Powrót do wyników

Brak wolnych miejsc na wybrane szkolenie.

Kod formyWS072
Nazwa formyProjekt „Teatralna przygoda” – warsztat „Podstawy tańca jazzowego”
Rodzaj formyWarsztat
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Edukacja artystyczna i kulturalna
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Gimnazjum, Szkoła ponadgimnazjalna
AdresatNauczyciele wychowania fizycznego oraz wszyscy pracujący z dziecięcymi i młodzieżowymi grupami tanecznymi.
Cel/cele formyWspomaganie nauczycieli w zakresie edukacji tanecznej.
Realizowane treści1. Ćwiczenia koordynacyjne, dzięki którym zdobywamy większą świadomość swojego ciała.
2. Ćwiczenia utaneczniające, które usprawniają młodzież w zakresie sprawności ruchowej i motorycznej.
Sposób realizacji1. Zajęcia przeprowadzi pedagog tańca jazzowego Kieleckiego Teatru Tańca.
2. Miejsce: Kielecki Teatr Tańca, Plac Moniuszki 2B.
3. Termin: X−XII 2018 r.
Warunki ukończenia formyUdział w warsztatach.
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikMaria Orlicz
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 119
Email kierownikamaria.orlicz@scdn.pl
Powrót do wyników