Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona

Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formySS36-6
Nazwa formyJęzyk codziennych relacji nauczyciela i ucznia – seminarium dla nauczycieli powiatów: sandomierskiego, staszowskiego, opatowskiego
Rodzaj formySeminarium
Obszar tematycznyOferta psychologiczno-pedagogiczna: Wychowanie. Opieka. Profilaktyka
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa, Gimnazjum, Szkoła ponadgimnazjalna
AdresatNauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli powiatów: sandomierskiego, staszowskiego, ostrowieckiego.
Cel/cele formybudzenie szacunku dla języka narodowego oraz werbalnych i pozawerbalnych relacji międzyludzkich.
Realizowane treści1. Znak i znaczenie, czyli o sile słowa oraz relacji pozawerbalnych.
2. Zaburzenia w komunikacji werbalnej na podstawie dostępnych wyników badań.
3. O języku dialogu, czyli skutecznej komunikacji nauczyciela z uczniem.
Sposób realizacji1. Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2 w Sandomierzu, ul. Mickiewicza 9.
2. Termin: 20 maja 2019 r. godz. 15.00-18.00.
3. Prowadząca: Maria Kinga Orlicz.
Warunki ukończenia formyUdział w seminarium.
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikMaria Orlicz
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 119
Email kierownikamaria.orlicz@scdn.pl
Powrót do wyników