Powrót do wyników

Brak wolnych miejsc na wybrane szkolenie.

Kod formyKS26
Nazwa formyZdrowie psychiczne dzieci i młodzieży wyzwaniem dla szkoły i rodziny – podsumowanie projektu Szkoła pozytywnych myśli
Rodzaj formyKonferencja
Obszar tematycznyOferta psychologiczno-pedagogiczna: Wychowanie. Opieka. Profilaktyka
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadgimnazjalna
AdresatDyrektorzy placówek, szkolni koordynatorzy projektu Szkoła pozytywnych myśli, nauczyciele, pedagodzy, psychologowie szkolni, wychowawcy placówek szkolno-wychowawczych oraz zainteresowani rodzice.
Cel/cele formyCelem konferencji jest wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie działań związanych z promocją zdrowia psychicznego w szkole.
Realizowane treści9.30-10.00 - Rejestracja uczestników
10.00-10.15 - Otwarcie konferencji– Jacek Wołowiec Dyrektor ŚCDN, wystąpienia zaproszonych gości
10.15-11.00 - 10 lat wcześniej. O możliwościach zapobiegania rozwojowi problemów psychicznych dzieci i młodzieży w szkole i w rodzinie – Magdalena Skuza-Singh, psycholog, psychoterapeuta.
11.00-11.30 – Wykład - Emilia Wróblewska – psycholog, psychoterapeuta
11.30-11.50 - Zasady prowadzenia interwencji kryzysowej na terenie szkoły – Dariusz Łuczak, pedagog, interwent kryzysowy, doktorant UJK w Kielcach
11.50-12.10 – Szkoła pozytywnych myśli – podsumowanie projektu – Marzanna Kostecka-Biskupska, Agnieszka Salwa, Kinga Skoczyńska, ŚCDN KIelce
12.10 -12.30 przerwa kawowa
12.30-13.15 - Promocja zdrowia psychicznego w szkole – przykłady dobrych praktyk
Szkoła Podstawowa w Rogowicach
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju
Szkoła Podstawowa w Bolechowicach
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Krakowie
13.15-13.30 - Wręczenie certyfikatów, zakończenie konferencji
Sposób realizacjiWykłady.
Warunki ukończenia formyUdział w konferencji.
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikMarzanna Kostecka-Biskupska
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 119
Email kierownikamarzanna.kostecka@scdn.pl
Powrót do wyników