Powrót do wyników

Brak wolnych miejsc na wybrane szkolenie.

Kod formySS22-3
Nazwa formyZdrowie psychiczne uczniów i nauczycieli
Rodzaj formySeminarium
Obszar tematycznyOferta psychologiczno-pedagogiczna: Wychowanie. Opieka. Profilaktyka
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Gimnazjum, Szkoła ponadgimnazjalna
AdresatOsoby zainteresowane udziałem w projekcie - z jednej placówki: pedagog lub psycholog szkolny oraz wychowawca jednej z klas.
Cel/cele formyPogłębienie wiedzy uczestników nt. zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań w grupie dzieci i młodzieży.
Realizowane treści1. Zdrowie psychiczne - istotny składnik zdrowia.
2. Uwarunkowania zdrowia psychicznego.
3. Zagrożenia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży i ich skutki.
3. Rola nauczyciela w rozwoju psychospołecznym uczniów.
Sposób realizacjiSzkolenie z wykorzystaniem metod aktywizujących.
Warunki ukończenia formyUdział w zajęciach.
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikMarzanna Kostecka-Biskupska
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 119
Email kierownikamarzanna.kostecka@scdn.pl
Powrót do wyników