Powrót do wyników

Brak wolnych miejsc na wybrane szkolenie.

Kod formyWS034-1
Nazwa formyProjekt „Teatralna przygoda” – warsztat „Emisja głosu”
Rodzaj formyWarsztat
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Edukacja artystyczna i kulturalna
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Gimnazjum, Szkoła ponadgimnazjalna
AdresatNauczyciele zainteresowani tematyką.
Cel/cele formyprzygotowanie nauczycieli do pracy z dziećmi przy tworzeniu spektakli szkolnych.
Realizowane treści1. Oddech i przepona:
• Znaczenie oddechu i przepony w procesie mowy.
• Prawidłowe oddychanie.
• Ćwiczenia przepony.
• Ćwiczenia na wydłużenie oddechu.
2. Głos:
• Szukanie rezonatorów.
• Wypuszczanie dźwięku.
• „Atakowanie” głosem.
• Swobodna improwizacja dźwiękiem.
Sposób realizacji1. Warsztaty przeprowadzi Mirosław Bieliński – aktor teatralny i filmowy związany z kielecką sceną od 1995 roku, reżyser, twórca teatru komediowego TeTaTeT w Kielcach, wyróżniony przez czytelników „Echa Dnia” w 26. Plebiscycie o „Dziką Różę” 2018.
2. Termin: październik 2018 r. – luty 2019 r.
3. Miejsce: Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42.
Maksymalna liczba uczestników: 10 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń przez logowanie.
Warunki ukończenia formyUdział w warsztatach.
Liczba godzin stacjonarnych3
KierownikMaria Orlicz
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 119
Email kierownikamaria.orlicz@scdn.pl
Powrót do wyników