Powrót do wyników

Brak wolnych miejsc na wybrane szkolenie.

Kod formyWS035
Nazwa formyProjekt „Teatralna przygoda” – warsztat „Podstawy aktorstwa”
Rodzaj formyWarsztat
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Edukacja artystyczna i kulturalna
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Gimnazjum, Szkoła ponadgimnazjalna
AdresatNauczyciele zainteresowani tematyką.
Cel/cele formyprzygotowanie nauczycieli do pracy z dziećmi przy tworzeniu spektakli szkolnych.
Realizowane treści1. Artykulacja: ćwiczenia na rozruszanie narządów mowy, ćwiczenia dykcyjne, ćwiczenia w akcencie.
2. Zasady poruszania się na scenie.
3. Interpretacja tekstu: zrozumienie treści, wyraźne wymawianie, prawidłowy oddech, właściwe przestankowanie, logiczne akcentowanie, poprawne frazowanie, dobór odpowiedniej barwy dźwiękowej głosu.
Sposób realizacji1. Warsztaty przeprowadzi Mirosław Bieliński – aktor teatralny i filmowy związany z kielecką sceną od 1995 roku, reżyser, twórca teatru komediowego TeTaTeT w Kielcach, wyróżniony przez czytelników „Echa Dnia” w 26. Plebiscycie o "Dziką Różę" 2018.
2. Termin: październik 2018 r. – luty 2019 r.
3. Miejsce: Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42.
Maksymalna liczba uczestników: 10 osób.
Decyduje kolejność zgłoszeń przez logowanie.
Warunki ukończenia formyUdział w warsztatach.
Liczba godzin stacjonarnych3
KierownikMaria Orlicz
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 119
Email kierownikamaria.orlicz@scdn.pl
Powrót do wyników