Powrót do wyników

Brak wolnych miejsc na wybrane szkolenie.

Kod formySS36-2
Nazwa formyJęzyk codziennych relacji nauczyciela i ucznia – seminarium dla nauczycieli wychowawców powiatów: buskiego, pińczowskiego, kazimierskiego
Rodzaj formySeminarium
Obszar tematycznyOferta psychologiczno-pedagogiczna: Wychowanie. Opieka. Profilaktyka
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa, Gimnazjum, Szkoła ponadgimnazjalna
AdresatNauczyciele przedszkoli oraz wszystkich typów szkół powiatów: buskiego, pińczowskiego, kazimierskiego.
Cel/cele formybudzenie szacunku dla języka narodowego oraz werbalnych i pozawerbalnych relacji międzyludzkich.
Realizowane treści1. Znak i znaczenie, czyli o sile słowa oraz relacji pozawerbalnych.
2. Zaburzenia w komunikacji werbalnej na podstawie dostępnych wyników badań.
3. O języku dialogu, czyli skutecznej komunikacji nauczyciela z uczniem.
Sposób realizacji1. Miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbludowicach, ul. Świętokrzyska 9.
2. Termin: 16 maja 2019 r. godz. 15.00-18.00.
3. Prowadzące: Marzanna Kostecka-Biskupska, Maria Kinga Orlicz.
Warunki ukończenia formyUdział w seminarium.
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikMaria Orlicz
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 119
Email kierownikamaria.orlicz@scdn.pl
Powrót do wyników