsultant ŚCDN w Kielcach.
Warunki ukończenia formyUdział w seminarium.
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikMaria Orlicz
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 119
Email kierownikamaria.orlicz@scdn.pl
Powrót do wyników